Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Multifunkční zemědělství ©Jan Moudrý 2006. Dopady vstupu ČR do EU na zemědělství a venkov (2004 – 2006) LFA – příznivější podmínky (TTP + AEP) Agrární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Multifunkční zemědělství ©Jan Moudrý 2006. Dopady vstupu ČR do EU na zemědělství a venkov (2004 – 2006) LFA – příznivější podmínky (TTP + AEP) Agrární."— Transkript prezentace:

1 Multifunkční zemědělství ©Jan Moudrý 2006

2 Dopady vstupu ČR do EU na zemědělství a venkov (2004 – 2006) LFA – příznivější podmínky (TTP + AEP) Agrární ostrovy Konkurenceschopnost (obilí, řepka) Potravinářství? (export surovin)

3 LFA

4 Vstup ČR do EU Očekávané dopady na zemědělství a venkov Střednědobé (2007 – 2013) Vyšší přímé platby (rozhodovací volnost) Zásady správné zemědělské praxe Vyrovnávání podmínek LFA a produkčních oblastí Restrukturalizace – Multifunkční zemědělství

5 Restrukturalizace – multifunkční zemědělství Nalezení rovnováhy mezi ekologií a výrobou Respektování limitů –Přírodních –Sociálních –Ekonomických Návrh struktury –Ekonomicky prosperující –Neškodící životnímu prostředí –Posilující sociální nosnost regionu –Prospěšné z hlediska utváření krajiny a rozvoje mimoprodukčních funkcí

6 Zásady restrukturalizace LFA Rozsah zemědělství –Zmenšení Nezaměstnanost Osídlení Ztráta funkčnosti sídel Dosycování trhu z EU

7 Zásady restrukturalizace LFA Intenzita zemědělství –Relace Environmentální citlivost území Užitkový směr Druh Systém hospodaření Substituce vstupů

8 Zásady restrukturalizace LFA Struktura –Plošná restrukturalizace (% TTP) Vazba na ŽV, alternativní využití TTP –Obsahová restrukturalizace Nepotravinářská produkce Kooperace (s průmyslem) Státní energetická politika Programy

9 Struktura tržeb zemědělských podniků Výrobní oblast Hektary na stálého pracovníkaSlužby Celkem RV % ŽV % Zem.Nezem. Ř+K25,640,347,63,22,0 B18,824,551,94,25,2 H15,23,071,26,117,1

10 Zásady restrukturalizace LFA Stanovištní podmínky (nadmořská výška) Osídlení Infrastruktura Produkční funkce Diverzita aktivit Sortiment plodin Užitková diference

11

12 Estetická a historická funkce Estetický ráz krajiny Architektura Historické prvky přírodní (rybníky, kanály, terasy) Archeologické nálezy

13 .

14 Kulturní funkce zemědělství (venkova) -Péče o krajinu -Péče o stavby -Spolková činnost -Lidová umělecká činnost -Církevní sdružení -Tradice, zvyky -Řemesla -Společenské akce -Stravovací zvyky -Jazyk

15 Kulturní funkce zemědělství (venkova) Péče o krajinu externalita (spec. služby 4x > cena) Péče o stavby- -ráz obce Spolková činnost -sportovci, hasiči, myslivci, zahrádkáři, chovatelé drob.hospod. zvířat, burzy, červený kříž, mládež, jezdectví…

16

17 Kulturní funkce zemědělství (venkova) Lidová umělecká tvořivost - ochotnické divadlo, činnost, hudební a pěvecké kroužky, soubory… Církevní sdružení – -církevní akce –svátky, vánoční koledy, betlémy, poutě…

18 Kulturní funkce zemědělství (venkova) Tradice, zvyky (plesy, masopust, svatby, kroje, posvícení, stavění máje, májové veselice, pálení čarodějnic, jízdy králů, vinobraní…) Řemesla (košíkářství, hrnčířství, truhlářství, pekařství, zpracování vlny…)

19 Kulturní funkce zemědělství (venkova) Společenské akce (dožínky, zábavy, hubertovské jízdy, poslední leče…) Stravovací zvyky (zabijačky, posvícení,pouťové menu, tradiční jídla, nápoje…) Jazyk (nářečí, lidové písně, pověsti…)

20

21 Rekreativní funkce zemědělství -Využívání volného času -Areály turistického ruchu -Ubytování v soukromí -Místní doprava (vyhlídkové trasy) -Stravování, prodej potravin -Areály zdraví

22 Rekreativní funkce zemědělství Využívání volného času - Hřiště (golf, tenis, kopaná…) - Jezdectví (konírny, jízdárny, trasy) - Rybolov - Letiště - Turistické stezky Areály turistického ruchu - Kiosky, restaurace - Lyžařské vleky - Půjčovny lodí - Lanovky

23 Rekreativní funkce zemědělství Ubytování v soukromí - Agroturistika - Penziony - Průvodcovská služba Místní doprava - Půjčovny kol - Malé autobusy - Trajekty, čluny - Kočáry…

24 Rekreativní funkce zemědělství Stravování, prodej potravin - Samosběr, prodej ze dvora, bioprodukty, tradiční jídla… Areály zdraví -- Tělesně, duševně postižení (stálé, sezónní ubytování) -- Hipoterapie, Canis terapie - Rehabilitace - Dětské tábory, školy v přírodě - Důchodci

