Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konkrétní změny v české verzi CAF 2013 oproti CAF CZ 2009 Pavel Kajml Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konkrétní změny v české verzi CAF 2013 oproti CAF CZ 2009 Pavel Kajml Unie zaměstnavatelských svazů ČR."— Transkript prezentace:

1 Konkrétní změny v české verzi CAF 2013 oproti CAF CZ 2009 Pavel Kajml Unie zaměstnavatelských svazů ČR

2 CAF 2013 Zvažte, co vedení organizace dělá pro … 1.1 Nasměrování organizace vypracováním poslání, vize a hodnot 1.2 Řízení organizace, její výkonnosti a neustálého zlepšování 1.3 Motivování a podporu zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem 1.4 Řízení efektivních vztahů s politickými představiteli a dalšími zainteresovanými stranami CAF CZ 2009 Zvažte důkazy o tom, co vedení organizace dělá pro … 1.1 Nasměrování organizace vypracováním poslání, vize a hodnot 1.2 Vytvoření a uplatňování systému pro řízení organizace, výkonnosti a změn 1.3 Motivování a podporu zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem 1.4 Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost Kriterium 1: Vedení

3 CAF CZ 2009 Zvažte důkazy o tom, co organizace dělá pro … 2.1 Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran 2.2 Vypracování, rozvíjení, přezkoumání a aktualizace strategie a plánování s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje 2.3 Uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace 2.4 Plánování, uplatňování a přezkoumávání modernizace a inovace CAF 2013 Zvažte, co organizace dělá pro … 2.1 Shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran, jakož i relevantních informací pro řízení organizace 2.2 Rozvíjení strategie a plánování s přihlédnutím ke shromážděným informacím 2.3 Komunikování a uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace a její pravidelné přezkoumávání 2.4 Plánování, uplatňování a přezkoumávání inovací a změn Kriterium 2: Strategie a plánování

4 CAF CZ 2009 Zvažte důkazy o tom, co organizace dělá pro … 3.1 Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2 Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí pracovníků a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace 3.3 Zapojování pracovníků rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním větších pravomocí CAF 2013 Zvažte, co organizace dělá pro … 3.1 Transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2 Zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivců s cíli organizace 3.3 Zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřeného dialogu a udělováním pravomocí a podporováním jejich celkové spokojenosti Kriterium 3: Zaměstnanci

5 Kriterium 4 Partnerství a zdroje CAF CZ 2009 Zvažte důkazy o tom, co organizace dělá pro … 4.1 Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů 4.2 Rozvíjení a uplatňování partnerství s občany / zákazníky 4.3 Řízení financí 4.4 Řízení informací a znalostí 4.5 Řízení technologií 4.6 Řízení provozních prostředků, zařízení a budov CAF 2013 Zvažte, co organizace dělá pro … 4.1 Rozvíjení a řízení partnerství s relevantními organizacemi 4.2 Rozvíjení a uplatňování partnerství s občany / zákazníky 4.3 Řízení financí 4.4 Řízení informací a znalostí 4.5 Řízení technologií 4.6 Řízení provozních prostředků, zařízení a budov

6 Kriterium 5 Procesy CAF CZ 2009 Zvažte důkazy o tom, co organizace dělá pro … 5.1 Soustavné identifikování, navrhování, řízení a zlepšování procesů 5.2 Rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných na zákazníka/občana 5.3 Inovování procesů zapojením zákazníků/občanů CAF 2013 Zvažte, co organizace dělá pro … 5.1 Pravidelné identifikování, navrhování, řízení a inovování procesů, do kterých zapojuje zainteresované strany 5.2 Rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných na zákazníka/občana 5.3 Koordinaci procesů napříč organizací a s dalšími relevantními organizacemi

7 Kriterium 6. Výsledky orientované na zákazníka/občana CAF CZ 2009 6.1 Doložte jakých výsledků organizace dosahuje v úsilí plnit potřeby a očekávání zákazníků a občanů pokud jde o výsledky měření spokojenosti zákazníků/občanů 6.2. Doložte hodnoty ukazatelů měření orientovaných na zákazníka/občana CAF 2013 Doložte, čeho organizace dosáhla v úsilí plnit potřeby a očekávání zákazníků a občanů, prostřednictvím výsledků … 6.1 Měření vnímání 6.2 Měření výkonnosti

