Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY. 1. Jaký chuťový počitek vnímáme na jazyku označený na obrázku? Hořko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY. 1. Jaký chuťový počitek vnímáme na jazyku označený na obrázku? Hořko."— Transkript prezentace:

1 NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY

2 1. Jaký chuťový počitek vnímáme na jazyku označený na obrázku? Hořko

3 2. Napište co se nachází na obrázku a k číslům přiřaďte odpovídající názvy a–e: Neuron a)Axon b)Dendrit c)Schwannova pochva d)Myelinova pochva e)Ranvierovy zářezy 1b, 2d, 3a, 4e, 5c

4 3. Napište co se nachází na obrázku a k číslům přiřaďte odpovídající názvy a–c: a)Mozkové komory b)Bílá hmota c)Šedá hmota 1c, 2b, 3a Příčný řez mozkem:

5 4. Napište co se nachází na obrázku a k číslům přiřaďte odpovídající názvy a – f: Řez míchou: a)Míšní kanálek b)Šedá hmota c)Zadní uzlina d)Přední kořen e)Bílá hmota f)Zadní kořen 1f, 2c, 3b, 4e, 5a, 6d

6 5. Který chuťový počitek se nachází na obrázku? Kyselo

7 6. Jako útrobní mozek je někdy označován: Hypotalamus AdenohypofýzaMozečekNeurohypofýza

8 7. Nejdůležitějším nadřazeným centrem autonomních funkcí je: Epifýza Hypofýza Mozková kůra Hypotalamus Prodloužená mícha

9 8. Pojem neuron značí: Nervovou buňku Tělo nervové buňky Odstředivý výběžek nervové buňky Dostředivý výběžek nervové buňky

10 9. Mediátor je: Jiný název pro neuroplazmu Chemický přenašeč na synapsi Produkt dendritu Produkt neuroglií

11 10. Mozeček se podílí na řízení funkcí: Motorických SenzitivníchVegetativních Senzitivních a vegetativních

12 Stavba neuronu Stavba neuronu 11. Úkol: doplň části neuronu tělo jadérko jádro dendrity axonový hrbol iniciální segment Schwannovy buňky Ranvierův zářez kolaterála koncové výběžky synaptické zakončení Nisslova substance

13 Stavba neuronu Stavba neuronu 11. Úkol: doplň části neuronu tělo jadérko jádro dendrity axonový hrbol iniciální segment Ranvierův zářez kolaterála koncové výběžky synaptické zakončení Nisslova substance

14 12. Akční potenciál – doplň chybějící údaje Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace 1. 2. 3. 4. 5. 6.

15 12. Akční potenciál – doplň chybějící údaje Membránový potenciál (mV) čas (ms) akční potenciál klidový potenciál napěťový práh hyperpolarizace repolarizace depolarizace

16 13. Pojmenuj a synaptické váčky presynaptická membrána Ca 2+ kanál synaptická štěrbina iontové kanály postsynaptická membrána 10. 8. 9. 7. AP vyvolá otevření Ca 2+ kanálů a ionty proudí do buňky struktury procesy Zvýšená koncentrace Ca 2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině Fúze váčků s membránou Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty 1. 2. 3. 4. 5. 6.

17 13. Pojmenuj a synaptické váčky presynaptická membrána Ca 2+ kanál synaptická štěrbina iontové kanály postsynaptická membrána 10. 8. 9. 7. AP vyvolá otevření Ca 2+ kanálů a ionty proudí do buňky struktury procesy Zvýšená koncentrace Ca 2+ způsobí posun váčků k syn. štěrbině Fúze váčků s membránou Mediátor se po vylití do štěrbiny váže na iontový kanál, který se touto vazbou stává propustný pro vybrané ionty

18 ganglium visceromotorická dráha: pregangliový úsek 14. Popište části viscerálního (orgánového) reflexu visceroreceptor CNS: mozek, mícha visceroefektor visceromotorická dráha: postgangliový úsek viscerosenzitivní dráha

