Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_01_CJL_005_Zrn Druh učebního materiálu Prezentace Autor Mgr. Jarmila Zrnová VY_32_INOVACE_01_CJL_005_Zrn

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví Předmět Literární výchova Ročník 1. ročník Název tematické oblasti (sady) Základy kultury a vzdělanosti Název vzdělávacího materiálu Bible Anotace Prezentace je určena pro výuku předmětu LIV v 1. ročníku čtyřletých oborů. Je součástí sady „Základy kultury a vzdělanosti“. Jejím cílem je seznámit žáky s biblí jako knihou, z níž vyrůstá hodnotový systém i kulturní zázemí naší civilizace. Výuka bude doplněna četbou a analýzou literárních textů. Zhotoveno, (datum/období) březen 2013 Ověřeno7. listopadu 2013 12. listopadu 2013

3 Základy kultury a vzdělanosti Bible

4 Obecné informace  Bible – z řeckého biblia = knihy  soubor knih, které křesťanství a judaismus považuje za posvátné  je označována také jako Písmo svaté, zkráceně Písmo, někdy též jako Kniha knih  kromě náboženského učení přinášela i významné mravní poselství  byla cenným pramenem vypovídajícím o starověkých civilizacích

5 Starý zákon  rozsáhlejší a starší část Bible  významná památka hebrejské literatury  základem Starého zákona je Pět knih Mojžíšových (Tóra)  nejznámější jsou první dvě knihy: Genesis (Stvoření) Exodus (Odchod) Codex Leningradensis – rukopis z roku 1008 či 1009, ze kterého pro jeho úplnost vycházejí dnešní kritická vydání Starého zákona. Biblical manuscripts, Shmuel ben Ya'akov Dostupný pod licencí Public domain nahttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:LeningradCodex_text.jpg #mediaviewer/File:LeningradCodex_text.jpg

6 Genesis (1. kniha Mojžíšova) vypráví o dějinách lidstva od stvoření světa, např. o Adamovi a Evě, o střetu Ábela a Kaina, o potopě světa, o stavbě babylónské věže a zmatení jazyků Exodus (2. kniha Mojžíšova) je věnován životu proroka Mojžíše, který vyvedl Židy z egyptského zajetí a dovedl je do Palestiny („zaslíbené země“) zaznamenává např. soubor mravních zásad, jež obdržel Mojžíš od Boha pro svůj lid (tzv. Desatero)

7 ZNĚNÍ DESATERA: l. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého, 10. aniž požádáš statků jeho. Pergamen z r. 1768 od Jekuti'ela Sofera zpodobňující Desatero (v amsterdamské synagoze Esnoga) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Decalogue_parchment_by_Jekuth iel_Sofer_1768.jpg?uselang=cs

8 na Tóru navazují další historické knihy, vyprávějící mj. o panování bájných králů Davida a Šalomouna, tzv. Královské knihy další částí jsou Knihy prorocké Starý zákon obsahuje i lyrické texty, tzv. žalmy mezi nejslavnější texty patří Píseň písní (připisovaná židovskému králi Šalomounovi) Franc Kavčič Šalamounovo rozhodnutí Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franc_Kav%C4%8Di%C4%8D_- _Salomonova_sodba.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franc_Kav%C4%8Di%C4%8D_- _Salomonova_sodba.jpg?uselang=cs

9 Píseň písní – ukázka kéž mě zlíbá svými polibky nad líbezné víno jsou jeho ústa nad jemný parfém jeho jméno proto ho dívky milují kéž mě chytí za ruku kéž mě unese a jako král uvede do svých komnat kéž se tam se mnou raduje Překlad Daniel Raus

10 Nový zákon druhá část bible, psaný řecky nejstarší památka křesťanské literatury, ústřední postavou je Ježíš z Nazaretu, zakladatel křesťanského náboženství základem jsou čtyři evangelia (z řec. evangelion = dobrá zpráva): Markovo, Matoušovo, Lukášovo a Janovo - vypravují o životě, skutcích, umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista Papyrový zlomek Nového zákona, kolem roku 200 Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P46.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:P46.jpg?uselang=cs

11 další částí Nového zákona jsou Skutky apoštolské – zachycují počátky křesťanství a osudy Ježíšových učedníků (apoštolů) následují epištoly (listy) obsahující výklad Ježíšova učení poslední knihou Nového zákona je Zjevení svatého Jana (též Apokalypsa) obsahující vize konce světa a okolnosti druhého příchodu Krista http://www.youtube.com/watch?v=o6wusT009hk Evangelium sv. Matouše Hieronymus Bosch: Sv. Jan na Patmu (kolem 1505)) Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_op_Patmos_Jer oen_Bosch.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes_op_Patmos_Jer oen_Bosch.jpg?uselang=cs

12 Inspirace Michelangelo: Stvoření Adama Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:God2-Sistine_Chapel.pnghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:God2-Sistine_Chapel.png Rafael: Sixtinská madona Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffael6.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffael6.jpg?uselang=cs

13 Leonardo da Vinci: Poslední večeře Páně Sandro Botticelli: Scény z Mojžíšova života Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%9Alti ma_Cena_-_Da_Vinci_5.jpg?uselang=cs Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli_Scenes_from_the_Life_of_Moses.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botticelli_Scenes_from_the_Life_of_Moses.jpg?uselang=cs

14 Muzikál (A. L. Webbera) Jesus Christ Superstar Film (Mela Gibsona) UMU Č ENÍ KRISTA Dostupný pod licencí Public Domain na http://www.publicdomainpictures.net/viewmage.php?image=42007&picture=jezis http://www.publicdomainpictures.net/viewmage.php?image=42007&picture=jezis

15 Použitá literatura a zdroje DANIEL RAUS. Píseň písní: píseň Šalamounova. Vyd. 1. V Praze: G plus G, 2006, 101 s. ISBN 80-861-0390-0. SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury: pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2006, 120 s. ISBN 80-7235-316-0. BLÁHOVÁ, Renata. Literatura pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 151 s. ISBN 978-807-3581-152. POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura: přehled středoškolského učiva : [včetně současné literatury. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 207 s. Maturita. ISBN 80-902-5716-X http://www.eucharistie.cz/czech/texty/desatero2.html http://commons.wikimedia.org/wiki/Main Page objekty z www.fotosearch.cz jsou bez licenčního poplatkuwww.fotosearch.cz Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google