Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Onemocnění srdce Hypoteneze Angina pectoris Infarkt myokardu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Onemocnění srdce Hypoteneze Angina pectoris Infarkt myokardu"— Transkript prezentace:

1

2 Onemocnění srdce Hypoteneze Angina pectoris Infarkt myokardu
Ischemická choroba srdeční Angina pectoris Srdeční arytmie Hyperteneze

3 SRDEČNÍ ARYTMIE Porucha pravidelnosti nebo rychlosti rytmu srdce Dělí se na beningní-> život neohrožující a maligní-> bez příslušné léčby život ohrožující Může být projevem celé řady srdečních onemocnění, ale může vznikat i při poruchách vnitřního prostředí (vysoká či nízká hladina draslíku, vápníku, nebo hořčíku, při poruchách fce. štítné žlázy) ARTERIÁLNÍ HYPERTENEZE Vyšší krevní tlak než 140/90 Patří mezi nejčastější onemocnění srdce a cévního oběhu (25% dospělých->neinfekční epidemie) Svými komplikacemi výrazně ovlivňuje úmrtnost Primární(esenciální)- neznámá příčina Sekundární-důsledkem jiného onemocnění

4 HYPOTENEZE Snížení krevního tlaku pod 100/65 torrů Způsobuje snížení prokrvení mozku (závratě, mžitky před očima až poruchy vědomí) Orostatická- rychlé vstávání (zvláště u mladých dívek) ANGINA PECTORIS Bolest na hrudníku, která vzniká na základě přechodné nedokrevnosti srdečního svalu ( myokardu) Objevuje se v situaci, kdy jsou aktuální „požadavky“ srdce na dodávku kyslíku vyšší než kapacita systému, který jej přivádí Příčinou může být snížení přívodu krve zúženými věnčitými (koronárními) tepnami nebo naopak náhlé zvýšení spotřeby kyslíku v srdečním svalu Variantní angina pectoris-přechodné snížení průtoku cévou na podkladě jejího stažení projevuje jako svíravá nebo pálivá bolest za prsní kostí

5 INFARKT MYOKARDU Vážné onemocnění, způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu s následným odumřením části svalových vláken. Je to jedna z forem ischemické choroby srdeční transmurální neboli Q infarkt-postižena je celá tloušťka stěny netransmurálním non-Q infarktu myokardu-postižena je jen vnitřní vrstva srdce Velmi typicky se akutní infarkt myokardu projevuje krutou svíravou nebo pálivou bolestí za prsní kostí ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ Nedostatečné prokrvení části srdečního svalu, v důsledku poruchy koronárních tepen, nejčastější příčinou je ateroskleróza Neprokrená část srdce odumírá a je postupně nahrazena méněcenou vazivovou tkání-jizvou

6 Onemocnění krve Melodyplastický syndrom Anémie Leukopénie Trombocytóza
Leukocytóza Polycytémie Hemofilie Anémie Leukopénie Trombocytopénie Aplastická anémie Leukémie

7 ANÉMIE stav,kdy je množství krevního barviva hemoglobinu snížené pod hodnotu danou pro odpovídající věk a pohlaví, obvykle je provázen snížením množství erytrocytů příznaky anémie jsou bledost kůže a sliznic,únava,zrychlený tep a frekvence dýchání-tj.tzv. anemický syndrom pro stanovení diagnózy je nejpodstatnější vyšetření krevního obrazu druhy: sideroperická anémie je anémie z nedostatku železa, nejčastěji se vyskytující onemocnění krve v dětském věku, příčinou je nejčastěji nedostatečný přísun železa v potravě hemolytická anémie je způsobená zvýšeným rozpadem eryrocytů-hemolýzou, důvodem hemolýzy mohou být vrozené poruchy erytrocytu,protilátky proti červeným krvinkám atd. autoimunní hemolytická anémie je onemocnění způsobené protilátkami proti vlastním erytrocytům,které produkuje vlastní imunitní systém;projevuje se náhlým zežloutnutím,tmavou močí a anemickým syndromem, léčí se kortikoidy a dalšími látkami tlumícími imunitu anémie ze ztráty krve-příčinou může být úraz,rozsáhlá operace nebo krvácení;první pomocí je podání transfuze erytrocytů

8 LEUKOPÉNIE TROMBOCYTOPÉNIE je snížení počtu leukocytů od normu
v krvi zdravého člověka se nachází asi tisíc trombocytů na 1 mm3 je snížení počtu krevních destiček(trombocytů) pod normu trombocyty mají významnou úlohu v zástavé krvácení při poklesu trombocytů se setkáváme s častější tvorbou hematomů, krvácivými projevy trombocytopénie mohou být vrozené nebo získané její příčinou může být porucha tvorby,zvýšená konsumpce nebo mohou být trombocyty destruovány imunitním systémem ITP-imunní trombocytopenická purpura –je nejčastější krvácivé onemocnění dětského věku,způsobené autoprotilátkami proti vlastním trombocytům destičky označené protilátkou jsou rychle ničeny zejména ve slezině typické jsou náhlé krvácivé projevy-petechie,hematomy nejčastější léčbou je podávání kortikoidů nebo jen pravidelná kontrola důležitá je prevence před úrazy a vyloučení léků zhoršujících krevní srážlivost poléková trombocytopénie-léky způsobující pokles počtu trombocytů:antiepileptika,analgetika a některá antibiotika vrozené trombocytopénie

