Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní postižení, problematika gerontologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní postižení, problematika gerontologie"— Transkript prezentace:

1 Vnitřní postižení, problematika gerontologie
Mgr. Vendula Baboučková

2 Zařazení Národní rada zdravotně postižených ČR je rozdělena dle členských organizací do jednotlivých komor: duševně nemocných mentálně postižených tělesně postižených vnitřně nemocných sluchově postižených zrakově postižených Vnitřní nemoci se pak větví na další podrubriky podle jednotlivých druhů onemocnění.

3 Jednotlivé druhy onemocnění
Alergie Celiakie Cystická fibróza Diabetes Epilepsie Lupénka Lupus Nemoci mozku Nemoci srdeční a cévní Nespecifické střevní záněty Onkologické nemoci Poruchy řeči Roztroušená skleróza Stomie Schizofrenie

4 ČSVPS - Český svaz vnitřně postižených sportovců
sdružuje sportovce s vnitřním postižením, zejména: - srdečně cévním onemocněním - hypertenzí - tromboembolickým onemocněním - mozkových příhodách - diabetes mellitus - hypercholesterolemií - hypertriglyceridemií - s dialýzou - po transplantaci orgánů

5 Schizofrenie Příčina vzniku schizofrenie není spolehlivě známa
Předpokládá se spolupůsobení více faktorů. Některé z nich jsou vrozené, jiné jsou způsobeny vlivy prostředí, v němž nemocný žije, a událostmi, které během života prožívá. Podle současných teorií jsou vlastní příznaky schizofrenie způsobeny narušením určitých chemických pochodů v některých částech mozku a objevují se i teorie, že schizofrenie je vývojovou poruchou mozku Postihuje 0,2 – 1% populace ve všech zeměpisných oblastech světa a u všech rasových skupin

6 Příznaky schizofrenie
Pod pojmem schizofrenie rozumíme skupinu závažných duševních nemocí, jejichž společným znakem je výrazné narušení psychických funkcí. V důsledku toho nemocný odlišně vnímá svět kolem sebe i sebe sama a nedokáže přesně odlišit realitu od vlastních představ a fantazií. Postižení jedinci si mohou stěžovat na obtíže s myšlením nebo se soustředěním , slyšení hlasů, podivná přesvědčení (např. že vládnou nadpřirozenými silami, že jsou pronásledováni), nezvyklé tělesné stesky (např. že mají uvnitř těla zvíře nebo neobvyklé předměty. Oproti tomu okolí nemocného může získat podezření kvůli netečnosti, uzavřenosti, špatné hygieně nebo neobvyklému chování postiženého.

7 Léčba schizofrenie Psychofarmaka Psychoterapie
Léčba je komplexní - programy pro pacienty i jejich příbuzné Speciální kursy probíhají pro nemocné schizofrenií, kteří se léčí ambulantně. Tito nemocní mívají kromě psychických i časté fyzické potíže. Asi 40 až 60 procent je obézních (v běžné populace je to 30 procent), častěji trpí cukrovkou a problémy s kouřením. kursy Programu pro dobré zdraví probíhají jednou týdně po dobu deseti týdnů ve skupině po osmi až 12 pacientech, pod vedením speciálně vyškolených sester. Ty radí, jak zdravě jíst, sportovat a podobně. Každému účastníkovi mohou optimální životní styl "ušít na míru". Centra jsou rozmístěna po celé republice.

8 Program podporující zdravý životní styl pacientů se schizofrenií
Program probíhá pod vedením zdravotních sester nebo psychologů. V průběhu kurzu se pak klienti dozvídají důležité informace o zdravé stravě a o významu fyzické aktivity. Během skupinové psychoedukace dochází k navazování vztahů mezi lidmi trpícími stejnou nemocí, čímž dochází ke zlepšení jejich sociálního fungování. Výsledky programu "Solutions for Wellness", Irsko 2004

9 U pacientů se schizofrénií je riziko přibývání na váze vysoké.
Není způsobeno pouze vedlejšími účinky antipsychotik, ale hlavně celkovým duševním stavem pacienta. Nemocní se velmi často špatně stravují, přejídají se a mají nedostatek pohybu. Program pro dobré zdraví se snaží tyto návyky změnit a zlepšit tím celkový zdravotní stav pacienta. Cílem programu je pacienty motivovat a pomoci jim zdravě žít. Naučit je dobrým stravovacím návykům, povzbudit je k vyšší fyzické aktivitě, vytvořit jim prostředí, kde se nebudou bát diskutovat o svých problémech a zlepšit jejich sebevědomí a sociální fungování

