Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Databáze (obecně). data – údaje získané pozorováním, měřením informace – interpretace dat a vztahů mezi nimi (data, která snižují míru entropie) databáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Databáze (obecně). data – údaje získané pozorováním, měřením informace – interpretace dat a vztahů mezi nimi (data, která snižují míru entropie) databáze."— Transkript prezentace:

1 Databáze (obecně)

2 data – údaje získané pozorováním, měřením informace – interpretace dat a vztahů mezi nimi (data, která snižují míru entropie) databáze / báze dat (DB) – obecná struktura pro uchovávání dat systém řízení báze dat (SŘBD) – programové prostředky pro správu dat v databázi databázový systém (DBS) – databáze a systém řízení báze dat rozhraní – prostředky k propojení systémů

3 Cílem HZD je získat z dat informace. Nejvíce aplikací pro hromadné zpracování dat tvoří informační systémy: podnikové IS specializované (speciální) IS Podnikový informační systém je tvořen množstvím agend (např: sklad, účetnictví, mzdy, výroba, evidence docházky). Specializovaný IS je úzce zaměřený na konkrétní činnost.

4 Často bývá spojená datová a aplikační vrstva. Informační systém je tvořen souborem nezávislých programů – agend. IS je tvořen souborem několika specializovaných ISů. Formát a struktura dat jsou definované potřebami každé agendy. problémy: závislost dat a programu (agendy) nekompatibilita a izolovanost redundance a nekonzistence

5 izolovanost a nekompatibilita dat – datový formát definuje aplikace, jiná aplikace nemůže data využívat redundance (nadbytečnost) – jedny údaje jsou uloženy na několika místech nekonzistence (rozpory) – vzniká při neúplné aktualizaci redundantních dat špatné možnosti zabezpečení dat pro neplánované dotazy je potřeba nová aplikace problém zajištění integrity dat

6 integrita (celistvost) – stav databáze, ve kterém jsou všechna data úplná a korektní příklady: věk je kladné číslo každý člověk má věk (pole věk nesmí být prázdné) každý občan ČR má trvalé bydliště k porušení integrity může dojít: špatným ošetřením vstupních dat chybnou definicí databáze (chybou aplikace) chybou databázového serveru

7 Důvody použití: Historie – nerozvinuté prostředky pro databázové systémy Paralelní vývoj více aplikací a nerozvinutá systémová integrace: Různé aplikace v průběhu vývoje mohou začít požadovat stejná data Sloučení společností s různými informačními systémy Jednodušší počáteční vývoj, mělo by se ale počítat s budoucí integrací

8 Často jsou spojené s třívrstvou architekturou. Data jsou uložena a spravována centrálně. Datové soubory mají jednotnou vnitřní strukturu, skrytou vnějším aplikacím. K datům je možno přistupovat jen prostřednictvím rozhraní databázového systému (SŘBD). Je vyřešen současný přístup více klientů, oprávnění, integrita dat atd. Operace v DBS jsou optimalizované, mají malou časovou složitost.

9

10 soubor prostředků k modelování a popisu dat výstupem je databázové schéma – deklarace databáze (šablona databáze) různé prostředky: funkce množiny grafy relace objekty Databáze je něco, do čeho se dají uložit data. Databázové schéma je popis struktury databáze.

11 Data jsou organizována ve stromových strukturách. Mezi záznamy je pouze vztah rodič-potomek: potomek má jednoho rodiče rodič může mít více potomků Pro databáze není příliš výhodné a obecně se nepoužívá. Speciální využití: DNS, LDAP Souborové systémy XML czcom. mendeluseznam

12 Vznikl rozšířením hierarchického modelu. Každá datová položka (uzel) může být propojena a libovolným počtem jiných položek. Umožňuje vazby 1:N, N:M i cyklické vazby. Jedná se spíš o koncept, který již není příliš funkční: univerzální a velice flexibilní těžko popsatelný a implementovatelný Někdy je mezi síťové modely zařazován HTML DOM (Document Object Model)

13 popis dat pomocí relací (tabulek) navržen v roce 1970 (E. F. Codd, v rámci projektu IBM) je postaven na matematickém aparátu - relační algebře využívá standardizovaný dotazovací jazyk SQL velmi rozšířený: Adaptive Server Enterprise (Sybase) DB2 (IBM) Firebird MySQL Oracle Database PostgreSQL SQL Server (Microsoft)

