Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obal atomu, uspořádání elektronů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obal atomu, uspořádání elektronů"— Transkript prezentace:

1 Obal atomu, uspořádání elektronů
Mgr. Jakub Janíček VY_32_INOVACE_Ch1r0116

2 Model atomu Jádro atomu Obal atomu Proton p+ ( 1,7 . 10-27 kg)
Neutron n ( 1, kg) Elektron e- (9,1. 10–31 kg) Valenční vrstva Počet p+ je u elektroneutrálního atomu roven počtu e-

3 Elektrony, jejich energie a poloha
V atomu nemohou existovat dva elektrony, se stejnou polohou, energií a spinem – mít stejná čtyři kvantová čísla Pauliho vylučovací princip Každý elektron se dá popsat 4 kvantovými čísly: Hlavní kvantové číslo „n“ – rozhoduje o energii a vzdálenosti od jádra (dál = vyšší energie) (1=K,2=L,3=M,4=N,5=O …

4 Vedlejší kvantové číslo „l“ – určuje energii elektronu a rozhoduje o tvaru orbitalu
nabývá hodnot od 0 po n-1 l = 0 …….. orbital „s“ ….. tvar koule l = 1…….. orbital „p“…... tvar dvou rotačně symetrických laloků l = 2 …….. orbital „d“ ….. 4 symetrické laloky nebo dva s prstencem l = 3 …….. orbital „f“ ….. 8 symetrických laloků nebo dva s dvěma prstenci

5 Magnetické kvantové číslo – udává orientaci
orbitalu v prostoru - značí se ml - nabývá hodnot celých čísel od –l přes nulu do l Spinové kvantové číslo – udává vnitřní spin elektronu - značí se ms - Nabývá hodnot +1/2 a -1/2

6 Znázorňování orbitalů
Grafické znázornění – náročné a zdlouhavé Pomocí rámečků – zápis e- do rámečků odpovídajících příslušným orbitalům s p d f Elektrony se znázorňují pomocí šipek nebo

7 V jednom orbitalu mohou být maximálně 2 elektrony, lišící se hodnotou spinového kvantového čísla (Pauliho princip). V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po zaplnění každého orbitalu jedním elektronem se stejným spinem (Hundovo pravidlo) Orbitaly s energií nižší se zaplňují elektrony dříve než orbitaly s vyšší hladinou (Výstavbový princip)

8 řada – uspořádání orbitalů podle jejich energií
Výstavbový princip 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p …… řada – uspořádání orbitalů podle jejich energií Př.: kyslík 8O 1s 2s 2p

9 Úkoly 1) Pomocí rámečků zakresli elektronový obal chloru sodíku vápníku 2) Podle uspořádání elektronů ve valenční vrstvě určete chemické vlastnosti těchto prvků. 3) Výstavbovým principem zakreslete obal zlata!

10 Literatura: Mareček, A.; Honza, J. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN


Stáhnout ppt "Obal atomu, uspořádání elektronů"

Podobné prezentace


Reklamy Google