Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výměna anténního systému – vysílač Praha - město 2. října 2008 Jiří Vykydal, vedoucí Útvaru rozvoje a investic Úseku vysílacích služeb, České Radiokomunikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výměna anténního systému – vysílač Praha - město 2. října 2008 Jiří Vykydal, vedoucí Útvaru rozvoje a investic Úseku vysílacích služeb, České Radiokomunikace."— Transkript prezentace:

1 Výměna anténního systému – vysílač Praha - město 2. října 2008 Jiří Vykydal, vedoucí Útvaru rozvoje a investic Úseku vysílacích služeb, České Radiokomunikace a.s. Jakub Erben, jednatel společnosti Erbes s.r.o. Kamil Levinský, ředitel Úseku pro transformaci společnosti, České Radiokomunikace a.s.

2 2 Obsah prezentace  Představení projektu výměny antény  Informace o principu výměny, průběhu akce  Informace o bezpečnostních opatřeních  Rozvoj digitalizace v ČR v režii Českých Radiokomunikací

3 3 Projekt výměny antény - Jiří Vykydal

4 4 Představení projektu výměny antény  Proč se anténní systém mění?  Výměny antén jsou součástí intenzivní etapy výstavby digitálních sítí v České republice.  Krédem ČRa je poskytovat nejlepší vysílací služby a pro dosažení tohoto cíle je výměna zastaralých a technicky nevyhovujících antén nezbytná.  ČRa zajišťují výstavbu a provoz vysílacích sítí pro všechny největší provozovatele televizního vysílání v ČR a tato důvěra je pro ně zavazující.  Finální stav vysílacích sítí zpřístupní téměř všem obyvatelům ČR televizní a rozhlasový signál – k tomu jsou kvalitní antény nezbytné.  Nové antény umožní spolehlivý souběžný provoz analogového a televizního vysílání tak, aby divák získal potřebný čas ke změně způsobu příjmu TV.  Nové antény umožní přechod k novým službám v budoucnu bez přerušení vysílání (HDTV, DVB-H, …)  Nové antény ukončí éru změn v TV vysílání v regionu.

5 5 Představení projektu výměny antény  Proč se anténní systém mění?  Stará anténa (*1990) byla projektována pouze pro analogové vysílání  neefektivní (3 samostatné antény v jednom válci) – malý zisk (zesílení)  nevhodné technické parametry pro nové kmitočty – úzkopásmová, 75Ω  nedostatečná výkonová kapacita pro více programů - zatížitelnost  Nová anténa je univerzální a technologicky vyspělejší  samostatná část pro analogové vysílání ve stejné (H) polarizaci pro zachování příjmu ATV bez výrazných změn  speciálně projektovaná vertikální (V) část pro provoz digitálních vysílačů  výrazně lepší elektrické vlastnosti – širokopásmová, 50 Ω  umožňuje vysílání očekávaných 3 digitálních multiplexů (1+2+3) i přidání vysílání mobilní televize (DVB-H) a dalších služeb v budoucnu

6 Prague tower - new UHF antenna system 6 Nová UHF anténa - detail část pro digitální vysílání (vertikální) CH 53Síť 1ERP 32 kW CH 41Síť 2ERP 32 kW CH 59Síť 3ERP 32 kW část pro analogové vysílání (horizontální) CH 24TV PrimaERP 60 kW CH 37TV NOVAERP 60 kW CH 51CT 1ERP 60 kW Vrchol věže 216 m tlumič kmitů váha antény = 8650 kg průměr válce 1,6m napájení třemi kabely o průměru 150 mm montáž vrtulníkem Kamov

