Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:  každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám  úrodné nánosy z etiopských a súdánských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:  každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám  úrodné nánosy z etiopských a súdánských."— Transkript prezentace:

1 Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:  každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám  úrodné nánosy z etiopských a súdánských výšin do nížinného Egypta byly pro Egypťany životně důležité (zavlažování, nánosy úrodného bahna vyživovalo pole)  řeka se mohla vylít z koryta příliš a zatopit obydlí  věřilo se, že pravidelné roční záplavy jsou řízeny božstvy – zvláště božským párem: Usir a Eset

2

3

4

5 Královský mýtus:  souvisel se zákonným nástupnictvím faraonů:  faraonův nárok na trůn posvěcen mytologickým precedentem  dogma kultu: faraon je pozemským vtělením nebeského Hóra  mýtus vypovídající o přenesení moci z Usira na Hóra:  bohové Geb a Nut zplodili 4 potomky:  Usir (řecky Osiris)  Eset (řecky Isis)  Sutech (řecky Set)  Nebthet (řecky Neftis)

6  Usir coby nejstarší, byl mytologickým pravládcem Egypta  bůh plodnosti a úrody  zelený obličej (byl vzkříšen, tudíž má schopnost obnovy, znovuzrození, každoroční vznik zeleně v povodí Nilu)  Eset jeho sestra i manželka

7  Sutech vládce nad neúrodnými pouštěmi a suchem  zpodobňován s hlavou mravenečníka, často se vztyčeným dvojocasem)  vytrhl se Nut násilně z lůna (jeho rysy násilí a chaos)  Nebthet jeho mladší sestra a žena

8  Sutech Usirovi jeho postavení závidí a odhodlá se pomstít  hostina, léčka, vražda  Usirovo tělo rozkouskoval a rozházel po celém Egyptě (dle jiných verzí poslal kusy po Nilu nebo je skryl do kmene stromu)  mytický strom Džed (patří k Usirovým insigniím)  Nebthet projevila svůj žal a pomohla naříkající Esetě nebožtíkovo tělo hledat  po nalezení všech jeho kusů je spojily a Eset v podobě krahujce vdechla máváním křídli Usirovi život  Usir se probouzí k životu na dobu nezbytnou ke ztopoření penisu a vyvrcholení – Eset získává Usirovo semeno a počne Hóra  Usir se odebírá vládnout do říše zesnulých

9

10 Sutech

11

12  zázrak zmrtvýchvstání Usira umožňoval každému možnost posmrtného života  Abydos – centrum Usirova kultu  kultovní areál v Abydu (chrámy a pohřebiště)  série reliéfů, 2 z nich se dochovaly dodnes – téma: oplodnění Esety Usirovým semenem, Hór přihlíží

13

14

15  bůh Re rozhodl, že se Usir stane bohem zesnulých v posmrtném světě  duše putují po smrti před Usirův trůn, kde jsou souzeny  bohyně spravedlnosti Maat váží jejich srdce (pštrosí pero: ráj nebo cesta do podsvětí zhltnutím nestvůry)  podsvětí Dét (noční pouť slunce), Usirovo záhrobí Amentet

16  jen naprosto nevinná duše se dostane po soudu do Usirovy říše, kde může žít spolu s ostatními bohy – ostatní čeká znovuzrození a někdy předtím ještě i pekelná muka  do té doby byl patronem mrtvých Anup:  řecky Anubis  bůh zemřelých, pohřebišť, mumifikace, patron balzamovačů  po Usirově vzkříšení se stal Anup bohem balzamování (balzamoval i Usira)  Anupovi kněží: maska Anupa (šakala) při mumifikacích

17

18  narodí se Hór  souboj s otcovrahem Sutechem, Eset marně zasahuje kopím  Hór oslepen, opět prozře, Sutech ho sexuálně atakuje  po souboji v lodích na Nilu bohové uznají Hórovo vítězství  Ptah předává královské (faraonské) insignie Hórovi

19

20 Mýtus ve vztahu k realitě:  Eset každý rok mrtvého muže oplakávala – v čas výročí vraždy Usira  její slzy naplnily Nil a ten se vylil z břehů  signál blížících se záplav v polovina léta: objevení hvězdy Sirius (bohyně Eset) po její každoroční periodě neviditelnosti – to bylo navíc ohlašováno objevením souhvězdí Orionu coby mytické Usirovy říše zesnulých (Plejády: říše Sutecha)  politická hlediska  v dobách sjednocení Egypta symbolizovaly části Usirova těla roztroušené kultury, které bylo třeba sjednotit (narativní rys aitiologie coby mytický precedens)  faraón: pozemské vtělení Hóra  zesnulý faraon: ztotožněn s Usirem

21  posmrtná říše  Egypťané věřili, že se do ní po smrti dostanou jejich duše  tuto říši neřadili do podsvětí, ale do souhvězdí Orionu (pyramidy v Gíze na západním břehu Nilu kopírují postavení nejjasnějších hvězd Orionu)  Mléčná dráha: nebeský Nil  analogie s umíráním každého jedince (umírající Usir, smrt Sutech) a jeho znovuzrození  rituální kontext (rituál přechodu) inscenování tohoto mýtu coby dramatu – pašijová hra z Abydu  části pro veřejnost (vražda, oplakávání zesnulého, hledání částí jeho těla, souboj Hóra se Sutechem)  tajné části pro zasvěcené (scelení a balzamování Usirova těla)

