Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systematika CITES rostlin Ing. Zuzana Balounová, PhD. 1/2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systematika CITES rostlin Ing. Zuzana Balounová, PhD. 1/2008."— Transkript prezentace:

1 Systematika CITES rostlin Ing. Zuzana Balounová, PhD. (baloun@zf.jcu.cz) 1/2008

2 CITES a rostliny

3 Obsah Cíle a uplatňování Washingtonské konvence Rostliny chráněné CITES Prosazování konvence

4 Cíle a realizace

5 Proč chránit plané rostliny? Nekontrolovaný mezinárodní obchod s „divokými“ rostlinami ohrožuje přežití jejich populací v přírodě

6 Roční obrat mezinárodního obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (2002, bez rybolovu a těžby dřeva) je cca 15 mld USD Předpokládaný objem nelegálního obchodu představuje dalších cca 5 mld USD

7 Roční import živých exemplářů orchidejí do USA: 18 mil. USD do Evropy cca: 6 mil. USD

8 Objem ročního legálního obchodu s druhy v přílohách k CITES: opice 25 000 - 30 000 ks živí ptáci 2 - 5 mil. ks kůže plazů 10 mil. ks z toho kajmanů 1,5 mil. ks kožešiny 15 mil. ks tropické ozdobné ryby 350 mil. ks divoké orchideje 2 mil. ks cibulky sněženek 30 mil. ks

9 Objem mezinárodního obchodu s rostlinami chráněnými CITES (ks) 2000 2005 2007 Sněženky, živé a cibulky 153 453 221 11 136 030 79 475 512 Kaktusy, živé 25 039 076 28 984 61 733 768 245 Orchideje, živé 36 730 526 90 903 495 242 757 656 Bramboříky, živé a hlízy 13 956 277 1 424 491 2 693 511 Tropické dřeviny Mahagon, dřevo (m3) 18 095 358 010 368 856 Pericopsis, dřevo (m3) 46 601 2 392 21 916 Gonystylus, dřevo (m3) 113 052 20 930 188 119

10 Hodnoty globálního obchodu s produkty živé divoké přírody v roce 2005 2005 2007 Léčivé rostliny 1 miliarda 324 milionů Ozdobné rostliny 11 miliard 1,2 miliardy Dřeviny 154 miliard 64 miliard Celkem (včetně zvířat) 239,5 miliardy 93 miliardy

11 Pašování mezinárodně chráněných organismů:  živé exempláře včetně vývojových stádií  kožešiny, kůže, výrobky z nich  části těl jako suvenýry  výrobky tradiční asijské medicíny  gurmánské speciality  suroviny  etnografické artefakty

12 V ČR v roce 2000 zabaveno cca 12.000 exemplářů, = odhadem 10 % skutečnosti

13 Convention of International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna Washington 1973

14 Washingtonská úmluva Ustanovena 1973 z iniciativy IUCN (ochrana přírody) platnost od 1.6.1975 ČR v roce 1993 jako 117. člen 2008: 171 zemí

15 2008 Členské státy W. úmluvy 2003 1995 1985 1975 020406080100120140160+

16 členové 2008 nečlenové 2008 Signatáři konvence CITES

17 Regulovat a monitorovat mezinárodní obchod vybraných druhů živočichů a rostlin Zajistit aby tento obchod neohrožoval přežití populací těchto druhů v přírodě Cíle úmluvy

18 Orgány CITES Management - ministerstvo Vědecký orgán CITES Sekretariát CITES Geneva (Švýcarsko)

19 CITES Secretariat, International Environment House, Chemin des Anémones, CH-1219 Châtelaine, Geneva Switzerland Tel: (+4122) 917-8139/40 Fax: (+4122) 797-3417 Email: cites@unep.chcites@unep.ch URL: http://www.cites.org/

20 CoPs (Conference of the parties) komise (committiees) Komise pro rostliny

21 Národní orgány CITES Funkce orgánu Management (MŽP): –Representuje stát na CITES shromáždění –Předkládá návrhy COP –Přijímá informace od Vědeckého orgánu (AOPK) –Přrdkládá roční zprávu –Vydává permity a certifikáty

22 Funkce Vědeckého orgánu (AOPK): –Radí a doporučuje MA vhodnost exportu –Doporučuje exportní kvóty –Předkládá návrhy COP –Reviduje návrhy COP –Radí MA ohledně umělého rozmnožování Národní orgány CITES

23 Přílohy Appendix I >300 druhů Appendix II >25,000 druhů Appendix III >30 druhů Paphiopedilum sp. Welwitschia mirabilisCedrela odorata

24 Přílohy Appendix I >300 Appendix II >25,000 Appendix III >30

25 CITES I 300 druhů rostlin, které jsou bezprostředně ohrožené vyhubením Mezinárodní obchod s těmito druhy je zakázán CITES II 25 000 druhů rostlin  které by mohly být ohroženy, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl regulován  druhy snadno zaměnitelné za exempláře CITES I. CITES III 8 druhů rostlin druhy, které jsou ohroženy mezinárodním obchodem pouze v určitých zemích a jsou chráněny na návrh těchto zemí.

