Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová."— Transkript prezentace:

1 Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová

2 Dějiny Archaické období – 3150-2700 př.n.l.
Stará říše – př.n.l. Střední říše – př.n.l. Nová říše – př.n.l. Pozdní Egypt – 7.století-30 př.n.l.

3 Archaické období – 3150-2700 př.n.l.
V této době došlo ke sjednocení Horního a Dolního Egypta pod vedením faraona Meniho Meni byl zakladatelem města Mennoferu, pozdějším sídlem faraonů Objevují se také náznaky používání hieroglyfického písma.

4 Stará říše – př.n.l. Zakladatelem je faraon Džoser, který si nechal vybudovat první pyramidu Zaveden úřad správce horního Egypta

5 Střední říše – př.n.l. Egypt znovu sjednotil faraon Mentuhotep II., panovník města Vesetu (Théby) Vybudována soustava pohraničních pevností, tzv. vládcovy zdi Nástupnické spory => zavedení funkce spoluvladaře Vpád kočovných Hyksósů-bronzové meče a sekery-dobytí delty Nilu a Dolního Egypta Faraon Ahmose ubránil Horní Egypt před Hyksósy

6 Nová říše – 1540-1080 př.n.l. Ahmose posunul hranice až k dnešní Sýrii
Vládcové sídlili ve Vesetu Významní panovníci: Královna Hatšepsovet Thutmose III. Amenhotep IV. Tutanchamon Ramesse II. Veliký Ramesse III.

7 Královna Hatšepsovet Jedna z nejvýznamnějších královen Egypta
Podnikala obchodní výpravy Věnovala se stavební činnosti Její vláda byla počátkem rozkvětu Nové říše

8 Thutmose III. Podnikal četná vojenská tažení, jejichž výsledkem byl velký územní zisk Za jeho vlády dosáhl Egypt největší rozlohy ve své historii

9 Amenhotep IV. Náboženská reforma-popření Amonova božství, jediný bůh Aton Na počest boha Atona si změnil jméno na Achnaton Manželka Nefertiti

10 Tutanchamon Na trůn nastoupil v 9 a zemřel v 18 letech
Vojenské záležitosti obstarával vojevůdce Haremheb, který po jeho smrti vládl Je nejznámějším egypským faraonem, jelikož jeho hrobka nebyla při nalezení vyloupena

11 Ramesse II. Veliký Uzavřel první dochovanou mírovou smlouvu, která byla uzavřena po bitvě u Kadeše Oba panovníci tuto mírovou smlouvu dodržovali a dokonce ji stvrdili sňatkem (Ramesse si vzal dceru chetitského panovníka)

12 Ramesse III. Mořské národy napadly Egypt Rozšiřování užívání železa
Postupný rozpad Egypta V deltě Nilu se vytvořila řada samostatných území, které byly snadnou kořistí pro cizí panovníky

13 Pozdní Egypt – 7.století-30 př.n.l.
Nadvláda cizinců – Asyřané Sajská panovnická dynastie, její panování skončilo po poražení egypské armády perským králem Kambysa v bitvě u Pelusia Alexandr Makedonský osvobodil Egypt od Perské nadvlády Založil město Alexandrii s bohatou knihovnou a muzeem Po jeho smrti vládl Egyptu Ptolemaios-ptolemaiovská dynastie Významní panovníci: Kleopatra

14 Kleopatra Byla poslední významnou postavou egypských dějin
Caesar napadl Egypt a na trůn povolal Kleopatru Po Caesarově smrti spravoval stát Octavianus s Marcem Antoniem Bitva u Aktia kvůli římským územím Markus Antonius zabit, Kleopatra spáchala sebevraždu Od roku 30př.nl. Egypt=římská provincie

15 Caesar Marcus Antonius Octavianus

16 Společnost Egypský panovník (faraon) byl vtělením boha Hora
Kněží-vysoká šlechta-úředníci (vezírové, správcové, písaři)-vojenští hodnostáři-řemeslníci-obchodníci-zemědělci-otroci Stát rozdělen na 42 okresů, tzv. nomů, v jejiž čele stál nomarcha Vesnická občina-nejmenší správní jednotka v Egyptě

