Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL. Microsoft Excel Program pro tvorbu tabulek. Program pro tvorbu tabulek. Dále v něm lze zpracovávat protokoly,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL. Microsoft Excel Program pro tvorbu tabulek. Program pro tvorbu tabulek. Dále v něm lze zpracovávat protokoly,"— Transkript prezentace:

1 2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL

2 Microsoft Excel Program pro tvorbu tabulek. Program pro tvorbu tabulek. Dále v něm lze zpracovávat protokoly, skládat data do úpravných forem, dokáže spočítat výsledky, součty, průměry, kreslí grafy – lze vybrat z nabízené palety typů. Dále v něm lze zpracovávat protokoly, skládat data do úpravných forem, dokáže spočítat výsledky, součty, průměry, kreslí grafy – lze vybrat z nabízené palety typů.

3 Základní okno

4 Buňka Nazývá se tak jeden obdélníček (políčko v budoucí tabulce). Nazývá se tak jeden obdélníček (políčko v budoucí tabulce). Každé buňce je přiřazena souřadnice – písmeno nahoře a číslo vlevo. Každé buňce je přiřazena souřadnice – písmeno nahoře a číslo vlevo. Do sousedních buněk se lze přesouvat pomocí šipek na klávesnici. Do sousedních buněk se lze přesouvat pomocí šipek na klávesnici.

5 Změna textu V případě, že chceme změnit text v buňce, tak lze využít Řádku vzorců. V případě, že chceme změnit text v buňce, tak lze využít Řádku vzorců. Popřípadě se lze dvojklikem dostat do buňky a upravit text přímo přes buňku. Popřípadě se lze dvojklikem dostat do buňky a upravit text přímo přes buňku. V případě označení buňky a psaní nového textu se automaticky předchozí smaže. V případě označení buňky a psaní nového textu se automaticky předchozí smaže.

6 Velikost buňky V případě delšího textu, než je šířka buňky dojde ke schování textu za sousední buňku. V případě delšího textu, než je šířka buňky dojde ke schování textu za sousední buňku. V tomto případě je potřeba buňku zvětšit – roztáhnout. V tomto případě je potřeba buňku zvětšit – roztáhnout.

7 Označování více buněk Pomocí levého tlačítka a tažením myší. Pomocí levého tlačítka a tažením myší. Označené buňky jsou začerněné, s výjimkou první rohové buňky. I když je tato buňka bílá, je také označená a při změně parametrů se mění i ona. Označené buňky jsou začerněné, s výjimkou první rohové buňky. I když je tato buňka bílá, je také označená a při změně parametrů se mění i ona.

8 Ohraničení K nastavení ohraničení je vhodné využít rozbalovací ikony v panelu nástrojů. K nastavení ohraničení je vhodné využít rozbalovací ikony v panelu nástrojů. Když se zamotáte do ohraničování jednotlivých buněk nebo omylem ohraničíme něco jiného, je většinou nejlepší použít první možnost ohraničení. Tím se zruší všechny čáry a můžeme začít znovu. Když se zamotáte do ohraničování jednotlivých buněk nebo omylem ohraničíme něco jiného, je většinou nejlepší použít první možnost ohraničení. Tím se zruší všechny čáry a můžeme začít znovu.

9

10 Základní úpravy textu Využívá se stejných nástrojů jako ve Wordu. Využívá se stejných nástrojů jako ve Wordu.

11 Přesouvání Označte tabulku a najeďte kurzorem na okraj označené části. Označte tabulku a najeďte kurzorem na okraj označené části. Zde uchopte tabulku a přesuňte na nové místo. Zde uchopte tabulku a přesuňte na nové místo.

12 Označování řádků a sloupců Řádek označíme klepnutím na číselnou souřadnici po levé straně okna. Řádek označíme klepnutím na číselnou souřadnici po levé straně okna. Sloupec označíme klepnutím na písmenko v horní části okna. Sloupec označíme klepnutím na písmenko v horní části okna. Lze označovat více řádků/sloupců najednou. Lze označovat více řádků/sloupců najednou.

13 Vkládání řádků a sloupců Vložíme tak, že klepneme do nějaké buňky a použijeme příkaz Vložit > Řádek. Vložíme tak, že klepneme do nějaké buňky a použijeme příkaz Vložit > Řádek. Řádek se vloží nad označenou buňku. Řádek se vloží nad označenou buňku. Vkládání sloupců je totožné, akorát použijeme příkaz Vložit > Sloupec. Vkládání sloupců je totožné, akorát použijeme příkaz Vložit > Sloupec.

