Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Baboučková.  Národní rada zdravotně postižených ČR je rozdělena dle členských organizací do jednotlivých komor: duševně nemocných mentálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Baboučková.  Národní rada zdravotně postižených ČR je rozdělena dle členských organizací do jednotlivých komor: duševně nemocných mentálně."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Baboučková

2  Národní rada zdravotně postižených ČR je rozdělena dle členských organizací do jednotlivých komor: duševně nemocných mentálně postižených tělesně postižených vnitřně nemocných sluchově postižených zrakově postižených  Vnitřní nemoci se pak větví na další podrubriky podle jednotlivých druhů onemocnění.

3  Alergie  Celiakie  Cystická fibróza  Diabetes  Epilepsie  Lupénka  Lupus  Nemoci mozku  Nemoci srdeční a cévní  Nespecifické střevní záněty  Onkologické nemoci  Poruchy řeči  Roztroušená skleróza  Stomie  Schizofrenie

4  sdružuje sportovce s vnitřním postižením, zejména: - srdečně cévním onemocněním - hypertenzí - tromboembolickým onemocněním - mozkových příhodách - diabetes mellitus - hypercholesterolemií - hypertriglyceridemií - s dialýzou - po transplantaci orgánů

5  Příčina vzniku schizofrenie není spolehlivě známa  Předpokládá se spolupůsobení více faktorů. Některé z nich jsou vrozené, jiné jsou způsobeny vlivy prostředí, v němž nemocný žije, a událostmi, které během života prožívá.  Podle současných teorií jsou vlastní příznaky schizofrenie způsobeny narušením určitých chemických pochodů v některých částech mozku a objevují se i teorie, že schizofrenie je vývojovou poruchou mozku  Postihuje 0,2 – 1% populace ve všech zeměpisných oblastech světa a u všech rasových skupin

6  Pod pojmem schizofrenie rozumíme skupinu závažných duševních nemocí, jejichž společným znakem je výrazné narušení psychických funkcí.  V důsledku toho nemocný odlišně vnímá svět kolem sebe i sebe sama a nedokáže přesně odlišit realitu od vlastních představ a fantazií.  Postižení jedinci si mohou stěžovat na obtíže s myšlením nebo se soustředěním, slyšení hlasů, podivná přesvědčení (např. že vládnou nadpřirozenými silami, že jsou pronásledováni), nezvyklé tělesné stesky (např. že mají uvnitř těla zvíře nebo neobvyklé předměty.  Oproti tomu okolí nemocného může získat podezření kvůli netečnosti, uzavřenosti, špatné hygieně nebo neobvyklému chování postiženého.

7  Psychofarmaka  Psychoterapie  Léčba je komplexní - programy pro pacienty i jejich příbuzné  Speciální kursy probíhají pro nemocné schizofrenií, kteří se léčí ambulantně. Tito nemocní mívají kromě psychických i časté fyzické potíže.  Asi 40 až 60 procent je obézních (v běžné populace je to 30 procent), častěji trpí cukrovkou a problémy s kouřením.  kursy Programu pro dobré zdraví probíhají jednou týdně po dobu deseti týdnů ve skupině po osmi až 12 pacientech, pod vedením speciálně vyškolených sester. Ty radí, jak zdravě jíst, sportovat a podobně. Každému účastníkovi mohou optimální životní styl "ušít na míru". Centra jsou rozmístěna po celé republice.

8  Program probíhá pod vedením zdravotních sester nebo psychologů.  V průběhu kurzu se pak klienti dozvídají důležité informace o zdravé stravě a o významu fyzické aktivity.  Během skupinové psychoedukace dochází k navazování vztahů mezi lidmi trpícími stejnou nemocí, čímž dochází ke zlepšení jejich sociálního fungování.  Výsledky programu "Solutions for Wellness", Irsko 2004

9  U pacientů se schizofrénií je riziko přibývání na váze vysoké.  Není způsobeno pouze vedlejšími účinky antipsychotik, ale hlavně celkovým duševním stavem pacienta. Nemocní se velmi často špatně stravují, přejídají se a mají nedostatek pohybu.  Program pro dobré zdraví se snaží tyto návyky změnit a zlepšit tím celkový zdravotní stav pacienta.  Cílem programu je pacienty motivovat a pomoci jim zdravě žít. Naučit je dobrým stravovacím návykům, povzbudit je k vyšší fyzické aktivitě, vytvořit jim prostředí, kde se nebudou bát diskutovat o svých problémech a zlepšit jejich sebevědomí a sociální fungování

