Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace závěrečné bakalářské práce Viktoryia Saprykina učo 218590 Specializace v pedagogice Lektorství Lektorství cizího jazyka – Ruský Jazyk cizího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace závěrečné bakalářské práce Viktoryia Saprykina učo 218590 Specializace v pedagogice Lektorství Lektorství cizího jazyka – Ruský Jazyk cizího."— Transkript prezentace:

1 Prezentace závěrečné bakalářské práce Viktoryia Saprykina učo 218590 Specializace v pedagogice Lektorství Lektorství cizího jazyka – Ruský Jazyk cizího jazyka – Ruský Jazyk

2 Téma práce: Překlad studie Vasilije Semjonoviče Grossmanna „Treblinskij ad“ z jazyka ruského do jazyka českého Překlad studie Vasilije Semjonoviče Grossmanna „Treblinskij ad“ z jazyka ruského do jazyka českého

3 Vymezení řešené problematiky a základních pojmů Hlavní téma - praktický překlad a následná analýza překladu. Hlavní téma - praktický překlad a následná analýza překladu. Daná diplomová práce bude rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Daná diplomová práce bude rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část: teorie překladu, kterou poté použiji při překládání textu originálu v části druhé. Teoretická část: teorie překladu, kterou poté použiji při překládání textu originálu v části druhé. Praktická část - samotný překlad jedné ze studií válečného dopisovatele Vasilije Semjonoviče Grossmanna, jež nese název „Treblinskij ad“. Praktická část - samotný překlad jedné ze studií válečného dopisovatele Vasilije Semjonoviče Grossmanna, jež nese název „Treblinskij ad“.

4 Záměr - co nejvíce rozšířit povědomí o tomto spisovateli, zabývajícím se problematikou druhé světové války; a také o zločinech, spáchaných v nacisty přísně utajovaném, a tím pádem téměř neznámém, koncentračním táboře Treblinka; rozbor (analýza) překládaného díla; orientace na problémy či obtíže, vzniklé při překládání některých pasáží textu. Záměr - co nejvíce rozšířit povědomí o tomto spisovateli, zabývajícím se problematikou druhé světové války; a také o zločinech, spáchaných v nacisty přísně utajovaném, a tím pádem téměř neznámém, koncentračním táboře Treblinka; rozbor (analýza) překládaného díla; orientace na problémy či obtíže, vzniklé při překládání některých pasáží textu.

5 Teorie překladu : Teorie překladu : dějiny překladu, překladatelský proces a metody, základní pojmy dějiny překladu, překladatelský proces a metody, základní pojmy Zdroje informace: Zdroje informace: КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М. Высшая школа, 1990 – 253 с. ISBN 5-06-001057-0 КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М. Высшая школа, 1990 – 253 с. ISBN 5-06-001057-0 CSIRIKOVÁ, Marie; URIEOVÁ, Libuše. Odborný překlad v praxi :(na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 80-86898-34-2. CSIRIKOVÁ, Marie; URIEOVÁ, Libuše. Odborný překlad v praxi :(na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 80-86898-34-2.

6 . LEVÝ, Jiří; HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře 1. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 273 s. PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. Jiří Pechar. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1986. 87 s. ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 51 s.

7 Vasilij Semjonovič Grossman (1905-1967)

8 Ruský válečný dopisovatel, „hlavní hlasatel z fronty“ – 2. sv. válka Ruský válečný dopisovatel, „hlavní hlasatel z fronty“ – 2. sv. válka Jeho dílo se zabývalo druhou světovou válkou z jiného pohledu, než který byl v tehdejším Rusku považován za oficiální. Zajímal se i o cenu některých vítězství, která někdy byla příliš vysoká. Jeho reportáže a hlášení plné krvavé reality a beznaděje však byly ve své době přísně cenzurovány. Jeho dílo se zabývalo druhou světovou válkou z jiného pohledu, než který byl v tehdejším Rusku považován za oficiální. Zajímal se i o cenu některých vítězství, která někdy byla příliš vysoká. Jeho reportáže a hlášení plné krvavé reality a beznaděje však byly ve své době přísně cenzurovány. Vasilij Grossman jako vnímavý pozorovatel se smyslem pro důležité detaily podává čtenáři barevný a panoramatický pohled na tehdejší události. Českému čtenáři je především znám svou románovou kronikou Život a osud (Žizň i suďba), která bývá označována za Vojnu a mír 20. století. Grossman byl jedním z prvních, kdo v září 1944 napsal o táboře Treblinka. Díky tomuto spisovateli pomohla tato studie zachovat cenná svědectví o této barbarské a tragické epoše. Vasilij Grossman jako vnímavý pozorovatel se smyslem pro důležité detaily podává čtenáři barevný a panoramatický pohled na tehdejší události. Českému čtenáři je především znám svou románovou kronikou Život a osud (Žizň i suďba), která bývá označována za Vojnu a mír 20. století. Grossman byl jedním z prvních, kdo v září 1944 napsal o táboře Treblinka. Díky tomuto spisovateli pomohla tato studie zachovat cenná svědectví o této barbarské a tragické epoše.

