Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY."— Transkript prezentace:

1 NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY

2 1. Jaký chuťový počitek vnímáme na jazyku označený na obrázku?
Hořko

3 2. Napište co se nachází na obrázku a k číslům přiřaďte odpovídající názvy a–e:
Neuron Axon Dendrit Schwannova pochva Myelinova pochva Ranvierovy zářezy 1b, 2d, 3a, 4e, 5c

4 3. Napište co se nachází na obrázku a k číslům přiřaďte odpovídající názvy a–c:
Příčný řez mozkem: Mozkové komory Bílá hmota Šedá hmota 1c, 2b, 3a

5 4. Napište co se nachází na obrázku a k číslům přiřaďte odpovídající názvy a–f:
Řez míchou: Míšní kanálek Šedá hmota Zadní uzlina Přední kořen Bílá hmota Zadní kořen 1f, 2c, 3b, 4e, 5a, 6d

6 5. Který chuťový počitek se nachází na obrázku?
Kyselo

7 6. Jako útrobní mozek je někdy označován:

8 7. Nejdůležitějším nadřazeným centrem autonomních funkcí je:

9 8. Pojem neuron značí:

10 9. Mediátor je:

11 10. Mozeček se podílí na řízení funkcí:

12 Stavba neuronu dendrity jádro tělo jadérko 11. Úkol:
doplň části neuronu jadérko Nisslova substance axonový hrbol iniciální segment Ranvierův zářez kolaterála Schwannovy buňky koncové výběžky synaptické zakončení

13 Stavba neuronu dendrity jádro tělo jadérko 11. Úkol:
doplň části neuronu jadérko Nisslova substance axonový hrbol iniciální segment Ranvierův zářez kolaterála koncové výběžky synaptické zakončení

14 12. Akční potenciál – doplň chybějící údaje
Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace 1. 2. 3. 4. 5. 6.

15 12. Akční potenciál – doplň chybějící údaje
Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace

16 13. Pojmenuj a struktury procesy
6. synaptické váčky presynaptická membrána 5. 1. Ca2+ kanál 7. postsynaptická membrána 4. 10. AP vyvolá otevření Ca2+ kanálů a ionty proudí do buňky 8. Zvýšená koncentrace Ca2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině 9. 2. synaptická štěrbina Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty Fúze váčků s membránou 3. iontové kanály

17 13. Pojmenuj a struktury procesy
synaptické váčky presynaptická membrána Ca2+ kanál 7. postsynaptická membrána 10. AP vyvolá otevření Ca2+ kanálů a ionty proudí do buňky 8. Zvýšená koncentrace Ca2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině 9. synaptická štěrbina Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty Fúze váčků s membránou iontové kanály

18 14. Popište části viscerálního (orgánového) reflexu
CNS: mozek, mícha viscerosenzitivní dráha visceroreceptor visceromotorická dráha: pregangliový úsek ganglium visceroefektor visceromotorická dráha: postgangliový úsek

19 15. Doplňte do tabulky chybějící údaje o drahách periferního nervového systému
CNS PNS efektory acetylcholin kosterní sval Somatický nervový systém acetylcholin noradrenalin hladký sval Sympatický oddíl ganglium acetylcholin adrenalin a noradrenalin Autonomní nervový systém žláza krevní céva dřeň nadledvin srdeční sval acetylcholin Parasympatický oddíl ganglium

20 P S „S“ nebo „P“ 16. Přiřazením písmen
pregangliové vlákno je delší než postgangliové 16. Přiřazením písmen „S“ nebo „P“ vyjádřete, zda se daná charakteristika vztahuje k sympatickému nebo parasympatickému oddílu připravuje organismus na zátěžové situace vychází z hrudní a bederní části míchy pregangliové vlákno opouští míšní nerv cestou ramus communicans albus (bílá spojka) vyvolává vazodilataci (rozšíření) cév v trávicím traktu vyvolává relaxaci (uvolnění) průdušek sleduje průběh hlavových nervů snižuje srdeční frekvenci v synapsích s cílovými orgány zprostředkuje přenos informace obvykle noradrenalin

21 17. složky sympatické dráhy k břišním orgánům, která tlumí činnost hladkého svalstva a žláz
nervy horní mezenterické nebo břišní pleteně přední míšní kořen prevertebrální ganglium střevo: tlusté a tenké bílá spojka (větev) visceromotorická oblast v míše ganglium sympatického kmene hrudní útrobní nerv

22 Základní dělení NS 18. 1. 4. NERVOVÁ SOUSTAVA 2. 3. dostředivé n. 5.
Doplň chybějící úrovně. NERVOVÁ SOUSTAVA 1. 4. 2. 3. dostředivé n. 5. 6. 8. 7. 9.