10 Alzheimerova nemoc je závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty - demence. Zároveň dochází v mozku k dalším jevům, které jsou více či méně probádané. Jedním z takových dějů je ubývání  acetylcholinu. Acetylcholin je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami. Úbytek buněk a narušení přenosu informací mezi buňkami ještě zbylými vedou pak logicky k významnému narušení mozkových funkcí

11 Alzheimerova choroba je onemocnění především vyššího věku a s věkem riziko vzniku onemocnění stoupá.
Ve skupině 65tiletých jsou postiženy zhruba 2 – 3 %, každých 5 let se toto procento zdvojnásobuje. Ve skupině 80tiletých je postižena polovina populace. Existují ale i vzácnější formy s časným začátkem vzniku, např. již kolem 40. – 50. roku. V současné době se odhaduje, že je ve světě kolem 20 miliónů lidí, trpících Alzheimerovou chorobou. V České republice se počet postižených odhaduje na cca

12 Stádia nemoci Lehká demence: Obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věci, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost. Střední stadium demence: Poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti. Těžké stadium demence: Poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.

13 Prevence proti demenci
Tělesná aktivita zvyšuje průtok krve mozkem, snižuje tak riziko vzniku mozkové příhody, demence a poklesu úrovně poznávacích procesů. Ještě donedávna byli stárnoucí lidé podněcováni k aktivitám, při nichž byl zvýšeně zaměstnáván jejich mozek, například ke studiu, luštění křížovek a hádanek. Podle nejnovějších poznatků to samo o sobě nestačí. Podle názoru vědců se na kvalitě duševní činnosti  podílí podstatně i stav ostatních systémů těla, a nejvýrazněji těch z nich, které jsou uváděny do činnosti při tělesných cvičeních.

14 Gerontologie nauka o stárnutí a stáří rersp. o problematice starých lidí dělíme na experimentální, klinickou a sociální Sociální gerontologie: - vzájemné vztahy mezi starými lidmi a společností - potřeby starých lidí i ovlivnění společnosti populačním stárnutím

15 Definice stárnutí stárnutí je proces při němž dochází k postupné ztrátě fyzických a psychických schopností organismu. Tento proces je doprovázen výrazným růstem rizika onemocnění a smrti a také mnoha sociálními problémy.

16 Stáří Pozdní fáze ontogeneze, důsledek involučních změn - funkčních i morfologických Orientační členění stáří let: mladí senioři – problematika penzionování, volného času, aktivit, seberealizace let: staří senioři ( pravé stáří) - problematika adaptace, tolerance zátěže, specifické stonání, osamělost - 85 a více : velmi starí seniori – problematika soběstačnosti a zabezpečenosti

17 Fakta o zdraví 40% mužů i žen ve věku 65 až 74 let nemá dostatek tělesného pohybu. 30% mužů a 50% žen ve věku 65 až 74 let nemá dostatečnou sílu ve stehenních svalech na to, aby snadno vstalo z nízké židle. Mezi ženami nad 55 let pouze 50% má dostatečnou sílu v nohách na to, aby lehce vyšly schody. Pravidelná tělesná činnost může pomoci při různých zdravotních obtížích: nemoci srdce , mírná hypertenze (zvýšený krevní tlak) , osteoporóza (řídnutí kostí) , cukrovka , degenerativní změny kloubů (artróza) , obezita Jedním z hlavních důvodů, proč jsou lidé zdraví ve stáří je inaktivita . Nedostatek tělesné činnosti může vést ke ztrátě odolnosti, síly a životní energie.

18 PA pro vyšší věk Vyšší věk přináší řadu potíží, které napomáhá zmírnit právě pravidelné cvičení. Ve stáří dochází ke změnám na orgánech a ke zhoršení jejich některých funkcí. Změny na systému srdečně cévním se mohou projevit dušností, únavou, závratěmi, poruchami rovnováhy. Změny na pohybovém ústrojí nám mohou způsobit bolesti kloubů a páteře, omezený rozsah pohybu v kloubech, snížení svalové síly, změny kvality kostní tkáně.

19 Změny smyslových orgánů přinášejí například zhoršení sluchu či zraku, což se může projevit potížemi v orientaci v prostoru, v komunikaci a podobně. Změny psychiky ve stáří způsobují někdy pouhé vyhranění dosavadních kvalit, a to kladných i záporných, ale také sníženou aktivitu, nechuť ke změnám a podobně. Pravidelné cvičení má stimulační význam a podílí se na zlepšení kvality života. Dosáhneme jím zlepšení hybnosti, podporujeme krevní oběh, zmírňují se bolesti, ztuhlost kloubů a páteře, zvyšuje se psychický stav, nálada, celkově se tedy zlepší psychická i fyzická kondice


Stáhnout ppt "Vnitřní postižení, problematika gerontologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google