9 Proč Treblinskij ad… Je to téměř neznámá studie o nacistických zločinech, a z tohoto důvodu bych chtěla seznámit českého čtenáře s danou knihou… Proč Treblinskij ad… Je to téměř neznámá studie o nacistických zločinech, a z tohoto důvodu bych chtěla seznámit českého čtenáře s danou knihou…

10

11 Je to studie, která šokujícím způsobem podrobně popisuje fungování nacistického koncentračního tábora, určeného většinou jen k vyhlazování Židů a Romů ze západní a východní Evropy. Tato kniha otevřela téma Holocaustu v ruské literatuře. Je to studie, která šokujícím způsobem podrobně popisuje fungování nacistického koncentračního tábora, určeného většinou jen k vyhlazování Židů a Romů ze západní a východní Evropy. Tato kniha otevřela téma Holocaustu v ruské literatuře. Je součástí tzv. „Černé knihy“, sepsané spisovateli Grossmanem, Erenburgem, Ivanovem aj. na základě materiálů, dokumentujících vyhlazování Židů, nashromážděných v letech 1944-46 na fašisty okupovaném území SSSR. Rozsahem nevelká brožura je plna emocionálních výroků autora, a proto vyvolává působivý dojem na čtenáře. Je součástí tzv. „Černé knihy“, sepsané spisovateli Grossmanem, Erenburgem, Ivanovem aj. na základě materiálů, dokumentujících vyhlazování Židů, nashromážděných v letech 1944-46 na fašisty okupovaném území SSSR. Rozsahem nevelká brožura je plna emocionálních výroků autora, a proto vyvolává působivý dojem na čtenáře.

12 Kniha Treblinskij ad není literárním dílem v klasické podobě. Nezastupuje žádný konkrétní žánr…nejedná se ani o povídku, esej či článek…V ní předkládaný materiál lze označit pojmem „dokumentární studie“, avšak namísto publicisty napsána spisovatelem. V této, co a týče objemu, spíše drobnější studii jsou vůbec poprvé rozebírány otázky, jež v současné době jsou podrobeny zkoumání historiků, psychologů a sociologů: podrobný popis fungování táborů a plynových komor, podrobnosti procesu vraždění, chování obětí a katanů, popis případů individuálního odporu, a nakonec i epizody povstání lidí, odsouzených na smrt.

13 . Překlad bude přínosem pro ty, kteří se zabývají dějinami 2. světové války, židovského národa a Holocaustu. Pokud bereme v úvahu fakt, že studie Treblinskij ad kolovala z jedněch rukou do druhých v průběhu Norimberského procesu ve formě obžalovacího dokumentu, domnívám se, že si zasluhuje naši pozornost. V dané bakalářské práci se pokusím zachovat významový obsah originálu a zároveň učinit překlad přitažlivým pro české čtenáře. Originální text v ruském jazyce je k dispozici (bezplatně) na WWW: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.t xt http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.t xt http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.t xt

14 Cíl práce: Cíl práce: cílem dané bakalářské práce je překlad studie se zachováním autorského stylu. cílem dané bakalářské práce je překlad studie se zachováním autorského stylu.

