Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Podpora EU v oblasti vědy a výzkumu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Podpora EU v oblasti vědy a výzkumu."— Transkript prezentace:

1 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Podpora EU v oblasti vědy a výzkumu

2 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Národní kontaktní organizace pro 7. Rámcový Program Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 www.tc.cz

3 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů CZELO www.czelo.czwww.czelo.czwww.czelo.cz Projekt Technologického Centra AV ČRProjekt Technologického Centra AV ČR České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj – CZELO zdarmaHlavním úkolem České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj – CZELO - je napomáhat úspěšnému zapojení českého výzkumu do evropské výzkumné spolupráce, a to zejména prostřednictvím Rámcových programů pro výzkum a vývoj. Kancelář poskytuje zdarma služby výzkumníkům ze všech oborů a vývojových organizací v České republice.

4 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 7. RÁMCOVÝ PROGRAM www.cordis.europa.eu

5 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 19831.RP... 19944.RP – rozpočet 13,3 mld. €. ČR: 225 projektů. ČR se účastnila prostřednictvím programu INCO (rozpočet 0,6 mld. €, tj. cca 5% z rozpočtu 4.RP ) 19985.RP – rozpočet 14,96 mld. €. ČR 451 projektů „účast po dohledem týmů EU“ (placená účast, 100% návratnost) 2002 2006 - 2013 6.RP – rozpočet 17,5 mld.€ „rovnoprávná“ účast organizací z kandidátských zemí Nové nástroje: NoE, IP; Tradiční nástroje: STREP, CA, SSA 7.RP – rozpočet 50,2 mld.€ !!! Reálné zvýšení prostředků cca o 40% na rok (v roce 2013 o 75% více než v roce 2006). Důležitá změna: ERC: financování základního výzkumu. Rámcové Programy EU

6 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Postavení České republiky v RP Doba trvání 5.RP: 1998-2002 ČR od září 1999 – zapojení do RP EU; Příspěvek české vlády do rozpočtu 5.RP v relaci k HDP 6.RP: 2002-2006 7.RP: 2007-2013

7 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Statistics of the FP6 participation (z ledna 2006) Celkově 41 233 partnerství v 5 327 projektech s celkovým rozpočtem 15 194 MEuro ČR:ČR: 594 participací v 485 projektech Průměrný rozpočet českého partnera: 166 000 Euro Výše grantu (průměr): 119 000 Euro

8 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů FP7 Dne 21.9.2005 schválila EK znění Specifických programů 7. rámcového programu 2007-2013. Vyhlášení prvních výzev 7 RP: 22.12.2006 (uzávěrky duben – květen 2007) Očekávaná 2 velká výzva: listopad 2007Očekávaná 2 velká výzva: listopad 2007 Texty programů, výzvy k dispozici, historie vzniku FP7 na: http://www.cordis.europa.eu/fp7/. http://www.cordis.europa.eu/fp7/ http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html

9 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů POZOR! POUZE elektronickyŽádosti FP7 projektů se podávají POUZE elektronicky EPSS pro podávání na: https://www.epss-fp7.org

10 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů FP7 - zjednodušení Hlavním rysem 7RP je podstatné zjednodušení jeho fungování ve srovnání s předcházejícími programy (hlavně FP5, FP6). Zjednodušení se týkají celého cyklu financování, schémat financování, administrativních a finančních pravidel a postupů a rovněž srozumitelnosti a praktické použitelnosti dokumentů.