23 Nervové soustavy živočichů
19. Přiřaď jednotlivým živočichům jejich typ NS. 1 2 3 4 5 6 Velryba grónská Pijavka lékařská Kudlanka nábožná Talířovka obrovská Houba pletená K. difúzní Ježovka kulovitá F. radiální A. gangliová 15 7 L. gangliová G. trubicovitá B. radiální M. trubicovitá H. difúzní C. trubicovitá N. trubicovitá I. gangliová D. difúzní O. žebříčkovitá Ostrorep americký J. žebříčkovitá E. gangliová 14 10 Loděnka hlubinná 13 11 9 8 12 Kopinatec plžovitý Kur domácí Ploštěnka ušatá Nezmar hnědý Koníček mořský Afroditka plstnatá Hvězdice modrá

24 Ontogenetický vývoj 20. D B E A C
Napiš jaký proces je znázorněn na obrázku. Doplň o jaké strukturu se jedná. Seřaď obrázky (A-E) podle toho, jak mají jít za sebou. 3. …….. 2. …….. D B 6. …….. 1. .……… E 4. …….. 5. …….. A C

25 Ontogenetický vývoj 21. A B C D C
Seřaď obrázky ukazující jednotlivé fáze (A-D) procesu uzavírání nervové trubice podle toho, jak mají jít správně za sebou. A B C D 6. …….. C

26 Anatomie 22. Doplň pojmy koncového úseku míchy.
1. ……………………. 2. ……………………. 3. ……………………. 4. ………………. 5. ………………. 6. ………………. Doplň části obratle, kterými je ohraničen páteřní kanál.

27 Anatomie 23. Doplň části míchy podle obratlů (česky a latinsky).
2. …………… (……..……….) 3. ………….... (pars ………..) 4. ……...…… (………………) 5. ……...…… (………...…….)

28 24. Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna. mícha
1. lumbální obratel mícha jehla Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna. 24.

29 Anatomie 25. Doplň názvy 3 plen míchy (1.-3.).
Doplň jaké prostory v páteřním kanálu tyto pleny vymezují (4.-6.). 1. ………………… vnitřní stěna páteřního kanálu 2. ………………… 3. ………………… 4. ………………… 5. ………………… 6. …………………

30 Anatomie 26. 1 2 3 4 5 6 Doplň struktury na podélném řezu páteří.
………………… 2 ………………… 3 ………………… (plena) 4 ………………… (prostor) 5 ………………… 6 ………………… (prostor)

31 27. Doplň struktury na podélném řezu páteří. 14. 1. 13. 2. 3. 12. 4.
11. 5. 10. 9. 8. 6. 7.

32 Anatomie 28. Doplň latinské názvy podélných rýh a zářezů míchy. …………
1. sulcus …………….. 2. sulcus ………… 5. ………. medianus …………. 6. ……… ………. 4. fissura ………… 3. ………. …………. Doplň název struktury uprostřed míchy.

33 Anatomie 29. Doplň latinské názvy 3 podélných provazců míchy.
fasciculus gracilis 1. ………… …… fasciculus cuneatus 2. ………… …… 3. funiculus ……….

34 Anatomie 30. Doplň chybějící pojmy v uspořádání šedé hmoty míchy. ŠEDÁ HMOTA přední výběžek 1. ……… ………… 2. ……… ………… 3. …….... ……….….. (……..... ……….…..) postranní sloupec (columna lateralis) 4. …… …….….. (……..... ……….…..) 5. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) 6. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) zadní roh (cornu dorsale)

35 Anatomie 31. Doplň pojmy (česky a latinsky).
1. ……. …….. (substantia ………) 2. ……. …….. (………….. ………) 4. ……. …….. (……… ………) 5. ……. …….. (……… spinale) 6. ……. …….. (……… ………) 3. ……. …….. (radix ………)

36 Anatomie 32. Popiš jednotlivé části úseku páteře a 2 topografické směry. 2. ……………………. míšní nerv mícha 1. ……………………. A: ……. směr meziobratlový otvor B: …….. směr 3. …..………… otvor tělo obratle meziobratlová destička 5. …………………… 4. ……………………

37 Anatomie 33. Napiš o jakou skupinu nervů se jedná. 1. …………………….
2. ……………………. 3. ……………………. 4. ……………………. 5. …………………….

38 Nervové dráhy míchy 34. Doplň, jak se dále dělí krátké a dlouhé nervové dráhy míchy.

39 Nervové dráhy míchy 35. Uveď názvy vybraných drah míchy. 1. 2. 3. 4.
vzestupná dráha sestupná dráha 1. 2. 3. 4.

40 Reflexní oblouk 36. Z kterých základních součástí (1. – 5.) sestává reflexní oblouk ? 1. ………………… 2. ………………… 5. ………………… 3. ………………… 4. …………………

41 Podmíněný vs. nepodmíněný reflex
37. Na obrázku jsou fáze pokusů I. P. Pavlova. V kterém případě je slinění psa reflex podmíněný a kde reflex nepodmíněný ? 1. ………………… 2. …………………

42 Míšní reflexy 38. Doplň tabulku týkající se nejzákladnějších míšních reflexů. reflex míšní segment způsob vybavení vyvolaná akce 1. …..…………… C5-C6 Poklep na lacertus fibrosus Flexe loketního kloubu Patelární L2-L4 2. ………………… Extenze kolenního kloubu Achillovy šlachy L5-S2 Poklep na Achillovu šlachu 3 …………………… Tricepsový C6-C8 4 ………………... Extenze loketního kloubu Flexorů prstů C8 5. ……………….. Flexe prstů 6. ……………….. S1-S2 Podráždění tahem jehly po zevní straně planty Flexe všech prstů Anální S3-S5 Podráždění kůže anální krajiny 7. …………………..

