Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IONIZACE Ionizační energie atomu je definována jako práce potřebná k odtržení a úplnému vzdálení nejslaběji poutaného elektronu z atomu v základním stavu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IONIZACE Ionizační energie atomu je definována jako práce potřebná k odtržení a úplnému vzdálení nejslaběji poutaného elektronu z atomu v základním stavu."— Transkript prezentace:

1 IONIZACE Ionizační energie atomu je definována jako práce potřebná k odtržení a úplnému vzdálení nejslaběji poutaného elektronu z atomu v základním stavu. Nejnižší ionizační energie mají alkalické kovy (Na, K, Rb, Cs) jsou též označovány jako elektropozitivní

2 ELEKTRONOVÁ AFINITA Elektronegativita je empiricky nalezené číslo vyjadřující schopnost atomu prvku přitahovat vazebné elektrony kovalentní vazby. Elektronová afinita je energie, která se uvolní při připoutání elektronu k atomu za vzniku aniontu. Nejvyšší elektronovou afinitu mají halogeny (vůbec nejvyšší fluor) a dále chalkogeny (O, S atd.)

3 Fyzikální a chemické vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla. Prvky jsou sestaveny do tabulky, kde jsou řazeny podle - protonového čísla - nová perioda začíná, když se začne zaplňovat nová nejnižší elektronová vrstva s; - pod sebou ve skupinách jsou prvky řazeny podle: a)počtu elektronů ve vnější sféře (prvky bloku s- a p- nepřechodné) b) počtu elektronů v předposlední vrstvě (prvky bloku d- přechodné) c) počtu elektronů na hladině f (vnitřní f- přechodné) Na konci každé periody je vzácný plyn - t.j. prvek o nejnižší reaktivitě, jehož valenční sféra je plně obsazena. PERIODICKÝ ZÁKON

4 Dmitrij Ivanovič Mendělejev (1834-1907) 1868-1870 «Основы химии» PERIODICKÝ ZÁKON

5 Objevy prvků předpovězených Mendělějevem Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran (1838-1912) 1875 - Ga Lars Frederik Nilson (1840-1899) 1879 - Sc Clemens Alexander Winkler (1838-1904) 1886 - Ge PERIODICKÝ ZÁKON

6 Podle umístění prvku v periodické soustavě můžeme usuzovat na jeho vlastnosti: elektropozitivitu - kovový charakter elektronegativitu - nekovový charakter Elektronegativita roste v tabulce zleva doprava a zdola nahoru. Elektropozitivita vzrůstá naopak, nejelektropozitivnější prvky jsou v levém dolním rohu tabulky. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

7 Mezi strukturou elektronového obalu a chemickými a fyzikálními vlastnostmi existuje řada souvislostí, které lze shrnout následovně: 1.Podobné chemické chování je dáno podobným uspořádáním vnějších (valenčních) elektronových vrstev (alkalické kovy, kovy alkalických zemin, halogeny, vzácné plyny). 2.Stálost - n ejstálejší (nejméně reaktivní) jsou atomy prvků s plně obsazenými valenčními vrstvami (vzácné plyny). 3.Reaktivita - n ejreaktivnější jsou ty prvky, které svým uspořádáním elektronového obalu se nejvíce blíží k vzácným plynům. PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

8 Přítomnost nepárových elektronů ovlivňuje chování látek v magnetickém poli. Látky, které obsahují nepárové elektrony, zvyšují intenzitu magnetického pole – jsou to látky paramagnetické (jsou vtahovány do magnetického pole); Látky diamagnetické jsou magnetickým polem odpuzovány, magnetizují se opačně – zeslabují intenzitu magnetického pole. Látky ferromagnetické – vykazují magneti s mus v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole, příčinou je neúplně obsazená vnitřní vrstva (Fe, Co, Ni). PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ

9 Směrové trendy vlastností prvků v periodické soustavě

10 Kovový a nekovový charakter prvků

11 Skupenství prvků při 20 °C

12 Valenční orbitaly – vedlejší kvantové číslo

13 Radioaktivní prvky

14 Zvláštní skupiny prvků

15 Elektronegativita prvků


Stáhnout ppt "IONIZACE Ionizační energie atomu je definována jako práce potřebná k odtržení a úplnému vzdálení nejslaběji poutaného elektronu z atomu v základním stavu."

Podobné prezentace


Reklamy Google