Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla trhu s elektřinou změny pro rok 2008 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla trhu s elektřinou změny pro rok 2008 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad."— Transkript prezentace:

1 Pravidla trhu s elektřinou změny pro rok 2008 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad

2 2 Obsah: Změna dodavatele, blokový trh Změny v zúčtování odchylek - Příklad Ostatní

3 3 Změna dodavatele § 30, (§ 31 a) Změna dodavatele:  Změnu je nově možné provádět v libovolných termínech (v minulosti omezení, kdy u A a B bylo možné změnit dodavatele k 1. dni v měsíci a u C pouze 1x za 6 měsíců) Obchodník může zahájit změnu dodavatele na jakékoliv odběrné místo a teprve v rámci procesu změny dodavatele budou ze strany PDS dodatečně zaslána kmenová data o příslušných OPM.

4 4 Změna dodavatele

5 5 Zavedení blokové trhu § 10a  kontinuální obchodování se standardními produkty base, peak, off peak  obchodovány denní bloky > 1 MW  začátek obchodování 5 dní před dnem dodávky  uzavírka ve 13 hodin 1 den před dnem dodání (jako dvoustranné smlouvy)  podrobnosti v obchodních podmínkách OTE

6 6 Redispečink § 2 odst. 2 písm. k), § 18 odst. 1 písm. f, § 24 odst. 7 Umožnění redispečinku pro řízení zatížení v ES ČR v souladu s Nařízením 1228/2003  Redispečink se realizuje na základě smlouvy mezi českým provozovatelem přenosové soustavy a mezi výrobcem nebo provozovatelem zahraniční přenosové soustavy  Smlouvy mohou být uzavírány po uzavírce dvoustranných obchodů  Náklady na tuto službu budou součástí nákladů na podpůrné služby

7 7 Opatření RE: A) aktivací podpůrných služeb B) na vyrovnávacím trhu s regulační energií C) ze zahraničí na základě smlouvy  stanoveny pevné ceny pro poskytování regulační energie ze sekundární regulace 1990 Kč/MWh pro kladnou sekundární regulaci 1 Kč/MWh pro zápornou sekundární regulaci  RE je placena podle nabídkových cen, B) je placeno podle ceny nabídnuté ČEPSem  zachovány pevné ceny pro poskytování regulační energie ze sekundární regulace  zatraktivnění vyrovnávacího trhu - zveřejnění poptávky i ceny elektřina opatřená na vyrovnávacím trhu je oceněna:  zúčtovací cenou v případě, že RE je opačná k systémové odchylce  nabídkovou cenou v případě, že RE je souhlasná k systémové odchylce  Ostatní RE je placena podle nabídkových cen Změny v ocenění regulační energie 2007 2008

8 8 Ocenění odchylek Ocenění odchylek přímo závislé na velikosti systémové odchylky Zúčtovací cena  před rokem 2007 – průměrná vážená cena RE a nabídkových cen, příjmově neutrální systém  rok 2007 – nejvyšší cena z RE nebo podle stanovené křivky  rok 2008 Kladná odchylka: nejvyšší cena z RE nebo podle nově linearizované křivky Záporná odchylka: nejvyšší cena z RE nebo podle nově stanovené křivky ! Zrušení úhrady vícenákladů v ceně za odchylku !  Vznikají při použití kladné i záporné regulace v jedné hodině  Protiregulace bude hrazena z rozdílů zúčtovacích a nabídkových cen regulační energie Jako zúčtovací cena se použije vyšší z cen podle křivky nebo z cen zaplacených poskytovatelům PpS Systém není příjmově neutrální – přebytek prostředků bude sloužit:  ke snížení ceny systémových služeb  ke krytí nákladů protiregulace

9 9 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek Příklad 1 – nedostatek energie v soustavě V dané hodině: vzniká záporná systémová odchylka tj. nedostatek elektřiny v soustavě  systémová odchylka: - 100 MWh je aktivována kladná a záporná regulační energie  kladná regulační energie: +110 MWh – 2 poskytovatelé  záporná regulační energie: -10 MWh – 1 poskytovatel

10 10 Odchylka + 10 MWh menší odběr Z2 Systémová odchylka -100 MWh V1 V2 PpS1 SR+ Poskytovatel kladné regulační energie dodávka +105 MWh Cena +1 990 Kč/MWh Z1 Odchylka -60 MWh menší dodávka Odchylka +50 MWh větší dodávka Odchylka -100 MWh větší odběr Příklad 1 - vyhodnocení odchylek – způsob 2008 PpS3 SR- Poskytovatel záporné regulační energie Snížení o -10 MWh Cena - 1 Kč/MWh dostává zaplaceno PpS2 TR+ Poskytovatel kladné regulační energie dodávka +5 MWh Cena +2300 Kč/MWh