26 Obchod s rostlinami z přírody pro komerční účely je zakázán Obchod s uměle vypěstovanými rostlinami je povolen, podmíněný permity Příloha I Paphiopedilum sp.

27 Obchod s druhy z přírody i s uměle vypěstovanými pro komerční i & nekomerční účely je povolen, podmíněn permity Příloha II Cypripedium sp.

28 Příloha III Obchod s druhy z přírody i s uměle vypěstovanými pro komerční i & nekomerční účely je povolen, podmíněn permity Cedrela odorata pro Peru a Kolumbii Gonystylus sp. Pro Indonésii Dřevo „ramin“ Gonystylus sp.

29 Vydává vládní orgán pro management (MŽP) Vědecký orgán musí potvrdit, že export nebude ohrožovat přežití druhu v přírodě: „The Non-Detriment Statement“ (potvrzení o nezpůsobení újmy ) Exportní permit nejdůležitější doklad

30 před r. 2007 : od r. 2007 : PERMIT

31 CITES vyžaduje pro rostliny z přílohy I Některé státy, např. členské země EU, vyžadují importní permity pro všechny rostliny Příloh I. A II. Importní permity

32 Certifikát o původu Je vyžadován u CITES III rostlin vyvážených z jiných zemí než uvádí Příloha III

33 Certifikát o pravosti

34 Mezinárodní úmluva (International convention) 2008: 171 států COPs and Committees Přílohy (Appendices) = seznamy druhů (species lists) Permit system Souhrn

35 Kategorie v EU Evropská Unie aplikuje přísnější ochranu pro CITES druhy, ale i pro další ohrožené druhy vyskytující se na území EU či druhy, které by mohly ohrozit ekologickou stabilitu a u kterých chce zabránit jejich dovozu na své území. Členské země EU proto mají vlastní seznamy CITES druhů (viz. nařízení Komise (ES) č. 1332/2005),nařízení Komise (ES) č. 1332/2005), kde jsou druhy rozděleny do kategori A,B,C a DA,B,C a D A - druhy CITES I + některé druhy CITES II B - druhy CITES II + některé CITES III + druhy ohrožující ekologickou stabilitu C - druhy CITES III D - neCITES druhy, u nichž EU monitoruje dovoz na své území Od 1.5.2004 je ČR členskou zemí EU, proto jsou nyní v ČR závazné seznamy kategorií A-D, resp. nařízení Komise (ES) č. 1332/2005nařízení Komise (ES) č. 1332/2005

36 1. Stav před vstupem ČR do EU (28. 5. 1992 - 30. 4. 2004) zákon č. 114/1992 Sb.(o ochraně přírody a krajiny) od 1. 4. 1997 do 30. 4. 2004 zákon č. 16/1997 Sb.(o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) 2. Předpisy Evropských společenství Od 1. 5. 2004 se postupuje podle předpisů ES Seznam předpisů k CITES je v příloze č. 2 (Základním předpisem je nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. 12.1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a regulování obchodu s nimi („nařízení č. 338/97) a zákona č. 100/2004 Sb. (vydán především kvůli uplatňování (implementaci) nařízení č. 338/97 v ČR) - je národním implementačním předpisem k nařízení č. 338/97

37 Rostliny chráněné CITES

38 Více druhů rostlin než živočichů ! Pleione sp. Echinops sp.Dionaea muscipula Galanthus sp. Cyclamen tubers Příloha II:

39 Počet druhů zvířat na seznamech CITES: ve všech přílohách: cca 2 500 v příloze I: cca 500 Počet druhů rostlin na seznamech CITES: ve všech přílohách: cca 35 000 v příloze I: cca 300

40 Rostliny, jejich části a výrobky z nich Dalbergia nigra, CITES ISušené hlízy orchidejí – medicína CITES II Pachypodium sp. CITES II semenáče orchidejí herbářové položky Paphiopedilum sp. CITES I

41 3.8.2006 - CEI restrained shipment of Traditional Chinese Medicine products containing 192 boxes of JING YA WAN. One ingredient is Dendrobium sp. (Orchidaceae, CITES II/B). This shipment was sent without relevant documents from China for Czech company. Boxes were labeled only by numbers; product name and content were named only in shipping documents. This company will be fined.

42 Paphiopedilum sp. CITES I. Asijské střevičníky

43 Orchideje – hybridy nepodléhají regulaci obchodování

44 Kaktusy z přírody x uměle vypěstované Opuntia sp.Opuntis sp Ferocactus sp. Echinocereus sp.

45 3.4.2006 – Czech citizen travelling from Isla Margharita (Venezuela) was caught on Prague airport with illegal imported cacti (32 spec. Melocactus, 3 spec. Pilosocereus) all CITES II/B. This man claimed that he had received these cacti as a gift from the native friend. He travelled from Porlamar to Prague (by flight OK 6037). Specimen were hidden in his luggage, CEI has restrained them. This man will be fined.