14 Odstraňování řádků a sloupců Vyberte řádek nebo sloupec a v nabídce Úpravy vyberte příkaz Odstranit. Vyberte řádek nebo sloupec a v nabídce Úpravy vyberte příkaz Odstranit.

15 Funkce Výhodou programu je zpracování dat. Výhodou programu je zpracování dat. Následně zadáme data do buněk. Následně zadáme data do buněk. Poté vybereme funkci, kterou chceme aplikovat a následně vybereme oblast, na které chceme danou funkci aplikovat. Poté vybereme funkci, kterou chceme aplikovat a následně vybereme oblast, na které chceme danou funkci aplikovat.

16 Součet Nejčastěji používaná funkce. Nejčastěji používaná funkce. Má svoji ikonu nazvanou Suma. Má svoji ikonu nazvanou Suma. Výsledek součtu se vloží do buňky, které jsme přiřadili funkci Suma. Výsledek součtu se vloží do buňky, které jsme přiřadili funkci Suma. Pro potvrzení oblasti hodnot stačí stisknout Enter. Pro potvrzení oblasti hodnot stačí stisknout Enter.

17

18 Průměr Práce je obdobná jako u součtu. Práce je obdobná jako u součtu. Prvně klikneme do buňky, kde chceme mít výsledek. Prvně klikneme do buňky, kde chceme mít výsledek. Následně využijeme nabídku Vložit > Funkce a zvolíme Průměr. Následně využijeme nabídku Vložit > Funkce a zvolíme Průměr. Následně potvrdíme oblast dat, kterou chceme zahrnout do výpočtu a potvrdíme Entrem. Následně potvrdíme oblast dat, kterou chceme zahrnout do výpočtu a potvrdíme Entrem.

19 Graf Opět vložíme přes nabídku Vložit > Graf. Opět vložíme přes nabídku Vložit > Graf. Druhá možnost je použít průvodce frafem v panelu nástrojů. Druhá možnost je použít průvodce frafem v panelu nástrojů. Po označení celé tabulky i s názvy sloupců a řádků použijeme daný příkaz. Po označení celé tabulky i s názvy sloupců a řádků použijeme daný příkaz. Následně se řídíme podle průvodce. Následně se řídíme podle průvodce.

20 Výběr typu grafu… Výběr typu grafu…

21 Pojmenování řádků, sloupců a nastavení legendy. Pojmenování řádků, sloupců a nastavení legendy.

22 Pojmenování grafu, popis os – další záložky. Pojmenování grafu, popis os – další záložky.

23 Na poslední kartě ještě rozhodneme, zda-li se má graf vložit do nového listu, či do stejného. Na poslední kartě ještě rozhodneme, zda-li se má graf vložit do nového listu, či do stejného.

24

25 Důležitá je i funkce náhled…ta prodává vaši práci. Důležitá je i funkce náhled…ta prodává vaši práci.

26 Prostorové natáčení grafu Lze prostorově natáčet pomocí čtverečků v rozích. Lze prostorově natáčet pomocí čtverečků v rozích.

27 Velikost a formát textů Dvojím kliknutím se otevře okno, ve kterém je i karta Formát písma. Dvojím kliknutím se otevře okno, ve kterém je i karta Formát písma. Dobré je nastavovat i sklon písma. Karta s touto funkcí nese název Zarovnání – dostaneme se na ní dvojím kliknutím na text. Dobré je nastavovat i sklon písma. Karta s touto funkcí nese název Zarovnání – dostaneme se na ní dvojím kliknutím na text.

28 Barvy a textury Lze měnit dvojím kliknutím na sloupec. Lze měnit dvojím kliknutím na sloupec.

29 Panel nástrojů Graf Lze ho vyvolat přes nabídku Zobrazit > Panely nástrojů > Graf. Lze ho vyvolat přes nabídku Zobrazit > Panely nástrojů > Graf.

30 Kopírování Kopírování v jednom sloupci je nejrychlejší přetažením za roh horní buňky. Kopírování v jednom sloupci je nejrychlejší přetažením za roh horní buňky. Kopírování funguje i jako v jiných programech přes Ctrl+C a vkládání Ctrl+V. Kopírování funguje i jako v jiných programech přes Ctrl+C a vkládání Ctrl+V.