11 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 4 specifické programy 7RP: Spolupráce - výzkumné činnosti v rámci nadnárodní spolupráce, od projektů a sítí založených na spolupráci po koordinaci výzkumných programů. Nedílnou součástí této akce je mezinárodní spolupráce mezi EU a třetími zeměmi. Priority určeny EK. Myšlenky - zřídí se nezávislá Evropská rada pro výzkum, která by měla podporovat „hraniční výzkum“ řízený výzkumnými pracovníky a prováděný jednotlivými týmy, které si konkurují na evropské úrovni, ve všech vědeckých a technických oblastech, včetně strojírenství, sociálně-ekonomických a humanitních věd. Výzkumníci si sami určí priority. Lidé - činnosti podporující odbornou přípravu a profesní rozvoj výzkumních pracovníků, tzv. akce „Marie Curie“. Kapacity – budou podporovány klíčové aspekty evropského výzkumu a inovačních kapacit: výzkumné infrastruktury; výzkum prováděný ve prospěch SMEs; regionální klastry zaměřené na výzkum; otázky „vědy ve společnosti“; „horizontální“ činnosti v rámci mezinárodní spolupráce.. JRC (1751 Mld. Euro)JRC (1751 Mld. Euro) EURATOM (2751 Mld. Euro)EURATOM (2751 Mld. Euro)

12 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Rozpočet 7FP Program RP7ObsahRozpočet KOOPERACE(SPOLUPRÁCE) 10 tématických okruhů32,365 Mld Euro MYŠLENKYPrůlomový výzkum ve všech vědeckých a technických oborech 7,46 Mld Euro LIDÉRozvoj vědecké kariéry4,728 Mld Euro KAPACITYVýzkumné infrastruktury, podpora MSP, regionální klustry pro výzkum 4,217 Mld Euro JRC„nejaderné aktivity“1,751 Mld Euro

13 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Program SPOLUPRÁCE bude rozdělen do 10 podprogramů: zdraví; potraviny, zemědělství a biotechnologie; informační a komunikační technologie; nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie; energetika; životní prostředí (včetně změny klimatu); doprava (včetně letectví); sociálně-ekonomické a humanitní vědy; bezpečnost; kosmický výzkum.

14 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů KOOPERACE (SPOLUPRÁCE) Ve všech 10 tématech realizována prostřednictvím: Projektů využívající mezinárodní spolupráce Společných technických iniciativ - JTI a Evropských technologických Platforem - ETP: http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html Propojení výzkumu, bank, podniků, silná vazba na národní programy Koordinací výzkumných programů, které neřídí EK (ERANET plus) a posílením propojení s EUREKOU a COSTEM Spoluprácí s třetími zeměmi.

15 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Joint Technology Iniciatives: 1. Inovativní medicína 2. Nanoelektronika 2020 3. Vestavěné výpočetní systémy 4. Vodíkové a palivové články 5. Aeronautika a letecká doprava 6. GMES: Globální monitorování pro životní prostředí a bezpečnost. http://cordis.europa.eu/technology- platforms/home_en.html

16 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů JTI – co to je? Nový nástroj FP7 Rámec aplikovaného a průmyslového výzkumu Zvýšený poměr soukromého (industriálního) financování Konzistence výzkumu v dané technologické oblasti Rozvoj a zasíťování regionálních klastrů Zlepšení výzkumného prostředí Zrychlení získávání nových poznatků, zavádění inovací

17 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Evropské Technologické Platformy Co to je? Sdružení průmyslových podniků, MSP, výzkumných a finančních institucí, zástupců EK, státních a regulačních orgánů, uživatelů a spotřebitelů. …..organizací podílejících se na výzkumu, vývoji a inovacích v daném průmyslovém odvětví.

18 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Strategie výzkumu (SRA) Výzkum v 6 RP: Nový přístup k efektivitě výzkumu Univerzitní výzkum Průmyslový výzkum Inovace produktu Univerzitní výzkum Průmyslový výzkum Inovace produktu

19 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Cíle ETP Definovat společné střednědobé až dlouhodobé výzkumné a technologické priority (vize, SRA) Podporovat partnerství mezi soukromými a veřejnými institucemi (Public - Private Partnership) Mobilizovat finanční zdroje (národní podpora výzkumu, Strukturální fondy, Rámcové programy EU, Evropská investiční banka, EUREKA).

