Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL"— Transkript prezentace:

1 2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL

2 Microsoft Excel Program pro tvorbu tabulek.
Dále v něm lze zpracovávat protokoly, skládat data do úpravných forem, dokáže spočítat výsledky, součty, průměry, kreslí grafy – lze vybrat z nabízené palety typů.

3 Základní okno

4 Buňka Nazývá se tak jeden obdélníček (políčko v budoucí tabulce).
Každé buňce je přiřazena souřadnice – písmeno nahoře a číslo vlevo. Do sousedních buněk se lze přesouvat pomocí šipek na klávesnici.

5 Změna textu V případě, že chceme změnit text v buňce, tak lze využít Řádku vzorců. Popřípadě se lze dvojklikem dostat do buňky a upravit text přímo přes buňku. V případě označení buňky a psaní nového textu se automaticky předchozí smaže.

6 Velikost buňky V případě delšího textu, než je šířka buňky dojde ke schování textu za sousední buňku. V tomto případě je potřeba buňku zvětšit – roztáhnout.

7 Označování více buněk Pomocí levého tlačítka a tažením myší.
Označené buňky jsou začerněné, s výjimkou první rohové buňky. I když je tato buňka bílá, je také označená a při změně parametrů se mění i ona.

8 Ohraničení K nastavení ohraničení je vhodné využít rozbalovací ikony v panelu nástrojů. Když se zamotáte do ohraničování jednotlivých buněk nebo omylem ohraničíme něco jiného, je většinou nejlepší použít první možnost ohraničení. Tím se zruší všechny čáry a můžeme začít znovu.

9

10 Základní úpravy textu Využívá se stejných nástrojů jako ve Wordu.

11 Přesouvání Označte tabulku a najeďte kurzorem na okraj označené části.
Zde uchopte tabulku a přesuňte na nové místo.

12 Označování řádků a sloupců
Řádek označíme klepnutím na číselnou souřadnici po levé straně okna. Sloupec označíme klepnutím na písmenko v horní části okna. Lze označovat více řádků/sloupců najednou.

13 Vkládání řádků a sloupců
Vložíme tak, že klepneme do nějaké buňky a použijeme příkaz Vložit > Řádek. Řádek se vloží nad označenou buňku. Vkládání sloupců je totožné, akorát použijeme příkaz Vložit > Sloupec.

14 Odstraňování řádků a sloupců
Vyberte řádek nebo sloupec a v nabídce Úpravy vyberte příkaz Odstranit.

15 Funkce Výhodou programu je zpracování dat.
Následně zadáme data do buněk. Poté vybereme funkci, kterou chceme aplikovat a následně vybereme oblast, na které chceme danou funkci aplikovat.

16 Součet Nejčastěji používaná funkce. Má svoji ikonu nazvanou Suma.
Výsledek součtu se vloží do buňky, které jsme přiřadili funkci Suma. Pro potvrzení oblasti hodnot stačí stisknout Enter.

17

18 Průměr Práce je obdobná jako u součtu.
Prvně klikneme do buňky, kde chceme mít výsledek. Následně využijeme nabídku Vložit > Funkce a zvolíme Průměr. Následně potvrdíme oblast dat, kterou chceme zahrnout do výpočtu a potvrdíme Entrem.

19 Graf Opět vložíme přes nabídku Vložit > Graf.
Druhá možnost je použít průvodce frafem v panelu nástrojů. Po označení celé tabulky i s názvy sloupců a řádků použijeme daný příkaz. Následně se řídíme podle průvodce.

20 Výběr typu grafu…

21 Pojmenování řádků, sloupců a nastavení legendy.

22 Pojmenování grafu, popis os – další záložky.

23 Na poslední kartě ještě rozhodneme, zda-li se má graf vložit do nového listu, či do stejného.

24

25 Důležitá je i funkce náhled…ta prodává vaši práci.

26 Prostorové natáčení grafu
Lze prostorově natáčet pomocí čtverečků v rozích.

27 Velikost a formát textů
Dvojím kliknutím se otevře okno, ve kterém je i karta Formát písma. Dobré je nastavovat i sklon písma. Karta s touto funkcí nese název Zarovnání – dostaneme se na ní dvojím kliknutím na text.

28 Barvy a textury Lze měnit dvojím kliknutím na sloupec.

29 Panel nástrojů Graf Lze ho vyvolat přes nabídku Zobrazit > Panely nástrojů > Graf.

30 Kopírování Kopírování v jednom sloupci je nejrychlejší přetažením za roh horní buňky. Kopírování funguje i jako v jiných programech přes Ctrl+C a vkládání Ctrl+V.

31 Rozvíjení řady Výhoda této funkce je například při tvorbě číslovaných seznamů, či jiných přednastavených slov (po – ne, leden – prosinec). Zapíšeme první znak a následně pomocí roztažení vytvoříme čísel- nou řadu.

32 Formát buňky Buňky, které chceme formátovat musíme označit.
Následně využijeme příkaz Formát > Buňky.

33 Číslo V případě zapsání data může po Enteru sám program přeformátovat danou buňku do předem nastaveného formátu – buňce je přiřazen jiný formát, než s jakým počítáme. Kdykoliv lze tento formát změnit na obecný v záložce číslo.

34 Zarovnávání Je další kartou, kde lze nastavit zarovnání nejen pozicí v buňce (na střed, vlevo, vpravo), ale také možnost svislého textu.

35 Ohraničení Další karta, kde máme možnost nastavení stylu a síly čar kolem buněk (tečkované, čerchované, žádné).

36 Pamatuj si… Při práci v Excelu nepracujeme na papíře, ale na hodně velké pracovní ploše. Proto je třeba před tiskem věnovat dostatek pozornosti nastavování tabulky na papíře.

37 Řazení Jedná se o další možnost při zpracování dat.
Po vytvoření tabulky (např. jmenného seznamu) označíme jak sloupec jméno, tak sloupec příjmení. Následně využijeme nástroj Seřadit vzestupně. Jména se seřadí podle prvního vybraného sloupce.

38 Řazení Další možností je využít nabídky Data > Seřadit.
Zde lze říci, podle kterého sloupce budeme řadit.

39 Tisk Před tiskem využijeme příkazu Soubor > Náhled – dozvíme se, jak bude náš výtvor vypadat na stránce. Další nastavení umožňuje Soubor > Vzhled stránky. Zde lze posouvat okraje, centrovat tabulky na stránce, záhlaví a zápatí a další.

40

41 Závěrečná práce - Kalokaghatia
Vyberte si jednu činnost, kterou provádíte denně (pokud možno cvičení). Po dobu jednoho týdne budete ráno, odpoledne, večer cvičit, dokud to půjde a výslednou hodnotu si zapíšete. Údaje zanesete do tabulky, vytvořte grafy, ze kterých bude zřetelné, kolik jste toho nacvičili. Nebojte se využít při zpracování i funkcí.

42


Stáhnout ppt "2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL"

Podobné prezentace


Reklamy Google