14 kombinace relačního a objektového modelu: dotazovací jazyk SQL nebo jiný relační implementace struktury modelování dat pomocí objektů zapouzdření hierarchie tříd rychlejší dobře podporuje vícehodnotové atributy místo záznamů se pracuje s instancemi objektů existují i čistě objektové databáze není zatím úplně rozšířené

15 Množina n-tic ve tvaru (a 1, a 2, a 3,..., a n ) a i – hodnota atributu v dané n-tici, a i in D i D i – doména atributu (množina hodnot, kterých může atribut nabývat) A i – jméno i-tého atributu (textový řetězec) Příklad: OSOBA(RČ: STRING, VĚK: INTEGER, JMÉNO: STRING) klíč atribut je podtržen domény není povinné uvádět

16 Na chvíli budeme předpokládat, že platí: relace – tabulka schéma / relační schéma – jméno a záhlaví tabulek (definice tabulek) pojmy relace, schéma a tabulka jsou v praxi často zaměňovány, ale neznamenají totéž prvek relace – řádek tabulky atribut – sloupec tabulky doména atributu – datový typ sloupce tabulky příklad: OSOBA(RČ: STRING, VĚK: INTEGER, JMÉNO: STRING) OSOBA(RČ, VĚK, JMÉNO)

17 popis datových struktur pomocí matematické logiky úsporný, jednoduchý a ověřený koncept umožňuje pracovat s daty (tabulkami) před vytvořením programu postavený na množinových operacích součin, sjednocení, průnik, rozdíl, … základ pro dotazovací jazyk SQL

18 standardní množinové operace: kompatibilní sloupce: sjednocení (union) rozdíl (difference) průnik (intersection) kartézský součin (Cartesian product) speciální operace projekce (projection) selekce (selection) / restrikce (restriction) Θ-spojení (Θ-join) přirozené spojení (natural join)

19 BarvaVzhled bílátučně zelenákurzívou červenápodtržené BarvaVzhled růžováKAPITÁLKY zelenákurzívou BarvaVzhled bílátučně zelenákurzívou červenápodtržené růžováKAPITÁLKY BarvaVzhled bílátučně červenápodtržené BarvaVzhled zelenákurzívou

20 BarvaVzhled bílátučně zelenákurzívou červenápodtržené BarvaVzhled růžováKAPITÁLKY zelenákurzívou Barva bílá zelená červená BarvaVzhled bílátučně červenápodtržené Vzhled kurzívou BarvaVzhled bílátučně zelenákurzívou červenápodtržené

21 Barva1Vzhled zelenátučně zelenákurzívou červenápodtržené Barva2VelikostPísmo růžová 17 Arial červená 24 Times zelená20 Courier Barva1VzhledBarva2VelikostPísmo zelenátučnězelená20 Courier zelenákurzívouzelená20 Courier červenápodtrženéčervená 24 Times Písmo Times

22 http://kantorek.webzdarma.cz/

23 Definice relace vyžaduje jednoznačnou identifikaci. Klíč je minimální množina vlastností, které jednoznačně identifikují každou entitu. Příklad – identifikace osoby: jméno + příjmení + datum narození (složený klíč) rodné číslo (jednoduchý klíč) číslo osoby (jednoduchý klíč) Obecně je nejbezpečnější využívat umělé (dumb) atributy, i když to představuje více práce. Klíč je nejzákladnější integritní omezení – tj. každá relace musí mít klíč.

24 Klíčů může být v tabulce více: OSOBY(ID, RČ, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ČOP) Jeden z klíčů označíme jako primární. Volba primárního klíče není důležitá z hlediska analýzy, ale z hlediska implementace. primární klíč by měl být co nejmenší (z hlediska ukládání) hodnoty primárního klíče by měly být snadno porovnatelné nejvhodnější volbou je jeden atribut typu integer nejvýhodnější pro stroje, lidé s databázemi nepracují

25 referenční integritní omezení (foreign key) atribut jedné relace (R2), který je označen jako cizí klíč, musí mít: prázdnou hodnotu hodnotu primárního klíče jiné relace (R1) R1 – hlavní relace (master, parent) R2 – vedlejší relace (detail, dependent) Příklad: VZTAHY(ID_VZTAHY, ID_OSOBY1, ID_OSOBY2, DATUM) ID_OSOBY1 a ID_OSOBY2 jsou cizí klíče

26 http://kantorek.webzdarma.cz/


Stáhnout ppt "Databáze (obecně). data – údaje získané pozorováním, měřením informace – interpretace dat a vztahů mezi nimi (data, která snižují míru entropie) databáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google