20 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Existujících 31 ETP: The European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (H/FC) European Nanoelectronics Initiative Advisory Council -ENIAC Nano Medicine-Nano technologies for Medical Applications Plants for the Future Water Supply and Sanitation Technology Platform (WSSTP) The European Technology Platform on Photovoltaics Technology Platform on Sustainable Chemistry Innovative and Sustainable Use of Forest Resources European Technology Platformfor Global Animal Health (GAH) ERTRAC European Road Transport Research Advisory Council ERRAC European Rail Research Advisory Council WATERBORNE Technology Platform The Mobile and Wireless Communications Technology Platform (eMobility) Innovative Medicines for Europe Embedded Systeme (ARTEMIS) Advisory Councilfor Aeronautice Research in Europe-ACARE The European Space Technology Platform (ESTP) The European Steel Technology Platform The Future of: Textiles and Clothing (ETP-FTC) MANUFUTURE -Platform on Future Manufacturing Technologies The European Construction Technology Platform (ECTP) EuMaT -Advanced Engineering Materials and Technologies The European Technology Platform on Industrial Safety The NEM Initiative - on NETWORKED and ELECTRONIC MEDIA Food European Technology Platform "Food for Life" Networked European Software and Services Initiative (NESSI) EUROP, the European Robotics Platform Photonics 21 -The Photonics Technology Platform The Integral Satcom Initiative (ISI) Electricity Networks of the Future Zero Emission Fossil Fuel Power Plants ???

21 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů KOOPERACE (cca 32,3 Mld Euro) Rozpočet všech 10 témat na léta 2006 – 2013: Zdraví6,05Zdraví6,05 Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1,93Potraviny, zemědělství a biotechnologie 1,93 Informační a komunikační technologie9,11Informační a komunikační technologie9,11 Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 3,50Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie 3,50 Energie 2,30Energie 2,30 Životní prostředí, včetně klimatických změn 1,80Životní prostředí, včetně klimatických změn 1,80 Doprava, včetně letectví4,18Doprava, včetně letectví4,18 Sociální, ekonomické a humanitní vědy 0,61Sociální, ekonomické a humanitní vědy 0,61 Bezpečnost 1,35Bezpečnost 1,35 Kosmický výzkum1,43Kosmický výzkum1,43

22 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů MYŠLENKY (NÁPADY) Nejde jen o základní výzkum, ale o nové poznání ve vědě a technice vůbec (výzkum atakující současné meze poznání) Evropská Výzkumná Rada (European Research Council - ERC), sestávající z: A) vědeckého řídícího výboruA) vědeckého řídícího výboru (reprezentanti evropského výzkumu) … schvalování pracovních programů a vybraných projektů pro financování, řízení programu a B) implementační strukturyB) implementační struktury … příprava ročních pracovních programů, řízení evaluací atd. ERC – členové: uznávaní vědci: z ČR prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

23 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů LIDÉ Akce Marie CurieAkce Marie Curie Studijní pobyty a sítě pro začínající výzkumníky; Celoživotní vzdělávání, rozvoj kariéry výzkumníka Partnerství „akademie – průmysl“ Posílení mezinárodní dimenze Specifické aktivity (zvyšování veřejného povědomí, vzdělávací politiky).

24 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů KAPACITY e-infrastructuryVýzkumné infrastruktury (podpora existujícím infrastrukturám: e-infrastructury –Geant, Grid-, podporování nových infrastruktur) MSPVýzkum ve prospěch MSP (CRAFT, výzkum pro asociace MSP) Podpora Znalostních regionů (výzkumné klustry: asociace univerzit, výzkumných center, podniků, regionálních úřadů) Výzkumný potenciál (pro konvergující –sbíhající se- regiony: výměny výzkumníků, organizace workshopů, konferencí a transferu znalostí, hodnocení úrovně výzkumu) Věda a společnost Aktivity mezinárodní spolupráce.