19 15. Doplňte do tabulky chybějící údaje o drahách periferního nervového systému Autonomní nervový systém acetylcholin noradrenalin acetylcholin dřeň nadledvin adrenalin a noradrenalin krevní céva ganglium kosterní sval hladký sval žláza CNSPNSefektory Somatický nervový systém Sympatický oddíl Parasympatický oddíl srdeční sval

20 16. Přiřazením písmen „S“ nebo „ P“ vyjádřete, zda se daná charakteristika vztahuje k sympatickému nebo parasympatickému oddílu  připravuje organismus na zátěžové situace  pregangliové vlákno je delší než postgangliové  vychází z hrudní a bederní části míchy  pregangliové vlákno opouští míšní nerv cestou ramus communicans albus (bílá spojka)  vyvolává vazodilataci (rozšíření) cév v trávicím traktu  vyvolává relaxaci (uvolnění) průdušek  sleduje průběh hlavových nervů  snižuje srdeční frekvenci  v synapsích s cílovými orgány zprostředkuje přenos informace obvykle noradrenalin P P P P S S S S S

21 17. složky sympatické dráhy k břišním orgánům, která tlumí činnost hladkého svalstva a žláz ganglium sympatického kmene bílá spojka (větev) hrudní útrobní nerv přední míšní kořen visceromotorická oblast v míše střevo: tlusté a tenké prevertebrální ganglium nervy horní mezenterické nebo břišní pleteně

22 NERVOVÁ SOUSTAVA 1.4. 2.3. dostředivé n.5. 6. 7. 8. 9. Doplň chybějící úrovně.

23 Přiřaď jednotlivým živočichům jejich typ NS. Ježovka kulovitá Hvězdice modráNezmar hnědý Talířovka obrovská Houba pletená Koníček mořský Velryba grónská Kudlanka nábožná Afroditka plstnatá Loděnka hlubinná Pijavka lékařská Kur domácí Ostrorep americký Kopinatec plžovitý Ploštěnka ušatá A. gangliová B. radiální C. trubicovitá D. difúzní E. gangliová F. radiální G. trubicovitá H. difúzní I. gangliová J. žebříčkovitá K. difúzní L. gangliová M. trubicovitá N. trubicovitá O. žebříčkovitá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24 Napiš jaký proces je znázorněn na obrázku. Doplň o jaké strukturu se jedná. Seřaď obrázky (A-E) podle toho, jak mají jít za sebou. D A B C E 5. …….. 4. …….. 2. ……..3. …….. 6. …….. 1..………

25 Seřaď obrázky ukazující jednotlivé fáze (A-D) procesu uzavírání nervové trubice podle toho, jak mají jít správně za sebou. B C 6. …….. A C D

26 Doplň části obratle, kterými je ohraničen páteřní kanál. 4. ………………. 5. ………………. 6. ………………. Doplň pojmy koncového úseku míchy. 1. ……………………. 2. ……………………. 3. …………………….

27 Doplň části míchy podle obratlů (česky a latinsky). 1. ….…..část (……….……..) 2. …………… (……..……….) 3. ………….... (pars ………..) 4. ……...…… (………………) 5. ……...…… (………...…….)

28 1. lumbální obratel mícha jehla Napiš, jaká procedura je na obrázku znázorněna.

29 Doplň názvy 3 plen míchy (1.-3.). Doplň jaké prostory v páteřním kanálu tyto pleny vymezují (4.-6.). vnitřní stěna páteřního kanálu 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… 4. …………… …… 5. …………… …… 6. …………………

30 Doplň struktury na podélném řezu páteří. ………………… (prostor) (plena)

31 Doplň struktury na podélném řezu páteří. 14. 13. 12. 11. 10. 2. 3. 1. 5. 4. 9. 8. 6.7.

32 3. ………. …………. 2. sulcus ………… 1. sulcus …………….. 4. fissura ………… 5. ………. medianus …………. Doplň latinské názvy podélných rýh a zářezů míchy. Doplň název struktury uprostřed míchy. 6. ……… ……….