25

26 Sociální funkce zemědělství -Zaměstnanost -Příjmy -Vzdělání -Služby -Bydlení

27 Sociální funkce zemědělství Zaměstnanost - Pokles (trend) 2% USA, EU, 3% ČR - Vlastnický vztah, vazba na půdu - Nezaměstnanost 6-10 % EU, 10 % ČR - Migrace Příjmy - Pokles (nižší) 80 % - Rozbor: příjmy zemí x ceny potravin - Struktura příjmů (x samozásobení) Vzdělání - Kreativita - Identifikace

28 Sociální funkce zemědělství Služby (místní) - údržba krajiny, cesty, odpadové hospodářství, místní a regionální doprava, opravy, stavební činnosti, obchod, kultura, škola, pošta, zdravotnictví Bydlení - Více individuální ( náklady) - Služby (místní) - Životní styl (kompenzace) - Integrace - Volný čas

29 Podpora sociální funkce Nástroje –Změna v hodnotovém systému člověka –Aktivní politika zaměstnanosti –Politika podpory aktivního využití volného času –Podpory nezaměstnaným

30 Aktivní politika zaměstnanosti –Podpora eko-zaměstnanosti –Podpora sdílení pracovního místa –Podpora adaptability malých podniků –Podpora eko-podnikání –Podpora regionálního eko-rozvoje

31 Politika podpory aktivního využití volného času »Podpora rodičovství »Podpora práce mimo zaměstnání »Posílení občanské společnosti »Podpora samozásobitelství »Podpora moderního vzdělávání

32 Zhodnocení základních nástrojů k dosažení potřeb z hlediska člověka Nástroje ve vztahu k zaměstnání –Plné zaměstnání –„Zkrácené“ zaměstnání –Autonomnost

33 Zhodnocení základních nástrojů k dosažení potřeb z hlediska člověka Nástroje ve vztahu k vnitřní svobodě –Moderní vzdělávání –Účast na občanském nebo politickém životě –Samozásobitelství –Charita (veřejné služby)

34 Změny ve struktuře zaměstnanosti Zvýšená poptávka po vysoce kvalifikovaných profesích vyžadujících dlouhou přípravu a praxi (pozitivní z hlediska „tvořivé práce“) Nutnost několikrát za život měnit zaměstnavatele i profese v důsledku technického vývoje a strukturálních změn Vytvoření skupiny zaměstnání, která nikdo nechce vykonávat ani v době vysoké nezaměstnanosti

35 Změny ve struktuře zaměstnanosti Vznik skupiny těžko zaměstnavatelných osob (mladiství, starší pracovníci, ženy, etnické minority, handicapovaní…) Rozšíření počtu osob, které nechtějí být zaměstnány (za určitých podmínek lze tento jev hodnotit pozitivně – schopnost lidí žít nekonformně) Většina lidí přikládá zaměstnání prioritu (mimo tvůrčích zaměstnanců jde o jev potřeby práce jako prostředku úniku ke konformitě)

36 Sekuritativní funkce venkova (eliminace sídlištního syndromu) Rozpad komunit Rozklad norem Změny hodnot Egocentrismus Kriminalita Skepse

37 Indikátory mimoprodukčních funkcí (sociální funkce) Osídlení (hustota, trendy, migrace) Věková struktura Zastoupení pohlaví Porodnost / úmrtnost

38

39 Indikátory mimoprodukčních funkcí (sociální funkce) Věk farmářů Změny v podnikání Úroveň vzdělání Populační struktura Poradenství a osvěta Sociální síť

40 Indikátory mimoprodukčních funkcí (sociální funkce) Školy (vzdělání) Zdravotnictví Spoje Cestní síť (lokální, regionální doprava) Služby (pošty, obchody) Instituce volného času (kultura, sport)

41 Indikátory mimoprodukčních funkcí (socio-ekonomická funkce) Srovnání s ostatními regiony, produkčními systémy Strukturální změny hospodaření Rozvoj zemědělských technologií Kooperace mezi venkovskými subjekty Nezisková sféra Užití lokálních zdrojů Zaměstnanost Inovace Infrastruktura (telekomunikace, dopravní síť)

42 Indikátory mimoprodukčních funkcí (socio-ekonomická funkce) Příjmy, zisk (příjem na hlavu, zdroje příjmů) Investice do vzdělání a rozvoje Subvence (formy a rozsah) Majetkoprávní vztahy Cena půdy

43 Hodnocení mimoprodukčních funkcí (nákladová metoda) Cena zdraví Náklady na čištění vody Cena pozemků (ovlivňující faktory) Příjmy z turistického ruchu

44 Podpora mimoprodukčních funkcí Podpora zemědělství a venkova z rozpočtu EU (CAP) Národní a regionální podpory rozvoje venkova Rozvojové programy pro specifické regiony Speciální nástroje podpor pro určité oblasti Omezení zemědělských aktivit v oblasti Ekologická a ochranářská politika (NP, CHKO, NATURA 2000, PP…) Daně a nájmy Krajinné plánování


Stáhnout ppt "Multifunkční zemědělství ©Jan Moudrý 2006. Dopady vstupu ČR do EU na zemědělství a venkov (2004 – 2006) LFA – příznivější podmínky (TTP + AEP) Agrární."

Podobné prezentace


Reklamy Google