43 Autonomní nervový systém
39. Doplň, zda uvedený jev má na starost sympatikus (S) nebo parasympatikus (P). 1. snížení krevního tlaku 2. rozšíření koronárních tepen 3. snížení produkce moči 4. zvýšení peristaltiky trávicí trubice 5. zvýšená sekrece potu 6. snížení frekvence srdečního tepu 7. konstrikce bronchů 8. kontrakce sfinkterů močového měchýře 9. zvýšení tělesné teploty 10. zúžení zornic

44 Úrazy míchy 40. Uveď, o jaký typ ochrnutí se v případech A-C jedná. A B C

45 NERVOVÁ SOUSTAVA TESTOVÉ OTÁZKY

46 1. Krátké rozvětvené výběžky neuronu se nazývají:
Neurity Axony Dendrity Neurilemy Telodendrony

47 2. Neuroglie: Jsou to součásti těla neuronu
Jsou to zápoje mezi neurony Mají vodivou funkci Mají funkci podpůrnou, vyživovací i ochrannou

48 3. Synapse: Umožňuje obousměrné šíření nervového vzruchu mezi buňkami
Umožňuje spojení nervových buněk s ostatními tkáňovými buňkami Je to spojení dvou axonů nervových buněk Je to spojení nervové a gliové buňky

49 4. Střední ucho: Poprvé se vytváří u ptáků
Je tvořeno bubínkem a lagenou Je tvořeno bubínkem, kladívkem, tyčinkou, třmínkem Je spojeno Eustachovou trubicí s nosohltanem

50 5. Nervová soustava: Skládá se vždy z centrální nervové soustavy a obvodových nervů Zabezpečuje příjem informací z vnějšího i vnitřního prostředí organismu Produkuje hormony Má výbornou regenerační schopnost

51 6. Šedá hmota: Je v mozku uložena vždy na povrchu
Je tvořena těly neuronů Tvoří silnou svrchní vrstvu míchy Je tvořena nervovými vlákny

52 7. Mozkomíšní mok: Tvoří se v páteřním kanálu
Obsahuje velké množství lymfocytů Má převodní význam Vyplňuje mozkové komory a míšní kanál

53 8. Hřbetní mícha: Je tvořena šedou hmotou, která je obklopena bílou hmotou Je tvořena bílou hmotou, která je obklopena šedou hmotou Je uložena v míšním kanálku Obsahuje centrum polykání a sekrece trávicích šťáv

54 9. Retikulární formace: Je to souvislý pruh hmoty, uložený v bílé hmotě mozečku Je to roztroušená šedá hmota v mozkovém kmeni a mezimozku Je pouze v mozkovém kmeni Je v koncovém mozku

55 10. Mezimozek: Je tvořen dvěma hemisférami spojenými červem mezimozečkovým Je tvořen thalamem a hypothalamem Obsahuje Brokovo centrum řeči Obsahuje centrum čichu

56 11. Nepodmíněné reflexy: Probíhají po různých drahách
Člověk je získává během života Mají centra v bílé hmotě všech částí centrální nervové soustavy mimo kůru koncového mozku Umožňují adaptaci v měnících se podmínkách vnějšího prostředí Jsou dědičné

57 12. Autonomní nervy: Jsou to vegetativní nervy
Jsou to nervy inervující kosterní svaly Vycházejí pouze z mozku Jsou ovlivňovány vůlí člověka

58 13. Žlutá skvrna: Je to místo vstupu n. opticus do sítnice
Je to místo ostrého vidění Je to místo vtupu cév do sítnice Je to onemocnění oční koule

59 14. Kostěný labyrint má tyto části:
Hlemýžď Vestibulum Polokruhovité kanálky Odpovědi a), b), c) jsou správné Odpovědi a), b), c) jsou chybné

60 15. Neurony v CNS mohou regenerovat:
Ano Ano, ale pouze v prodloužené míše Ano, ale pouze v mozkové kůře Nemohou regenerovat

61 16. Nejnižší práh pro hořko je:
Na špičce jazyka Po stranách jazyka Na špičce jazyka a po stranách Při kořeni jazyka

62 17. Čípky jsou buňky pro: Ostré vidění Černobílé vidění Barevné vidění
Zrcadlové vidění

63 18. Základním zdrojem energie pro mozek je:
Glukóza Vitamín B12 Feritin Atropin

64 19. Úloha mozkomíšního moku je:
Ochrana CNS Výživa CNS Ochrana a výživa CNS Proplach páteřního kanálu

65 20. Sympatikus činnost srdeční:
Nemění Zrychluje Zpomaluje Podle emocí zrychluje nebo zpomaluje


Stáhnout ppt "NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google