10  je závažné onemocnění mozku, při kterém dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty - demence.  Zároveň dochází v mozku k dalším jevům, které jsou více či méně probádané. Jedním z takových dějů je ubývání acetylcholinu. Acetylcholin je látka, která zajišťuje přenos informací mezi mozkovými buňkami.  Úbytek buněk a narušení přenosu informací mezi buňkami ještě zbylými vedou pak logicky k významnému narušení mozkových funkcí

11  Alzheimerova choroba je onemocnění především vyššího věku a s věkem riziko vzniku onemocnění stoupá.  Ve skupině 65tiletých jsou postiženy zhruba 2 – 3 %, každých 5 let se toto procento zdvojnásobuje. Ve skupině 80tiletých je postižena polovina populace.  Existují ale i vzácnější formy s časným začátkem vzniku, např. již kolem 40. – 50. roku. V současné době se odhaduje, že je ve světě kolem 20 miliónů lidí, trpících Alzheimerovou chorobou. V České republice se počet postižených odhaduje na cca 80 000.

12  Lehká demence: Obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věci, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti – sobeckost a egocentričnost.  Střední stadium demence: Poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti.  Těžké stadium demence: Poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.

13  Tělesná aktivita zvyšuje průtok krve mozkem, snižuje tak riziko vzniku mozkové příhody, demence a poklesu úrovně poznávacích procesů. Ještě donedávna byli stárnoucí lidé podněcováni k aktivitám, při nichž byl zvýšeně zaměstnáván jejich mozek, například ke studiu, luštění křížovek a hádanek. Podle nejnovějších poznatků to samo o sobě nestačí.  Podle názoru vědců se na kvalitě duševní činnosti podílí podstatně i stav ostatních systémů těla, a nejvýrazněji těch z nich, které jsou uváděny do činnosti při tělesných cvičeních.

14  nauka o stárnutí a stáří rersp. o problematice starých lidí  dělíme na experimentální, klinickou a sociální  Sociální gerontologie: - vzájemné vztahy mezi starými lidmi a společností - potřeby starých lidí i ovlivnění společnosti populačním stárnutím

15  stárnutí je proces při němž dochází k postupné ztrátě fyzických a psychických schopností organismu.  Tento proces je doprovázen výrazným růstem rizika onemocnění a smrti a také mnoha sociálními problémy.

16  Pozdní fáze ontogeneze, důsledek involučních změn - funkčních i morfologických  Orientační členění stáří - 65 - 74 let: mladí senioři – problematika penzionování, volného času, aktivit, seberealizace - 75 - 84 let: staří senioři ( pravé stáří) - problematika adaptace, tolerance zátěže, specifické stonání, osamělost - 85 a více : velmi starí seniori – problematika soběstačnosti a zabezpečenosti

17  40% mužů i žen ve věku 65 až 74 let nemá dostatek tělesného pohybu.  30% mužů a 50% žen ve věku 65 až 74 let nemá dostatečnou sílu ve stehenních svalech na to, aby snadno vstalo z nízké židle.  Mezi ženami nad 55 let pouze 50% má dostatečnou sílu v nohách na to, aby lehce vyšly schody.  Pravidelná tělesná činnost může pomoci při různých zdravotních obtížích: nemoci srdce, mírná hypertenze (zvýšený krevní tlak), osteoporóza (řídnutí kostí), cukrovka, degenerativní změny kloubů (artróza), obezita  Jedním z hlavních důvodů, proč jsou lidé zdraví ve stáří je inaktivita. Nedostatek tělesné činnosti může vést ke ztrátě odolnosti, síly a životní energie.

18  Vyšší věk přináší řadu potíží, které napomáhá zmírnit právě pravidelné cvičení.  Ve stáří dochází ke změnám na orgánech a ke zhoršení jejich některých funkcí.  Změny na systému srdečně cévním se mohou projevit dušností, únavou, závratěmi, poruchami rovnováhy.  Změny na pohybovém ústrojí nám mohou způsobit bolesti kloubů a páteře, omezený rozsah pohybu v kloubech, snížení svalové síly, změny kvality kostní tkáně.

19  Změny smyslových orgánů přinášejí například zhoršení sluchu či zraku, což se může projevit potížemi v orientaci v prostoru, v komunikaci a podobně.  Změny psychiky ve stáří způsobují někdy pouhé vyhranění dosavadních kvalit, a to kladných i záporných, ale také sníženou aktivitu, nechuť ke změnám a podobně.  Pravidelné cvičení má stimulační význam a podílí se na zlepšení kvality života. Dosáhneme jím zlepšení hybnosti, podporujeme krevní oběh, zmírňují se bolesti, ztuhlost kloubů a páteře, zvyšuje se psychický stav, nálada, celkově se tedy zlepší psychická i fyzická kondice


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Baboučková.  Národní rada zdravotně postižených ČR je rozdělena dle členských organizací do jednotlivých komor: duševně nemocných mentálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google