7 7 Představení projektu výměny antény  Rozdíly mezi analogovou a digitální anténou VYSÍLACÍ  NEJSOU z hlediska možnosti přenosu signálu – i digitální vysílání je anténou vyzařováno spojitě a anténa „vidí“ digitální signál jako analogový (je pouze nositelem digitální informace)  zásadní rozdíl mezi digitální a analogovou televizí je v obsahu a způsobu zpracování  rozdíl mezi starou a novou anténou je v kvalitě a výrazně lepších technických vlastnostech PŘIJÍMACÍ  NEJSOU z hlediska možností příjmu signálu – na stejnou anténu lze přijímat analogové i digitální vysílání  důraz je kladen na kvalitu provedení instalace antény a použití doplňkových prvků (např. zesilovačů), jež může být u technologicky výrazně složitějšího digitálního přenosu TV citlivější  návrhy sítí jsou primárně konstruovány na příjem na vnější anténu, kde bude finálně garantováno 95% pokrytí obyvatel ČR  ostatní typy antén (pokojové, prutové,…) lze použít pouze v blízkosti vysílačů, tj. v místech se silným signálem

8 8 Představení projektu výměny antény  Přínosy po instalaci nové antény  možnost zvýšení výkonu digitálních vysílačů vysílacích sítí ze Žižkovské věže  lepší pokrytí signálem z důvodu efektivnější antény s vyrovnanějším vyzařováním  kvalitnější a dostupnější signál v problematičtějších částech města (stíny v ulicích,…)  větší programová nabídka  umístění dalších služeb v budoucnu (DVB-H, HDTV,…)  výhodná kombinace horizontálního a vertikálního způsobu vysílání podobně jako v jiných metropolích (Berlín, Vídeň,…)  H = dominantní pro příjem na venkovní anténu (střechy, STA,…)  V = dominantní pro příjem na pokojovou anténu nebo pro mobilní aplikace (prutové antény aj.)  zachování kvalitního analogového vysílání po dobu souběhu  konečné řešení televizního vysílání pro Prahu a okolí

9 9 Princip výměny  Hlavní kroky potřebné k bezchybné výměně antény 1.přesný projektový návrh zapadající do konstrukce vysílací sítě 2.příprava nutných kroků pro zajištění náhradního vysílání po dobu výstavby 3.instalace náhradního vysílacího systému 4.převedení vysílání do náhradní antény 5.demontáž starých napáječů a příprava staré antény k sejmutí 6.montáž nových napáječů 7.vlastní sejmutí staré antény po částech vrtulníkem 8.instalace hlavních segmentů nové antény vrtulníkem 9.sestavení a pospojování všech komponentů antény 10.testování a měření nového anténního systému 11.přechod vysílání do nové antény

10 10 ATV DTV Ukázka instalace antény na příkladu Prahy (1) Vysílač Cukrák je nutný k zajištění příjmu digitálního vysílání v Praze DVB-T vysílač a související technologie se musí nahradit novou s vyšším výkonem tak, aby byl schopen pokrýt obyvatelstvo nyní pokrývané z televizní věže na Žižkově CUKRAK

11 11 CUKRÁK Instalace nové dočasné antény pro ATV a nového napáječe Ukázka instalace antény na příkladu Prahy(2) ATV Demontáž původních napáječů, demontáž původní antény speciálním vrtulníkem Cukrák přebírá pokrytí televizní věže na Žižkově, horní část tubusu je demontována ATV

12 12 Ukázka instalace antény na příkladu Prahy(3) ATV DVB-T/H ATV DVB-T/H Instalace nové antény speciálním vrtulníkem, instalace nových napáječů Montáž a měření antény, instalace vysílačů a zapnutí vysílání Demontáž dočasné antény

13 13 Průběh akce  Načasování aktivit  kroky 1 – 6 jsou již provedeny, anténa je plně připravena k sejmutí, očekáváme příjezd spedice s anténou a její uložení k patě věže  o víkendu 4. – 5. října přiletí vrtulník, poslední příprava aktuálního plánu letů  v případě příznivého počasí zahájení prací 6. října v cca 8:00 hodin, první let k sejmutí prvního dílu cca v 10:00 hodin  jeden let trvá asi 10 až 20 minut, při něm montéři zachytí lano a zavěsí část antény, kterou vrtulník uloží k patě věže (bez přistání – pouze klesne do výšky cca 30 m)  poté odlétá na parkovací stanoviště – montéři rozvolňují další díl antény  pokud půjde vše dle plánu (počasí atd.), začne odpoledne fáze instalace nové antény  přiblížení vrtulníku k věži, zavěšení dolní části antény a její usazení na připravený držák (vrtulník nepřistává u věže)  v případě hladkého průběhu dokončení prací v pozdních odpoledních hodinách 6. října  v případě komplikací dokončení akce 7. října dopoledne  Varianta špatného počasí (vítr, turbulence, bouře,…) nebo technických komplikací  celý harmonogram se posouvá na 7. října  Nejlepší viditelnost pro sledování výměny bude z vrchu Vítkova či z Parukářky z důvodu vhodného pozorovacího úhlu

