Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová. Dějiny Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období Archaické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová. Dějiny Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období Archaické."— Transkript prezentace:

1 Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová

2 Dějiny Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období Archaické období Stará říše – 2700-2180 př.n.l. Stará říše – 2700-2180 př.n.l. Stará říše Stará říše Střední říše – 2000-1800 př.n.l. Střední říše – 2000-1800 př.n.l. Střední říše Střední říše Nová říše – 1540-1080 př.n.l. Nová říše – 1540-1080 př.n.l. Nová říše Nová říše Pozdní Egypt – 7.století-30 př.n.l. Pozdní Egypt – 7.století-30 př.n.l. Pozdní Egypt Pozdní Egypt

3 Archaické období – 3150-2700 př.n.l. V této době došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta pod vedením faraona Meniho V této době došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta pod vedením faraona Meniho Meni byl zakladatelem města Mennoferu, pozdějším sídlem faraonů Meni byl zakladatelem města Mennoferu, pozdějším sídlem faraonů Objevují se také náznaky používání hieroglyfického písma. Objevují se také náznaky používání hieroglyfického písma.

4 Stará říše – 2700-2180 př.n.l. Zakladatelem je faraon Džoser, který si nechal vybudovat první pyramidu Zakladatelem je faraon Džoser, který si nechal vybudovat první pyramidu Zaveden úřad správce horního Egypta Zaveden úřad správce horního Egypta

5 Střední říše – 2000-1800 př.n.l. Egypt znovu sjednotil faraon Mentuhotep II., panovník města Vesetu (Théby) Egypt znovu sjednotil faraon Mentuhotep II., panovník města Vesetu (Théby) Vybudována soustava pohraničních pevností, tzv. vládcovy zdi Vybudována soustava pohraničních pevností, tzv. vládcovy zdi Nástupnické spory => zavedení funkce spoluvladaře Nástupnické spory => zavedení funkce spoluvladaře Vpád kočovných Hyksósů-bronzové meče a sekery- dobytí delty Nilu a Dolního Egypta Vpád kočovných Hyksósů-bronzové meče a sekery- dobytí delty Nilu a Dolního Egypta Faraon Ahmose ubránil Horní Egypt před Hyksósy Faraon Ahmose ubránil Horní Egypt před Hyksósy

6 Nová říše – 1540-1080 př.n.l. Ahmose posunul hranice až k dnešní Sýrii Ahmose posunul hranice až k dnešní Sýrii Vládcové sídlili ve Vesetu Vládcové sídlili ve Vesetu Významní panovníci: Významní panovníci: Královna Hatšepsovet Královna HatšepsovetKrálovna HatšepsovetKrálovna Hatšepsovet Thutmose III. Thutmose III.Thutmose III.Thutmose III. Amenhotep IV. Amenhotep IV.Amenhotep IV.Amenhotep IV. Tutanchamon TutanchamonTutanchamon Ramesse II. Veliký Ramesse II. VelikýRamesse II. VelikýRamesse II. Veliký Ramesse III. Ramesse III.Ramesse III.Ramesse III.

7 Královna Hatšepsovet Jedna z nejvýznamnějších královen Egypta Jedna z nejvýznamnějších královen Egypta Podnikala obchodní výpravy Podnikala obchodní výpravy Věnovala se stavební činnosti Věnovala se stavební činnosti Její vláda byla počátkem rozkvětu Nové říše Její vláda byla počátkem rozkvětu Nové říše

8 Thutmose III. Podnikal četná vojenská tažení, jejichž výsledkem byl velký územní zisk Podnikal četná vojenská tažení, jejichž výsledkem byl velký územní zisk Za jeho vlády dosáhl Egypt největší rozlohy ve své historii Za jeho vlády dosáhl Egypt největší rozlohy ve své historii

