Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: VY_32_INOVACE_26_18 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Starov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: VY_32_INOVACE_26_18 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Starov."— Transkript prezentace:

1 číslo: VY_32_INOVACE_26_18 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Starov ě ký Ř ím - úvod Autor: Mgr. Eva Vondrková Vzd ě lávací oblast: Č lov ě k a spole č nost P ř edm ě t: D ě jepis Ro č ník: 6. ro č ník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2  Didaktický u č ební materiál Starov ě ký Ř ím – úvod slou ž í k podpo ř e výkladové č ásti hodiny. Zárove ň vede ž áky k samostatnému vypracování jednotlivých úkol ů. K materiálu je t ř eba pou ž ít u č ebnice D ě jepisu 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia od nakladatelství Fraus. Metodické pokyny jsou uvedeny na jednotlivých stranách.

3 Otev ř i si u č ebnici d ě jepisu na stran ě 81 a poté na stran ě 111 a pe č liv ě si prostuduj mapy Starov ě kého Ř ecka a Starov ě kého Ř íma.

4 Ř ecko Ř ím poloha poho ř í ní ž iny pob ř e ž í podnebí

5 Ř ecko Ř ím polohaBalkánský a Peloponéský poloostrov Apeninský poloostrov poho ř íNa celém územíSt ř edem poloostrova - Apeniny ní ž inyVelmi málo, p ř i pob ř e ž íP ř i pob ř e ž í pob ř e ž í č lenitéMálo č lenité podnebíteplé

6 Pozorn ě si p ř e č ti text v u č ebnici d ě jepisu na stran ě 112 – 113.

7 Itálie le ž í na A________ poloostrov ě omývaném Li_______, Ty________, J______ a Ja_______ mo ř em. Nejvýhodn ě jší k osídlení byly _____, které však tvo ř í jen ____ povrchu Itálie. Postupn ě poloostrov osídlily kmeny Li_____, It____, La_____ a Et______. Dorozumívacím jazykem se pozd ě ji stala __________. Dnes se tímto jazykem ji ž b ěž n ě nehovo ř í, pou ž ívá se však nap ř. v _________, ________atd.

8 Itálie le ž í na Apeninském poloostrov ě omývaném Ligurským, Tyrhénským, Jónským a Jaderským mo ř em. Nejvýhodn ě jší k osídlení byly ní ž iny, které však tvo ř í jen 1 p ě tinu povrchu Itálie. Postupn ě poloostrov osídlily kmeny Ligurové, Italikové, Latinové a Etruskové. Dorozumívajícím jazykem se pozd ě ji stala latina. Dnes se tímto jazykem ji ž b ěž n ě nehovo ř í, pou ž ívá se však nap ř. v léka ř ství, v biologii atd.

9 carota receptum calendae recitare comicus mathematica definitio fanaticus terminus

10 mrkev recept kalendá ř recitovat komický matematika definice fanatik termín

11  LINHART, Ji ř í. D ě jepis 6 pro základní školy a víceletá gymnázia: u č ebnice. 1. vyd. Plze ň : Fraus, 2007, 81, 111 - 113. ISBN 9788072382088.  Obrázky z Klipartu


Stáhnout ppt "Číslo: VY_32_INOVACE_26_18 Digitální u č ební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: Starov."

Podobné prezentace


Reklamy Google