Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schizofrenie a LSD Lucie Hřivnová 16.12.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schizofrenie a LSD Lucie Hřivnová 16.12.2014."— Transkript prezentace:

1 Schizofrenie a LSD Lucie Hřivnová

2 Schizofrenie začíná obvykle mezi 15 až 30 lety
etiologie patrně multifaktoriální (genetika, prostředí) teorie zátěže a dispozice dědičná či získaná schopnost mozku zvládat zátěžové situace dopaminová hypotéza (+ serotonin) agonisté dopaminu způsobují psychózy (amfetamin) neléčení schizofrenici – zvýšené množství D receptorů v mozku (neurovývojový model jen vyvrcholení procesu začínajícího velmi časně při vývoji mozku jedince) porucha koordinace vjemů v prefrontální kůře dopaminová dysbalance – vznik „rušivých signálů“ = narušení analýzy vjemů defekty asociačního myšlení, emoční oploštělost, halucinace, bludy + hraje roli serotonin neurovývojový model - jako porucha migrace, selekce a funkčního zapojení neuronů.

3 Schizofrenie II klinické formy simplexní paranoidní hebefrenní
změny chování, oploštění emocí, ztráta vůle, plíživý průběh paranoidní halucinace a bludy (velikášství) hebefrenní potrhlost, neschopnost kontrolovat chování katatonní poruchy psychomotoriky, neklid/zvýšený tonus a strnulost, povelový automatismus, napodobování/negativismus nediferencované formy

4 LSD diethylamid kys. lysergové Albert Hofmann, 1938/1943
kys. lysergová – ergotamin – námel Albert Hofmann, 1938/1943 nejlepší jízda života nízká toxicita (!nežádoucí psychiatrické reakce – úzkost, bludy) dříve používán mj. v léčbě depresí, schizofrenie, drogové závislosti, alkoholismu, autismu vazba na 5-HT rec., agonista pseudohalucinace, iluze, změna vnímání reality smyslová synestezie KO: psychóza, schizofrenie?, flashbacky synestezie – prolínání smyslů

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Schizofrenie a LSD stavy vyvolané halucinogeny (LSD, mescalin, psilocybin) = jeden z nejstarších modelů schizofrenie, „modelová psychóza“ u zdravých jedinců Kurt Beringer (20. léta) simulují část pozitivních příznaků, časné fáze schizofrenie, paranoidní forma? vs. NMDA antagonisté (ketamin) – simulace negativních příznaků posílení 5-HT systému poprvé si toho všiml beringer (mescalin a schizo) po objevu LSD – testování na dobrovolnících (Stoll) - LSD potentnější než mescalin Stoll: doporučení, aby psychiatři sami na sobě zjišťovali účinky LSD, aby se vžili do pacientů atypická antipsychotika – menší než. úč. (extrapyramidové) – ačkoliv mírně působí i na Drec

17 Schizofrenie a LSD vývoj atypických antipsychotik
clozapin, risperidon, olanzapin (blok 5-HTR) méně nežádoucích účinků (expy) potlačení pozitivních i negativních příznaků atypická antipsychotika – menší než. úč. (extrapyramidové) – ačkoliv mírně působí i na Drec Blokáda 5-HT receptorů potom vede ke snížení inhibičního vlivu na dopaminergní systém a to vede k potlačení negativních symptomů psychóz.

18 Způsobuje LSD schizofrenii?
nejsou studie, které by potvrdily přímý vliv je riziko vzniku psychózy, která je velmi podobná schizofrenii, ale většinou odezní LSD může působit jako spouštěč u predisponovaných existuje studie porovnávající hospitalizované pro LSD psychózu a schizofrenii podobná RA ve vztahu k psychózám a sebevraždám minimální klinické rozdíly mezi oběma skupinami závěrem studie: LSD psychóza může být u náchylných jedinců drogami navozenou schizofreniformní reakcí

19 Pokud chvilka zbyde... LSD trip animace
LSD trip simulátor:

20 Pokud ne... Děkuji za pozornost

21 Zdroje wikipedia.cz wikiskripta.eu
Nature: Issue: Volume 497(7450), 23 May 2013, p 435–436 Halberstadt, Adam L., and Mark A. Geyer. “Serotonergic Hallucinogens as Translational Models Relevant to Schizophrenia.” The international journal of neuropsychopharmacology / official scientific journal of the Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP) (2013): 2165– PMC. Web. 16 Dec


Stáhnout ppt "Schizofrenie a LSD Lucie Hřivnová 16.12.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google