Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo DUM3.2_13_1 PředmětSpolečenské vědy, Tělesná výchova Tematický okruhZdravý životní styl Název materiáluŽivotní styl AutorMgr. Hana Topičová Datum tvorby 14. březen 2013Ročník 1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou životního stylu. Materiál je možno použít jak ve výkladové tak opakovací části hodiny. Součástí materiálu jsou i kontrolní otázky podchycující všeobecné povědomí žáků o životním stylu. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky životního stylu. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let

2 Životní styl Životní styl je způsob jakým člověk žije. Životní styl zahrnuje:  Denní režim  Skladba jídelníčku - zdravá strava (rovnováha mezi příjmem a výdejem energie, vyvážená strava, racionální výživa)  Odpočinek (spánek)  Trávení volného času - pohyb a sport (fyzická aktivita s ohledem na svůj věk a své zdraví)  Prevence chorob  Životní prostředí  Společenské prostředí  Psychická pohoda

3 Životní styl Na životní styl mají vliv:  zpočátku rodiče, rodinné prostředí  postupně je dotvářen v průběhu života – je ovlivňován prostředím, v kterém se člověk pohybuje: přátelé, škola, spokojenost v rodině, finanční situace, zaměstnání. Obr. 1: Šťastná rodina

4 Zásady zdravého životního stylu 1) Pravidelnost 2) Zdravá strava 3) Fyzická aktivita 4) Dostatečný příjem tekutin 5) Relaxace 6) Spánek

5 Zásady zdravého životního stylu 1) P r a v i d e l n o s t  jídlo  pitný režim  spánek  odpočinek  pohyb Organismus reaguje na nepravidelnost nadměrnou únavou, hromaděním tuků a může vést k zdravotním problémům

6 Zásady zdravého životního stylu 2) Z d r a v á s t r a v a  rovnováha mezi příjmem a výdejem energie  racionální výživa 3) F y z i c k á a k t i v i t a  dostatečný pohyb  každodenní pravidelnost lepší než nárazový sportovní výkon 4) D o s t a t e č n ý p ř í j e m t e k u t i n  nejvhodnější tekutina = voda  alkohol či káva organismus odvodňují  denní příjem tekutin je 2 - 3 litry

7 Zásady zdravého životního stylu 5) R e l a x a c e  čas pro své záliby a koníčky 6) S p á n e k  6 - 8 hodin denně  vyvětraná místnost  vyvarovat se pití kávy, černého čaje, energetických nápojů a alkoholu minimálně 2 hodiny před spánkem

8 Co škodí zdravému životnímu stylu Zdravému životnímu stylu škodí: 1) Z á v i s l o s t i  alkohol  drogy  kouření  gamblerství 2) S t r e s  pracovat ve spěchu  dělat vše na poslední chvíli  mít strach z chyb

9 Životní styl ovlivňuje jak tělesnou tak i duševní stránku člověka Životní styl Dobrým prostředkem ke zvyšování psychické odolnosti je pravidelná tělesná činnost, která přináší člověku radost a uspokojení Obě stránky jsou spojitou nádobou

10 Radost, uspokojení a pocit pohody je velmi individuální. Záleží na:  věku  zdravotním stavu  osobnosti člověka Pohoda Základním předpokladem pro vznik a rozvoj pocitu pohody je možnost uspokojení všech základních potřeb člověka

11 Základní životní potřeby 1. Uspokojení fyziologických potřeb – např. potřeba příjmu tekutin a potravy, potřeba dýchání, potřeba vylučování, potřeba odpočinku, potřeba rozmnožování 2. Potřeba jistoty a bezpečí – rodina, zdraví, zaměstnání (dostatečný finanční příjem - pro pocit dobré životní pohody jsou velmi důležité i vztahy v místě bydliště a na pracovišti. 3. Potřeba smysluplné činnosti – uznání, úcty, seberealizace 4. Potřeba sounáležitosti - kamarádství, přátelství, partnerský vztah – tvorba a udržení pocitu dobré životní pohody nejsou myslitelné bez harmonických vztahů k našemu okolí.

12 „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl jaký mu dáme.“ Seneca Každý hledá (má) smysl života v něčem jiném (zdraví, rodinná pohoda, uspět v práci, hromadění majetku …) Důležité je to, čeho chceme dosáhnout. Život musí mít smysl, cíl. Smysl života

13 A k t i v n í P a s i v n í  člověk ovlivňuje svůj život, snaží se ho prožít podle svých představ, ví co od života očekává a snaží se své životní cíle naplnit.  člověk čeká na to, až se něco stane, sám je nečinný, nechá se unášet směrem, který se pro něj může stát nevýhodný. Na svůj přístup může doplácet. Přístup k životu

14 Otázky a úkoly 1. Co je to životní styl – co vše zahrnuje? 2. Co nebo kdo má vliv na životní styl? 3. Jaké jsou zásady zdravého životního stylu? 4. Co škodí zdravému životnímu stylu? 5. Co je předpokladem pro vznik a rozvoj pocitu pohody? Je pocit pohody u všech lidí stejný – na čem záleží?

15 Otázky a úkoly 6. Co jsou to základní životní potřeby – vyjmenujte je. 7. Jaký může být přístup k životu – jaký je v přístupech rozdíl? 8. Zamysli se nad svým přístupem k životu – je spíše aktivní nebo pasivní? Jaké aktivity jsi učinil během posledního týdne? Jaké máš koníčky, záliby? Vypracuj týdenní plán svých aktivit?

16 Použité zdroje Obr. 1DYACHYSHYN, Yuriy. [cit. 2013-05-13]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andriy_Sadovyy_with_family.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google