Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Situace na trhu s plynem v ČR Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Zdeněk Kánský ENA s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Situace na trhu s plynem v ČR Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Zdeněk Kánský ENA s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Situace na trhu s plynem v ČR Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Zdeněk Kánský ENA s.r.o. kansky@ena.cz kansky@ena.cz

2 Rok 2004 vyřešen – vráceno 48 mil. Kč Rok 2005 – čeká se na rozhodnutí ERÚ Pro: špatné ceny za skladování, za 1. Q a vzorec pro přepočet kursu Kč/USD Proti: nárůst cen ropy, slevy poskytnuté OZ za 2. pol. 2005 od distribučních společností Rok 2006 včetně 1. Q 2007 regulace ceny Rok 2006 včetně 1. Q 2007 regulace ceny včetně komodity včetně komodity 1. Cenové spory

3 Diskuse o oprávněnosti položky „dodatečné náklady na znovuotevření trhu“: „dodatečné náklady na znovuotevření trhu“: Dopis SVSE na ERÚ: „V ceníku ERÚ pro rok 2006 je u ceny plynu za „V ceníku ERÚ pro rok 2006 je u ceny plynu za komoditu zahrnuto 16,08 Kč/MWh s tím, že se jedná komoditu zahrnuto 16,08 Kč/MWh s tím, že se jedná o náklady na znovu otevření trhu s plynem. o náklady na znovu otevření trhu s plynem. Dle našich propočtů se jedná o cca 1,6 mld. Kč Dle našich propočtů se jedná o cca 1,6 mld. Kč za rok 2006.“ za rok 2006.“ Odpověď ERÚ (ing. Němeček): „Pokud jde o částku 16,08 Kč/MWh, vysvětlíme „Pokud jde o částku 16,08 Kč/MWh, vysvětlíme o co se jedná. Je vysoce pravděpodobné, že tato o co se jedná. Je vysoce pravděpodobné, že tato částka bude pro zbytek roku významně redukována.“ částka bude pro zbytek roku významně redukována.“

4 Oznámení výhrad ÚOHS: Stanovení odlišných podmínek dodávek plynu Stanovení odlišných podmínek dodávek plynu (skupina RWE versus společnosti mimo RWE) (skupina RWE versus společnosti mimo RWE) RWE TG omezuje distributorům možnost prodávat RWE TG omezuje distributorům možnost prodávat plyn mimo region jejich působnosti – tím brání plyn mimo region jejich působnosti – tím brání konkurenci. konkurenci. Neuplatnění korekce z efektu uskladnění levnějšího Neuplatnění korekce z efektu uskladnění levnějšího plynu do PZP v roce 2004 v ceně za komoditu pro OZ. plynu do PZP v roce 2004 v ceně za komoditu pro OZ.

5 Ceny plynu zprostředkovaně a s rozložením do delšího časového období reagují na vývoj cen ropy. (viz graf 1) Náznaky stabilizace či poklesu v závěru r. 2005 je nutné brát s rezervou. Zdaleka není jisté, že ropný trh dosáhl svého maxima. Vývoj směnného kursu CZK k USD působí opačně (viz graf 2). Od roku 2000 koruna stabilně posiluje a tento trend se dá s velkou jistotou předpokládat i v delší perspektivě. 2. Vývoj cen plynu

6 Graf 1:Vývoj importní ceny plynu

7 Graf 2:Vývoj směnného kursu Kč/USD

8 Diferenciace ceny za plyn mezi velkými a malými odběrateli se postupně měnila, ale je stále nedostatečná (viz graf 3 a porovnání v tabulce dle Eurostat) Diferenciace ceny mezi oprávněnými a chráněnými zákazníky v roce 2005 ovlivněna cenovým vývojem a pravidly cenotvorby (viz graf 4). Už neplatí, že ceny zemního plynu pro velkoodběratele jsou nižší než v zemích EU.

9 Graf 3: Porovnání cen plynu 1995-2006

10 Roční odběr v GJ ( mil.m3) ( mil.m3)420(0,01)4200 (0,1) (0,1) 42 tis. (1) (1) 42 tis. (1) (1) 420 tis. (10) (10) 420 tis. (10) (10) 4,2 mil. (100) Load factor (dny/rok) Bez LF 200200250250330330 ČR 5,53 5,535,31 5,11 5,11 5,04 5,04 4,87 4,87 4,81 4,81 4,77 4,77 Německo 8,87 8,878,14 7,76 7,76 7,12 7,12 6,34 6,34 5,99 5,99 3,69 3,69 Porovnání cen plynu v ČR a SRN podle velikosti ročního odběru Cena v EURO/GJ v 1. pololetí 2005rozdíl-3,34-2,83 - 2,65 - 2,08 -1,47-1,18 + 1,08