22 Plán (mapa) zásvětí:  staroegyptská Kniha dvou cest:  dochována v rakvích ze Střední říše (onblast el-Berša)  nejstarší mapy nebes  průvodce zesnulého po onom světě  výjevy: Thovtovo sídlo, Usirovo sídlo a pole obětin (možnost uctívání Usira i po smrti), důraz na cestu slunečního boha s jeho vyznavači od východu k západu a černou zemí vnitřkem nebes zpět), popis mnoha démonů jménem (zesnulý je musel znát, aby mohl projít branami, které stráží), hlavní protivník zesnulých démon Apop (gigantický had hrozící spolknutím slunce – souvislost se zatměním)

23

24 Solární mýty starověkého Egypta:  členění universa do 3 světů:  podsvětí, pozemský svět, nebesa  slunce umírá každý večer při západu, bojuje a vítězí nad podsvětními silami zla (během 12 nočních hodin) a je znovuzrozeno při každém novém východu slunce  Usir: představuje nekonečnou existenci všehomíra  Re: cyklické obnovování

25 3 fáze slunečního boha:  Cheprer: ranní fáze sluneční cesty oblohou  zpodobňován jako brouk skarabus (v přírodě posunující kuličku z trusu)  Re: polední aspekt slunce  celková podoba slunečního boha  Atum: odpolední slunce  klesající ke vstupu do podsvětí Cheprer

26 Cesta slunečního boha podsvětím:  popis egyptského podsvětí se dochoval nejhojněji v nekropoli Údolí králů  pohřby už ve 2. tisíciletí př.n.l.  množství obrazů, reliéfů i nápisů, které vykradači hrobů nechávali být (byly pro ně bezcenné)  Reova cesta podsvětím není jednoduchá – musí odolat mnoha nástrahám a nebezpečím  3 zdroje mýtu (papyry, rakve, sarkofágy):  Kniha o tom, co je v podsvětí (detailní popis toho, co se odehrává během každé z 12 hodin pouti podsvětím)  Kniha bran (Re putuje 6 podsvětními jeskyněmi, do nichž přináší jas)  Kniha jeskyní (Reův souboj s gigantickým hadem, střežícím vstup do podsvětí)

27  Náboženská reforma Amenhotepa IV. (vládl 1353– 1335 př.n.l.):  bohem slunce určen Aton  pokus o monoteizaci egyptského náboženství  po smrti „faraona kacíře“ jeho syn Tutanchamon obnovil starý teogonický řád  stéla v karnackém chrámu líčí „reakci bohů“ na reformu:  „Chámy bohů a bohyň stály v ruinách. Jejich svatyně byly opuštěné a zarostlé. Jejich svatostánky jako by už neexistovaly a chrámová nádvoří se užívala jako cesty. Bohové se k této zemi obrátili zády. Modlil-li se kdo k některému bohu o radu, bůh vždy mlčel – a totéž i bohyně. Srdce je bolela v hrudích a rozsévali zkázu, kam oko dohlédlo.“

28 Mýtus o pohromě:  důsledek narušení vztahu mezi lidmi a bohy  lidé nabyli sebevědomí a stavěli se bohům na roveň (viz jiné kultury a mýty o potopě)  kněží v chrámech zajišťovali oběťmi přízeň bohů – blahobyt a rovnováhu  Mýtus o pohromě: zaznamenán nejpodrobněji v souboru magických zaklínadel Kniha Božské krávy:  lidé osnovali proti Reovi spiknutí  Re poznal, že se proti němu spikli – svolal do svého paláce tajnou radu bohů  osloví prvnotní hmotnu Nun (vesmír), ostatní bohové svorně souhlasí  Nun: lidstvo pobije sluneční Oko Reovo, které se stává jeho dcerou – bohyní Hathor

29 Hathor

30  lidé si však důsledky svých činů uvědomili a prchli před hněvem boha Re do pouště  Hathor je následuje a ničivou sílou vraždí v podobě zuřivé lvice lačnící po krvi  lidstvo je téměř vyhlazeno  Hathor se před Reem dme pýchou nad masakrem, prahne po další krvi  Re se však slituje nad zbytkem lidstva, upustí od pomsty  krvelačnost Hathor se však zcela vymkla kontrole – bohové mají na záchranu lidí čas do rána, než se H. probudí  Re přikáže veleknězi rozmělnit červený okr na kaši a smísit ji s žitným pivem – 7.000 džbánů je naplněno tekutinou v barvě lidské krve  poušť je tím zaplněna do výše 3 dlaní

31  Hathor ráno „krev“ spatří a zaraduje se, zhluboka se napije – pivo ji tak omámí, že nenajde zbytek lidstva, které přečkalo její vraždění  Slunce (Re) pak vystoupilo na nebesa na hřbetu Božské krávy jménem Mehetveret (tj. Velká potopa), jež vytváří nebeskou klenbu a splývá s bohyní Nut (!)  Re, znavený a zklamaný lidstvem, opouští Egypt a jmenuje boha moudrosti Džehutiho svým nástupcem, aby po něm převzal vládu nad lidstvem  D. naučí lidstvo znalosti hieroglyfů, v nichž je obsažena veškerá moudrost  nastává éra vlády lidských faraonů

32 Džehuti

33 dokument o Africe: Zatajená minulost  z cyklu Ztracené civilizace (Lost Civilizations)  d okumentární 10dílný seriál z roku 1995


Stáhnout ppt "Mytologie spojená s každoročními přírodními jevy:  každoroční záplavy na Nilu byly požehnáním i důvodem k obavám  úrodné nánosy z etiopských a súdánských."

Podobné prezentace


Reklamy Google