Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence pádu a zranění pacienta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence pádu a zranění pacienta"— Transkript prezentace:

1 Prevence pádu a zranění pacienta
Mgr. Válková Monika

2 Bezpečné zdravotnictví
Lucemburská deklarace k bezpečí pacientů ( duben 2005) Cílem je snížení rizika a závažnosti dopadu na samotného pacienta Doporučení státům EU věnovat pozornost mimořádným událostem Kniha bezpečí –realizace Lucemburské deklarace do praxe ( MZ )

3

4

5

6 Nežádoucí události ve zdravotnictví
Záměna pacienta, výkonu, strany, či orgánu Chybné podání léku Pády pacientů Napadení pacienta nebo personálu Sebevražda ve zdravotnickým zařízení Únos dítěte ze ZZ Poškození pacienta zdravotnickou technikou,při výkonu Únik informací ze zdrav. dokumentace

7 Pády a zranění pacienta
Pacient v nemocnici je vystaven většímu riziku pádu než zdravý člověk. Jeho fyzická kondice je narušena nemocí a léčbou, psychická kondice v důsledku přirozené obavy o vývoj zdravotního stavu.. Pády mohou mít pro pacienty fatální následky, zhoršují pověst zdravotnického zařízení a představují zvýšené náklady spojené s léčbou zraněného pacienta. Pády u starších pacientů jsou jedním z typických komplexních geriatrických symptomů a signalizují přítomnost často mnohočetné orgánové patologie.

8 Pády a zranění pacienta
Cíl: Identifikace rizikových pacientů dle rizikových faktorů pro vznik pádu Zajištění dostatečné informovanosti pacienta, získat jej pro spolupráci Omezení faktorů vzniku pádu Zajistit bezpečnost pacienta Minimalizovat komplikace vzniklé při pádu Informovat pacienta o důvodu a způsobu prevence a opatření snižující rizika

9 Rizikové faktory Věk nad 65 let Polymorbidita Pády v anamnéze
Nesoběstačnost 3D ( demence, deprese, delirium) Ortostatická hypotenze

10 Nejčastější příčiny pádů
Vnitřní faktory: Onemocnění – kardiovaskulární neurologická pohybového aparátu smyslová psychiatrická Užívání léků – antipsychotika, anxiolytika, hypnotika, antidepresiva

11 Nejčastější příčiny pádů
Zevní faktory Přístroje/pomůcky – pacemaker, chodítka, obuv, smyslové kompenzační pomůcky Prostředí – denní doba, fyzická aktivita, dav lidí, kluzká podlaha, tmavé chodby, neznámý terén, schody, koupelna, lůžko, vozík Zahájení RHB Zahájené používání kompenzačních pomůcek

12 Postup I. zhodnocení rizika
Při příjmu v rámci zjišťování ošetřovatelské anamnézy zhodnotíme stav pacienta Zaznamenáme skóre do příslušné ošetřovatelské dokumentace Posouzení rovnováhy a chůze: obtíže při vstávání a sedání nestabilita při otáčení a sedání nestabilita při šťouchnutí do hrudní kosti snížená výška kroku nestabilita při nerovném povrchu nestabilita při otáčení zvýšené odchylky z dráhy

13 Postup II. prevence pádu při zjištění rizika vzniku
V pravidelných intervalech identifikujeme rizika vzniku pádu dle stavu pacienta ( alespoň 1xtýdně ) Ošetřovatelský plán se stanový dle rizika Věnujte pozornost přiměřené výšce lůžka pacienta Informujte pacienta o možnosti přivolání sestry, použití pomůcek, nutnosti vhodné obuvi – stabilní neklouzavá obuv, provádění hygieny, možnosti použití pomocných zařízení. Informujte rodinu o potřebě vhodné obuvi a případně přinesení lokomočních pomůcek, které pacient doma používá

14 Postup Zajistěte použití pomocných zařízení lůžka
Zajistěte signalizaci na dosah pacienta, při použití na ni bezprostředně reagujte Při použití lokomočních pomůcek – chodítka, berle, protézy – zajistěte dopomoc a doprovod pacienta Při chůzi a pohybu pacienta zajistěte dostatečně suché podlahy, dostatečné osvětlení Pravidelně kontrolujte pokoje pacientů

15 Postup III. při vzniku pádu Při pádu se nepokoušejte pacienta zvedat a držet vzhůru, nechte jej sesunout k podlaze, přidržujte hlavu a trup nebo podložte a přivolejte pomoc Posuďte stav vědomí, schopnost pacienta reagovat na oslovení, zkontrolujte základní životní funkce, zjistěte rozsah možného poranění pacienta po pádu a přivolej lékaře Zajistěte první ošetření pacienta spolu s lékařem Zaznamenej vše do dokumentace a do formuláře ,,Hlášení mimořádní události“ dle metodického postupu v ZZ Informujte při brzkém kontaktu rodinu, pokud došlo k poškození pacienta Zjistěte příčinu pádu a eventuelně proveďte opatření zabraňující opakování pádu

16 Administrativa spojená s pádem pacienta
Při pádu / zranění pacienta vyplňuje formulář: ,,Hlášení mimořádné události“ službu konající sestra záznam provádí také službu konající lékař do dokumentace pacienta vrchní sestra a primář oddělení vyhodnotí opatření, která byla učiněna s následnou edukací pacienta vrchní sestra je povinna se věnovat problematice pádů a vést evidence pádů

17 Přílohy Hodnocení rizika pádu Gaitův funkční test Analýza pádů

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prevence pádu a zranění pacienta"

Podobné prezentace


Reklamy Google