15 Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.) Za nejdůležitější krok považuji nastudování odborné literatury, týkající se překladu, díky čemuž zdokonalím své překladatelské schopnosti. Při samotném překladu budu používat, jak tištěné slovníky, tak on-line slovníky (zejména ruské výkladové, jež obsahují mnohem širší, aktuální slovní zásobu, včetně hovorových výrazů). Pracovní postup (přístup k řešení, metody, techniky, nástroje apod.) Za nejdůležitější krok považuji nastudování odborné literatury, týkající se překladu, díky čemuž zdokonalím své překladatelské schopnosti. Při samotném překladu budu používat, jak tištěné slovníky, tak on-line slovníky (zejména ruské výkladové, jež obsahují mnohem širší, aktuální slovní zásobu, včetně hovorových výrazů).

16 Organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.) Organizační, materiální a finanční zabezpečení práce (časový harmonogram práce aj.) Odborné publikace, jež jsou důležité pro nastudování teorie překladu (viz seznam literatury) jsou k dispozici v různých knihovnách (včetně knihoven MU). Také budu používat elektronické zdroje informace. Odborné publikace, jež jsou důležité pro nastudování teorie překladu (viz seznam literatury) jsou k dispozici v různých knihovnách (včetně knihoven MU). Také budu používat elektronické zdroje informace.

17 Ukázka překladu Na východ od Varšavy, podél Západního Bugu se táhnou písky a bláto, rostou tam husté bory a listnaté lesy. Tato místa jsou pustá a stísněná, vsi jsou zde ojedinělé. Chodec a projíždějící uhýbají z úzkých písečných vozových cest, kde noha vázne a kolo se propadá až po osu do hlubokého písku. Na východ od Varšavy, podél Západního Bugu se táhnou písky a bláto, rostou tam husté bory a listnaté lesy. Tato místa jsou pustá a stísněná, vsi jsou zde ojedinělé. Chodec a projíždějící uhýbají z úzkých písečných vozových cest, kde noha vázne a kolo se propadá až po osu do hlubokého písku. Zde, na sedlecké železniční odbočce se nachází malá zapadlá stanice Treblinka, více než šedesát kilometrů od Varšavy, nedaleko stanice Malkinja, kde se protínají železnice vedoucí z Varšavy, Belostoku, Sedlece, Lomži. Zde, na sedlecké železniční odbočce se nachází malá zapadlá stanice Treblinka, více než šedesát kilometrů od Varšavy, nedaleko stanice Malkinja, kde se protínají železnice vedoucí z Varšavy, Belostoku, Sedlece, Lomži.

18 Ukázka překladu Zřejmě mnozí z těch,které přivezli roku 1942 do Treblinky, projíždějíce tudy v mírových dobách, roztěkaným pohledem pozorovali nudnou krajinu – sosny, písek, písek a znovu sosny, vřes, suché keře, unylá staniční stavení, průsečíky železničních kolejí… A možná, znuděný pohled pasažéra letmo pozoroval ze stanice vedoucí odbočku jednokolejky, jež běží mezi úzce ji obklopujícími sosnami do lesa. Tato odbočka vede k lomu, kde se těžil bílý písek pro průmyslovou a městskou výstavbu. Zřejmě mnozí z těch,které přivezli roku 1942 do Treblinky, projíždějíce tudy v mírových dobách, roztěkaným pohledem pozorovali nudnou krajinu – sosny, písek, písek a znovu sosny, vřes, suché keře, unylá staniční stavení, průsečíky železničních kolejí… A možná, znuděný pohled pasažéra letmo pozoroval ze stanice vedoucí odbočku jednokolejky, jež běží mezi úzce ji obklopujícími sosnami do lesa. Tato odbočka vede k lomu, kde se těžil bílý písek pro průmyslovou a městskou výstavbu.

