Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."— Transkript prezentace:

1 Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Martinou Perutkovou Franská říše

2 Franská říše též se uvádí Francká říše

3 Merovejské království
Merovejské království franský král Childerich I. Z rodu Merovejců byl zároveň správcem římské provincie Belgia Childerich posiloval svou moc na úkor rozpadající se říše římské poté jeho syn Chlodvík I. vytvořil plnohodnotnou Franskou říši: z Říma převzal mnohé zvyky, systém správy i organizaci vojska bojem sjednotil franské kmeny se nechal pokřtít koncem vlády dal sepsat zákoník – Lex Salica

4 Chlodvíkovy výboje Paříž
Paříž

5 Chlodvík sepisuje zvykové právo
Chlodvíkovi synové Chlodvíkův křest

6 Chlodvíkovi nástupci Vláda majordomů
říše rozdělena mezi Chlodvíkovy syny – výboje pokračují poslední z bratří říši předává svým čtyřem synům - ti však nespolupracují a vedou bratrovražedné války na úkor moci královské roste moc šlechty a majordomů Vláda majordomů r. 675 zavražděn Childerich II. a moci se chopil majordomus Pipin II. nástupce Karel Martel r. 732 v bitvě u Poitiers porazil Araby syn Pipin III. říši rozšiřuje a dociluje toho, že od jeho vlády je Franská říše uznána ochráncem papežů ( dříve Byzanc ) po smrti Pipina III. Nastupuje jeho syn Karel …..

7 Císař Karel Veliký říše dosahuje největšího územního rozmachu
- 30 let dobíjel Sasko, dále zcela zničil Avary neuspěl jen ve Španělsku – Píseň o Rolandovi - roku 800 korunován papežem na císaře ! - tímto aktem obnovena „římská říše“ na západě Karel Veliký a jeho trůn v Cáchách

8 Územní rozmach za Karla velikého

9 Systém správy říše Království Král – svrchovaný vládce Hrabství
Hrabě – volen králem Markrabě – strážce dané pohraniční oblasti Marka Falc Opevněné centrum odkud byla spravována určená část říše

10 Cáchy – „hlavní“ město Karel Veliký neměl napevno dané hlavní město
jeho početný dvůr vždy rychle vyjedl zásoby dané oblasti, proto musel mezi vícero svými sídly s dvořany cestovat nejoblíbenější však byly Cáchy ( ve zdejších lázních se léčil ) Oktogon

11 Karolinská renesance Doba Karla bylo dobou nebývalého kulturního rozmachu. - po pádu Říma upadalo vědění starověkého Říma v zapomnění - barbarské národy totiž neuměly číst a psát - to se výrazně změnilo za Karla Velikého – podporoval čtení a psaní nositelem kultury kláštery: opisovala se v nich a ilustrovala díla starověkých umělců a myslitelů Karlův podpis Doba Karla Velikého dala základy románské kultuře.

12 Rozpad říše Ludvík „zbožný“ Ludvík „Němec“ Karel „Holý“ Lothar
Po smrti Karla nastoupil jeho syn Ludvík „zbožný“. usiluje o to, aby byla říše rozdělena mezi jeho 3 syny nejstarší Lothar měl mít titul císaře a zbylí dva mu být poslušni bratři vedou spory ještě za Ludvíkova života říše je nakonec mezi ně rozdělena na základě verdunské smlouvy Ludvík „zbožný“ Ludvík „Němec“ Karel „Holý“ Lothar

13 Mapa říše po Verdunské smlouvě
Budoucí Německo Budoucí Francie Centrální říše zanikla

14 Děkuji Vám za pozornost
A doufám, že jste si alespoň něco zapamatovali .


Stáhnout ppt "Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován."

Podobné prezentace


Reklamy Google