Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpřístupnění elektronických zdrojů z digitálního archivu - jak a pro koho - Mgr. Ludmila Celbová Markéta Simonová Martina Tatranská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpřístupnění elektronických zdrojů z digitálního archivu - jak a pro koho - Mgr. Ludmila Celbová Markéta Simonová Martina Tatranská."— Transkript prezentace:

1 http://www.webarchiv.cz Zpřístupnění elektronických zdrojů z digitálního archivu - jak a pro koho - Mgr. Ludmila Celbová Markéta Simonová Martina Tatranská Automatizace knihovnických procesů 2003

2 http://www.webarchiv.cz Projekt WebArchiv Projekt WebArchiv „Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích elektronických zdrojů v síti Internet“ Zadavatel: Ministerstvo kultury ČR  Ministerstvo kultury ČR Nositel a řešitel :  Národní knihovna ČR Spoluřešitel od IV/2003 :  Moravská zemská knihovna v Brně Externí spolupráce:  Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně

3 http://www.webarchiv.cz Důvody archivace elektronických zdrojů enormní nárůst  90 % dokumentů existuje pouze v elektronické podobě informační hodnota prchavost elektronických zdrojů  průměrná doba elektronického zdroje cca 1 rok zachování národního kulturního dědictví

4 http://www.webarchiv.cz Stav naší legislativy zákon č. 37/1995 Sb.  o neperiodických publikacích zákon č. 46/2000 Sb.  tzv. tiskový zákon zákon č. 121/2000 Sb.  tzv. autorský zákon

5 http://www.webarchiv.cz Dva hlavní přístupy v tvorbě elektronického archivu Kompletní archiv Kompletní archiv  automatizovaný sběr elektronických online zdrojů (tzv. harvesting)  nenárokuje intelektuální práci  větší právní rizika  Implementace  např. Švédsko (projekt Kulturarw 3 )  Finsko (projekt EVA)  USA (projekt Internet Archive)

6 http://www.webarchiv.cz Dva hlavní přístupy v tvorbě elektronického archivu Výběrový archiv Výběrový archiv  náročnější na čas a intelektuální práci  předem stanovená obsahová a formální kritéria  menší právní rizika  Implementace  např. Austrálie (projekt Pandora)  Kanada (projekt E-Collection)

7 http://www.webarchiv.cz Další možná alternativa v tvorbě elektronického archivu Kompletní archivVýběrový archiv Kompletní archiv + Výběrový archiv  Implementace  např. Dánsko (projekt Netarchive.dk)  Česká republika (projekt WebArchiv)

8 http://www.webarchiv.cz Situace ve vybraných zemích a jejich národní projekty - země s kompletní archivací - Švédsko (Kungliga biblioteket)  legislativa  zákon o povinném výtisku z r. 1993  zákon zahrnuje  pouze tištěné a offline zdroje  jiné zabezpečení  zvláštní nařízení vlády z r. 2002  projekt  Kulturarw 3 (* 1996)  přístup  pouze z budovy knihovny

9 http://www.webarchiv.cz Situace ve vybraných zemích a jejich národní projekty - země s výběrovou archivací - Situace ve vybraných zemích a jejich národní projekty - země s výběrovou archivací - Austrálie (National Library of Australia)  legislativa  Copyright Act z roku 1968 a doplněk z r. 2000  zákon zahrnuje  pouze tištěné dokumenty  jiné zabezpečení  dobrovolné odevzdávání online i offline elektronických zdrojů  projekt  Pandora (* 1996)  přístup  www rozhraní projektu

10 http://www.webarchiv.cz Situace ve vybraných zemích a jejich národní projekty - země s kompletní + výběrovou archivací - Dánsko (Det Kongelige Bibliotek)  legislativa  zákon o povinném výtisku z r. 1998  zákon zahrnuje  elektronické zdroje offline i online (kromě dynamických)  projekt  Netarchive.dk (2001 – 2002)  přístup  pouze z budovy knihovny