19 Ukázka překladu Lom je vzdálen čtyři kilometry od stanice a nachází se na pustém místě, obklopeném ze všech stran borovým lesem. Půda zde je planá a neúrodná, a rolníci ji neobdělávají. Pustina tak zůstala pustinou. Někde je zem pokryta mechem,někde ční ubohé borovičky. Zřídka kdy proletí kavka či strakatý chocholatý dudek. Tato bídná pustina byla zvolena gestapáky a schválena německým říšským fýrerem SS Heinrichem Himmlerem za účelem výstavby celosvětového popraviště; podobné nepoznal rod lidský od dob primitivního barbarství až po naši surovou dobu. Tady bylo vybudováno hlavní popraviště SS, podobné Osvětimi, jež předstihlo Sabibur, Majdanek, Belžice. Lom je vzdálen čtyři kilometry od stanice a nachází se na pustém místě, obklopeném ze všech stran borovým lesem. Půda zde je planá a neúrodná, a rolníci ji neobdělávají. Pustina tak zůstala pustinou. Někde je zem pokryta mechem,někde ční ubohé borovičky. Zřídka kdy proletí kavka či strakatý chocholatý dudek. Tato bídná pustina byla zvolena gestapáky a schválena německým říšským fýrerem SS Heinrichem Himmlerem za účelem výstavby celosvětového popraviště; podobné nepoznal rod lidský od dob primitivního barbarství až po naši surovou dobu. Tady bylo vybudováno hlavní popraviště SS, podobné Osvětimi, jež předstihlo Sabibur, Majdanek, Belžice.

20 Obtížné pasáže, jež se objevily v procesu překládání Стоят леса – rostou lesy Стоят леса – rostou lesy В мирное время – v mírových dobách (rozdíl v čísle) В мирное время – v mírových dobách (rozdíl v čísle) Rozdíl v slovosledu Rozdíl v slovosledu Отделяет от станции расстоянием в 4 км – je vzdálen 4 km od stanice Отделяет от станции расстоянием в 4 км – je vzdálen 4 km od stanice rozdíl v interpunkci (místo pomlček čárky) rozdíl v interpunkci (místo pomlček čárky) Překlad slova переносица (kořen nosní resp. hřbet nosní – odborný termín, v textu je použit obecný výraz nos) Překlad slova переносица (kořen nosní resp. hřbet nosní – odborný termín, v textu je použit obecný výraz nos)

21 Potíže, jež vznikly pří překladu Překlad slova губернаторство (rusizmus) Překlad slova губернаторство (rusizmus)...краснодеревщик (truhlář)...краснодеревщик (truhlář) Dokonavá a nedokonavá slovesa (nelze automaticky kopírovat vid slovesa) Dokonavá a nedokonavá slovesa (nelze automaticky kopírovat vid slovesa) веры, что... - víry v… веры, что... - víry v… Rozdíly v předložkách – např. к карьеру – do lomu Rozdíly v předložkách – např. к карьеру – do lomu Подозрение в возможность... – podezření na… Подозрение в возможность... – podezření na…

22 Seznam literatury a odkazů (citované a výchozí informační zdroje) КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М. Высшая школа, 1990 – 253 с. ISBN 5-06-001057- 0CSIRIKOVÁ, Marie; URIEOVÁ, Libuše. Odborný překlad v praxi :(na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 80-86898-34-2. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Dagmar Knittlová. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. 215 s. ISBN 8024401436. LEVÝ, Jiří; HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře 1. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 8023717359 LEVÝ, Jiří, HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. 2. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393. КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учебник для институтов и факультетов иностранных языков. – М. Высшая школа, 1990 – 253 с. ISBN 5-06-001057- 0CSIRIKOVÁ, Marie; URIEOVÁ, Libuše. Odborný překlad v praxi :(na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 80-86898-34-2. KNITTLOVÁ, Dagmar. K teorii i praxi překladu. Dagmar Knittlová. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. 215 s. ISBN 8024401436. LEVÝ, Jiří; HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře 1. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 8023717359 LEVÝ, Jiří, HONZÍK, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. 2. Vyd. 2. (rozdělené do dvou svazků). Praha : Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393.

23 ВЛЧЕК, Й. Русско-чешский словарь. Издательство „СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“, МОСКВА – 1968, 896 с. PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. Jiří Pechar. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1986. 87 s. ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 51 s. ISBN 8070678143. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. [zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR ; hlavní redakce Josef Filipec... et al.]. Vyd. 4. Praha : Academia, c2005. 647 s. ISBN 8020014462. ISBN 9788020013477 (dotisk : váz.). ВЛЧЕК, Й. Русско-чешский словарь. Издательство „СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ“, МОСКВА – 1968, 896 с. PECHAR, Jiří. Otázky literárního překladu. Jiří Pechar. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1986. 87 s. ŽVÁČEK, Dušan. Úvod do teorie překladu : (pro rusisty). 2. vyd. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 51 s. ISBN 8070678143. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. [zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR ; hlavní redakce Josef Filipec... et al.]. Vyd. 4. Praha : Academia, c2005. 647 s. ISBN 8020014462. ISBN 9788020013477 (dotisk : váz.).