9 Amenhotep IV. Náboženská reforma- popření Amonova božství, jediný bůh Aton Náboženská reforma- popření Amonova božství, jediný bůh Aton Na počest boha Atona si změnil jméno na Achnaton Na počest boha Atona si změnil jméno na Achnaton Manželka Nefertiti Manželka Nefertiti

10 Tutanchamon Na trůn nastoupil v 9 a zemřel v 18 letech Na trůn nastoupil v 9 a zemřel v 18 letech Vojenské záležitosti obstarával vojevůdce Haremheb, který po jeho smrti vládl Vojenské záležitosti obstarával vojevůdce Haremheb, který po jeho smrti vládl Je nejznámějším egypským faraonem, jelikož jeho hrobka nebyla při nalezení vyloupena Je nejznámějším egypským faraonem, jelikož jeho hrobka nebyla při nalezení vyloupena

11 Ramesse II. Veliký Uzavřel první dochovanou mírovou smlouvu, která byla uzavřena po bitvě u Kadeše Uzavřel první dochovanou mírovou smlouvu, která byla uzavřena po bitvě u Kadeše Oba panovníci tuto mírovou smlouvu dodržovali a dokonce ji stvrdili sňatkem (Ramesse si vzal dceru chetitského panovníka) Oba panovníci tuto mírovou smlouvu dodržovali a dokonce ji stvrdili sňatkem (Ramesse si vzal dceru chetitského panovníka)

12 Ramesse III. Mořské národy napadly Egypt Mořské národy napadly Egypt Rozšiřování užívání železa Rozšiřování užívání železa Postupný rozpad Egypta Postupný rozpad Egypta V deltě Nilu se vytvořila řada samostatných území, které byly snadnou kořistí pro cizí panovníky V deltě Nilu se vytvořila řada samostatných území, které byly snadnou kořistí pro cizí panovníky

13 Pozdní Egypt – 7.století-30 př.n.l. Nadvláda cizinců – Asyřané Nadvláda cizinců – Asyřané Sajská panovnická dynastie, její panování skončilo po poražení egypské armády perským králem Kambysa v bitvě u Pelusia Sajská panovnická dynastie, její panování skončilo po poražení egypské armády perským králem Kambysa v bitvě u Pelusia Alexandr Makedonský osvobodil Egypt od Perské nadvlády Alexandr Makedonský osvobodil Egypt od Perské nadvlády Založil město Alexandrii s bohatou knihovnou a muzeem Založil město Alexandrii s bohatou knihovnou a muzeem Po jeho smrti vládl Egyptu Ptolemaios- ptolemaiovská dynastie Po jeho smrti vládl Egyptu Ptolemaios- ptolemaiovská dynastie Významní panovníci: Kleopatra Významní panovníci: Kleopatra

14 Kleopatra Byla poslední významnou postavou egypských dějin Byla poslední významnou postavou egypských dějin Caesar napadl Egypt a na trůn povolal Kleopatru Caesar napadl Egypt a na trůn povolal Kleopatru Po Caesarově smrti spravoval stát Octavianus s Marcem Antoniem Po Caesarově smrti spravoval stát Octavianus s Marcem Antoniem Bitva u Aktia kvůli římským územím Bitva u Aktia kvůli římským územím Markus Antonius zabit, Kleopatra spáchala sebevraždu Markus Antonius zabit, Kleopatra spáchala sebevraždu Od roku 30př.nl. Egypt=římská provincie Od roku 30př.nl. Egypt=římská provincie

15 Caesar Marcus Antonius Octavianus

16 Společnost Egypský panovník (faraon) byl vtělením boha Hora Egypský panovník (faraon) byl vtělením boha Hora Kněží-vysoká šlechta-úředníci (vezírové, správcové, písaři)-vojenští hodnostáři-řemeslníci- obchodníci-zemědělci-otroci Kněží-vysoká šlechta-úředníci (vezírové, správcové, písaři)-vojenští hodnostáři-řemeslníci- obchodníci-zemědělci-otroci Stát rozdělen na 42 okresů, tzv. nomů, v jejiž čele stál nomarcha Stát rozdělen na 42 okresů, tzv. nomů, v jejiž čele stál nomarcha Vesnická občina-nejmenší správní jednotka v Egyptě Vesnická občina-nejmenší správní jednotka v Egyptě

