Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ"— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Hotel ILF PRAHA

2 CÍL PROJEKTU Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní lékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékaře.

3 CERTIFIKOVANÉ KURZY - LÉKAŘI
Vzdělávací program je složen z 38 modulů, do kterých se lékaři přihlašují v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb.,ve znění zákona č. 189/2008 Sb. A vyhláškou upravující 44 certifikovaných kurzů Vzdělávací aktivity budou ukončeny do ledna 2013 Plánujeme podpořit cca 400 osob 3

4 Podpořené obory: angiologie dětská dermatovenerologie
dětská gastroenterologie a hepatologie dětská kardiologie dětská nefrologie dětská neurologie dětská onkologie a hematologie dětská otorinolaryngologie dětská pneumologie dětská radiologie dětská revmatologie dětská urologie epidemiologie foniatrie gerontopsychiatrie hrudní chirurgie intenzivní medicína intervenční radiologie klinická farmakologie klinická osteologie

5 Podpořené obory: maxilofaciální chirurgie medicína dlouhodobé péče
návykové nemoci neonatologie neuroradiologie onkogynekologie paliativní medicína a léčba bolesti perinatologie a fetomaternální medicína popáleninová medicína posudkové lékařství pracovní lékařství reprodukční medicína sexuologie tělovýchovné lékařství urgentní medicína urogynekologie

6 NEBUDOU PODPOŘENY TYTO OBORY:
Hygiena dětí a dorostu Hyperbarická a letecká medicína Korektivní dermatologie Dorostové lékařství Soudní lékařství – je základním oborem Dětská a dorostová psychiatrie 6

7 HARMONOGRAM CK Během měsíce října bylo vyhlášeno výběrové řízení u 12 oborů rozdělených na Čechy x Morava: Dětská dermatovenerologie – nepřišla žádná nabídka Dětská onkologie a hematologie – Morava žádná nabídka Dětská pneumologie – Morava žádná nabídka Dětská radiologie – Morava žádná nabídka Dětská urologie – Morava žádná nabídka Foniatrie – výherci obou částí

8 HARMONOGRAM CK Hygiena výživy a předmětů běžného užívání – žádná nabídka Intervenční radiologie – nové vyhlášení Klinická farmakologie – nové vyhlášení Maxiofaciální chirurgie – nové vyhlášení Neuroradiologie – nové vyhlášení Popáleninová medicína – žádná nabídka 8

9 Na konci listopadu ukončena tato výběrová řízení:
Angiologie – výherce části pro Moravskoslezský kraj a NUTS Jihovýchod (Jihomoravský kraj) Dětská gastroenterologie a hepatologie – žádná nabídka Dětská nefrologie – žádná nabídka Dětská otorinolaryngologie – výherce části Středočeský kraj a NUTS Severovýchod a Moravskoslezský (FN Hradec Králové) Hygiena obecná a komunální – žádná nabídka Paliativní medicína a léčba bolesti – výherce pro kraj Středočeský a Jihočeský kraj, Jihomoravský, Zlínský, Vysočina a Liberecký, Ústecký kraj 9

10 VYHLÁŠENÍ NADLIMITNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA CK LÉKAŘŮ
dětská kardiologie ukončeno dětská neurologie ukončeno epidemiologie ukončeno, bude opět vyhlášeno gerontopsychiatrie konec VŘ do 9.00 hrudní chirurgie ukončeno intenzivní medicína konec VŘ do 9.0 neonatologie konec VŘ do 9.00 pracovní lékařství konec VŘ do 9.00 urgentní medicína konec VŘ do 9.00 10

11 Současný stav Máme 8 nasmlouvaných akreditovaných pracovišť
K dnešnímu dni máme 38 lékařů, kteří se vzdělávají či začnou vzdělávat v 10 oborech

12 Připravovaná výběrová řízení únor 2011
dětská dermatovenerologie klinická osteologie urogynekologie dětská revmatologie dětská urologie angiologie intervenční radiologie klinická farmakologie neuroradiologie perinatologie a fetomaternální medicína onkogynekologie maxiofaciální chirurgie tělovýchovné lékařství sexuologie reprodukční medicína

13 PŘÍMÁ PODPORA U CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ LÉKAŘŮ
Ministerstvo zdravotnictví bude hradit po dobu účasti školence na projektu (tj. na certifikovaném kurzu) a jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy vždy až do výše jeho platu (mimo pražského úvazku), maximálně však trojnásobek minimální mzdy (tj ,- Kč brutto). 13

14 INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ
V současné době – seznam akreditovaných pracovišť, které již mohou vzdělávat a hledají lékaře naleznete na webu projektu Konkrétní vyhledání všech akcí zařazených do projektu www. ipvz.cz 14

15 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do Do této doby musí lékař absolvovat celý vzdělávací program daného certifikovaného kurzu, může, ale nemusí též absolvovat závěrečnou zkoušku. Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. V mezidobí tedy musí být mj. zpracována závěrečná zpráva. 15

16 KONFERENCE, SEMINÁŘE WORKSHOPY PRO LÉKAŘE
Určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty VŘ pro dětské praktické lékaře – dojde k novému vyhlášení Zaměření na aktuální odborné otázky, právní, etické a komunikaci Vyhlášení výběrového řízení na realizátory pro dospělé praktické lékaře a farmaceuty bylo již ukončeno Jakmile bude uzavřena smlouva a realizátor předloží termíny konkrétních akcí, vše bude zveřejněno na webu projektu Předpokládáme podporu 3250 osob 16

17 Dosud nejsou absolventy studia MBA
EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ, EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích Dosud nejsou absolventy studia MBA Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení Lhůta pro podání nabídek do 12.00 Předpokládáme podporu 125 osob 17

18 KURZ PRO KODÉRY LÉKAŘE Cílem je zvýšení kvalifikace v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky Uzávěrka výběrového řízení již proběhla, nyní se připravuje podpis smlouvy Určené především pro přímo řízené organizace MZ Předpokládáme podporu 150 osob 18

19 ATLS – POSKYTNUTÍ NEODKLADNÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE
Výběrové řízení již proběhlo, výhercem je Česká společnost úrazové chirurgie. Nejdříve proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů. V roce 2011 předpokládáme udělení licence, poté proběhnou do konce ledna 2013 dalších 5 kurzů ATLS. Předpokládáme podporu 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR, především krajských a přímo řízených organizacích. 19

20 VZDĚLÁVACÍ AKCE, STÁŽE, KURZY, KONFERENCE A SEMINÁŘE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE
V oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob Cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii V současné době je vyhlášeno výběrové řízení s ukončením v 11.00 Předpokládáme podporu 2 250 osob 20

21 PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT
Obecnou podmínkou u všech aktivit projektu je nadpoloviční část pracovního úvazku lékaře mimo Hlavní město Praha Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je zařazení do nástavbového oboru dle vyhlášky č. 185/2009 Sb. a přijetí na příslušném vybraném akreditovaném pracovišti Konference,semináře, workshopy jsou určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 21

22 DĚKUJI ZA POZORNOST www.vzdelavani-zdravotniku.cz
Mgr. Martina Ludvíková Kontakt: Telefon: 22


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google