Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční plán společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční plán společnosti"— Transkript prezentace:

1 Finanční plán společnosti
ETA a Plastkov pro rok 2008 LEDEN 2008

2 OBSAH I. Profil společnosti ETA a.s. 3
II. Východiska finančního plánu pro rok III. Základní cíle pro rok IV. Finanční plán segmentu Plastkov 7 V. Finanční plán segmentu Spotřebiče 9 VI. Finanční plán segmentu Nástrojárna 12 VII. Finanční plán - souhrn 13

3 I. Profil společností ETA a Plastkov
Společnost ETA a.s. se sídlem v Hlinsku je již několik desetiletí tradičním českým výrobcem a prodejcem domácích spotřebičů. Od roku 2003 se rozšířil výrobní program o výrobu komponentů pro automobilový e elektrotechnický průmysl. Společnost Plastkov MR a.s. se sídlem v Liberci je společnost založená na počátku 90. let, která se zaměřuje na výrobu plastových součástí pro výrobní spotřebu Skupina ETA+Plastkov má v současné době výnosy ze tří nosných druhů činností: výroba a obchod s domácími spotřebiči (Asie + domácí výroba), výroba plastových dílů a komponentů pro automobilový a elektrotechnický průmysl, výroba nástrojů a forem

4 II. Východiska finančního plánu pro rok 2008
Jedním z klíčových vstupních faktorů při sestavování plánu jsou směnné kurzy cizích měn, jejichž výše je uvedena v následující tabulce. Z předpokládané struktury nákupu a prodeje vyplývá následující citlivost skupiny ETA a Plastkov na případný vývoj v oblasti směnných kurzů : EUR : V obchodech realizovaných v euru převažují tržby nad nákupy. Přebytek činí cca 5 mil. EUR. Odchylka devizového kurzu eura o jednu korunu bude znamenat odchylku v tvorbě zisku cca 5 mil. Kč. USD : V obchodech realizovaných v dolaru převažují nákupy nad tržbami. Deficit odpovídá potřebě nakoupit cca 16 mil. USD za rok, a to především na nákup obchodního zboží v Číně. Trh domácích spotřebičů na případnou změnu reaguje poměrně elasticky změnou cenové hladiny v korunách, tímto je riziko z větší části eliminováno. SKK : V obchodech realizovaných ve slovenské koruně převažují tržby nad nákupy. Přebytek odpovídá potřebě prodat 200 mil. SKK za rok, při odchylce kurzu o 0,01 v CZK / SKK to představuje riziko ve výši 2,0 mil. Kč. Kromě operací v EUR, USD a SKK jsou operace v ostatních cizích měnách málo významné.

5 II. Východiska finančního plánu pro rok 2008 - pokračování
Trh SDA vzroste v ČR o 2,5%, ve SR o 6%. Prodeje ETA porostou totožným tempem jako trh. Nárůst cen elektrické energie o 19% pro ETA, resp. 16% pro Plastkov MR. Ceny elektrické energie jsou sjednány s platností na dva roky. Ceny plynu vzrostou o 8%. Plán investic zahrnuje investice v celkovém objemu 80 mil. Kč ( 67,5 ETA + 12,5 Plastkov MR ). Do obnovy strojního vybavení lisoven plastů je v plánu vyčleněno 20 mil. Kč, do nových forem na výrobu spotřebičů v Číně 12 mil. Kč, na stavební investice v areálu Hlinsko je vyčleněno 19 mil. Kč, investice do výpočetní techniky činí 8 mil. Kč a nákup nového informačního systému 5 mil. Kč. V návaznosti na výsledky kolektivního vyjednávání je ve finančním plánu ETA zahrnuto meziroční navýšení mezd o 7,1%. Další 3% navýšení je sjednáno v bonusu, jehož vyplacení je podmíněno splněním zisku a není zahrnuto v plánu. Kolektivní smlouva je sjednána na dva roky. Mzdová úroveň sjednaná pro rok 2008 bude platit i pro rok Navýšení mezd v Plastkov MR bude činit 3%. Kurzové zisky a ztráty nejsou plánovány. Plán nákladů vynaložených na propagaci činí 27,4 mil. Kč. Jedná se o stejný objem finančních prostředků jaký byl vynaložen v roce Plán propagace nezahrnuje případné náklady na budování image značky a případnou expanzi do východní Evropy.

