Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou Franská říše

2 Francká ř íše též se uvádí

3 Merovejské království o franský král Childerich I. Z rodu Merovejců byl zároveň správcem římské provincie Belgia o Childerich posiloval svou moc na úkor rozpadající se říše římské Chlodvík I. o poté jeho syn Chlodvík I. vytvořil plnohodnotnou Franskou říši: z Říma převzal mnohé zvyky, systém správy i organizaci vojska sjednotilfranské kmeny bojem sjednotil franské kmeny koncem vlády dal sepsat zákoník – Lex Salica se nechal pokřtít imedia.org/wikip edia/commons/th umb/c/cc/Portrait _Roi_de_france_ Clovis.jpg/120px- Portrait_Roi_de_f rance_Clovis.jpg

4 px-Verovering_van_Gallie.jpg Chlodvíkovy výboje Paříž

5 Chlodvík sepisuje zvykové právo Chlodvíkovi synové Chlodvíkův křest 7/Baptism_of_Clovis.jpg/200px-Baptism_of_Clovis.jpg

6 Chlodvíkovi nástupci o říše rozdělena mezi Chlodvíkovy syny – výboje pokračují o poslední z bratří říši předává svým čtyřem synům - ti však nespolupracují a vedou bratrovražedné války o na úkor moci královské roste moc šlechty a majordomů Vláda majordomů o r. 675 zavražděn Childerich II. a moci se chopil majordomus Pipin II. o syn Pipin III. říši rozšiřuje a dociluje toho, že od jeho vlády je Franská říše uznána ochráncem papežů ( dříve Byzanc ) o po smrti Pipina III. Nastupuje jeho syn Karel ….. o nástupce Karel Martel r. 732 v bitvě u Poitiers porazil Araby

7 Císař Karel Veliký o říše dosahuje největšího územního rozmachu 1c767353ef e970c- 800wi Karel Veliký a jeho trůn v Cáchách mb/9/98/Königsthron_Aachener_Dom.jpg/800px- Königsthron_Aachener_Dom.jpg - 30 let dobíjel Sasko, dále zcela zničil Avary - neuspěl jen ve Španělsku – Píseň o Rolandovi - roku 800 korunován papežem na císaře ! - tímto aktem obnovena „římská říše“ na západě

8 Územní rozmach za Karla velikého

9 Systém správy říše Království Hrabství Marka Král – svrchovaný vládce Hrabě – volen králem Markrabě – strážce dané pohraniční oblasti Falc Opevněné centrum odkud byla spravována určená část říše

10 Cáchy – „hlavní“ město o Karel Veliký neměl napevno dané hlavní město o jeho početný dvůr vždy rychle vyjedl zásoby dané oblasti, proto musel mezi vícero svými sídly s dvořany cestovat o nejoblíbenější však byly Cáchy ( ve zdejších lázních se léčil ) Oktogon oz1cvQVbbkOfSJoQKPwooXUh18T3MzHl1cdJ4B _marschiertorb.jpg

11 Karolinská renesance Doba Karla bylo dobou nebývalého kulturního rozmachu. - po pádu Říma upadalo vědění starověkého Říma v zapomnění - to se výrazně změnilo za Karla Velikého – podporoval čtení a psaní - barbarské národy totiž neuměly číst a psát - nositelem kultury kláštery: opisovala se v nich a ilustrovala díla starověkých umělců a myslitelů Doba Karla Velikého dala základy románské kultuře. kipedia/commons/thumb/f/f5/ Lect_Luxeuil_144.jpg/363px- Lect_Luxeuil_144.jpg Karlův podpis stredovekem-klastere-cisare-karla-velikeho/

12 Rozpad říše Po smrti Karla nastoupil jeho syn Ludvík „zbožný“. o usiluje o to, aby byla říše rozdělena mezi jeho 3 syny o nejstarší Lothar měl mít titul císaře a zbylí dva mu být poslušni o bratři vedou spory ještě za Ludvíkova života o říše je nakonec mezi ně rozdělena na základě verdunské smlouvy Karel „Holý“ Ludvík „zbožný“ Lothar Ludvík „Němec“

13 Mapa říše po Verdunské smlouvě Budoucí Francie Budoucí Německo Centrální říše zanikla

14 Děkuji Vám za pozornost A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali.


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google