17 Hornoegyptská koruna Dolnoegyptská koruna Důtky a žezlo Hor

18 Kultura Náboženství Náboženství Náboženství Mumifikace Mumifikace Mumifikace Umění a vzdělanost Umění a vzdělanost Písmo Písmo Písmo Literatura Literatura Literatura Vzdělanost Vzdělanost Vzdělanost Umění Umění Umění Architektura Architektura Architektura

19 Náboženství Mnohobožství Mnohobožství Antropomorfní(lidská) nebo zoomorfní(zvířecí) podoba bohů Antropomorfní(lidská) nebo zoomorfní(zvířecí) podoba bohů Byli zobrazováni i jako lidé se zvířecí hlavou Byli zobrazováni i jako lidé se zvířecí hlavou =>uctívání zvířat (kočky, býci, krokodýli, paviány, sokoly…) =>uctívání zvířat (kočky, býci, krokodýli, paviány, sokoly…) Za Nové říše nejvyšším bohem Amon, dále Aton a Re (b. Slunce), Hathor (radost a láska), Thowt (vzdělanost, moudrost…), Usirew (podsvětí) a Anupew (=Anubis, bůh mumifikace a posmrtný život), Eset(=Isis), Hor Za Nové říše nejvyšším bohem Amon, dále Aton a Re (b. Slunce), Hathor (radost a láska), Thowt (vzdělanost, moudrost…), Usirew (podsvětí) a Anupew (=Anubis, bůh mumifikace a posmrtný život), Eset(=Isis), Hor

20 Mumifikace Egypťané věřili v posmrtný život, ale aby duše žila dále plnohodnotným životem, musela být zajištěna celistvost těla Egypťané věřili v posmrtný život, ale aby duše žila dále plnohodnotným životem, musela být zajištěna celistvost těla Mumifikace byla přirozená nebo umělá Mumifikace byla přirozená nebo umělá přirozená-mrtvola se zahrabala do písku v poušti přirozená-mrtvola se zahrabala do písku v poušti umělá-tělo předáno balzamovačům (mozek odstraněn nosními dírkami, orgány kromě srdce a ledvin vyjmuty a dány do kanop) umělá-tělo předáno balzamovačům (mozek odstraněn nosními dírkami, orgány kromě srdce a ledvin vyjmuty a dány do kanop) Umělá mumifikace byla velmi nákladná Umělá mumifikace byla velmi nákladná

21 Písmo Tři druhy písma: Tři druhy písma: Hieroglyfy (posvátné písmo) Hieroglyfy (posvátné písmo) Hieratické písmo (písmo učenců) Hieratické písmo (písmo učenců) Démotické písmo (obyčejné písmo lidu) Démotické písmo (obyčejné písmo lidu) Vyvinulo se z něj sinajské písmo => foinické písmo (z něj řecké) => azbuka a přes etruské písmo latinka Vyvinulo se z něj sinajské písmo => foinické písmo (z něj řecké) => azbuka a přes etruské písmo latinka Rossetská deska Rossetská deska černá deska s textem s třemi odlišnými písmy (alfabeta, hieroglyfy, démotické písmo) černá deska s textem s třemi odlišnými písmy (alfabeta, hieroglyfy, démotické písmo) Klíč k rozluštění hieroglyfů a staré egypštiny Klíč k rozluštění hieroglyfů a staré egypštiny

22 Literatura Egypťané tesali do kamenů a psali i na papyrus. Egypťané tesali do kamenů a psali i na papyrus. Texty určené zemřelým – pomáhaly překonat nástrahy na cestě do podsvětí (Texty pyramid, Texty rakví, Průvodce podsvětím a Kniha mrtvých) Texty určené zemřelým – pomáhaly překonat nástrahy na cestě do podsvětí (Texty pyramid, Texty rakví, Průvodce podsvětím a Kniha mrtvých)