24 Internetové zdroje ГРОССМАН, В. С. Треблинский ад. Повести, рассказы, очерки, М., "Воениздат", 1958. Dostupný z WWW: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txt ПАРШИН, Андрей. Теория и практика перевода. Dostupný z WWW: http://www.teneta.ru/rus/pe/parshin- and_teoria-i-praktika-perevoda.htm ГРОССМАН, В. С. Треблинский ад. Повести, рассказы, очерки, М., "Воениздат", 1958. Dostupný z WWW: http://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txt ПАРШИН, Андрей. Теория и практика перевода. Dostupný z WWW: http://www.teneta.ru/rus/pe/parshin- and_teoria-i-praktika-perevoda.htmhttp://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txthttp://www.teneta.ru/rus/pe/parshin- and_teoria-i-praktika-perevoda.htmhttp://lib.ru/PROZA/GROSSMAN/trebl.txthttp://www.teneta.ru/rus/pe/parshin- and_teoria-i-praktika-perevoda.htm ШВЕЙЦЕР А. Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). М., 1988. Dostupný z WWW: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/ind ex.php ШВЕЙЦЕР А. Д. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). М., 1988. Dostupný z WWW: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/ind ex.php http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/ind ex.php http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/shveyz/ind ex.php

25 Životopis a dílo V. S. Grossmanna: http://wikipedia.org.ru; http://www.imwerden.info/belousenko/wr_Gross manV.htm; http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovan ie/literatura/GROSSMAN_VASILI_SEMENOVIC H.html; http://sheba.spb.ru/lit/d20/r258.htm; http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/060_16.php; Životopis a dílo V. S. Grossmanna: http://wikipedia.org.ru; http://www.imwerden.info/belousenko/wr_Gross manV.htm; http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovan ie/literatura/GROSSMAN_VASILI_SEMENOVIC H.html; http://sheba.spb.ru/lit/d20/r258.htm; http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/060_16.php; http://wikipedia.org.ru http://www.imwerden.info/belousenko/wr_Gross manV.htm http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovan ie/literatura/GROSSMAN_VASILI_SEMENOVIC H.htmlhttp://sheba.spb.ru/lit/d20/r258.htm http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/060_16.php http://wikipedia.org.ru http://www.imwerden.info/belousenko/wr_Gross manV.htm http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovan ie/literatura/GROSSMAN_VASILI_SEMENOVIC H.htmlhttp://sheba.spb.ru/lit/d20/r258.htm http://www.c-cafe.ru/days/bio/16/060_16.php Словари и энциклопедии на Академике [online]. [2009]. Dostupný z WWW:. Словари и энциклопедии на Академике [online]. [2009]. Dostupný z WWW:.

26 Толковые словари и Энциклопедии [online]. [2009] [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW:. ГРАМОТА. РУ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [online]. c2000- 2009. Dostupný z WWW:. Seznam Slovník [online]. Seznam.cz, a.s., c1996-2009. Dostupný z WWW:. Толковые словари и Энциклопедии [online]. [2009] [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW:. ГРАМОТА. РУ - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [online]. c2000- 2009. Dostupný z WWW:. Seznam Slovník [online]. Seznam.cz, a.s., c1996-2009. Dostupný z WWW:. Webové stránky, určené umění překládání, dějiny, metody a problémy překladu. Dostupný z WWW: http://tpot.ru/ Webové stránky, určené umění překládání, dějiny, metody a problémy překladu. Dostupný z WWW: http://tpot.ru/

27 Zpracovala Viktoryia Saprykina, učo 218590 Zpracovala Viktoryia Saprykina, učo 218590 23.10.2009 23.10.2009


Stáhnout ppt "Prezentace závěrečné bakalářské práce Viktoryia Saprykina učo 218590 Specializace v pedagogice Lektorství Lektorství cizího jazyka – Ruský Jazyk cizího."

Podobné prezentace


Reklamy Google