25 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Srovnání RP se SF: Strukturální FondyRámcový Program Poslání Podpora hospodářské a sociální soudržnosti uvnitř EU Podpora globální konkurenceschopnosti EU Podpora projektů Národní operační programy EK (DG-Research) ERC Subjekt financování Infrastruktury a jejich vybavení, lidské zdroje Výzkum, vývoj, inovace, demonstrace, sítě excelence Kdo hodnotí Národní hodnotiteléExperti z celého světa (peer review)

26 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Nová pravidla oproti 6RP (ICPC)Kolaborativní projekty zaměřené na zapojení partnerů z INCO zemí musí mít minimálně 4 účastníky – 2 z různých členských nebo asociovaných států a 2 z různých INCO (ICPC) zemí Zrušena kolektivní odpovědnost Nákladové modely zrušeny (zrušen AC model financování) Změna v posuzování uznatelných nákladů (použití pro projekt bez dalších podmínek) Nová terminologie v oblasti vlastnických práv: Background – Foreground (knowledge) Dvoukolové předkládání projektů Dvoukolová evaluace; evaluace na dálku, větší volnost EK pro stanovení evaluačních kriterií.

27 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pravidla účasti v 7RP: Navržena EK, schvalována Evropským Parlamentem a Radou Publikována jako nařízení v Úředním věstníku Definují: pojmy a jejich obsah, práva a povinnosti účastníků, podmínky účasti, podmínky pro poskytnutí finanční podpory, formu podpory, zásady diseminace.

28 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Nový prvek: Garance Dodatek CA17 Evropského Parlamentu k pravidlům účasti v FP7 (připravených EK) Předpoklad FP7: EK proplatí 85% grantu v průběhu projektu a 10% bude sloužit jako zádržné, 5% jako garance. Celých 15% bude umístěno na speciální účet EIB s úrokovou sazbou, po dobu kdy projekt běží, získané úroky budou využity ke krytí nákladů v případě pochybení projektového partnera/partnerů příp. vráceny do FP7 10% zádržného bude proplaceno partnerům po úspěšném ukončení projektu. Nejsou-li problémy s projektem: 5% garance bude také proplaceno partnerům, úroky přejdou na EK. Pochybení partnera v projektu: Když úroky nepostačí k pokrytí pochybení partnera projektu, ostatním partnerům bude kráceno jejich 5% zádržného do výše 1% původního grantu EK.

29 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Evaluace Nový přístup Nový přístup k hodnocení – snaha o zjednodušení komplikovaných kriterií (6RP). Evaluace založena na individuální bázi, hodnotitelé nezávislí, objektivní. Vše co spojeno s hodnocením: tajné. (Ale v FP7 dostupný seznam jmen hodnotitelů).

30 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Evaluace Pouze 3 kriteria hodnoceníPouze 3 kriteria hodnocení Je zcela jasné, že bude docházet k situaci, že několik projektů bude mít stejné hodnocení Úspěch dobrého projektu tedy více závisí na individuálním přístupu hodnotitelů a závěrečném rozhodnutí komise v rámci PANELu.

31 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Evaluace – nová kriteria hodnocení: S/T QUALITYIMPLEMENTATIONIMPACT “Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed by the call)” “Quality and efficiency of the implementation and the management” “Potential impact through the development, dissemination and use of project results” Soundness of concept, and quality of objectives. Progress beyond the state-of the-art Quality and effectiveness of the S/T methodology and Work Plan. Appropriateness of the management structure and procedures Quality and relevant experience of the participants Quality of the consortium (including complementarity, balance) Appropriateness of the allocation and justification of the resources to be committed (budget, staff, equipment). Contribution, at the European [and/or international] level, to the expected impacts listed in the work programme under the relevant topic/activity Appropriateness of measures for spreading excellence, exploiting results, and disseminating knowledge, through engagement with stakeholders, and the public at large. Evaluation criteria applicable to Collaborative proposals

32 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Minimální podmínky účasti v FP7: 3 nezávislí účastníci ze 3 členských nebo asociovaných zemí (MS nebo AC) Fyzické osoby se mohou účastnit Podmínky mohou být upraveny pracovním nebo specifickým programem (počet a typ účastníků, jejich sídlo ….) Specifické případy pro určité typy „akcí“: povolený jediný účastník, složený ze členů, kteří splní podmínky minimální účasti, INCO (2 MS nebo AC + 2 INCO země), mezinárodní organizace a „třetí“ země mohou být dalším účastníkem za předpokladu splnění minimální podmínky účasti.

