Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členství ČR v EU I Vztahy ČR s EU Od Kodaně ke Kodani.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členství ČR v EU I Vztahy ČR s EU Od Kodaně ke Kodani."— Transkript prezentace:

1 Členství ČR v EU I Vztahy ČR s EU Od Kodaně ke Kodani

2 Mezidobí do přihlášky úsilí o využití posunu v Kodani summit v Essenu (prosinec 94) –předsedá Německo –schválená strategie pro přistoupení nových států není důležité účastnit se politik, ale přejímat legislativu –jednotlivé nástroje Bílá kniha- příprava na začlenění do vnitřního trhu strukturovaný dialog Evropské dohody program Phare

3 Mezidobí do přihlášky rok 1995: spory v EU –rozšíření o další státy –mezivládní konference- nutné institucionální změny –předsedá Španělsko a Francie priority jinde, preference Středozemí –Bílá kniha (Cannes, červen 1995)- kuchařka pro vstup seznam předpisů nutných k připojení k vnitřnímu trhu- ne o přistoupení jako celku obecný postup pro převzetí legislativy poskytnutí technické pomoci (právní pomoc, vzdělávání, náklady) není závazná (ale ani závazek k rozšíření) –summit v Madridu (prosinec 1995) doplnění kodaňských kritérií: schopnost přijmout acquis a jeho ochrana

4 Přihláška ČR- rok 1996 leden 1996 –předal Klaus italskému premiéru Dinimu –ČR podává jako jedna z posledních (taktika) –doprovodné prohlášení: „Vláda České republiky však nezvratně dospěla k témuž závěru, k jakému dospěly v minulosti vlády dnešních členských států, že v moderním evropském vývoji je výměna části vlastní státní suverenity za sdílený podíl na suverenitě nadstátní a na spoluzodpovědnosti nevyhnutelná jak pro prospěch vlastní země, tak i celé Evropy.“ přihláška není garancí rychlého členství- mezi podáním a zahájením rozhovorů často dlouhý časový interval Komise se připravuje na vypracování posudku (zaslání dotazníku) volby červen 1996- vítězí ODS, kontinuita, členství pořád priorita odevzdán dotazník (proč zůstal tajný?)

5 Nálady občanů EU v roce 1996

6 S kým zahájit jednání? Komise a kličkování kdy bude možný vstup červen 1997: dohodnuta Smlouva z Amsterdamu –institucionální reformy nedokončeny –EU: nic se neděje, ale mezi zájemci se šíří pesimistický pohled na osud rozšíření Agenda 2000: jaký dopad bude mít rozšíření? –Komise odpovídá na zadání Evropské rady –dokument s mnoha částmi a cíli –co je nutné zreformovat v EU –jaké budou problémy (zemědělství, doprava, ekologie, vnitřní trh) –acquis nutné přijmout jako celek bez výjimek součástí i posudek na kandidátské země –komplexní zhodnocení politické i hospodářské –situace v ČR: pol. kritéria: OK, ale soudy špatné a problémy s Romy hospodářství: tržní, ale špatná privatizace (banky), nefunguje kapitálový trh chybí regionální politika, modernizace státní správy kritika, ale snaha povzbudit „pokud bude země pokračovat ve svém úsilí“

7 S kým zahájit jednání? Komise na základě posudků navrhuje zahájit jednání o vstupu se skupinou 5+1 –Polsko, Maďarsko, ČR, Slovinsko, Estonsko, Kypr- první vlna česká vláda spokojena, ale nastává vládní krize summit v Lucemburku (prosinec 97) –Evropská rada musí schválit seznam zemí pro započetí rozhovorů –tlaky od všech kandidátů –varianta držet se návrhu Komise –zájmy různých členských států (Rakousko, Skandinávie, Francie) –nakonec návrh Komise přijat, ale kompromisní znění posílená předvstupní strategie (např. twinning) 6 zemí začne negociační proce zbylé pozvány do přístupového procesu, ale jen formálně (Turecko i rozšiřovací)

8 Jednání o přistoupení cíl- převzetí legislativy (acquis) –nejenom implementace, ale i dodržování a vynucení (administrativní kapacita) –rozdělení legislativy do 31 kapitol podoba jednání –asymetrické možnosti partnerů –dvoustranné rozhovory (kandidát vs 15 států EU + Komise, role předsedajícího státu) –úřednická a ministerská úroveň nástroje pro vstup –Vstupní partnerství- ze strany EU –Národní program pro převzetí legislativy Unie (reakce na partnerství)

9 Jednání o přistoupení- rok 1998 úřednická vláda Josefa Tošovského březen: oficiální zahájení rozhovorů následuje screening (první fáze rozhovorů) –seznam legislativy k převzetí –označení stavu (od bezproblémového k nutnosti závažných změn) –v ČR dokončeno v červenci 1999 volby do PS- vláda ČSSD a opoziční smlouva –MZV Jan Kavan, superministrem pro Evropu Egon Lánský –EU neprotestuje- nutná stabilita první hodnotící zpráva EU –silná kritika (ČR a Slovinsko na posledních místech) –hospodářská recese –pomalý pokrok v přistupování- není přejímáno acquis (důvody) –nefunguje dobře soudnictví ani státní správa –vláda přijala