11 http://www.webarchiv.cz Situace ve vybraných zemích a jejich národní projekty Spojené státy americké  Projekty  Internet Archive (San Francisco)  Minerva (Library of Congress)

12 http://www.webarchiv.cz Současný stav WebArchivu Současný stav WebArchivu - s kým spolupracujeme a jak - Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů (2 verze) stanovení kritérií výběru dokumentů  online publikace, které nevycházejí v jiné formě (papírové, fyzické médium)  obsah zdroje  formát zdroje osloveno 20 vydavatelů uzavřeno 12 smluv s vydavateli

13 http://www.webarchiv.cz Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů Práva a povinnosti Národní knihovny:  vybrané elektronické online zdroje:  vyhledávat  stahovat  ukládat  tvořit kopie  trvale uchovávat  nést veškeré náklady spojené s vytvářením digitálního archivu  katalogizovat vybrané zdroje (UNIMARC)  zahrnout vybrané zdroje do ČNB

14 http://www.webarchiv.cz Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů Práva a povinnosti vydavatele:  souhlasí s činnostmi vykonávanými NK  souhlasí, aby se jeho zdroje staly součástí ČNB  poskytuje své zdroje Národní knihovně zdarma  zavazuje se vytvářet metadata dle standardu Dublin Core a vkládat je do hlavičky svého zdroje (dle verze Smlouvy)metadata dle standardu Dublin Core Smlouva se netýká:  zdrojů, které byly Národní knihovně odevzdány jako povinný výtisk v jiné formě

15 http://www.webarchiv.cz Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů Přístup do archivu:  kde:  pouze na vymezených terminálech v budově Národní knihovny a Moravské zemské knihovny  výhled do budoucna:  zpřístupnění přes www  komu:  registrovaným uživatelům oprávněných knihoven  za jakých podmínek:  zdroje jsou určené pouze ke čtení bez možnosti kopírování či rozmnožování

16 http://www.webarchiv.cz Problematika autorského zákona ve vztahu k elektronickým zdrojům vytváření digitálního archivu AutZ. umožňuje:  §37 (1): knihovna smí zhotovovat rozmnoženinu díla pro své archivní a konzervační účely zpřístupnění zdrojů z digitálního archivu AutZ. neumožňuje:  §38 (1): knihovna smí půjčovat originály či rozmnoženiny vydaných děl  za vydaná díla jsou dle dikce zákona považována díla v hmotné podobě, tedy nikoli elektronické online zdroje řešení?  uzavírání smluv s vydavateli  udělení výjimek knihovně z AutZ.  vstup do EU

17 http://www.webarchiv.cz Potencionální východiska pro WebArchiv - v návaznosti na obdobné projekty ve světě - rozpracování metodické a technické stránky odevzdávání PV online zdrojů  vytvoření prováděcí vyhlášky k platnému zákonu č. 37/1995 Sb.  vytvoření nového zákona oznamovací povinnost vydavatelů  dle modelu projektu PANDORA mediální propagace  v současné době pouze www prezentace  chybí podpora tisku, rozhlasu či televize finanční zajištění

18 http://www.webarchiv.cz www.webarchiv.cz Kontakty:  Mgr. Ludmila Celbová: ludmila.celbova@nkp.czludmila.celbova@nkp.cz  Markéta Simonová: marketa.simonova@nkp.czmarketa.simonova@nkp.cz  Martina Tatranská: martina.tatranska@nkp.czmartina.tatranska@nkp.cz Tel: 221 663 256 Prezentace Automatizace knihovnických procesů, Liberec, 1 5. 5. 2003


Stáhnout ppt "Zpřístupnění elektronických zdrojů z digitálního archivu - jak a pro koho - Mgr. Ludmila Celbová Markéta Simonová Martina Tatranská."

Podobné prezentace


Reklamy Google