8 Kritérium 7: Zaměstnanci – výsledky CAF CZ 2009 7.1. Doložte, jakých výsledků organizace dosahuje v úsilí plnit potřeby a očekávání zaměstnanců, pokud jde o výsledky měření spokojenosti zaměstnanců 7.2. Doložte hodnoty ukazatelů výsledků organizace týkající se zaměstnanců CAF 2013 Doložte, čeho organizace dosáhla v úsilí plnit potřeby a očekávání zaměstnanců prostřednictvím výsledků… 7.1 Měření vnímání 7.2 Měření výkonnosti

9 Kritérium 8 – Společenská odpovědnost – výsledky CAF CZ 2009 8.1. Doložte jaké výsledky organizace dosahuje z hlediska vlivu na společnost v oblastech důležitých pro zainteresované strany 8.2. Doložte hodnoty ukazatelů výkonnosti ve společenské oblasti stanovené organizací CAF 2013 Doložte, čeho organizace dosahuje z hlediska vlastní společenské odpovědnosti, prostřednictvím výsledků … 8.1 Měření vnímání 8.2 Měření výkonnosti

10 Kriterium 9 – Klíčové výsledky výkonnosti CAF CZ 2009 Doložte důkazy o dosažení definovaných cílů organizace, pokud jde o … 9.1. Externí výsledky: výstupy a dopady vztažené k cílům 9.2. Interní výsledky CAF 2013 Zvažte výsledky, kterých organizace dosáhla ve vztahu k... 9.1 Externím výsledkům: výstupy a dopady vztažené k cílům 9.2 Interním výsledkům: úroveň efektivnosti

11 Další změny oproti verzi CAF 2006 revize všeobecného úvodu integrace 8 principů excelence (v souladu s CAF externí zpětnou vazbou) revize úvodů do kriterií a doplnění stručné výkladu u každého subkriteria poupravené či zcela nové příklady u subkriterií do doporučeného postupu hodnocení jsou doplněné poznatky z průzkumu EIPA mezi uživateli CAF z roku 2011 obrázek CAF s dalšími metodami je rozšířen o nové metody/nástroje vypadnul Bench learning aktualizovaný výkladový slovník závěrem srovnání kriterií a subkriterií CAF 2006 a CAF 2013. Stejné zůstává panely pro hodnocení (klasický a s jemným hodnocením, stejný je i příklad na jemné hodnocení) doporučený postup hodnocení v 10 krocích, text je však aktualizovaný

12 V Oslu Patrick Staes pro použití CAF 2013 nestanovil žádný termín, jen doporučil se jím řídit již při novém kole sebehodnocení. Publikace CAF 2013 v angličtině je ke stažení z webu EIPA: http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

13 Český překlad CAF 2013 překládala Iveta Vrabková a Pavel Kajml snaha o přesný překlad nově používá pojmy vůdce a manažer, oproti dosud používaným vedoucím pracovníkům nová publikace bude vydána za podpory Rady kvality ČR v Národním informačním středisku ČR v obvyklém formátu a grafice zřejmě během března 2013 očekává se, že vzniknou další verze např. pro samosprávné úřady nebo pro školy

14 projekt Bipartitní dialog v odvětvích Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR spolu s Unií zaměstnavatelských svazů ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů realizují v současné době projekt „Bipartitní dialog v odvětvích“ podporovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů a konkurenceschopnost podniků na základě rozvoje odvětvového sociálního (bipartitního) dialogu. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Bližší info k projektu je na : http://kzps.monitorovani.eu/ Děkuji za pozornost Pavel Kajml email: pavel.kajml@uzs.cz


Stáhnout ppt "Konkrétní změny v české verzi CAF 2013 oproti CAF CZ 2009 Pavel Kajml Unie zaměstnavatelských svazů ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google