33 fasciculus gracilis fasciculus cuneatus 1. ………….....…… 3. funiculus ………. 2. ………….....…… Doplň latinské názvy 3 podélných provazců míchy.

34 Doplň chybějící pojmy v uspořádání šedé hmoty míchy. přední výběžek1. ……… …………2. ……… ………… 3. …….... ……….….. (……..... ……….…..) postranní sloupec (columna lateralis) 4. ……...... …….….. (……..... ……….…..) 5. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) 6. ……..... ……….….. (……..... ……….…..) zadní roh (cornu dorsale)

35 Doplň pojmy (česky a latinsky). 5. ……. …….. (……… spinale) 6. ……. …….. (……… ………) 3. ……. …….. (radix ………) 4. ……. …….. (……… ………) 2. ……. …….. (………….. ………) 1. ……. …….. (substantia ………)

36 Popiš jednotlivé části úseku páteře a 2 topografické směry. tělo obratle meziobratlová destička mícha meziobratlový otvor míšní nerv A: ……. směr B: …….. směr 1. ……………………. 2. ……………………. 3. …..………… otvor 4. …………………… 5. ……………………

37 Napiš o jakou skupinu nervů se jedná. 1. ……………………. 2. ……………………. 4. ……………………. 5. ……………………. 3. …………………….

38 NERVOVÉ DRÁHY MÍCHY KRÁTKÉ DRÁHY 1. ……………..2. …………….. DLOUHÉ DRÁHY 3. ……………..4. …………….. Doplň, jak se dále dělí krátké a dlouhé nervové dráhy míchy.

39 Uveď názvy vybraných drah míchy. vzestupná dráha sestupná dráha 1. 2. 3. 4.

40 Z kterých základních součástí (1. – 5.) sestává reflexní oblouk ? 1. ………………… 2. ………………… 3. ………………… 4. ………………… 5. …………………

41 Na obrázku jsou fáze pokusů I. P. Pavlova. V kterém případě je slinění psa reflex podmíněný a kde reflex nepodmíněný ? 1. ………………… 2. …………………

42 Doplň tabulku týkající se nejzákladnějších míšních reflexů. reflexmíšní segmentzpůsob vybavenívyvolaná akce 1. …..……………C5-C6 Poklep na lacertus fibrosus Flexe loketního kloubu PatelárníL2-L4 2. …………………Extenze kolenního kloubu Achillovy šlachyL5-S2 Poklep na Achillovu šlachu3 …………………… TricepsovýC6-C84 ………………... Extenze loketního kloubu Flexorů prstů C85. ………………..Flexe prstů 6. ………………..S1-S2 Podráždění tahem jehly po zevní straně planty Flexe všech prstů AnálníS3-S5 Podráždění kůže anální krajiny 7. …………………..

43 Doplň, zda uvedený jev má na starost sympatikus (S) nebo parasympatikus (P). 1. snížení krevního tlaku 2. rozšíření koronárních tepen 3. snížení produkce moči 4. zvýšení peristaltiky trávicí trubice 5. zvýšená sekrece potu 6. snížení frekvence srdečního tepu 7. konstrikce bronchů 8. kontrakce sfinkterů močového měchýře 9. zvýšení tělesné teploty 10. zúžení zornic

44 A B C Uveď, o jaký typ ochrnutí se v případech A-C jedná.

45 NERVOVÁ SOUSTAVA TESTOVÉ OTÁZKY

46 1. Krátké rozvětvené výběžky neuronu se nazývají: Neurity Axony Dendrity Neurilemy Telodendrony

47 2. Neuroglie: Jsou to součásti těla neuronu Jsou to zápoje mezi neurony Mají vodivou funkci Mají funkci podpůrnou, vyživovací i ochrannou

