Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:"— Transkript prezentace:

1 Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:
každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám úrodné nánosy z etiopských a súdánských výšin do nížinného Egypta byly pro Egypťany životně důležité (zavlažování, nánosy úrodného bahna vyživovalo pole) řeka se mohla vylít z koryta příliš a zatopit obydlí věřilo se, že pravidelné roční záplavy jsou řízeny božstvy – zvláště božským párem: Usir a Eset

2

3

4

5 souvisel se zákonným nástupnictvím faraonů:
Královský mýtus: souvisel se zákonným nástupnictvím faraonů: faraonův nárok na trůn posvěcen mytologickým precedentem dogma kultu: faraon je pozemským vtělením nebeského Hóra mýtus vypovídající o přenesení moci z Usira na Hóra: bohové Geb a Nut zplodili 4 potomky: Usir (řecky Osiris) Eset (řecky Isis) Sutech (řecky Set) Nebthet (řecky Neftis)

6 Usir coby nejstarší, byl mytologickým pravládcem Egypta
bůh plodnosti a úrody zelený obličej (byl vzkříšen, tudíž má schopnost obnovy, znovuzrození, každoroční vznik zeleně v povodí Nilu) Eset jeho sestra i manželka

7 Sutech vládce nad neúrodnými pouštěmi a suchem
zpodobňován s hlavou mravenečníka, často se vztyčeným dvojocasem) vytrhl se Nut násilně z lůna (jeho rysy násilí a chaos) Nebthet jeho mladší sestra a žena

8 Sutech Usirovi jeho postavení závidí a odhodlá se pomstít
hostina, léčka, vražda Usirovo tělo rozkouskoval a rozházel po celém Egyptě (dle jiných verzí poslal kusy po Nilu nebo je skryl do kmene stromu) mytický strom Džed (patří k Usirovým insigniím) Nebthet projevila svůj žal a pomohla naříkající Esetě nebožtíkovo tělo hledat po nalezení všech jeho kusů je spojily a Eset v podobě krahujce vdechla máváním křídli Usirovi život Usir se probouzí k životu na dobu nezbytnou ke ztopoření penisu a vyvrcholení – Eset získává Usirovo semeno a počne Hóra Usir se odebírá vládnout do říše zesnulých

9

10 Sutech

11 Sutech

12 Abydos – centrum Usirova kultu
zázrak zmrtvýchvstání Usira umožňoval každému možnost posmrtného života Abydos – centrum Usirova kultu kultovní areál v Abydu (chrámy a pohřebiště) série reliéfů, 2 z nich se dochovaly dodnes – téma: oplodnění Esety Usirovým semenem, Hór přihlíží

13

14

15 bůh Re rozhodl, že se Usir stane bohem zesnulých v posmrtném světě
duše putují po smrti před Usirův trůn, kde jsou souzeny bohyně spravedlnosti Maat váží jejich srdce (pštrosí pero: ráj nebo cesta do podsvětí zhltnutím nestvůry) podsvětí Dét (noční pouť slunce), Usirovo záhrobí Amentet

16 do té doby byl patronem mrtvých Anup:
jen naprosto nevinná duše se dostane po soudu do Usirovy říše, kde může žít spolu s ostatními bohy – ostatní čeká znovuzrození a někdy předtím ještě i pekelná muka do té doby byl patronem mrtvých Anup: řecky Anubis bůh zemřelých, pohřebišť, mumifikace, patron balzamovačů po Usirově vzkříšení se stal Anup bohem balzamování (balzamoval i Usira) Anupovi kněží: maska Anupa (šakala) při mumifikacích

17

18 narodí se Hór souboj s otcovrahem Sutechem, Eset marně zasahuje kopím
Hór oslepen, opět prozře, Sutech ho sexuálně atakuje po souboji v lodích na Nilu bohové uznají Hórovo vítězství Ptah předává královské (faraonské) insignie Hórovi

19

20 Mýtus ve vztahu k realitě:
Eset každý rok mrtvého muže oplakávala – v čas výročí vraždy Usira její slzy naplnily Nil a ten se vylil z břehů signál blížících se záplav v polovina léta: objevení hvězdy Sirius (bohyně Eset) po její každoroční periodě neviditelnosti – to bylo navíc ohlašováno objevením souhvězdí Orionu coby mytické Usirovy říše zesnulých (Plejády: říše Sutecha) politická hlediska v dobách sjednocení Egypta symbolizovaly části Usirova těla roztroušené kultury, které bylo třeba sjednotit (narativní rys aitiologie coby mytický precedens) faraón: pozemské vtělení Hóra zesnulý faraon: ztotožněn s Usirem

21 posmrtná říše Egypťané věřili, že se do ní po smrti dostanou jejich duše tuto říši neřadili do podsvětí, ale do souhvězdí Orionu (pyramidy v Gíze na západním břehu Nilu kopírují postavení nejjasnějších hvězd Orionu) Mléčná dráha: nebeský Nil analogie s umíráním každého jedince (umírající Usir, smrt Sutech) a jeho znovuzrození rituální kontext (rituál přechodu) inscenování tohoto mýtu coby dramatu – pašijová hra z Abydu části pro veřejnost (vražda, oplakávání zesnulého, hledání částí jeho těla, souboj Hóra se Sutechem) tajné části pro zasvěcené (scelení a balzamování Usirova těla)