23 Vzdělanost Dobrá znalost matematiky a geometrie Astronomie (hvězdné mapy, výpočet období záplav), kalendář (délka roku 365 dní) Dobrá znalost matematiky a geometrie Astronomie (hvězdné mapy, výpočet období záplav), kalendář (délka roku 365 dní) Vysoká úroveň medicíny (zvlášť chirurgie, díky mumifikaci lidských těl) Vysoká úroveň medicíny (zvlášť chirurgie, díky mumifikaci lidských těl) Specializace lékařů Specializace lékařů

24 Umění Vznešenost a monumentalita soch panovníků Vznešenost a monumentalita soch panovníků Ztuhlost a topornost faraonů byla kvůli majestátní vznešenosti =>vznik souboru pravidel (poměry částí těla do nejmenších detailů, jednotlivé díly do sebe pak přesně zapadaly. Byly polychromované.) Ztuhlost a topornost faraonů byla kvůli majestátní vznešenosti =>vznik souboru pravidel (poměry částí těla do nejmenších detailů, jednotlivé díly do sebe pak přesně zapadaly. Byly polychromované.) Sochy plné života, přirozené a realistické byli pouze úředníků a písařů Sochy plné života, přirozené a realistické byli pouze úředníků a písařů Podobnými pravidly se řídila i malba a reliéfy Podobnými pravidly se řídila i malba a reliéfy Hlava z profilu, oko a ramena zepředu, boky z poloprofilu Hlava z profilu, oko a ramena zepředu, boky z poloprofilu Neznali perspektivu Neznali perspektivu Zvířata malovali s neuvěřitelným smyslem pro detail a realitu (nebyla tady žádná pravidla) Zvířata malovali s neuvěřitelným smyslem pro detail a realitu (nebyla tady žádná pravidla)

25 Architektura Nejznámější stavby pyramidy (hrobky faraonů; nejstarší je Džoserova) Nejznámější stavby pyramidy (hrobky faraonů; nejstarší je Džoserova) Mastaba – mohyla ve tvaru nízkého komolého jehlanu ( Džoserova) Mastaba – mohyla ve tvaru nízkého komolého jehlanu ( Džoserova) Nejvyšší pyramida je Cheopsova u Gízy (dříve 146,7 m; dnes o 10 m nižší) Nejvyšší pyramida je Cheopsova u Gízy (dříve 146,7 m; dnes o 10 m nižší) Stavba z kamene (dříve jen klády, cihly a hlína) Stavba z kamene (dříve jen klády, cihly a hlína) Později hrobky ve skalách ( Údolí králů a Údolí královen)-složité komplexy chodeb a vchody maskovány kamením kvůli vykradačům hrobů Později hrobky ve skalách ( Údolí králů a Údolí královen)-složité komplexy chodeb a vchody maskovány kamením kvůli vykradačům hrobů Chrámy ze tří částí: Chrámy ze tří částí: Pylon (triumfální brána chrámu s „cestou bohů“ se sfingami) Pylon (triumfální brána chrámu s „cestou bohů“ se sfingami) Nádvoří ( vstupovalo se na něj přes pylon, mohlo být lemováno sloupy) Nádvoří ( vstupovalo se na něj přes pylon, mohlo být lemováno sloupy) Hypostylový sál (sem směli jen kněží; byl plný sloupů podpírající strop, světlo dopadalo jen shora, proto zde bylo příšeří, volné prostory pokrývaly malby skutků faraonů, bohů…) Hypostylový sál (sem směli jen kněží; byl plný sloupů podpírající strop, světlo dopadalo jen shora, proto zde bylo příšeří, volné prostory pokrývaly malby skutků faraonů, bohů…)

26


Stáhnout ppt "Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová. Dějiny Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období – 3150-2700 př.n.l. Archaické období Archaické."

Podobné prezentace


Reklamy Google