Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo:VY_32_INOVACE_26_04 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Člověk současného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo:VY_32_INOVACE_26_04 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Člověk současného."— Transkript prezentace:

1 číslo:VY_32_INOVACE_26_04 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Člověk současného typu – homo sapiens sapiens Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Předmět: Dějepis Ročník: 6. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Didaktický učební materiál Člověk současného typu – homo sapiens sapiens slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Metodické pokyny jsou uvedeny na jednotlivých stranách. Pokud není uvedeno řešení správných odpovědí na otázky a úkoly, vyplývá z textu prezentace. Metodický list –anotace:

3  Člověk současného typu - homo sapiens sapiens se vyvinul z člověka rozumného zhruba před 40 tis. lety v Africe a rozšířil se odtud do Evropy a Asie, postupně pak osídlil i Ameriku a Austrálii.  Různé životní podmínky způsobily, že se lidé začali odlišovat např. barvou vlasů, pletí, jazyky, jimiž se dorozumívali. V důsledku toho rozlišujeme různé lidské rasy. Člověk současného typu – homo sapiens sapiens

4 1. Vysvětli pojem rasismus. 2. Vyjmenuj lidské rasy. 3. Znáš nějaký příklad z historie, kdy došlo k rasismu? PAMATUJ!!! Všechny rasy jsou rovnocenné, žádná se nemá nadřazovat nad jinou.

5 1. RASISMUS = rasová nesnášenlivost, nadřazenost jedné rasy nad jinou. 2. Lidské rasy: bílá (europoidní), žlutá (mongoloidní), černá (negroidní) a australoidní. 3. Např. za 2. svět. války – Hitler nechal vyvraždit Židy, Rómy… Řešení – správná odpověď:

6  Hlavním zdrojem obživy těchto lidí byl stále lov velkých zvířat (např. mamutů, medvědů, sobů atd.)  Maso se naučili sušit a udit do zásoby.  Zvěře byl dostatek, ale tlupy za ní musely putovat. Tam, kam se zvěř vracela, zakládali stálejší tábořiště.  Stavěli si chaty z velkých kostí zvířat a kůlů, které byly zahloubeny do země a pokryty kůžemi.  Vodu si přinášeli v koženém měchu či v dřevěných nádobách. Obživa a obydlí

7  K lovu se používaly nové dokonalejší zbraně – luky, šípy a kostěné harpuny.  Kamenné nástroje začali vyrábět pomocí čepelové techniky.  Z čepelí se zhotovovaly např. hroty šípů, škrabadla, rydla a další nástroje. Nové nástroje a zbraně

8  Čepel byl úzký a tenký úštěp oddělený od kamene.  Čepele se získávaly tak, že byly oddělovány od kamene pomocí hole, na niž výrobce naléhal celým tělem. Hrot hole býval z tvrdé kosti.  Později byla používána kostěná či parohová palička, kterou byl pazourek osekáván do tvaru pyramidy a z ní pak odráženy dlouhé ostré čepele. Čepelová technika

9  Práce byla rozdělena mezi muže a ženy podle jejich schopností.  Ženy se staraly o oheň, péči dětí, o přípravu pokrmů a sběr plodin. Muži se zabývali lovem.  Upevňoval se rod (= pokrevně příbuzní lidé), členové byli rovnoprávní, dorozumívali se dokonalou článkovou řečí.  Stalo se pravidlem, že pohřbívali zemřelé. Přirozená dělba práce

10  Lidé se setkávali v přírodě s jevy, které si nedokázali vysvětlit např. bouře, blesky, povodně…  Z nevědomosti začali věřit, že působení přírodních živlů je dílem duchů.  Z touhy získat si jejich přízeň je začali uctívat a přinášet jim oběti a dary.  Způsob přinášení darů se postupně změnil v složité obřady, tajemné rituály.  Tak vzniklo primitivní náboženství. Vznik náboženství

11  U člověka dnešního typu se projevila schopnost kreslit, malovat, rýt, z kostí vyřezávat či z hlíny modelovat postavy lidí a zvířat, tak vznikly první umělecké výtvory.  Ty hrály i důležitou roli při náboženských obřadech.  V jeskyni Niaux [nio] ve Francii nebo v jeskyni Altamira ve Španělsku se dochovaly kresby a malby zvířat. První umělecké projevy

12 Kresby z jeskyně Altamira

13 1. Proč došlo k přirozené dělbě práce mezi mužem a ženou? 2. Popiš, jak vzniklo náboženství. 3. Jaké umělecké výtvory vznikaly? 4. Jak se živil člověk dnešního typu? 5. Jak žil člověk dnešního typu? 6. Jaké nástroje a zbraně používal? 7. Jak se jmenuje technika opracování kamene, kterou používal člověk dnešního typu? Otázky k zopakování:

14 MICHOVSKÝ, Václav. Dějepis: pravěk a starověk pro základní školy. Vyd. 4., v Práci 1. Praha: Práce, 1995, 71 s. Učebnice pro základní školy (Práce). ISBN 80-208-0337-8. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Lubor KYSUČAN a Marie FEJFUŠOVÁ. Dějepis: vzdělávací oblast Člověk a společnost. 2. vyd. Brno: Nová škola, 2011, 139 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-291-4. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Altamira [online]. c2014 [citováno 16. 06. 2014]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Altamira&oldid=11358253 Obrázky ze strany 16 byly staženy 23. 9. 2013:: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Altamira%2C_bison.jpg/320px- Altamira%2C_bison.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Altamira%2C_bison.jpg/320px- Altamira%2C_bison.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Altamira%2C_bison%2C_museum_02.JPG/320 px-Altamira%2C_bison%2C_museum_02.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Altamira%2C_bison%2C_museum_02.JPG/320 px-Altamira%2C_bison%2C_museum_02.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Altamira_4.jpg Obrázky z Klipartu Zdroje a citace:


Stáhnout ppt "Číslo:VY_32_INOVACE_26_04 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Člověk současného."

Podobné prezentace


Reklamy Google