22 staroegyptská Kniha dvou cest:
Plán (mapa) zásvětí: staroegyptská Kniha dvou cest: dochována v rakvích ze Střední říše (onblast el-Berša) nejstarší mapy nebes průvodce zesnulého po onom světě výjevy: Thovtovo sídlo, Usirovo sídlo a pole obětin (možnost uctívání Usira i po smrti), důraz na cestu slunečního boha s jeho vyznavači od východu k západu a černou zemí vnitřkem nebes zpět), popis mnoha démonů jménem (zesnulý je musel znát, aby mohl projít branami, které stráží), hlavní protivník zesnulých démon Apop (gigantický had hrozící spolknutím slunce – souvislost se zatměním)

23

24 Solární mýty starověkého Egypta: členění universa do 3 světů:
podsvětí, pozemský svět, nebesa slunce umírá každý večer při západu, bojuje a vítězí nad podsvětními silami zla (během 12 nočních hodin) a je znovuzrozeno při každém novém východu slunce Usir: představuje nekonečnou existenci všehomíra Re: cyklické obnovování

25 Cheprer: ranní fáze sluneční cesty oblohou
3 fáze slunečního boha: Cheprer: ranní fáze sluneční cesty oblohou zpodobňován jako brouk skarabus (v přírodě posunující kuličku z trusu) Re: polední aspekt slunce celková podoba slunečního boha Atum: odpolední slunce klesající ke vstupu do podsvětí Cheprer

26 Cesta slunečního boha podsvětím:
popis egyptského podsvětí se dochoval nejhojněji v nekropoli Údolí králů pohřby už ve 2. tisíciletí př.n.l. množství obrazů, reliéfů i nápisů, které vykradači hrobů nechávali být (byly pro ně bezcenné) Reova cesta podsvětím není jednoduchá – musí odolat mnoha nástrahám a nebezpečím 3 zdroje mýtu (papyry, rakve, sarkofágy): Kniha o tom, co je v podsvětí (detailní popis toho, co se odehrává během každé z 12 hodin pouti podsvětím) Kniha bran (Re putuje 6 podsvětními jeskyněmi, do nichž přináší jas) Kniha jeskyní (Reův souboj s gigantickým hadem, střežícím vstup do podsvětí)

27 Náboženská reforma Amenhotepa IV. (vládl 1353–1335 př.n.l.):
bohem slunce určen Aton pokus o monoteizaci egyptského náboženství po smrti „faraona kacíře“ jeho syn Tutanchamon obnovil starý teogonický řád stéla v karnackém chrámu líčí „reakci bohů“ na reformu: „Chámy bohů a bohyň stály v ruinách. Jejich svatyně byly opuštěné a zarostlé. Jejich svatostánky jako by už neexistovaly a chrámová nádvoří se užívala jako cesty. Bohové se k této zemi obrátili zády. Modlil-li se kdo k některému bohu o radu, bůh vždy mlčel – a totéž i bohyně. Srdce je bolela v hrudích a rozsévali zkázu, kam oko dohlédlo.“

28 důsledek narušení vztahu mezi lidmi a bohy
Mýtus o pohromě: důsledek narušení vztahu mezi lidmi a bohy lidé nabyli sebevědomí a stavěli se bohům na roveň (viz jiné kultury a mýty o potopě) kněží v chrámech zajišťovali oběťmi přízeň bohů – blahobyt a rovnováhu Mýtus o pohromě: zaznamenán nejpodrobněji v souboru magických zaklínadel Kniha Božské krávy: lidé osnovali proti Reovi spiknutí Re poznal, že se proti němu spikli – svolal do svého paláce tajnou radu bohů osloví prvnotní hmotnu Nun (vesmír), ostatní bohové svorně souhlasí Nun: lidstvo pobije sluneční Oko Reovo, které se stává jeho dcerou – bohyní Hathor

29 Hathor

30 lidé si však důsledky svých činů uvědomili a prchli před hněvem boha Re do pouště
Hathor je následuje a ničivou sílou vraždí v podobě zuřivé lvice lačnící po krvi lidstvo je téměř vyhlazeno Hathor se před Reem dme pýchou nad masakrem, prahne po další krvi Re se však slituje nad zbytkem lidstva, upustí od pomsty krvelačnost Hathor se však zcela vymkla kontrole – bohové mají na záchranu lidí čas do rána, než se H. probudí Re přikáže veleknězi rozmělnit červený okr na kaši a smísit ji s žitným pivem – džbánů je naplněno tekutinou v barvě lidské krve poušť je tím zaplněna do výše 3 dlaní

31 Hathor ráno „krev“ spatří a zaraduje se, zhluboka se napije – pivo ji tak omámí, že nenajde zbytek lidstva, které přečkalo její vraždění Slunce (Re) pak vystoupilo na nebesa na hřbetu Božské krávy jménem Mehetveret (tj. Velká potopa), jež vytváří nebeskou klenbu a splývá s bohyní Nut (!) Re, znavený a zklamaný lidstvem, opouští Egypt a jmenuje boha moudrosti Džehutiho svým nástupcem, aby po něm převzal vládu nad lidstvem D. naučí lidstvo znalosti hieroglyfů, v nichž je obsažena veškerá moudrost nastává éra vlády lidských faraonů

32 Džehuti

33 dokument o Africe: Zatajená minulost
z cyklu Ztracené civilizace (Lost Civilizations) dokumentární 10dílný seriál z roku 1995


Stáhnout ppt "Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:"

Podobné prezentace


Reklamy Google