Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nespecifické střevní záněty v dětském věku. Nespecifické střevní záněty (NSZ) idiopatická chronická onemocnění (IBD – inflammatory bowel disease)idiopatická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nespecifické střevní záněty v dětském věku. Nespecifické střevní záněty (NSZ) idiopatická chronická onemocnění (IBD – inflammatory bowel disease)idiopatická."— Transkript prezentace:

1 Nespecifické střevní záněty v dětském věku

2 Nespecifické střevní záněty (NSZ) idiopatická chronická onemocnění (IBD – inflammatory bowel disease)idiopatická chronická onemocnění (IBD – inflammatory bowel disease) Crohnova nemoc (CD)Crohnova nemoc (CD) ulcerózní kolitida (UC)ulcerózní kolitida (UC) etiologie nejasnáetiologie nejasná přirozený průběh charakterizován obdobím remisí a nepředvídatelných exacerbacípřirozený průběh charakterizován obdobím remisí a nepředvídatelných exacerbací

3 NSZ - epidemiologie prevalence severojižní gradient UC 150/100 000 CD 50/100 000prevalence severojižní gradient UC 150/100 000 CD 50/100 000 incidence 5 (2,5-6)/100 000 ve věku 0-20let - UC zůstává konstantní - CD se zvyšuje v posledních 10 letechincidence 5 (2,5-6)/100 000 ve věku 0-20let - UC zůstává konstantní - CD se zvyšuje v posledních 10 letech

4 Patogeneze NSZ genetikagenetika - riziko NSZ v rodinách postiženého pacienta 7-22% - oba rodiče s NSZ – riziko NSZ pro dítě 35% vlivy prostředívlivy prostředí - cigaretový kouř - skladba jídelníčku - infekce (mycobacteria, spalničky)

5 Příznaky NSZ chronická bolest břicha (CAP) jeden z hlavních příznaků pacientů s NSZchronická bolest břicha (CAP) jeden z hlavních příznaků pacientů s NSZ CAP postihuje 10-15% jinak zdravých dětí a adolescentů děti s NSZ mezi dětmi s CAP (pod 1%)

6 Srovnání klinických příznaků CD a UC

7 Extraintestinální manifestace u dětí s NSZ v době diagnózy

8 Extraintestinální manifestace kloubyklouby - kolitická artritida - axiální artritida (ileosakrální), HLA B27+ kůžekůže - erythema nodosum - pyoderma gangrenosum - aftózní stomatitida, gingivitida - psoriasa

9 Extraintestinální manifestace očioči - záněty uvey, corney, retiny, optického nervu - u dětí velmi vzácné - katarakta, glaukom (nežádoucí účinky léčby steroidy) skeletální systémskeletální systém - osteoporóza

10 Příznaky NSZ CD - příznaky se objevují pomalu a mohou být nespecifické - diagnóza je stanovena pozděCD - příznaky se objevují pomalu a mohou být nespecifické (bledost, změny nálad, zástava růstu, hmotnostní úbytek) - diagnóza je stanovena pozdě (diagnostická latence 12 měsíců) UC – rozhodující příznak stolice s krví - diagnóza je stanovena mnohem dříveUC – rozhodující příznak stolice s krví (90% pacientů) - diagnóza je stanovena mnohem dříve (diagnostická latence 6 měsíců)

11 Ulcerózní kolitida vždy postihuje rektum a šíří se proximálně do ostatních částí tlustého střevavždy postihuje rektum a šíří se proximálně do ostatních částí tlustého střeva ulcerózní proktitida - postiženo rektum pankolitida - postiženo celé tlusté střevo zánět postihuje sliznicizánět postihuje sliznici postižení je difůznípostižení je difůzní