14 14 Možný dopad na služby  Vlivem manipulace s anténními nástavci může docházet k ojedinělým krátkodobým výpadkům mikrovlnného spojení a tím i telekomunikačních služeb poskytovaných z této lokality  Všichni zákazníci, kterých by se toto mohlo dotknout, byli formálně informováni  Televizní i rozhlasové vysílání během akce bude zachováno z náhradní antény  Jde o akci, kterou ČRa nerealizují poprvé. Přestože je velmi složitá, máme vše pod kontrolou  Spoléháme na součinnost a ukázněnost veřejnosti  Provedli jsme veškerá dostupná opatření k úspěšnosti a bezpečnosti akce

15 15 Bezpečnostní opatření - Jakub Erben

16 16 Bezpečnostní opatření  Z důvodu možného víření prachu, kamínků a spadaných větví  Uzavření ulic  Vyparkování aut  Zavřená okna  Nevycházení z domů  Preventivní opatření  Městská policie a Policie ČR  Vůz záchranné služby  Vozy hasičského záchranného sboru

17 17

18 18

19 19 Rozvoj digitálního vysílání v ČR v režii ČRa - Kamil Levinský

20 20 Rozvoj digitálního vysílání v ČR v režii ČRa

21 21 Současné pokrytí a spuštěné vysílače v síti A Praha – město10/2005 (exp. 05/2000) Praha – Cukrák10/2005 (exp. 05/2000) Brno – Hády12/2005 Brno – Barvičova02/2006 Ostrava – Slezská Ostrava02/2006 Domažlice – Vraní Vrch11/2006 Ústí nad Labem - Buková Hora06/2007

22 22 Budoucí rozvoj multiplexu Českých Radiokomunikací - nejlepší digitální sítě v České republice

23 23 Přechod sítě A do sítě 2 + Plzeň (31.říjen 2008) 50 % Brno-Barvičova K 4010 kWV pol. Brno-Hády K 4010 kW Ostrava-Slezská K 39/3710 kW Domažlice-Vraní vrch K 4810 kW Ústí n.L.-Buková hora K 58100 kW Praha-město K 4132 kWV pol. Praha-Cukrák K 41100 kW Plzeň-Krašov K 48100 kW

24 24 Odchylky od standardního projektového plánu  Česká televize uzavřela s Českými Radiokomunikacemi smlouvu na vysílací služby 8. srpna 2008  TPP byl schválen s platností od 15. května 2008  TPP byl prakticky validován až 15. srpna 2008, a to přistoupením TV Nova a TV Prima  Žádný termín v TPP nebyl přes jeho výrazně pozdější schválení upraven  Došlo k výraznému nakupení aktivit na poslední čtvrtletí 2008  Díky šibeničním termínům spouštění DTV v posledním čtvrtletí 2008 se standardní projektované časy na výstavbu sítí musely výrazně zkrátit tak, aby byly tyto termíny splněny a do konce roku se zvládlo vše pro MUX 1 i MUX 2  U všech úprav hraje kritickou roli bezpečnost, která je nekompromisně dodržována i u lokalit spouštěných v takto extrémně krátkých časech  Projektový plán pro jednu typickou lokalitu počítá s cca 300 aktivitami  V současné době České Radiokomunikace pracují paralelně na cca 1000 aktivitách týkajících se spouštění 12 vysílačů v DTV a vypínání ATV lokalit

