Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus nukleotidů Kurz Eva Samcová a Vladimíra Kvasnicová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus nukleotidů Kurz Eva Samcová a Vladimíra Kvasnicová"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus nukleotidů Kurz 4 - 407 Eva Samcová a Vladimíra Kvasnicová

2 PURINOVÉ BÁZE Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

3 ribonukleosid deoxyribonukleosid
N-glykosidová vazba Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

4 ribonukleotid deoxyribonukleotid
Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

5 PYRIMIDINOVÉ BÁZE Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

6 ribonukleosidy deoxyribonukleosid
Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

7 Ribonukleotidy * N-glykosidová vazba * esterová vazba
* anhydridové vazby Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

8 Rozdělení nukleotidů purinové: obsahují adenin, guanin, hypoxanhin nebo xanthin pyrimidinové: obsahují cytosin, uracil nebo thymin ribonukleotidy (obsahují ribózu) deoxyribonukleotidy (obsahují deoxyribózu) vznikají redukcí ribonukleosid difosfátů (NADPH)

9 Vlastnosti nukleotidů
silná absorpce UV záření (260 nm) puriny méně stabilní v kyselém prostředí než pyrimidiny polární koncové fosfátové skupiny názvy: adenylát nebo kyselina adenylová,...

10 Distribuce nukleotidů v buňkách
Z nukleotidů má v buňkách nejvyšší koncentraci ATP Distribuce se mění podle typu buněk V buňkách převažují nukleosid-5´- trifosfáty V hypoxických buňkách převládá koncentrace nukleosid-5´- di a monofosfátů Ribonukleotidy jsou ve velkém nadbytku oproti 2´- deoxyribonukleotidům, kromě období DNA replikace Celková koncentrace nukleotidů v normální buňce je konstantní AMP + ADP + ATP = konst. Energetický stav buňky lze popsat ATP/(ATP+ADP+AMP) Platí i pro NADH a NAD+ - důsledek přísné regulace

11 Kde mají původ nukleotidy potřebné v metabolismu
A) V potravě B) Syntéza de novo C) Šetřící (salvage) reakce jsou hlavním zdrojem nukleotidů pro syntézu DNA, RNA a enzymových kofaktorů. Zdrojem ribosa-5-P je pentózový cyklus

12 Nukleové kyseliny z potravy se hydrolyzují extracelulárně
NK uvolněné z nukleoproteinů jsou v trávicím traktu odbourány nukleázami (ribo-,deoxyribo- ) a polynukleotidázami na nukleosidy, které jsou buď resorbovány nebo dále degradovány střevní fosforylázou na purinové a pyrimidinové baze. Purinové baze se oxidují na kyselinu močovou, která se vstřebá a posléze vyloučí močí. Puriny a pyrimidiny z potravy člověk nepotřebuje, nevestavují se do metabolismu. Parenterálně podané látky se využijí v metabolismu, vestavují se do metabolismu

13 Nukleotidy v metabolismu
1) energetický metabolismus ATP - hlavní biologický přenašeč volné energie – „energetická konzerva“ (30 kJ/mol / odštěpení fosfátu) fosfotransferasové reakce (kinasy) svalová kontrakce, aktivní transport 2) monomerní jednotky RNA a DNA substráty pro syntézu: nukleosidtrifosfáty

14 Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP)
3) mediátory metabolických procesů cAMP, cGMP („druhý posel“) Cyklický adenosinmonofosfát (cAMP) Obrázek převzat z (leden 2008)

15 4) součásti koenzymů NAD+, NADP+, FAD, CoA
Obrázky převzaty z a (leden 2008)

16 - regulace klíčových enzymů metabolických drah
5) aktivace intermediátů UDP-Glc, GDP-Man CDP-cholin, ethanolamin, diacylglycerol SAM  methylace PAPS  sulfatace 6) allosterické efektory - regulace klíčových enzymů metabolických drah

17 3´-fosfoadenosin-5´-fosfosulfát (PAPS)
přenáší sulfát do substrátu při konjugačních reakcích (sulfatace) Obrázek je převzat z (leden 2007)

18 PRDP = 5-fosforibozyl-1-difosfát
! společný substrát pro syntézu ! purinů i pyrimidinů Obrázek převzat z (leden 2008)

19 PRDP = 5-fosforibozyl-1-difosfát
jeho syntéza je klíčovou reakcí pro biosyntézu nukleotidů PRDP-syntetáza je cílem zpětnovazebné inhibice nukleosid di- a trifosfáty prekurzor: * ribóza-5-fosfát (pentózový c.) * ribóza-1-fosfát (fosforolýza nukleotidů)

20 využití: PRPP = PRDP regulace syntézy nukleotidů
substrát pro syntézu nukleotidů PRPP = PRDP Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

21 Syntéza purinových nukleotidů
de novo (nová výstavba purinového kruhu) PRDP + glutamine→ 5-fosforibosylamin + glutamát + PPi (de novo) šetřící reakce (syntéza z bazí a nukleosidů) mnohem méně energeticky náročné než de novo syntéza PRPP + hypoxanthin (guanin)→IMP (GMP) + PPi Enzym:hypoxanthin-guanin fosforibosyltransferasa PRPP + adenin → AMP + PPi Enzym: adeninfosforibosyltransferasa (APRT)