12 Crohnova nemoc postihuje kteroukoliv část zažívacího traktu od dutiny ústní až po anuspostihuje kteroukoliv část zažívacího traktu od dutiny ústní až po anus segmentální postižení skip oblastisegmentální postižení skip oblasti (úseky nepostižené ostře ohraničené od postižených) postižení transmurální (celá stěna )postižení transmurální (celá stěna ) forma - zánětlivá, infiltrující - stenozující - fistulujícíforma - zánětlivá, infiltrující - stenozující - fistulující

13 NSZ - odlišnosti CDpostihuje: kteroukoliv část trávicí trubice od úst až po anus, nejčastěji TIkteroukoliv část trávicí trubice od úst až po anus, nejčastěji TI celou stěnucelou stěnu segmentálněsegmentálněUCpostihuje: rektum a může postupovat aborálním směrem až do cékarektum a může postupovat aborálním směrem až do céka sliznicisliznici difůznědifůzně

14 Diagnóza NSZ anamnézaanamnéza fyzikální vyšetřenífyzikální vyšetření laboratorní vyšetřenílaboratorní vyšetření diagnostický ultrazvuk břicha (stěna střevní)diagnostický ultrazvuk břicha (stěna střevní) endoskopie + biopsie (flexibilní rektosigmoideoskopie, ezofagogastroduodenoskopie, koloskopie)endoskopie + biopsie (flexibilní rektosigmoideoskopie, ezofagogastroduodenoskopie, koloskopie) histologické vyšetření bioptických vzorkůhistologické vyšetření bioptických vzorků radiologieradiologie

15 Fyzikální vyšetření antropometrické parametryantropometrické parametry (výška, hmotnost/věk, úplná výšková křivka k dokumentaci růstové rychlosti, hodnocení puberty dle Tannera) - pokles v percentilových pásmech nebo umístění pod 3.percentilem spolu se zpomalením (zástavou) růstové rychlosti – rozpoznání nemoci v časném stadiu ústní dutina (afty, gingivitida,…) kůže, kloubykůže, klouby palpace břicha (rezistence) per rektumper rektum (fistule, perianální dermatitida,…)

16 Fyzikální vyšetření suspektní z diagnózy NSZ Pacienti s píštělemi a fisurami mimo č. 6 a 12 a enterorhagií  podezřelí z NSZ a mají být endoskopováni

17 Laboratorní vyšetření FW, CRPFW, CRP Hb, leukocyty, trombocyty, MCVHb, leukocyty, trombocyty, MCV sérové železo, ferritin, sTRsérové železo, ferritin, sTR CB, albumin, prealbuminCB, albumin, prealbumin ALT, AST, GMT, ALP, urea, kreatinin, S-amylasa, S-lipasaALT, AST, GMT, ALP, urea, kreatinin, S-amylasa, S-lipasa sérové elektrolyty, osmolalitasérové elektrolyty, osmolalita m+s, kultivace močim+s, kultivace moči stolice kultivace, paraziti, OK, Clostridium toxinstolice kultivace, paraziti, OK, Clostridium toxin Widal, yerzinie, chlamydie, CMVWidal, yerzinie, chlamydie, CMV ANCA, ASCA, IgGAMEANCA, ASCA, IgGAME

18 Endoskopie s histologií u CD EGD, koloskopie s terminální ileoskopií (v analgosedaci nebo CA)EGD, koloskopie s terminální ileoskopií (v analgosedaci nebo CA) biopsiebiopsie histologie - epiteloidní granulomyhistologie - epiteloidní granulomy

19 Endoskopie a histologie u UC rektoskopierektoskopie kompletní koloskopie extenze nemoci a odebrání bioptických vzorků pro histologické vyšetření)kompletní koloskopie (určení extenze nemoci a odebrání bioptických vzorků pro histologické vyšetření) histologie - akutní nebo chronický záněthistologie - akutní nebo chronický zánět

20 Radiologické vyšetření CD tenké střevo - enteroklýza - pasážtenké střevo - enteroklýza - pasáž tlusté střevo - irrigografietlusté střevo - irrigografieUC - irrigografie

