Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
VY_32_INOVACE_01_CJL_005_Zrn Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_01_CJL_005_Zrn Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Mgr. Jarmila Zrnová

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen
Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Literární výchova Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Základy kultury a vzdělanosti Název vzdělávacího materiálu Bible Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku čtyřletých oborů. Je součástí sady „Základy kultury a vzdělanosti“. Jejím cílem je seznámit žáky s biblí jako knihou, z níž vyrůstá hodnotový systém i kulturní zázemí naší civilizace. Výuka bude doplněna četbou a analýzou literárních textů. Zhotoveno, (datum/období) březen 2013 Ověřeno 7. listopadu 2013 12. listopadu 2013

3 Základy kultury a vzdělanosti
Bible

4 Obecné informace Bible – z řeckého biblia = knihy
soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné je označována také jako Písmo svaté, zkráceně Písmo, někdy též jako Kniha knih kromě náboženského učení přinášela i významné mravní poselství byla cenným pramenem vypovídajícím o starověkých civilizacích

5 Starý zákon rozsáhlejší a starší část Bible
významná památka hebrejské literatury základem Starého zákona je Pět knih Mojžíšových (Tóra) nejznámější jsou první dvě knihy: Genesis (Stvoření) Exodus (Odchod) Codex Leningradensis – rukopis  z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Biblical manuscripts, Shmuel ben Ya'akov Dostupný pod licencí Public domain nahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:LeningradCodex_text.jpg#mediaviewer/File:LeningradCodex_text.jpg

6 Genesis (1. kniha Mojžíšova)
vypráví o dějinách lidstva od stvoření světa, např. o Adamovi a Evě, o střetu Ábela a Kaina, o potopě světa, o stavbě babylónské věže a zmatení jazyků Exodus (2. kniha Mojžíšova) je věnován životu proroka Mojžíše, který vyvedl Židy z egyptského zajetí a dovedl je do Palestiny („zaslíbené země“) zaznamenává např. soubor mravních zásad, jež obdržel Mojžíš od Boha pro svůj lid (tzv. Desatero)

7 ZNĚNÍ DESATERA: l. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.  3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ.  6. Nesesmilníš.  7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.  9. Nepožádáš manželky bližního svého, 10. aniž požádáš statků jeho. Pergamen z r od Jekuti'ela Sofera zpodobňující Desatero (v amsterdamské synagoze Esnoga)

8 další částí jsou Knihy prorocké
na Tóru navazují další historické knihy, vyprávějící mj. o panování bájných králů Davida a Šalomouna, tzv. Královské knihy další částí jsou Knihy prorocké Starý zákon obsahuje i lyrické texty, tzv. žalmy mezi nejslavnější texty patří Píseň písní (připisovaná židovskému králi Šalomounovi) Franc Kavčič Šalamounovo rozhodnutí Dostupné z

9 Píseň písní – ukázka kéž mě zlíbá svými polibky  nad líbezné víno jsou jeho ústa  nad jemný parfém jeho jméno  proto ho dívky milují kéž mě chytí za ruku  kéž mě unese a jako král uvede  do svých komnat  kéž se tam se mnou  raduje Překlad Daniel Raus 

10 Nový zákon druhá část bible, psaný řecky
nejstarší památka křesťanské literatury, ústřední postavou je Ježíš z Nazaretu, zakladatel křesťanského náboženství základem jsou čtyři evangelia (z řec. evangelion = dobrá zpráva): Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo - vypravují o životě, skutcích, umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista Papyrový zlomek Nového zákona, kolem roku 200 Dostupné z

11 následují epištoly (listy) obsahující výklad Ježíšova učení
další částí Nového zákona jsou Skutky apoštolské – zachycují počátky křesťanství a osudy Ježíšových učedníků (apoštolů) následují epištoly (listy) obsahující výklad Ježíšova učení poslední knihou Nového zákona je Zjevení svatého Jana (též Apokalypsa) obsahující vize konce světa a okolnosti druhého příchodu Krista Evangelium sv. Matouše Hieronymus Bosch: Sv. Jan na Patmu (kolem 1505) Dostupné z

12 Inspirace Michelangelo: Stvoření Adama Rafael: Sixtinská madona
Dostupné z Rafael: Sixtinská madona Dostupné z

13 Leonardo da Vinci: Poslední večeře Páně
Dostupné z Leonardo da Vinci: Poslední večeře Páně Sandro Botticelli: Scény z Mojžíšova života Dostupné z

14 Muzikál Jesus Christ Superstar Film UMUČENÍ KRISTA
Dostupný pod licencí Public Domain na Muzikál (A. L. Webbera) Jesus Christ Superstar Film (Mela Gibsona) UMUČENÍ KRISTA

15 Použitá literatura a zdroje
DANIEL RAUS. Píseň písní: píseň Šalamounova. Vyd. 1. V Praze: G plus G, 2006, 101 s. ISBN SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 151 s. ISBN POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN X Page objekty z jsou bez licenčního poplatku Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti"

Podobné prezentace


Reklamy Google