33 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Výzvy k podávání projektů: Finanční podporu projektům lze přiznat pouze na základě veřejné výzvy s následujícími výjimkami: Koordinační a podpůrné akce, kde příjemce je předem veřejně oznámen pracovním nebo specifickým programem Koordinační a podpůrné akce pro nákup zboží nebo služeb pro EK Koordinační a podpůrné akce pro jmenování nezávislých expertů Další akce stanovené finančními regulacemi nebo pravidly jejich implementace.

34 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Pravidla související: pravidla o procesech podávání, hodnocení a výběru projektů (včetně dvoustupňových procesů podávání a hodnocení) pravidla pro jednotný způsob ověřování právní subjektivity a finanční kapacity účastníků pravidla pro hodnocení projektů (evaluační postupy) nezávislými experty kritéria základních etických principů, jejichž porušení vyloučí projekt z procesu hodnocení

35 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Implementace projektů účastníci pracují společně na řešení projektu vůči EK vystupují individuálně (zrušena finanční kolektivní odpovědnost) EK bude hodnotit míru rizika, zavádí mechanismy na pokrytí případných finančních ztrát (Financial Guarantee Mechanism for FP7) je-li implementace projektu nemožná nebo účastníci projektu nejsou schopni dosáhnout výsledku, EK projekt ukončí konsorciální dohoda bude povinná s výjimkou oznámenou ve výzvě k podávání návrhů projektů budou umožněny změny ve složení konsorcia v FP7 povinná Grantová dohoda.

36 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Příprava modelové grantové smlouvy pro 7.rámcový progam Modelová grantová smlouva k dispozici na webu EU: http://cordis.europa.eu/fp7/calls- grantagreement_en.html Grantová smlouva doplňuje obecná pravidla účasti v 7.RP o konkrétní ustanoveníGrantová smlouva doplňuje obecná pravidla účasti v 7.RP o konkrétní ustanovení: specifikuje práva a povinnosti účastníků projektů (včetně IPR), stanoví, které části příspěvku ES budou založeny na náhradě způsobilých nákladů –refundace- a které části budou mít formu paušální částky nebo pevné sazby (rovněž stanoví výši pevné sazby/pevných sazeb na nepřímé náklady), stanoví, jaké změny ve složení konsorcia budou vyžadovat předchozí vyhlášení soutěže atd.

37 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Finanční příspěvky I. Kdo může získat příspěvek společenství: Právnické a fyzické osoby se sídlem v MS nebo AC nebo založené podle zákonů společenství (včetně JRC) Mezinárodní organizace evropského zájmu Právnické osoby se sídlem v INCO zemi Mezinárodní organizace a třetí země jiné než INCO, je-li specifikováno pracovním nebo specifickým programem nebo je-li jejich účast nezbytná pro průběh projektu nebo na základě smlouvy příslušné země s EU.

38 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Finanční příspěvky II. Druhy finančního příspěvku : refundace povolených nákladů paušální sazby pevné sazby Certifikované vyúčtování ANO, ale oproti FP6 modifikováno Vždy platný princip NEZISKOVOSTI

39 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Refundace povolených nákladů princip spolufinancování a neziskovosti lze kombinovat s předem stanovenou pevnou částkou účastníci vykazují přímé a nepřímé povolené náklady projektu (s variantou paušální režie pro ty, kteří nemohou vykazovat reálné nepřímé náklady) pouze aktuální ekonomické náklady vynaložené v době trvání projektu podle obvyklých účetních a organizačních principů partnerské organizace náklady vynaložené pouze na dosažení cílů projektu zanesené v účetnictví organizace osobní náklady – lze užít i průměrné hodnoty, je-li to v organizaci obvyklé.