21 Diferenciální diagnóza NSZ - virové, bakteriální, parazitárníinfekční enteropatie - virové, bakteriální, parazitární potravinová alergiepotravinová alergie hemolyticko - uremický syndrom Hennoch Schonlein purpura radiační proktitida

22 Diferenciální diagnóza NSZ poruchy příjmu potravyporuchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie) lymfom tenkého střeva deficit STH gluten sensitivní enteropatie (celiakie)gluten sensitivní enteropatie (celiakie) juvenilní revmatoidní artritida hematologická onemocnění (leukemie) chronické granulomatózní onemocnění

23 Léčba NSZ Konzervativní nebo chirurgická Cíl léčby dosáhnout remisedosáhnout remise zajistit věkově odpovídající somatický a psychosociální vývojzajistit věkově odpovídající somatický a psychosociální vývoj zabránit komplikacímzabránit komplikacím

24 Léčba NSZ Léčba závisí na typu nemoci (CD, UC)typu nemoci (CD, UC) aktivitě nemoci (indexy aktivity, PCDAI, UCAI) mírná, střední, vysoká aktivitaaktivitě nemoci (indexy aktivity, PCDAI, UCAI) mírná, střední, vysoká aktivita lokalizaci nemocilokalizaci nemoci

25 Medikamentózní léčba NSZ

26 Glukokortikosteroidy indikace 5-ASA nebo SASP neefektivní (CD, UC) postižení horní části GI traktu u CD (jícen až jejunum) extraintestinální manifestace u CD nejzávažnější vedlejší účinek léčby – růstová retardace, osteoporóza budesonid - topicky účinný steroid, budesonid - topicky účinný steroid, počet vedlejších účinků podstatně nižší

27 Azathioprine, 6-MP indikace chronické aktivní onemocnění (CD, UC) fistulující forma CD vedlejší účinky horečka, pankreatitida, GI intolerance, častější infekcehorečka, pankreatitida, GI intolerance, častější infekce pankreatitida – celoživotní kontraindikacepankreatitida – celoživotní kontraindikace pravidelný laboratorní monitoring (leukocyty, amyláza v séru) nástup účinku s latencí 2-9 měsíců

28 Antibiotika - metronidazol hypotéza některé bakteriální antigeny jsou schopné spustit patologickou imunitní odpověď ve střevní slizniciněkteré bakteriální antigeny jsou schopné spustit patologickou imunitní odpověď ve střevní slizniciindikace postižení tračníkupostižení tračníku perianální fistuleperianální fistule léčba je dlouhodobá

29 Cyclosporin A, antiTNF  (infliximab) Cyclosporin A léčba akutní ataky UCléčba akutní ataky UC vedlejší účinky - hypertrichóza, gingivální hyperplázievedlejší účinky - hypertrichóza, gingivální hyperplázie antiTNF  indikace u CD pacient refrakterní na léčbu GCS a ISpacient refrakterní na léčbu GCS a IS fistulující forma CDfistulující forma CD chimerická monoklonální protilátka proti TNF , nejdůležitější prozánětlivý cytokin

30 Nutriční enterální léčba (NEL) u CD NEL je srovnatelná s GCS ve svém protizánětlivém účinkuNEL je srovnatelná s GCS ve svém protizánětlivém účinku nemá žádné nepříznivé vedlejší účinky!nemá žádné nepříznivé vedlejší účinky! mechanismus působení?mechanismus působení? redukce prozánětlivých slizničních cytokinů (IL-1, IL-10, INF  )

