Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."— Transkript prezentace:

1 Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU - OP VK Číslo a název klíčové aktivity III/2 inovace a zkvalitnění výuky pomocí ICT Autor Ing. Milan Solil Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ATM_4S_SL_11_03 Název Pneumatické obvody Druh učebního materiálu Prezentace PowerPoint Předmět Automatizace Ročník Čtvrtý Tematický celek Výroba stlačeného vzduchu Anotace Způsoby výroby stlačeného vzduchu , rozdělení kompresorů a jejich aplikace. Metodický pokyn Pomocí prezentace seznámit žáky se způsoby výroby stlačeného vzduchu, použití jednotlivých druhů kompresorů podle parametrů a požadavků při jeho využití. 90 minut. Klíčová slova Objemové a proudové kompresory Očekávaný výstup Žák zná druhy používaných kompresorů jejich konstrukci a praktické využití v odpovídajících oblastech. Datum vytvoření

2 03. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu
- Stroj pro stlačování vzduchu přeměňuje mechanickou energii elektromotoru, nebo spalovacího motoru na energii tlakovou. - Kompresor vyrábí tlakovou energii nasávání a stlačováním atmosférického vzduchu. - Pro výběr kompresoru je rozhodující požadované množství dopravovaného vzduchu a dosažitelný tlak. - Stlačený vzduch je možné skladovat v zásobnících. - Aby bylo možné atmosférický vzduch použít pro zařízení průmyslové pneumatiky, je nutné jej řádně upravit Stroj pro výrobu stlačeného vzduchu se nazývá kompresor. Kompresor přeměňuje mechanickou energii dodávanou elektromotorem nebo spalovacím motorem na energii tlakovou. Kompresor vyrábí tlakovou energii nasávání a stlačováním atmosférického vzduchu. Stlačený vzduch je možné skladovat v zásobnících. Aby bylo možné atmosférický vzduch použít pro zařízení průmyslové pneumatiky, je nutné jej řádně upravit. 90% všech poruch pneumatických prvků připadá na nedostatečnou a nevhodnou úpravu stlačeného vzduchu. Většinou se používá centrální výroba a úprava stlačeného vzduchu, který je pak na jednotlivé pracoviště rozváděn pomocí spádovaného potrubí. Spádování je nutné kvůli kondenzované vodě, která musí být ze systému rozvodu stlačeného vzduchu odváděna. Mobilní zdroje stlačeného vzduchu se používají většinou jen ve stavebnictví nebo u strojů, které často mění svá pracoviště.

3 Rozdělení kompresorů kompresory objemové s přímočarým pohybem pístové
membránové s rotačním pohybem lamelové šroubové proudové axiální radiální

4 Kompresory s přímočarým pohybem Jednostupňový pístový kompresor
- Vzduch s atmosférickým tlakem je nasáván pístem a stlačován na požadovaný tlak. - Při práci kompresoru se používají samočinné ventily. - Stlačený vzduch je dopravován do vzdušníku. Kompresory s přímočarým pohybem Jednostupňový pístový kompresor Vzduch s atmosférickým tlakem je nasáván a pohybem pístu stlačován na požadovaný tlak. Pohybem pístu od hlavy válce směrem ke klikové skříni se ve válci sníží tlak, který otevře samočinný sací ventil, kterým proudí vzduch z atmosféry do válce. Po změně pohybu pístu směrem k hlavě válce se sací ventil uzavře, tlak vzduchu otevře výfukový ventil a stlačený vzduch proudí do vzdušníku. Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online] [cit. 24. května 2013]. Str. 31 Dostupné z WWW:

5 Dvoustupňový pístový kompresor
- Dvoustupňové pístové kompresory pracují s vyšší účinností, proto mají ve srovnání s jednostupňovými kompresory menší příkon. - Vzduch mezi prvním a druhým stupněm kompresoru prochází chladičem, ve kterém vzduch po ochlazení zmenší svůj objem. - Konečná teplota vzduchu na výstupu z kompresoru je přibližně 120 °C. Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online] [cit. 24. května 2013]. Str. 32 Dostupné z WWW:

6 Membránový kompresor - Pryžová membrána, spojená s ojnicí klikového mechanizmu odděluje pohon od kompresního prostoru. - Proto dodávají membránové kompresory čistý vzduch bez stop oleje o tlaku 0,3 až 0,5 MPa. - Tyto kompresory se používají především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a ve zdravotnictví. Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online] [cit. 24. května 2013]. Str. 33 Dostupné z WWW: Str. 33

7 Kompresory s rotačním pohybem
Lamelový kompresor - Kompresor má válcový rotor excentricky uložený ve skříni kompresoru. Rotor má řadu drážek, ve kterých se suvně pohybují lopatky. - Při otáčení rotoru se lopatky odstředivou silou vysouvají a přitlačují se na stěnu skříně kompresoru. - Prostor mezi lopatkami se mezi sáním a výtlakem zmenšuje a tím dochází ke stlačení nasátého vzduchu. - Olej, vstřikovaný do sacího kanálu, maže lopatky rotoru a současně působí jako jejich těsnění a chladicí kapalina, takže teplota vzduchu na výstupu z kompresoru se pohybuje okolo 90 °C. Kompresory s rotačním pohybem Lamelový kompresor Tento typ kompresoru se vyznačuje válcovým rotorem excentricky uloženým ve skříni kompresoru. Rotor má řadu drážek, ve kterých se suvně pohybují lopatky. Při otáčení rotoru se lopatky odstředivou silou vysouvají a přitlačují se na stěnu skříně kompresoru. Prostor mezi lopatkami se mezi sáním a výtlakem zmenšuje a tím dochází ke stlačení nasátého vzduchu. Olej, vstřikovaný do sacího kanálu, maže lopatky rotoru a současně působí jako jejich těsnění a chladicí kapalina, takže teplota vzduchu na výstupu z kompresoru se pohybuje okolo 90 °C. Šroubový

8 Obr. SMC Industrial Automation CZ s. r. o. , SMC_SKRIPTA_CZ_new
Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1_ Einfuehrung.pdf [online] [cit. 24. května 2013]. Str. 33 Dostupné z WWW:

9 Šroubový kompresor - Dva rotory s profilem šroubového ozubení v záběru se otáčí proti sobě. - Prostor mezi rotory se axiálně zmenšuje a tím dochází ke stlačení do zubové mezery nasátého vzduchu. - Olej vstřikovaný mezi otáčející se rotory zajišťuje jejich mazání, těsnění a chlazení. - Olej ze stlačeného vzduchu se odstraní v odlučovači oleje, který je namontovaný do výtlačného potrubí kompresoru. str33 Obr. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., SMC_SKRIPTA_CZ_new.IDD – LG1 Einfuehrung.pdf [online] [cit. 24. května 2013]. Str. 33 Dostupné z WWW:

10 Použitá literatura: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Vlastnosti stlačeného vzduchu [online] [cit. 5. září 2013]. Dostupné z WWW: Škorpík, Jiří. Škrceni plynů a par [online] [cit. 5. září 2013]. Dostupné z WWW: JURNÍČEK, J. Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, s. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Věchet, Ph.D..


Stáhnout ppt "Název školy Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0374 Inovace vzdělávacích metod."

Podobné prezentace


Reklamy Google