11 11 Určení platby poskytovatelům PpS a zúčtovací ceny Poskytovatel reg. energie má s poskytnutím PpS náklady  cena kladné regulační energie: Poskytovatel 1- sekundární regulace: +1990 Kč/MWh podle CR Poskytovatel 2 – terciální regulace: +2300 Kč/MWh podle nabídky  cena záporné regulační energie: -1 Kč/MWh podle nabídky Zúčtovací cena za odchylku:  nejvyšší dosažená cena podle CR nebo z aktivace PpS pro vyrovnání záporné systémové odchylky:  CR: C=1990 + 5,5*S - …kde S je velikost záporné systémové odchylky

12 12 Lomená křivka pro stanovení odchylky pro rok 2007 Ceny pro mezní body křivky jsou stanoveny z doby trvání odchylek a odpovídajících mezních cen na spotovém trhu EEX (indexace na rok 2007) 2425

13 13 Lineární závislost ceny od roku 2008 2540 C = 1990 + 5,5 * S-C = -1 - 3,5 * S+

14 14 Subjekt zúčtování Platba za elektřinu v Kč V1- 60 * 2 540 = - 152 400 V2+ 50 * 2 540 = + 127 000 Z1- 100 * 2 540 = - 254 000 Z2+ 10 * 2 540 = + 25 400 Celkem- 254 000 - představuje platbu subjektu zúčtování + představuje příjem subjektu zúčtování Příklad - zúčtování odchylek – způsob 2008 Zúčtovací cenou je max. z 1990 < 2300 < 2540 tj. 2540 Kč/MWh

15 15 Příklad vyhodnocení a zúčtování odchylek OTE získal: 254 000 Kč OTE zaplatil: PpS1: 105 MWh * 1 990 Kč/MWh = 208 950 Kč PpS2: 5 MWh * 2 300 Kč/MWh = 11 500 Kč PpS3: -10 MWh * -1 Kč/MWh = 10 Kč Celkem = 220 460 Kč Rozdíl v dané hodině: + 33 540 Kč lze použít na snížení ceny systémových služeb v následujícím roce rozdíl může být kladný i záporný, od roku 2008 se záporný rozdíl nerozpočítává na subjekty v poměru absolutních hodnot odchylek

16 16 Subjekt zúčtování Platba za odchylku v Kč Podíl na vícenákladechCelková platba V1- 10 * - 176 = + 1760- 3830* (10/80) = - 479 + 1 281 V2+ 40 * - 176 = - 7 040- 3830* (40/80) = - 1 915 - 8 955 Z1 - 5 * - 176 = + 880- 3830* (5/80) = - 239 + 641 Z2+ 25 * - 176 = - 4 400- 3830* (25/80) = - 1 197 - 5 597 Celkem- 8 800-3 830-12 630 - představuje platbu subjektu zúčtování + představuje příjem subjektu zúčtování Jiný příklad - zúčtování odchylek – způsob 2007/2008

17 17 Nadvýnosy ze systému zúčtování předpoklad 2007 cca 450 mil. Kč předpoklad 2008 bez změn cca 350 mil. Kč Odstranění kategorie vícenákladů -100 mil. Kč Linearizace a progrese křivky pro záporné odchylky 150 mil. Kč Zavedení křivky pro kladné odchylky 50 mil. Kč Celkem (optimistický předpoklad)450 mil. Kč Bude použito na krytí nákladů na podpůrné služby a snížení ceny systémových služeb

18 18 Další úpravy I § 5 odst. 4 Umožnění elektronické fakturace mezi PDS a dodavatelem prostřednictvím IS OTE § 26 odst. 1 Zvláštní režim zúčtování odchylek rozšířen kromě stavů nouze i na předcházení stavu nouze v hodinách, stanovených provozovatelem přenosové soustavy

19 19 Další úpravy II § 18 odst. 7 Předběžné hodnoty za výrobny C – použití posledních dostupných údajů (dříve - historické zadané předběžné hodnoty) § 19 odst. 18 prodloužen a upřesněn termín zasílání (opravných) hodnot clearingu nejpozději na 10. den čtvrtého měsíce po daném měsíci (OTE bude i po této době přijímat opravená data, rozdíly si subjekty zúčtují mezi sebou)

20 20 Další úpravy III § 32 odst. 6 Zavedení povinnosti pro PDS předávat na vyžádání zákazníkovi případně jeho dodavateli čtvrthodinová maxima a údaje o jalové energii Příloha č. 6 Upřesnění výkazu pro vykazování množství elektřiny z OZE  doplnění údajů nezbytných pro vykázání celé bilance toků elektřiny v předávacím místě výrobce  cílem je vyloučit možné nesprávné vykázání podporovaného množství elektřiny z těchto zdrojů a uplatnění neoprávněné podpory;  řešení rovněž usnadní celkovou kontrolu správnosti vykazovaných údajů

21 21 Sledování kvality podle vyhlášky č. 540/2005 Sb.

22 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Pravidla trhu s elektřinou změny pro rok 2008 Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google