9 APLASTICKÁ ANÉMIE onemocnění projevující se poklesem počtu všech krevních elementů->kromě anémie je přítomná i leukopénie a trombocytopénie příčinou je porucha funkce kmenové buňky diagnóza se provádí na základě punkce kostní dřeně a biopsie kostní dřeně léčbou je většinou transplantace kostní dřeně LEUKÉMIE je nádorové onemocnění krvetvorby v dětském věku je leukémie nejčastější nádorové onemocnění vůbec nádorové onemocnění bílých krvinek,které bují a do krve se vyplavují v nezralé formě projevy: únava,teploty,bledost,krvácení,bolest kostí,zvětšení lymfatických uzlin,jater a sleziny dělíme na akutní(rychlý rozvoj choroby) a chronické pro diagnózu je nezbytné vyšetření kostní dřeně léčba: podávání léků, ozařování, případně transplantace kostní dřeně

10 MYELODYSPLASTICKÝ SYNDROM
je charakterizován neefektivní krvetvorbou , při které většina buněk zaniká ještě v kostní dřeni a v krvi je pak jejich množství snížené léčba: chemoterapie,radioterapie,imunoterapie a transplantace kostnídřeně TROMBOCYTÓZA je abnormálně vysoký počet trombocytů,může se projevit krvácivými projevy nebo trombózou LEUKOCYTÓZA je zvýšení počtu bílých krvinek nad normální hodnotu,vyšší hodnotu leukocytů nacházíme často u leukémií POLYCYTÉMIE je zvýšení hodnoty hemoglobinu a počtu červených krvinek nad normu,může vzniknout sekundárně při jiných onemocněních nebo provázet některé nádory

11 HEMOFILIE jedná se o vrozenou koagulopatii,tj.poruchu krevní srážlivosti je způsobena vrozeným nedostatkem určitého koagulačního faktoru,který je za normálních okolností nezbytný pro zástavu krvácení onemocnění postihuje prakticky výlučně muže, v ČR je v péči hematologických center přibližně 200 hemofiliků do 18 let hemofilie typu A je nejčastější dědičnost:onemocněním mohou trpět synové,kteří zdědí defektní gen od své matky přenašečky,všichni synové otce hemofilika jsou zdrávi,všechny jeho dcery jsou přenašečky defektního genu projevuje se různě závažným krvácením terapie spočívá v podání chybějícího koagulačního faktoru formou nitrožilní injekce krvácení s velkou ztrátou krve může být život ohrožující, velmi rizikové je i krvácení do mozku,dutiny břišní atd. riziko vzniku trvalého krvácení do kloubu,které může způsobit trvalé poškození a omezenou hybnost

12 Onemocnění cév Křečové žíly Zánět žil Ateroskleróza
Cévní mozková příhoda

13 ZÁNĚT ŽIL Bývají postiženy zejména dolní končetiny Dojde-li ke zpomalení krevního toku v žilách, k přímému poškození žilní stěny nebo se začne krev v žilách srážet, dochází k zánětům žil Tromboflebitida-postiženy pouze povrchové žíly Trombóza hlubokých žil-srážení krve v hlubokých žilách dolních končetin Může dojít až k plicní embolii KŘEČOVÉ ŽÍLY Civilizační nemoc Bývá postižen povrchní žilní systém Hlavním faktorem je zvyšující se krevní tlak Když nefungují chlopně, žíla se rozšiřuje a vzniká vari Onemocnění stoupá s věkem Jedním z faktorů je dědičnost

14 ATEROSKLEROZA Neboli kornatění žil Degenerativní onemocnění žilní stěny Dlouhodobý proces, při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu Příčinou aterosklerózy je ukládání tukových látek, především cholesterolu, do stěny našich cév CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA Po nemocech srdce a zhoubných nádorech se řadí na třetí místo jako nejčastější příčina úmrtí Dochází k prasknutí nebo k ucpání některé mozkové cévy, to má za následek poškození okolní mozkové tkáně ta je buď poškozena tlakem krve proudící z prasklé cévy, nebo se jí nedostává životně důležitého kyslíku a živin


Stáhnout ppt "Onemocnění srdce Hypoteneze Angina pectoris Infarkt myokardu"

Podobné prezentace


Reklamy Google