48 3. Synapse: Umožňuje obousměrné šíření nervového vzruchu mezi buňkami Umožňuje spojení nervových buněk s ostatními tkáňovými buňkami Je to spojení dvou axonů nervových buněk Je to spojení nervové a gliové buňky

49 4. Střední ucho: Poprvé se vytváří u ptáků Je tvořeno bubínkem a lagenou Je tvořeno bubínkem, kladívkem, tyčinkou, třmínkem Je spojeno Eustachovou trubicí s nosohltanem

50 5. Nervová soustava: Skládá se vždy z centrální nervové soustavy a obvodových nervů Zabezpečuje příjem informací z vnějšího i vnitřního prostředí organismu Produkuje hormony Má výbornou regenerační schopnost

51 6. Šedá hmota: Je v mozku uložena vždy na povrchu Je tvořena těly neuronů Tvoří silnou svrchní vrstvu míchy Je tvořena nervovými vlákny

52 7. Mozkomíšní mok: Tvoří se v páteřním kanálu Obsahuje velké množství lymfocytů Má převodní význam Vyplňuje mozkové komory a míšní kanál

53 8. Hřbetní mícha: Je tvořena šedou hmotou, která je obklopena bílou hmotou Je tvořena bílou hmotou, která je obklopena šedou hmotou Je uložena v míšním kanálku Obsahuje centrum polykání a sekrece trávicích šťáv

54 9. Retikulární formace: Je to souvislý pruh hmoty, uložený v bílé hmotě mozečku Je to roztroušená šedá hmota v mozkovém kmeni a mezimozku Je pouze v mozkovém kmeni Je v koncovém mozku

55 10. Mezimozek: Je tvořen dvěma hemisférami spojenými červem mezimozečkovým Je tvořen thalamem a hypothalamem Obsahuje Brokovo centrum řeči Obsahuje centrum čichu

56 11. Nepodmíněné reflexy: Probíhají po různých drahách Člověk je získává během života Mají centra v bílé hmotě všech částí centrální nervové soustavy mimo kůru koncového mozku Umožňují adaptaci v měnících se podmínkách vnějšího prostředí Jsou dědičné

57 12. Autonomní nervy: Jsou to vegetativní nervy Jsou to nervy inervující kosterní svaly Vycházejí pouze z mozku Jsou ovlivňovány vůlí člověka

58 13. Žlutá skvrna: Je to místo vstupu n. opticus do sítnice Je to místo ostrého vidění Je to místo vtupu cév do sítnice Je to onemocnění oční koule

59 14. Kostěný labyrint má tyto části: Hlemýžď Vestibulum Polokruhovité kanálky Odpovědi a), b), c) jsou správné Odpovědi a), b), c) jsou chybné

60 15. Neurony v CNS mohou regenerovat: Ano Ano, ale pouze v prodloužené míše Ano, ale pouze v mozkové kůře Nemohou regenerovat

61 16. Nejnižší práh pro hořko je: Na špičce jazyka Po stranách jazyka Na špičce jazyka a po stranách Při kořeni jazyka

62 17. Čípky jsou buňky pro: Ostré vidění Černobílé vidění Barevné vidění Zrcadlové vidění

63 18. Základním zdrojem energie pro mozek je: Glukóza Vitamín B 12 Feritin Atropin

64 19. Úloha mozkomíšního moku je: Ochrana CNS Výživa CNS Ochrana a výživa CNS Proplach páteřního kanálu

65 20. Sympatikus činnost srdeční: Nemění Zrychluje Zpomaluje Podle emocí zrychluje nebo zpomaluje


Stáhnout ppt "NERVOVÁ SOUSTAVA SCHÉMATA, OBRÁZKY. 1. Jaký chuťový počitek vnímáme na jazyku označený na obrázku? Hořko."

Podobné prezentace


Reklamy Google