Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace na trhu s plynem v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace na trhu s plynem v ČR"— Transkript prezentace:

1 Situace na trhu s plynem v ČR
Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Zdeněk Kánský ENA s.r.o.

2 1. Cenové spory Rok 2004 vyřešen – vráceno 48 mil. Kč
Rok 2005 – čeká se na rozhodnutí ERÚ Pro: špatné ceny za skladování, za 1. Q a vzorec pro přepočet kursu Kč/USD Proti: nárůst cen ropy, slevy poskytnuté OZ za 2. pol od distribučních společností Rok 2006 včetně 1. Q 2007 regulace ceny včetně komodity

3 Diskuse o oprávněnosti položky
„dodatečné náklady na znovuotevření trhu“: Dopis SVSE na ERÚ: „V ceníku ERÚ pro rok 2006 je u ceny plynu za komoditu zahrnuto 16,08 Kč/MWh s tím, že se jedná o náklady na znovu otevření trhu s plynem. Dle našich propočtů se jedná o cca 1,6 mld. Kč za rok 2006.“ Odpověď ERÚ (ing. Němeček): „Pokud jde o částku 16,08 Kč/MWh, vysvětlíme o co se jedná. Je vysoce pravděpodobné, že tato částka bude pro zbytek roku významně redukována.“

4 Oznámení výhrad ÚOHS: Stanovení odlišných podmínek dodávek plynu
(skupina RWE versus společnosti mimo RWE) RWE TG omezuje distributorům možnost prodávat plyn mimo region jejich působnosti – tím brání konkurenci. Neuplatnění korekce z efektu uskladnění levnějšího plynu do PZP v roce 2004 v ceně za komoditu pro OZ.

5 2. Vývoj cen plynu Ceny plynu zprostředkovaně a s rozložením do delšího časového období reagují na vývoj cen ropy. (viz graf 1) Náznaky stabilizace či poklesu v závěru r je nutné brát s rezervou. Zdaleka není jisté, že ropný trh dosáhl svého maxima. Vývoj směnného kursu CZK k USD působí opačně (viz graf 2). Od roku 2000 koruna stabilně posiluje a tento trend se dá s velkou jistotou předpokládat i v delší perspektivě.

6 Graf 1: Vývoj importní ceny plynu

7 Graf 2: Vývoj směnného kursu Kč/USD

8 Diferenciace ceny za plyn mezi velkými a malými odběrateli se postupně měnila, ale je stále nedostatečná (viz graf 3 a porovnání v tabulce dle Eurostat) Diferenciace ceny mezi oprávněnými a chráněnými zákazníky v roce 2005 ovlivněna cenovým vývojem a pravidly cenotvorby (viz graf 4). Už neplatí, že ceny zemního plynu pro velkoodběratele jsou nižší než v zemích EU.

9 Graf 3: Porovnání cen plynu 1995-2006

10 ČR Německo rozdíl Porovnání cen plynu v ČR a SRN
podle velikosti ročního odběru Roční odběr v GJ ( mil.m3) 420 (0,01) 4200 (0,1) 42 tis. (1) 420 tis. (10) 4,2 mil. (100) Load factor (dny/rok) Bez LF 200 250 330 ČR 5,53 5,31 5,11 5,04 4,87 4,81 4,77 Německo 8,87 8,14 7,76 7,12 6,34 5,99 3,69 rozdíl -3,34 -2,83 - 2,65 - 2,08 -1,47 -1,18 + 1,08 Cena v EURO/GJ v 1. pololetí 2005

11 GRAF 4: Vývoj ceny plynu v roce 2005

12 Nákupní (importní) kontrakty v Evropě
Ceny plynu pro bývalé státy SSSR a EU k  : USD/tis.m3 Ukrajina průměr 230 a 50 Bělorusko místo dosavadních 48 Gruzie 110, resp. 150 místo dosavadních 63 Arménie 110 Rumunsko 280 Moldávie místo dosavadních 80 Litva nově 120 EU Tranzitní poplatky přes Ukrajinu se zvýšily z 1,09 na 1,60 USD/ tis.m3/100 km.