25 25 Celkový náhled na projektový plán PHMO

26 26 Komunikace spouštění digitálního vysílání  Podnikání ve vysílacích službách je svým charakterem netypické, přestože se jedná o smluvní vztah mezi televizemi a provozovatelem sítě (Českými Radiokomunikacemi) - tedy B2B vztah, divák často nekontaktuje televize, ale přímo ČRa, které jsou však pouze dodavatelem služeb pro televize  V průběhu výstavby je důležitá koordinace televizí, všech operátorů, Národního koordinátora pro digitalizaci a novinářů tak, aby divák dostával jednotné informace o tom, které programy se zapínají v digitálním vysílání, na jakém kanálu a které se naopak vypínají a co všechno musí udělat pro to, aby tyto nové programy mohl přijímat  Výměna antény vrtulníkem je mediálně vděčné téma, nicméně velmi málo článků zmínilo důvod výměny a na jakých kanálech a v jakých termínech mohou Pražané a obyvatelé středočeského kraje přijímat V současné době vysílá dočasný multiplex A (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, Nova, ČRo) na kanále 25 ze tří lokalit (Cukrák – HP, provizorně Strahov - VP, provizorně PHMO - HP)  1.10.2008 se spustil veřejnoprávní MUX (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, ČRo) na kanále 53 z lokality Cukrák s 20x vyšším výkonem (100kW) na místě původního analogového programu ČT2  24.10.2008 se vypíná analogový program ČT2 z PHMO na kanále 41  do 31.10.2008 doplní pokrytí Prahy vysílač PHMO pro oba multiplexy s 6x vyšším výkonem s vertikální polarizací  digitální vysílání  MUX1 (ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, ČRo) na kanále 53  MUX 2 (Nova, Prima, výhledově TV Barrandov, Nova 2, Prima2) na kanále 41

27 27 Rozvoj sítě 2 - prosinec 2008 51 % Chomutov-JedlákK 5832 kW

28 28 Rozvoj sítě 2 – březen 2009 57 % Votice-MezivratyK 4132 kW Mikulov-DěvínK 4025 kW

29 29 Rozvoj sítě 2 – duben 2009 57,5 % Cheb-Zelená horaK 3520 kW

30 30 Rozvoj sítě 2 – červen 2009 58 % Jáchymov-KlínovecK 3520 kW

31 31 Rozvoj sítě 2 – srpen 2009 62 % Č. Budějovice-KleťK 50/39100 kW

32 32 Rozvoj sítě 2 – září 2009 63 % Sušice-SvatoborK 50/39100 kW

33 33 Rozvoj sítě 2 – březen 2010 71 % Vimperk-Mařský vrchK 50/3920 kW Pardubice-KrásnéK 57100 kW

34 34 Rozvoj sítě 2 – duben 2010 74 % Jihlava-JavořiceK 35100 kW

35 35 Rozvoj sítě 2 – srpen 2010 80 % Trutnov-Černá horaK 61100 kW Liberec-JeštědK 6132 kW

36 36 Rozvoj sítě 2 – září 2010 89 % Brno-KojálK 40100 kW

37 37 Rozvoj sítě 2 – duben 2011 95 % Ostrava-HošťálkoviceK 37100 kW Frýdek-Lysá horaK 3725 kW

38 38 Rozvoj sítě 2 – říjen 2011 97 % Jeseník-PradědK 53100 kW

39 39 Rozvoj sítě 2 – listopad 2011 99,6 % Zlín-Tlustá horaK 49100 kW Val. Klobouky-PloštinyK 4925 kW

40 40 Informační centrum pro média  V době výměny anténního systému bude pro zástupce médií k dispozici „informační centrum“ v kavárně:  Café Chef – Ondříčkova 20, Praha 3  8:00 – 18:00  Zdroj informací  Jedinečná možnost záběrů  WiFi připojení k internetu  Občerstvení KONTAKT: Marie Fianová (Ogilvy PR) tel. 724 442 935

41 41 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Výměna anténního systému – vysílač Praha - město 2. října 2008 Jiří Vykydal, vedoucí Útvaru rozvoje a investic Úseku vysílacích služeb, České Radiokomunikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google