40 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Refundace pevnou a paušální částkou pro celý projekt nebo jeho vybrané části v kombinaci s refundací dovolených nákladů. pro sítě excelence (NoE) je specifická paušální maximální sazba podle počtu integrovaných vědců (limit) a podle dosaženého výsledku. nebude požadováno vyúčtování nákladů

41 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Maximální % refundace nákladů výzkum a vývoj - 50 % projektových nákladů s výjimkou: 75 % pro SME, neziskové výzkumné organizace, střední a vysoké školy a organizace veřejného zájmuvýzkum a vývoj - 50 % projektových nákladů s výjimkou: 75 % pro SME, neziskové výzkumné organizace, střední a vysoké školy a organizace veřejného zájmu demonstrační aktivity 50 % další aktivity – až do 100 % (management, auditing) hraniční výzkum až do 100 % koordinační a podpůrné akce až do 100 % trénink a rozvoj vědecké kariéry – 100 %

42 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Finance v projektech Rozpočty jednotlivých partnerů musí být vyrovnané !!!!! Vyvarujte se toho, že 1 z partnerů provede většinu práce a spotřebuje většinu rozpočtu Nepřehánějte výši nákladů na „personnel“ a „overheads“ Přesný rozpis a plánování cestovních nákladů Vyrovnaný rozpočet v případě „třetích zemí“ Evropa – „třetí země“.

43 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Uplatnění nároku na odpočet daně u institucí výzkumu a vývoje (vysoké školy, příspěvkové organizace Akademie věd ČR - od 1.1.2007 vědecko výzkumné instituce) Nárok na odpočet daně se uplatňuje podle ustanovení § 72 až 79 zákona o DPH. Přitom základní podmínkou pro uplatnění nároku na odpočet daně je použití přijatých zdanitelných plnění (zboží, služeb, popř. nemovitostí) plátcem pro uskutečnění jeho ekonomické činnosti. http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID- 53EDF4E6-75B4384A/cds/xsl/182_7784.htmlhttp://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID- 53EDF4E6-75B4384A/cds/xsl/182_7784.html

44 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Duševní vlastnictví: Nové termíny:Nové termíny: „background“= vlastnictví účastníků před zahájením projektu (vkládané vlastnictví), které je potřebné pro projekt nebo užívání jeho výsledků „foreground“= výsledky projektu. Větší flexibilita vztahů uvnitř konsorcia (CA). Byla zrušena povinnost oznámit EK zveřejnění výsledků. Výsledky jsou vlastnictvím účastníků, kteří je vytvořili. V případě, že nelze jejich podíly přesně určit, jsou společné (doporučuje se smluvně ošetřit). 1.

45 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Duševní vlastnictví: každý z vlastníků výsledků (pokud není smluvně určeno jinak) může po předchozím oznámení udělit neexklusivní licenci třetí straně. S partnery projektu (ostatními vlastníky) se musí náležitě vyrovnat, případný převod vlastnických práv třetí straně může být předem omezen EK v grantové smlouvě, výsledky s potenciálem průmyslového využití musí být ochráněny; jejich vlastník může tuto povinnost převést na jiného partnera nebo EK v publikaci nebo patentu musí být zmínka o finančním příspěvku EK (7RP). 2.

46 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Duševní vlastnictví: Práva přístupu k vkládanému vlastnictví: účastníci definují své vlastnictví a mohou určit vyloučení přístupu ostatních partnerů požadavek na právo přístupu vznášejí písemně účastníci projektu do jednoho roku nebo podle odsouhlasené dohody není třeba informovat EK o poskytnutí práva přístupu účastníkům ze třetích zemí smlouva o grantu může v odůvodněných případech (např. hraniční nebo bezpečnostní výzkum) obsahovat speciální ujednání ze strany EK. 3.