31 Nutriční enterální léčba (NEL) u CD NEL podávána 4-8 týdnůNEL podávána 4-8 týdnů pacienti mohou pouze vodu nebo čajpacienti mohou pouze vodu nebo čaj množství NEL odpovídá kalorické potřebě pacienta + doplnění existujícího deficitumnožství NEL odpovídá kalorické potřebě pacienta + doplnění existujícího deficitu perorálně (sipping), PEG, PEG/J, PEJperorálně (sipping), PEG, PEG/J, PEJ účinnost u Crohnovské kolitidy je kontroversníúčinnost u Crohnovské kolitidy je kontroversní NEL není účinná u pacientů s UCNEL není účinná u pacientů s UC

32 Probiotika žijící mikroorganismyžijící mikroorganismy pozitivní účinek u pacientů s NSZpozitivní účinek u pacientů s NSZ Lactobacillus GG, E. Coli Nissle, Saccharomyces BaulardiiLactobacillus GG, E. Coli Nissle, Saccharomyces Baulardii

33 Vitamíny, stopové prvky Substituce vitamínu B 12 (ileocekální resekce, vysoká aktivita zánětu v ileocekální oblasti)vitamínu B 12 (ileocekální resekce, vysoká aktivita zánětu v ileocekální oblasti) vitamínů B 6, A, E, D, C, kyseliny listovévitamínů B 6, A, E, D, C, kyseliny listové železa, kalcia, magnesiaželeza, kalcia, magnesia zinku, selenuzinku, selenu modulární dietetika (Fantomalt, Protifar) enterální výživa (Fresubin, Nutridrink)

34 Psychoterapie NSZ jsou chronická celoživotní onemocnění s obdobím remisí a nepředvídatelných exacerbacíNSZ jsou chronická celoživotní onemocnění s obdobím remisí a nepředvídatelných exacerbací velmi stresující pro postižené dítě a jeho rodinu (rodiče, sourozence)velmi stresující pro postižené dítě a jeho rodinu (rodiče, sourozence) psychoterapie je jednou z důležitých částí léčby NSZ

35 Chirurgická léčba u CD riziko relapů  syndrom krátkého střevariziko relapů  syndrom krátkého střeva 30 - 45% pacientů30 - 45% pacientůindikace rezistence k medikamentózní léčběrezistence k medikamentózní léčbě chronický subileus (striktury)chronický subileus (striktury) zpomalení/zástava růstu, pubertyzpomalení/zástava růstu, puberty fistule, abscesy, perforacefistule, abscesy, perforace nekontrolovatelné krvácenínekontrolovatelné krvácení

36 Chirurgická léčba u CD postoperační komplikace 17% pacientů stenóza v anastomózestenóza v anastomóze vznik fistulívznik fistulí abscesabsces

37 Chirurgická léčba u UC vzácně nutná indikace nekontrolované krvácenínekontrolované krvácení toxické megakolontoxické megakolon 3 základní chirurgické přístupy totální kolektomie s ileostomiítotální kolektomie s ileostomií kolektomie s ileoanální anastomózoukolektomie s ileoanální anastomózou kolektomie s proktomukosektomií a vytvořením ileoanálního pauchekolektomie s proktomukosektomií a vytvořením ileoanálního pauche

38 UC - riziko karcinomu tlustého střeva pankolitida – riziko ca. se  po 8-10 letech trvání UC o 0,5-1%/rokpankolitida – riziko ca. se  po 8-10 letech trvání UC o 0,5-1%/rok levostranný typ - riziko ca. se zvyšuje po 20 letech trvání UC proktokolitida – riziko ca. jako v běžné populaci vzniku karcinomu předchází dysplastické změny sliznicevzniku karcinomu předchází dysplastické změny sliznice prevence karcinomu tlustého střevaprevence karcinomu tlustého střeva - kontrolní koloskopie v intervalu 1 rok s etážovitým odběrem biopsií tračníku a 10cm


Stáhnout ppt "Nespecifické střevní záněty v dětském věku. Nespecifické střevní záněty (NSZ) idiopatická chronická onemocnění (IBD – inflammatory bowel disease)idiopatická."

Podobné prezentace


Reklamy Google