13 Ceny plynu ve státech EU 2004/2005

14 3. Úprava pravidel trhu Překročení kapacity v lednu 2006:
Dopis na ERÚ - situaci na počátku roku 2006 lze posuzovat jako určité přechodné období ERÚ vyřešil, RWE dobře spolupracovala, OZ nic neplatili? Vývoj v lednu 2006 ukázal, kde je potřeba upravit PT: zvýšení tolerancí snížení plateb za překročení tolerancí vracení plateb za překročení na OZ Další úpravy PT v oblasti uskladňování, bilancování, cenových výměrů atd.

15 kde RK je skutečně dosažená denní kapacita,
Tolerance na překročení kapacity v daném výstupním bodě z přepravní soustavy je pouze 2%, při vyšším překročení je platba vypočtena z celého objemu překročení podle vzorce P = (RK – SK) x F x CK kde RK je skutečně dosažená denní kapacita, SK je smluvní kapacita, F je faktor měsíce (leden, únor, prosinec F=2, březen, duben, říjen, listopad F=1, ostatní měsíce F=0,2), CK je pevná roční cena za denní kapacitu CK= 23 953,80 Kč/tis.m3. Platba za překročení se vypočítá za den s největším odběrem v kalendářním měsíci (pouze 1x za měsíc) a překročením kapacity nevzniká nárok na vyšší hodnotu kapacity.

16 Bude vypracován návrh jménem OZ:
Potřebné úpravy byly vytipovány Konkrétní návrhy na úpravu PT a ceníku ERÚ do konce dubna 2006 Nutno zajistit financování (seminář v dubnu+cca 2 další) Na základě diskuse s ERÚ předpoklad jednání ERÚ s plynárenskými společnostmi (navržena účast ENA)

17 4. Změna dodavatele plynu
Objevuje se několik dodavatelů, je nutné posoudit jejich návrhy a stanovit i možná rizika Pro zjednodušení procesu změny dodavatele bude potřeba i upravit pravidla trhu

18 5. Dopis na MPO Odeslán v polovině února, zatím bez odpovědi.
Hlavní problémy: Přístup k zásobníkům plynu Bezpečnost dodávek plynu Zavedení a stimulace přerušitelných kontraktů

19 Přístup ke skladovací službě a cenová politika
Povinnost minimálního těžebního výkonu zásobníku (nutno objednat a uskladnit cca 400 mil.m3 plynu) Balíček služeb (objem, těžební a vtláčecí výkon) Sjednávané ceny, nepublikované ani indikativně

20 Bezpečnost dodávek plynu
Téma vysoce aktuální po lednových problémech s dodávkami ruského plynu. Sjednaný přístup k zásobníkům vede ke snížení bezpečnosti dodávek plynu do ČR, umožňuje neomezený prodej kapacit mimo území ČR. Standard bezpečnosti dodávek plynu pro ČR vychází z legislativy EU, ale není zcela transparentní (co je to dodávka plynu z jiných zdrojů?). Vazba bezpečnosti dodávek plynu na možnost změnit dodavatele plynu. Prosazení výraznější finanční penalizace za krácení dodávek plynu ze strany dodavatelů ve smlouvách s OZ na dodávku plynu.

21 Přerušitelné smlouvy Leden 2006 prokázal jejich potřebu pro plynárenské společnosti (sníží se tak potřeba skladovací kapacity, která se platí celý rok) i odběratele (sníží se riziko překročení kapacity). Ve státech EU15 je běžné, že přerušitelnými smlouvami lze snížit maximální odběry až o 50%, v okolních státech pouze v Maďarsku. Sleva za přerušení se poskytuje v principu dvěma způsoby: za počet dní, kdy plynárenské společnosti požádaly o přerušení fixní sleva z kapacity za dopravu plynu ve výši 10 až 30% na celý rok bez ohledu na využití přerušitelnosti.


Stáhnout ppt "Situace na trhu s plynem v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google