46 Semena kaktusů Permity vyžadovány: u všech CITES I u všech kaktusů z Mexika Lophophora sp.

47 Masožravé rostliny Sarracenia leucophylla CITES II Sarracenia sp.

48 Masožravé rostliny - Dionaea muscipula CITES II Snadno se množí uměle, ale stále je sbírána v přírodě USA – hrozí zánik stanovišť

49 Galanthus sp. CITES II. Turecko – 19 druhů sněženek Sběr hlíz v přírodě (ačkoliv se snadno množí uměle)

50 Cyclamen sp.CITES II. Evropa, Afrika, Asie: 21 druhů Cyclamen persicum Cyclamen persicum – běžný druh květinářství kontrole podléhají jen hlízy

51 Aloe sp. CITES II 20 druhů z Madagaskaru CITES I Sukulenty, 400 druhů, Afrika, Madagaskar, Arabský poloostrov, Kanárské o. Aloe ferox Aloe vera – nejsou známy přírodní lokality po staletí pěstovaná, nepodléhá kontrole

52 Aloe gariepensis CITES II Aloe Aloe castanea CITES II

53 Succulentní pryšce Euphorbia sp. CITES II. 10 druhů CITES I Euphorbia: 2000 druhů, 700 druhů sukulentních, Afrika (Asie, Amerika, J. Evropa) Euphorbia pachypodioides Madagaskar Obchodovány v klidové fázi bez listů

54 Cykasy CITES II některé druhy CITES I Dioon edule Mexiko Cycas panzhiuaensis Čína Sběr semen a velkých rostlin ohrožuje přírodní populace

55 Palmy z Madagaskaru CITES II Beccaryophoenix madagascaryensis CITES II Satranala decussilvaeMarojejya darianii Chysalidocarpus decipiens (Dypsis decipiens) a Neodypsis decaryi (Dypsis decaryi) nyní rozšířené v kultuře

56 Stromové kapradiny Dicksonia sp., Cyathea sp., Cibotium sp.

57 Stromové kapradiny - CITES II Cyathea Dicksonia – pouze z Ameriky: D. berteriana D. externa D. sellowiana D. stuebellii živé rostliny častěji odsekané části –bloky, podložka pro epifyty Cibotium barometz – pouze v přírodě sušené kořeny, čínská medicína Amerika, JV Asie, Australie, N. Zéland, Afrika

58 Dřevo - CITES I Dalbergia nigra brazilské růžové dřevo pre-Convention = vyrobeno před zařazením druhu do seznamu CITES

59 Dřevo - Appendix II and III Swietenia Pericopsis Gonystylus Hlavní obchodní cesty

60 Vzácné dřevo Swietenia – jihoamerický mahagon CITES II S. macrophylla – export: Brazílie, Bolívie, Peru - import V. Británie – minulost Pericopsis elata – afrormosia - Z Afrika – export řeziva: Kameroon, Kongo - import: Itálie, Japonsko, Belgie, Taiwan Gonystylus sp. – ramin – lehké a tvrdé tropické dřevo z bažinného pralesa, ilegální těžba v chráněných územích - export: Indonézie, Malaysie, Brunei Darussalam -import: USA, EU (Itálie): špalíky, rámečky, sošky, žaluzie, okna, dveře

61 Léčivé rostliny – ženšen sušený kořen – celý, drcený, mletý Panax quinquefolius Panax quinquefolius – USA, Canada. Pěstovaný, ale i sběr v přírodě. Panax ginseng – korejský, orientální, čínský. Největší export: Korea CITES II – pouze populace v Rusku – pouze tam poslední lokality

62 Zpráva o dovozu 564 exemplářů ženšenu ČIŽP ve spolupráci s celní správou zajistila v březnu 2004 zásilku z Ruska, která obsahovala 564 kořenů ženšenu (Panax ginseng). Ruská populace tohoto druhu je chráněna dle Mezinárodní úmluvy CITES a k jeho dovozu do České republiky jsou třeba povolení dle zákona č. 16/1997 Sb. Tato povolení nebyla při dovozu předložena. Kořeny byly vydávány za jiný druh. Provedením mikroskopické a chromatografické analýzy bylo prokázáno, že se jedná skutečně o ženšen. Na základě zjištěných skutečností zahájila ČIŽP s dovozcem správní řízení o odebrání exemplářů a řízení o přestupku.

63 Tillandsia – Air Plants Tillandsia xerographica CITES II 300 druhů Amerika CITES II:, T. kammii, T. kautskii, T. mauryana, T. sprengeliana, T. sucrei, T. harrisii, T. xerografica

64 Cattleya hybrid Sarracenia sp. Echinocereus sp. Orchidaceae semenáče Gastrodia (Orchidaceae) Čínská medicínavýjimka CITES II

65 Výjimky supermarketové rostliny Kaktusy, Cyclamen persicum, Euphorbia trigona, Phalenopsis hybrid

66 Nejdůležitější CITESOVÉ rostliny jeich části, deriváty, výrobky Výjimky z kontroly Souhrn


Stáhnout ppt "Systematika CITES rostlin Ing. Zuzana Balounová, PhD. 1/2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google