Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita informovanosti klienta o právech pacientů Prezentaci zpracoval(a): Školní rok: Třída:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita informovanosti klienta o právech pacientů Prezentaci zpracoval(a): Školní rok: Třída:"— Transkript prezentace:

1 Kvalita informovanosti klienta o právech pacientů Prezentaci zpracoval(a): Školní rok: Třída:

2 VÝVOJ PRÁV PACIENTŮ Lékař vždy byl, je a bude veřejnou osobou, a proto nikoho neudivuje, že je způsob jeho činnosti podroben i morálnímu hodnocení, a to jak ze strany kolegů a pacientů, tak i veřejnosti. Etický, resp. deontologický kodex tradičně vymezuje povinnosti lékařů vůči třem jmenovaným skupinám a je všemi lékaři dobrovolně přijímán jako vhodný a opodstatněný. Zdravotní sestry, jakož i reprezentanti dalších kategorií profesionálních zdravotníků rovněž přijímají vymezení svých pravomocí a respektují pravidla etických zásad své činnosti. Nejstarším a nejznámějším etickým kodexem je Hippokratova přísaha. Byla napsána několika žáky slavného lékaře v 5. století před naším letopočtem.

3 Práva pacientů v Evropě Na vývoji práv pacientů v Evropě měla významný vliv Deklarace o prosazování práv pacientů v Evropě, která byla přijata v Amsterodamu v březnu 1994 pod záštitou úřadovny WHO pro Evropu. Tento dokument se snaží přispět ke zlepšení zdravotní péče, ale také o plné uznání práv každého jedince v roli pacienta. Jedná se o kompletní soubor práv pacientů v rámci poskytované zdravotní péče. Koncepčním zázemím této deklarace je Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách (1950) a Evropská sociální charta (1961).

4 Práva pacientů v České republice Historie práv pacientů v ČR je velmi krátká. Až do roku 1989 se v tehdejším Československu o právech pacientů nehovořilo a když, tak pouze mezi odborníky. Vztah lékařů a pacientů byl do této doby paternalistický.

5 Výhody této praxe: Zvýšená informovanost a vzdělanost pacientů. Kontinuita v záznamech, pokud se nemocní přestěhují nebo změní lékaře. Dobré kritérium, na němž mohou nemocní stavět při výběru lékaře. Změna vztahu lékaře a nemocného k větší otevřenosti a ke spolupráci. Pro lékaře další cesta ke zlepšování kvality péče. Větší odpovědnost k potřebám zákazníka.

6 TABULKA Zde vložte tabulku tabulka.xlsx

7 GRAF Zde vytvořte graf odpovídající tabulce Graf naformátujte

8 Parlament České republiky

9 Video Zde vložte video


Stáhnout ppt "Kvalita informovanosti klienta o právech pacientů Prezentaci zpracoval(a): Školní rok: Třída:"

Podobné prezentace


Reklamy Google