31 Rozvíjení řady Výhoda této funkce je například při tvorbě číslovaných seznamů, či jiných přednastavených slov (po – ne, leden – prosinec). Výhoda této funkce je například při tvorbě číslovaných seznamů, či jiných přednastavených slov (po – ne, leden – prosinec). Zapíšeme první znak a následně Zapíšeme první znak a následně pomocí roztažení vytvoříme čísel- nou řadu.

32 Formát buňky Buňky, které chceme formátovat musíme označit. Buňky, které chceme formátovat musíme označit. Následně využijeme příkaz Formát > Buňky. Následně využijeme příkaz Formát > Buňky.

33 Číslo V případě zapsání data může po Enteru sám program přeformátovat danou buňku do předem nastaveného formátu – buňce je přiřazen jiný formát, než s jakým počítáme. V případě zapsání data může po Enteru sám program přeformátovat danou buňku do předem nastaveného formátu – buňce je přiřazen jiný formát, než s jakým počítáme. Kdykoliv lze tento formát změnit na obecný v záložce číslo. Kdykoliv lze tento formát změnit na obecný v záložce číslo.

34 Zarovnávání Je další kartou, kde lze nastavit zarovnání nejen pozicí v buňce (na střed, vlevo, vpravo), ale také možnost svislého textu. Je další kartou, kde lze nastavit zarovnání nejen pozicí v buňce (na střed, vlevo, vpravo), ale také možnost svislého textu.

35 Ohraničení Další karta, kde máme možnost nastavení stylu a síly čar kolem buněk (tečkované, čerchované, žádné). Další karta, kde máme možnost nastavení stylu a síly čar kolem buněk (tečkované, čerchované, žádné).

36 Pamatuj si… Při práci v Excelu nepracujeme na papíře, ale na hodně velké pracovní ploše. Proto je třeba před tiskem věnovat dostatek pozornosti nastavování tabulky na papíře. Při práci v Excelu nepracujeme na papíře, ale na hodně velké pracovní ploše. Proto je třeba před tiskem věnovat dostatek pozornosti nastavování tabulky na papíře.

37 Řazení Jedná se o další možnost při zpracování dat. Jedná se o další možnost při zpracování dat. Po vytvoření tabulky (např. jmenného seznamu) označíme jak sloupec jméno, tak sloupec příjmení. Po vytvoření tabulky (např. jmenného seznamu) označíme jak sloupec jméno, tak sloupec příjmení. Následně využijeme nástroj Seřadit vzestupně. Jména se seřadí podle prvního vybraného sloupce. Následně využijeme nástroj Seřadit vzestupně. Jména se seřadí podle prvního vybraného sloupce.

38 Řazení Další možností je využít nabídky Data > Seřadit. Další možností je využít nabídky Data > Seřadit. Zde lze říci, podle kterého sloupce budeme řadit. Zde lze říci, podle kterého sloupce budeme řadit.

39 Tisk Před tiskem využijeme příkazu Soubor > Náhled – dozvíme se, jak bude náš výtvor vypadat na stránce. Před tiskem využijeme příkazu Soubor > Náhled – dozvíme se, jak bude náš výtvor vypadat na stránce. Další nastavení umožňuje Soubor > Vzhled stránky. Další nastavení umožňuje Soubor > Vzhled stránky. Zde lze posouvat okraje, centrovat tabulky na stránce, záhlaví a zápatí a další. Zde lze posouvat okraje, centrovat tabulky na stránce, záhlaví a zápatí a další.

40

41 Závěrečná práce - Kalokaghatia Vyberte si jednu činnost, kterou provádíte denně (pokud možno cvičení). Vyberte si jednu činnost, kterou provádíte denně (pokud možno cvičení). Po dobu jednoho týdne budete ráno, odpoledne, večer cvičit, dokud to půjde a výslednou hodnotu si zapíšete. Po dobu jednoho týdne budete ráno, odpoledne, večer cvičit, dokud to půjde a výslednou hodnotu si zapíšete. Údaje zanesete do tabulky, vytvořte grafy, ze kterých bude zřetelné, kolik jste toho nacvičili. Údaje zanesete do tabulky, vytvořte grafy, ze kterých bude zřetelné, kolik jste toho nacvičili. Nebojte se využít při zpracování i funkcí. Nebojte se využít při zpracování i funkcí.

42


Stáhnout ppt "2.0 TABULKOVÝ PROCESOR MICROSOFT EXCEL. Microsoft Excel Program pro tvorbu tabulek. Program pro tvorbu tabulek. Dále v něm lze zpracovávat protokoly,"

Podobné prezentace


Reklamy Google