22 Syntéza purinových nukleotidů de novo
velká spotřeba energie (ATP) cytoplazma buněk různých tkání, hlavně játra substráty: * 5-fosforibozyl-1-difosfát (= PRDP = PRPP) * aminokyseliny (Gln, Gly, Asp) * deriváty tetrahydrofolátu, CO2 koenzymy: * tetrahydrofolát (= kys.listová) * NAD+

23 Folát je vitamin – člověk ho nedokáže syntetizovat
Bakterie folát syntetizují: sulfonamidy jsou analoga PABA → antibakteriální účinek Obrázek převzat z (leden 2008)

24 Folát v metabolismu Obrázek převzat z (leden 2008)

25 Syntéza purinových nukleotidů de novo
významné meziprodukty: 5´-fosforibozylamin inozinmonofosfát (IMP) produkty: nukleosidmonofosfáty (AMP, GMP) mezipřeměna purinových nukleotidů: přes IMP (inosinmonofosfát: báze = hypoxanthin)

26 Syntéza purinových nukleotidů de novo

27 IMP AMP GMP Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

28 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M
Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

29 Regulace syntézy purinových nukleotidů

30 Syntéza pyrimidinových nukleotidů
de novo (nová výstavba pyrimidinového kruhu) šetřící reakce (syntéza z bází nebo nukleosidů) substráty: a) * báze (kromě cytosinu) * PRDP b) * ribonukleosidy * ATP

31 Syntéza pyrimidinových nukleotidů de novo
kromě jedné reakce probíhá v cytoplazmě (dihydroorotátdehydrogenáza je v mitochondrii) substráty: * karbamoylfosfát (Gln,CO2,2 ATP ) * aspartát * PRDP * derivát THF (pouze pro thymin) Karbamoylfosfát vzniká i při syntéze MOČOVINY (pouze v mitochondriích hepatocytů)

32 Syntéza pyrimidinových nukleotidů de novo
významné meziprodukty: * kyselina orotová (pyrimidinový skelet) * orotidinmonofosfát (OMP) * uridinmonofosfát (UMP) = výchozí látka pro syntézu dalších nukleotidů produkty: * cytidintrifosfát (z UTP) * deoxythimidinmonofosfát (z dUMP)

33 Syntéza pyrimidinových nukleotidů de novo
Obrázek převzat z (leden 2007)

34 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M
Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

35 Syntéza thymidinmonofosfátu
Obrázek převzat z knihy Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

36 Syntéza 2´-deoxyribonukleotidů

37 Regulace syntézy pyrimidinových nukleotidů
Obrázek převzat z (leden 2008)

38 Regulace syntézy nukleotidů
regulační enzym aktivace inhibice glutamin-PRDP-amidotransferáza (puriny) PRDP IMP, GMP, AMP (alosterická inhibice) karbamoylfosfát syntetáza II = cytoplazmatická (pyrimidiny) ATP UTP

39 Odbourávání purinů a pyrimidinů
z potravy: málo využívané k resyntéze endogenní: enzymy * nukleázy (štěpí nukleové kyseliny) * nukleotidázy (štěpí nukleotidy) * nukleosidfosforylázy (š. nukleosidy) * deamináza (adenosin) * xanthinoxidáza (hypoxanthin, xanthin) inhibována allopurinolem (lék Milurit)

40 Odbourávání purinů kyselina močová
H Obrázek převzat z (leden 2008) kyselina močová

41 Kyselina močová keto a enol forma
soli kyseliny močové = uráty (močany) při pH krve existuje ve formě mononatrium-urátu

42 Hyperurikémie = zvýšená koncentrace kyseliny močové (KM) v krvi
Příčiny: Porucha vylučování KM Zvýšená tvorba KM a) nevyvážená strava b) porucha recyklace purinových bazí Obrázek převzat z knihy: Color Atlas of Biochemistry / J. Koolman, K.H.Röhm. Thieme ISBN

43 Dědičné příčiny hyperurikémie
ribóza-5-fosfát 5-fosforibozyl-1-pyrofosfát AMP IMP GMP inozin guanozin adenozin adenin hypoxanthin guanin xanthin kyselina močová HGPRT APRT PRPP-amidotransferáza XO + Leschův-Nyhanův syndrom HGPRT Snímek převzat z přednášky prof. J. Racka / Kyselina močová – významný metabolit a antioxidant; Novinky v klinické biochemii, Nové Hrady

44 Odbourávání pyrimidinů

45 SOUHRN: puriny → NH3, kyselina močová - má antioxidační vlastnosti (částečně vylučována močí; poruchy: hyperurikémie, dna) normální hodnoty: sérum 220 – 420 µmol/l (muži) – 340 µmol/l (ženy) moč 0,48 – 5,95 mmol/l pyrimidiny: C, U → -alanin, CO2, NH3 T → -aminoizobutyrát, CO2, NH3 volné radikály Obrázky převzaty z a (leden 2008)

46 Hlavní rozdíly metabolismu purinů a pyrimidinů
puriny pyrimidiny tvorba N-glykosidové vazby v 1. kroku syntézy (syntéza začíná na PRDP) nejprve se syntetizuje pyrimidinový kruh lokalizace biosyntézy cytoplazma cytoplazma + 1 enzym v mitochondrii produkty odbourávání kyselina močová (špatně rozpustná v H2O), NH3 CO2, NH3, -AMK (dobře rozpustné v H2O)


Stáhnout ppt "Metabolismus nukleotidů Kurz Eva Samcová a Vladimíra Kvasnicová"

Podobné prezentace


Reklamy Google