47 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Evropská Investiční Banka (EIB) EIB poskytne úvěry na vybrané projekty 7RPEIB poskytne úvěry na vybrané projekty 7RP EU uděluje grant EIB na pokrytí rizik úvěrů, které banka poskytne na podporu výzkumných cílů 7.RP (JTI) EIB tyto úvěry poskytne transparentně a spravedlivě EK má právo vznést námitky proti použití finančního nástroje na sdílení rizik na určité úvěry podle podmínek grantové smlouvy.

48 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Podávání projektů Priority jsou popsány v pracovním programu, text pracovního programu se bude měnit v průběhu 7RP. PROSINEC 2006: Pracovní program pro roky 2007 - 2008 V květnu očekávány INCO výzvy.

49 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů INCO Call Identifier PublicationClosureActivity/AreaFunding Scheme Budget (€m) FP7-INCO -2007-2 2 May 2007 4 September 2007 Bilateral coordination for the enhancement and development of S&T Partnerships Support Actions ? (2008 budget) FP7-INCO -2007-3 2 May 2007 4 September 2007 Supporting the coordination of national policies and activities of Member States and Associated States on international S&T cooperation 3.1 ERA-NET "International Cooperation" - 3.1.1. preparatory actions for ERA NET - 3.1.2. ERA-NET 3.2 ERA-NET PLUS "International Cooperation" Coordination and Support Actions ? (2008 budget)

50 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Řízení přípravy projektu Plánování projektu pro FP7

51 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Co je nezbytné učinit předtím, než se rozhodnete začít psát projekt: Mít jasný záměr Prostudovat si Pracovní program Vybrat si výzvu a akční linii, do které projekt zařadíte Zvolit formální typ projektu Zvážit využití výstupů projektu Mít sestavené partnerské konsorcium Zvážit financování – spolufinancování

52 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Řízení projektu v jednotlivých fázích Příprava projektu Negociace projektu Vlastní řešení projektu

53 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Příprava projektu – hlavní fáze Stanovení dlouhodobé strategie Vydefinování cílů projektu Lobbing Výběr partnerů Vydefinování role partnerů Napsání projektu Rozdělení financí Jednotlivé fáze nejdou sekvenčně za sebou, ale prolínají se

54 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Stanovení dlouhodobé strategie Víme co chceme řešit, otázka jak toho dosáhnout Dlouhodobá strategie nepředpokládá, že úspěchu dosáhneme okamžitě, k cílí se blížíme postupně (pro začátek použijeme jednodušší instrument) Kde můžeme s myšlenkami uspět (nejít vždy cestou hlavní akční linie – velká konkurence) Stát se viditelným – souvisí s lobbingem Boj o možnost řešit své myšlenky v silnějším týmu někoho jiného

55 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Vydefinování cílů projektu Doporučuje se diskuse s potenciálními partnery (brainstorming) Vyjasnit si co chceme dělat Vyjasnit si, jak se prolíná s prioritami komise V jaké akční linii je možné realizovat to co chceme Jedna se o nejnáročnější fázi, někdy trvá déle než rok

56 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Lobbing Prezentovat EK a odborné veřejnosti důležitost vašich myšlenek (někdo z odborné veřejnosti bude později váš projekt hodnotit, na druhé straně ale POZOR: může být váš konkurent) Koordinovat záměry projektu se záměry odpovídajícího oddělení DG-Research Dát o sobě vědět – vybudovat o sobě (o organizaci) povědomí evropského „leadera“ v určité oblasti (nemusí to být celá priorita, ale např. něco speciálního – expert na mobilní GIS v zemědělství).

57 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Výběr partnerů Největší problém pro tým, který začíná. Jde o to sehnat tzv. hlavní hráče - key players; zapojení se do konsorcia „zvučného“ jména. Nástroje: Cordis partner search – okresní přebor bez perspektivy postupu Ideal IST – druhá liga, ale vhodná soutěž pro ty, kteří začínají a chtějí dlouhodobě výše Info dny, brokerage v Bruselu – první liga, vyskytují se vyhledávači talentů z nejsilnějších týmů Týmy běžících projektu, clustery, apod. – extraliga klubu vyvolených

58 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Vydefinování role partnerů Důležitá etapa v přípravě projektů Partneři se musí doplňovat, ne překrývat (určitá zastupitelnost je ale vhodná) Vyhnout se partnerům - konkurentům (v některých velkých projektech se to vyskytuje, ale to je hra největších hráčů) Ujasnit si, zda daný partner je schopen splnit co od něho očekáváte Ujasnit si, zda daný partner není na černé listině (to je něco co oficiálně neexistuje, ale bezpečně funguje) Pokud chcete mít v projektu významný vliv musí výběr partnerů a jejich role odpovídat vaším záměrům.

