Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potenciometrie, konduktometrie, elektrogravimetrie, coulometrie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potenciometrie, konduktometrie, elektrogravimetrie, coulometrie."— Transkript prezentace:

1 Potenciometrie, konduktometrie, elektrogravimetrie, coulometrie

2 Obsah přednášky Potenciometrie Konduktometrie Elektrogravimetrie Coulometrie

3 Potenciometrie Dochází k elektrochemickému ději I = 0 Princip: měření rovnovážného napětí elektrochemického článku složeného ze dvou elektrod a roztoku. E = f(c)  Výpočet z Nernst-Petersovy rovnice  Výpočet z kalibrační závislosti

4 Potenciometrie Potenciometr/voltmetr s vysokým vnitřním odporem (MΩ) – nulový proud. E = ΔE = E ind – E ref http://users.prf.jcu.cz/sima/analyticka_chemie/elektroa.htm

5 Potenciometrie Přímá potenciometrie E = f(c) Měření napětí  výpočet koncentrace (Nernst- Petersova rovnice / kalibrační závislost) Použití:  Měření pH – pH metry  Stanovení koncentrace iontů – ISE Mez stanovitelnosti: 10 -5 – 10 -6 mol/l Nepřímá potenciometrie Potenciometrická titrace – indikace B.E.

6 Potenciometrie Nepřímá Indikační elektrody pro různá stanovení  Acidimetrie/alkalimetrie…skleněná pH elektroda  Argentometrie……………Ag elektroda 1. druhu  Redoxní titrace…………..Pt/Au redox elektroda  Komplexometrie…………Kationtové el. 1. druhu, ISE

7 Potenciometrie Instrumentace

8 Potenciometrie Aplikace Měření pH Analýza vod Stanovení aniontů a kationtů Stanovení povrchově aktivních látek Stanovení těžkých kovů, kyanidů Bioindikace Potenciometrická indikace B.E. Monitorování stavu Ž.P. Klinické laboratoře Potravinářství Agrochemické laboratoře

9 Konduktometrie Měření elektrických vlastností roztoků - vodivosti Nedochází k elektrochemickému ději Vodivost roztoku je dána typem iontů Pohyblivostí Mocenstvím Koncentrací Nejvyšší pohyblivost H+, OH- - vysoká vodivost Ostatní ionty – o řád nižší vodivost

10 Konduktometrie R – odpor G – vodivost Κ – měrná vodivost [S.cm -1 ]

11 Konduktometrie Problém – polarizace Použití střídavého proudu  Nízkofrekvenční (desítky Hz – kHz)  Vysokofrekvenční (MHz) Použití elektrod s velkou plochou  Platinová s platinovou černí – koloidní porézní materiál Členění konduktometrie  Přímá  Nepřímá

12 Konduktometrie Přímá Pro jednoduché systémy (roztok 1 látky) Kalibrace G = f(c) Není specifická metoda – směsi – hodně/málo iontů

13 Konduktometrie Přímá Stanovení obsahu kyselin, zásad nebo solí v jednosložkových roztocích – výrobní procesy, technologické roztoky Indikace čistoty destilované vody Výroba polovodičů Stanovení fyzikálně chemických konstant (K D, K S ) Vodivostní detektory separačních technik

14 Konduktometrie Nepřímá Konduktometrická titrace Indikace B.E. měřením vodivosti Neutralizační titrace – slabé kyseliny a zásady Srážecí a komplexometrické titrace

15 Konduktometrie Instrumentace

16 Elektrogravimetrie Úplné vyloučení stanovovaného kovu na pracovní elektrodě – elektrolýza Konstantní proud nebo napětí Určení přírůstku hmotnosti elektrody Přímá metoda

17 Elektrogravimetrie Elektrolýza za konst. proudu Vyloučení jednoho kovu z roztoku I = konst. Stanovení jen jednosložkových roztoků Anoda – anodická oxidace – vyloučení O 2 Katoda – redukce – vyloučení kovu Me n+ + ne -  Me Pt síťková katoda – velký povrch

18 Elektrogravimetrie Elektrolýza za konst. proudu Aplikace  Stanovení kovů v galvanických lázních  Analýza slitin  Analýza ložiskových kovů Běžné analýzy  0,1 – 0,2 g  Přesnost ± 0,2%  Malá selektivita

19 Elektrogravimetrie Elektrolýza za konst. napětí Volba napětí pro redukci kovu – elektrochemické potenciály kovů E = konst. Pracovní elektroda rtuťová Oddělení stanovovaného kovu – redukce při daném potenciálu. Oddělení malého množství kovu od přebytku ostatních

20 Elektrogravimetrie Istrumentace

21 Coulometrie Dochází k elektrochemickému ději I ≠ 0 Měření prošlého náboje nutného k úplné přeměně stanovované látky Hmotnost vyloučené látky je úměrná prošlému náboji Přímá metoda

22 Coulometrie Farradayovy zákony 1. Farradayův zákon Množství látky přeměněné elektrolýzou je úměrné prošlému náboji m A = A.Q = A.I.tA – elektrochemický ekvivalent Q – prošlý náboj I – proud t - čas 2. Farradayův zákon Množství různých látek přeměněná stejným nábojem jsou v poměru elchem. ekvivalentů těchto látek. A = M A /nFF – Farradayova konst. 96485 C/mol

23 Coulometrie Instrumentace

24 Coulometrie Aplikace Přímá coulometrie – převod analytu z jednoho ox. stavu do druhého – měření prošlého náboje. Coulometrická titrace – coulometricky se oxiduje/redukuje prekurzor odměrného činidla pro titrační stanovení. Studium reakčních mechanismů Organické syntézy Biochemie

25 Pro dnešek vše


Stáhnout ppt "Potenciometrie, konduktometrie, elektrogravimetrie, coulometrie."

Podobné prezentace


Reklamy Google