6 III. Základní cíle pro rok 2008
Dosáhnout kladného hospodářského výsledku v oblasti automotive za rok 2008 Redefinovat pozici značky ETA, zahájit její přeměnu v dynamickou a moderní značku Dosáhnout plánovaného hospodářského výsledku v obou základních oblastech podnikání ( automotive, domácí spotřebiče ) Implementovat nový informační systém na divizi Plastkov a její odštěpení od ETA a.s. Provést restrukturalizaci nástrojárny, zajistit její činnost jako obslužného útvaru pro oblast automotive při dosažení nezáporného hospodářského výsledku

7 IV. Finanční plán segmentu Plastkov

8 IV. Opatření v segmentu Plastkov
-34,1 mil. Kč Výchozí stav provozního HV 2007 + 7,0 mil. - optimalizace výrobních procesů, zvýšení produktivity práce, úspora 38 zaměstnanců na lisovně Hlinsko pokud by ke snížení počtu pracovníků proběhlo k byla by úspora o 0,8 mil. vyšší +4,0 mil. - snížení interní zmetkovitosti z 3,5% na 2% snížení nákladů na zmetky bude o 1,6 mil. vyšší pokud by ke snížení došlo k +4,5 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností +21,4 mil. - navýšení marže a krycího příspěvku prostřednictvím navýšených tržeb o 98 mil. Kč ( 38 mil.Kč Liberec a 60 mil. Kč Hlinsko) +2,8 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008

9 V. Finanční plán segmentu Spotřebiče

10 V. Opatření v segmentu Spotřebiče
+115,3 mil. Kč Výchozí stav provozního HV 2007 -2,5 mil. - zvýšení nákladů na nekvalitu vycházející ze skutečnosti roku 2007 -4,3 mil. - nárůst nákladů na přepravné, zvýšení cen dopravy v ČR i pro dovoz z Číny -3,6 mil. - vyšší odpisy forem plynoucí z nových projektů v Číně +2,0 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností +1,0 mil. - procesní audity u klíčových dodavatelů, zvýšení motivace produkt manažerů na kvalitu +1,5 mil. - dobudování útvaru řízení systému kvality a zvýšení podílu vlastní servisní činnosti +2,3 mil. - optimalizace logistiky nákupu zboží z Číny +2,8 mil. - zvýšení výnosů z omezení neobrátkového sortimentu a jeho výprodeje za snížené ceny Nejvýznamnější změny tržeb v sortimentních skupinách : ukončení výroby suchých žehliček -6,8 mil. ukončení prodeje remosek -9,6 mil. vytvoření odbytového kanálu klimatizací +9,0 mil. vytvoření odbytového kanálu nářadí specialistů +7,0 mil +115,8 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008

11 VI. Finanční plán segmentu Nástrojárna

12 VI. Opatření v segmentu Nástrojárna
-4,7 mil. Kč Výchozí stav provozního HV 2007 +2,0 mil. - snížení počtu pracovníků o 10,7% ( k o12 zaměstnanců ) pokud by snížení počtu pracovníků proběhlo k byla by úspora o 1,3 mil. Kč vyšší +0,9 mil. - racionalizace a optimalizace obslužných činností +3,9 mil. - marže z nárůstu tržeb o 6,2 mil. Kč +2,1 mil. Kč Plán provozního HV pro rok 2008 Plánovaná struktura obchodní aktivity v tis. Kč servis pro Plastkov + ETA z toho : Plastkov MR Plastkov Hlinsko Spotřebiče nové projekty pro Plastkov + ETA vlastní obchodní oddělení S

13 VII. Finanční plán - souhn


Stáhnout ppt "Finanční plán společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google