11 GRAF 4: Vývoj ceny plynu v roce 2005

12 Ceny plynu pro bývalé státy SSSR a EU k 1.1.2006: USD/tis.m3 USD/tis.m3 Ukrajina 95průměr 230 a 50 Bělorusko 68 místo dosavadních 48 Gruzie110, resp. 150místo dosavadních 63 Arménie110 Rumunsko280 Moldávie160místo dosavadních 80 Litva80-95 nově 120 EU240 Tranzitní poplatky přes Ukrajinu se zvýšily z 1,09 na 1,60 USD/ tis.m3/100 km. 1,60 USD/ tis.m3/100 km. Nákupní (importní) kontrakty v Evropě

13 Ceny plynu ve státech EU 2004/2005

14 3. Úprava pravidel trhu Překročení kapacity v lednu 2006: Dopis na ERÚ - situaci na počátku roku 2006 lze posuzovat jako určité přechodné období ERÚ vyřešil, RWE dobře spolupracovala, OZ nic neplatili? OZ nic neplatili? Vývoj v lednu 2006 ukázal, kde je potřeba upravit PT: zvýšení tolerancí snížení plateb za překročení tolerancí vracení plateb za překročení na OZ Další úpravy PT v oblasti uskladňování, bilancování, cenových výměrů atd.

15 Tolerance na překročení kapacity v daném výstupním bodě z přepravní soustavy je pouze 2%, při vyšším překročení je platba vypočtena z celého objemu překročení podle vzorce P = (RK – SK) x F x CK P = (RK – SK) x F x CK kde RK je skutečně dosažená denní kapacita, SK je smluvní kapacita, SK je smluvní kapacita, F je faktor měsíce (leden, únor, prosinec F=2, březen, F je faktor měsíce (leden, únor, prosinec F=2, březen, duben, říjen, listopad F=1, ostatní měsíce F=0,2), duben, říjen, listopad F=1, ostatní měsíce F=0,2), CK je pevná roční cena za denní kapacitu CK= 23 953,80 Kč/tis.m3. CK je pevná roční cena za denní kapacitu CK= 23 953,80 Kč/tis.m3. Platba za překročení se vypočítá za den s největším odběrem v kalendářním měsíci (pouze 1x za měsíc) a překročením kapacity nevzniká nárok na vyšší hodnotu kapacity.

16 Bude vypracován návrh jménem OZ: Potřebné úpravy byly vytipovány Konkrétní návrhy na úpravu PT a ceníku ERÚ do konce dubna 2006 Nutno zajistit financování (seminář v dubnu+cca 2 další) Na základě diskuse s ERÚ předpoklad jednání ERÚ s plynárenskými společnostmi (navržena účast ENA)

17 4. Změna dodavatele plynu Objevuje se několik dodavatelů, je nutné posoudit jejich návrhy a stanovit i možná rizika Pro zjednodušení procesu změny dodavatele bude potřeba i upravit pravidla trhu

18 5. Dopis na MPO Odeslán v polovině února, zatím bez odpovědi. Hlavní problémy: Přístup k zásobníkům plynu Bezpečnost dodávek plynu Zavedení a stimulace přerušitelných kontraktů

19 Přístup ke skladovací službě a cenová politika Povinnost minimálního těžebního výkonu zásobníku (nutno objednat a uskladnit cca 400 mil.m3 plynu) Balíček služeb (objem, těžební a vtláčecí výkon) Sjednávané ceny, nepublikované ani indikativně

20 Bezpečnost dodávek plynu Téma vysoce aktuální po lednových problémech s dodávkami ruského plynu. Sjednaný přístup k zásobníkům vede ke snížení bezpečnosti dodávek plynu do ČR, umožňuje neomezený prodej kapacit mimo území ČR. Standard bezpečnosti dodávek plynu pro ČR vychází z legislativy EU, ale není zcela transparentní (co je to dodávka plynu z jiných zdrojů?). Vazba bezpečnosti dodávek plynu na možnost změnit dodavatele plynu. Prosazení výraznější finanční penalizace za krácení dodávek plynu ze strany dodavatelů ve smlouvách s OZ na dodávku plynu.

21 Přerušitelné smlouvy Leden 2006 prokázal jejich potřebu pro plynárenské společnosti (sníží se tak potřeba skladovací kapacity, která se platí celý rok) i odběratele (sníží se riziko překročení kapacity). Ve státech EU15 je běžné, že přerušitelnými smlouvami lze snížit maximální odběry až o 50%, v okolních státech pouze v Maďarsku. Sleva za přerušení se poskytuje v principu dvěma způsoby: –za počet dní, kdy plynárenské společnosti požádaly o přerušení –fixní sleva z kapacity za dopravu plynu ve výši 10 až 30% na celý rok bez ohledu na využití přerušitelnosti.


Stáhnout ppt "Situace na trhu s plynem v ČR Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Zdeněk Kánský ENA s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google