59 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Napsání projektu Nejkratší a někdy i relativně nejjednodušší fáze Doporučuji pracovat v určitém core týmu zkušených lidí (úzký a osvědčený tým) Odborníci by měli dodat odborné části textů Je vhodné upravovat 1. verzi projektu společně na přípravném meetingu Finalizace projektu: pouze 1 osoba, která umí anglicky (konzistentní projekt) V FP7: důležitý POTENCIÁLNÍ DOPAD projektu.Projekt opřený o konečné uživatele, pilotní lokality – aplikaci….. V FP7: důležitý POTENCIÁLNÍ DOPAD projektu.

60 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Negociace projektu Negociaci musí řídit dobrý koordinátor - někdo, kdo má s projekty zkušenost (projekt může v negociaci zkrachovat) Cílem negociace je jednak připravit veškeré administrativní náležitosti projektu, připravit detailní popis řešení projektu, ale také přesvědčit projektového úředníka, že jste nejlepší tým a projekt dovedete do konce. Neúspěch projektu je i jeho neúspěchem; právě on může navrhnout ukončení projektu.

61 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Některé praktické rady pro řízení projektů V případě problémů se vše snažte řešit s předstihem Svolejte včas jednání řídících orgánů, pokud hrozí problémy Informujte tým o všem, to vytváří pocit spoluzodpovědnosti partnerů za řešení projektů Požadujte striktně dodržování termínu, konsorcium muže rozhodnout o tom že práci převezme v týmu někdo jiný. 7FP dává větší svobody. Partnera, který dlouhodobě neplní své úkoly musíte eliminovat (je vhodné užít takovou metodu, která neohrozí zbytek projektu)

62 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Před podáním projektu… Odpovídá plánovaný projekt výzvě, do které ho podáváme? Je správný rozpočet? Vyrovnaný rozpočet, správné finanční schéma? Splňuje náš projekt „eligibility“ kriteria? Je projekt kompletní? Má náš projekt požadovanou a doporučenou strukturu? Je projekt propracovaný do detailů? (velká konkurence, jen nejlepší projekty mají šanci na úspěch).

63 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Elektronické podávání projektu Máme autorizaci všech členů projektového týmu k elektronickému podání projektu? Je část B uložena jako PDF dokument? Dosahuje část B maximálního rozsahu 10 Mbytes? Vytiskněte si část B před elektronickým podáním (skutečně obsahuje to, co chceme do Bruselu poslat?)

64 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Otevřené výzvy pro podávání projektů Information and Communication Technologies FP7-ICT-2007-CFET Open scheme FP7-ICT-SEC-2007-1 Joint Call between ICT and Security Themes on Critical Infrastructure Protection Security FP7-ICT-SEC-2007-1 Joint Call between ICT and Security Themes on Critical Infrastructure Protection Socio-economic sciences and Humanities FP7-SSH-2007-1Socio-Economic Sciences and the Humanities

65 20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů Activities of International Cooperation FP7-INCO-2007-3Activities of International Cooperation ERA-NET - ERA-NET PLUS Support for the coherent development of research policies FP7-COH-2007- 2.2-OMC-NET Support to bottom up policy coordination initiatives undertaken by several countries and regions (OMC-NET) Otevřené výzvy pro podávání projektů


Stáhnout ppt "20.11.2007 PardubiceNK ČR - Školení projektových manažerů 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Podpora EU v oblasti vědy a výzkumu."

Podobné prezentace


Reklamy Google