17 Hornoegyptská koruna Dolnoegyptská koruna Hor Důtky a žezlo

18 Kultura Náboženství Umění a vzdělanost Mumifikace Písmo Literatura
Architektura

19 Náboženství Mnohobožství
Antropomorfní(lidská) nebo zoomorfní(zvířecí) podoba bohů Byli zobrazováni i jako lidé se zvířecí hlavou =>uctívání zvířat (kočky, býci, krokodýli, paviány, sokoly…) Za Nové říše nejvyšším bohem Amon, dále Aton a Re (b. Slunce), Hathor (radost a láska), Thowt (vzdělanost, moudrost…), Usirew (podsvětí) a Anupew (=Anubis, bůh mumifikace a posmrtný život), Eset(=Isis), Hor

20 Mumifikace Egypťané věřili v posmrtný život, ale aby duše žila dále plnohodnotným životem, musela být zajištěna celistvost těla Mumifikace byla přirozená nebo umělá přirozená-mrtvola se zahrabala do písku v poušti umělá-tělo předáno balzamovačům (mozek odstraněn nosními dírkami, orgány kromě srdce a ledvin vyjmuty a dány do kanop) Umělá mumifikace byla velmi nákladná

21 Písmo Tři druhy písma: Hieroglyfy (posvátné písmo) Hieratické písmo (písmo učenců) Démotické písmo (obyčejné písmo lidu) Vyvinulo se z něj sinajské písmo => foinické písmo (z něj řecké) => azbuka a přes etruské písmo latinka Rossetská deska černá deska s textem s třemi odlišnými písmy (alfabeta, hieroglyfy, démotické písmo) Klíč k rozluštění hieroglyfů a staré egypštiny

22 Literatura Egypťané tesali do kamenů a psali i na papyrus.
Texty určené zemřelým – pomáhaly překonat nástrahy na cestě do podsvětí (Texty pyramid, Texty rakví, Průvodce podsvětím a Kniha mrtvých)

23 Vzdělanost Dobrá znalost matematiky a geometrie Astronomie (hvězdné mapy, výpočet období záplav), kalendář (délka roku 365 dní) Vysoká úroveň medicíny (zvlášť chirurgie, díky mumifikaci lidských těl) Specializace lékařů

24 Umění Vznešenost a monumentalita soch panovníků
Ztuhlost a topornost faraonů byla kvůli majestátní vznešenosti =>vznik souboru pravidel (poměry částí těla do nejmenších detailů, jednotlivé díly do sebe pak přesně zapadaly. Byly polychromované.) Sochy plné života, přirozené a realistické byli pouze úředníků a písařů Podobnými pravidly se řídila i malba a reliéfy Hlava z profilu, oko a ramena zepředu, boky z poloprofilu Neznali perspektivu Zvířata malovali s neuvěřitelným smyslem pro detail a realitu (nebyla tady žádná pravidla)

25 Architektura Nejznámější stavby pyramidy (hrobky faraonů; nejstarší je Džoserova) Mastaba – mohyla ve tvaru nízkého komolého jehlanu ( Džoserova) Nejvyšší pyramida je Cheopsova u Gízy (dříve 146,7 m; dnes o 10 m nižší) Stavba z kamene (dříve jen klády, cihly a hlína) Později hrobky ve skalách ( Údolí králů a Údolí královen)-složité komplexy chodeb a vchody maskovány kamením kvůli vykradačům hrobů Chrámy ze tří částí: Pylon (triumfální brána chrámu s „cestou bohů“ se sfingami) Nádvoří ( vstupovalo se na něj přes pylon, mohlo být lemováno sloupy) Hypostylový sál (sem směli jen kněží; byl plný sloupů podpírající strop, světlo dopadalo jen shora, proto zde bylo příšeří, volné prostory pokrývaly malby skutků faraonů, bohů…)

26


Stáhnout ppt "Egypt Alena Kohoutková Nikol Stejskalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google