10 Jednání o přistoupení- rok 1999 obavy ze zaostávání ČR otázka Benešových dekretů a Temelína (rezoluce EP) snaha vlády o legislativní smršť –myšlenka zpětně potvrzovaných dekretů krize i v EU- rezignace Santerovy Komise v nové Komisi (Prodi) komisařem pro rozšíření Günter Verheugen konec screeningu, začínají se předběžně uzavírat některé kapitoly druhá hodnotící zpráva Komise –někde posun (NUTS, banky), ale celkově opět kritika –pomalé přejímání práva (opoziční smlouva překážkou) další krize kolem Matiční ulice

11 Strategie rozšíření ze strany EU stále v pozadí nutnost reforem v EU (hlavně instituce) –Amsterdam nevyřešil –závěry mezivládní konference (5 států 6 měsíců po jejím konci) summit v Lucemburku- strategie vln summit v Helsinkách (prosinec 1999) –opuštění vln –na návrh Komise započata jednání se zbytkem „12“ důvodem nespokojenost s výkony první vlny pro nás překvapení hodnotí se skutečné výsledky, ne dojmy a předpoklady snaha o pojetí rozšíření jako soutěže –přebíjení se kapitolami –hodnotící zprávy –vypracovávání různých žebříčků nová strategie: regata

12 Jednání o přistoupení- léta 2000-2001 mezi ČSSD a ODS uzavřen Toleranční patent (součástí i Dohoda o přípravě ČR na vstup do EU) –novela jednacího řádu PS spory s Rakouskem o Temelín –hrozba veta kapitoly energetika –dohoda z Melku třetí hodnotící zpráva –viditelný pokrok, ale pořád i kritické poznámky –ČR ve třetí skupině co se týče „tržnosti ekonomiky“ –u politiků zklamání (Verheugen také zklamán) v průběhu roku 2001 tvrdé vyjednávání o největších problémech (přechodná období) čtvrtá hodnotící zpráva –výrazné zlepšení, již funkční tržní ekonomika –nedostatečná reforma veřejné správy Benešovy dekrety a zpráva tři moudrých

13 Co to jsou přechodná období acquis nutné převzít jako celek –součást Kodaňských kritérií (z Madridu) –nejsou možné permanentní výjimky přechodné období –po omezenou dobu se po přistoupení v konkrétním případě neuplatňuje část acquis –příčiny objektivní i politické přístup EU –co nejméně a na co nejkratší dobu (hlavně nenarušit vnitřní trh a pravidla hospodářské soutěže) –rozlišování PO přijatelná: technické otázky PO, o nichž se může jednat (plán implementace a finanční zajištění) nepřijatelná ČR požadovala mnoho PO –nepochopení významu PO –taktický prvek- mnoho následně opuštěno hlavní problém- volný pohyb pracovníků

14 Strategie EU: závěrečný finiš mezivládní konference a summit v Nice –institucionální reformy provedeny –průšvih s určením množství hlasů v EP a Radě datum vstupu a počet států ale pořád nejasný –malé rozšíření (Maď., Malta, Kypr, Slovinsko, Estonsko)? –summit v Göteborgu (červen 2001)- aby bylo možno se zúčastnit voleb do EP 2004 –kandidáti protestují (chtějí 1. leden 2003) –summit v Laekenu (prosinec 2001)- vstoupí 10 zemí, ne ale kdy strategie big bang (velký třesk) –podzim 2002- datum určeno na 1. květen 2004, jednání budou uzavřena v Kodani

15 Ukončení jednání: Kodaňský summit již v říjnu dohoda Evropské rady o financování CAP –metoda phase-in spojená s top-ups –náběh na plné financování až od roku 2013 prosinec 2002 (pátek 13.) přistoupení od Kodaně ke Kodani až zde se uzavírají poslední kapitoly –zemědělství –financování snaha o jednotný blok, ale realita jiná ČR spolu s Polskem jedná nejdéle- hrozba veta –přidáno nakonec 100 milionů eur –zvýšeny kvóty pro výrobu některých zemědělských komodit doma celkem nespokojenost v vyjednanými podmínkami –ODS: nepolezeme do EU po kolenou, ale plazíme se po břiše –Havel: nelze vše přepočítávat na peníze

16 Kodaňský summit: jak jsme uspěli? (eur/obyvatele/rok) na obyvatele nejméně ze všech důvody –nemáme vnější hranice EU –žádné problémy s jadernou energií celkové náklady na rozšíření ale malé –25 miliard eur, jen 0,01 % HDP EU –36 eur/osobu a obyvatele EU

17 Konečná přechodná období ze strany ČR (jen i dnes platná) –zemědělství klece na slepice (2009) zachování názvu slivovice a karlovarská hořká –daně dodávky tepla ve snížené sazbě (2007) spotřební daně na cigarety (2007) DPH na stavební práce (2007) výjimka na spotřební daň z lihu pro domácí paliče osvobození od registrace plátce DPH do 35 tisíc eur –volný pohyb kapitálu nemovitosti pro vedlejší bydlení (na 5 let) nabývání zemědělské a lesní půdy (7 let, přehodnocení po 3) –životní prostředí kvalita vody- čističky (2010) ze strany EU –volný pohyb osob omezení volného pohybu pracovníků (2+3+2 roky) možnost diferenciovaného přístupu –zemědělství již zmíněné omezení přímých plateb –doprava kabotáž- vnitrostátní kamionová doprava (2+2+1) reciproční, také možnost diferenciace

18 Zdroj: Eurobarometer no.57 (2002), s. 90.

19 Zdroj: Eurobarometer no.61 (2004), s. 23.


Stáhnout ppt "Členství ČR v EU I Vztahy ČR s EU Od Kodaně ke Kodani."

Podobné prezentace


Reklamy Google