Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korelace a elaborace aneb úvod do vztahů proměnných

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korelace a elaborace aneb úvod do vztahů proměnných"— Transkript prezentace:

1 Korelace a elaborace aneb úvod do vztahů proměnných

2 Závislost dvou proměnných-přehled
Nominální (kontingenční koeficienty, koeficienty asociace) Ordinální (Korelační koeficienty dle Spearmana a Kendalla) Kardinální (Pearsonův párový korelační koeficient, párová regrese)

3 Začněme opakováním aneb 4 typy závislosti 2 kardinálních proměnných
Silná pozitivní závislost Slabá pozitivní závislost Silná negativní závislost Nulová závislost Dopad na korelační koeficient a regresní koeficient Upozornění-lineární regrese i korelace měří jen lineární vztahy

4 4 typy lineární závislosti 2 kardinálních proměnných
Silná pozitivní závislost r = 0,97

5 4 typy lineární závislosti 2 kardinálních proměnných
Silná negativní závislost r = - 0,97

6 4 typy lineární závislosti 2 kardinálních proměnných
Slabá pozitivní závislost r = 0,35

7 4 typy lineární závislosti 2 kardinálních proměnných
Nulová závislost r = 0

8 !!!Korelace předpoklady!!! Předpoklad pro Pearsonův koeficient normalita proměnných viz např procedura Explore v Analyze-Descriptives (tedy pro korelace chceme náhodný výběr z normálního rozdělení/regrese naopak předpokládá volbu kombinace vysvětlujících proměnných) Předpoklad pro Spearmanův/Kendallův koeficient ordinalita proměnných

9 Poučky o velikosti koeficientů
Hodnota korelace v abs. hodnotě interpretace souvislosti 0,01 – 0,09 triviální, žádná 0,10 – 0,29 nízká až střední 0,30 – 0,49 střední až podstatná 0,50 0,69 podstatná až velmi silná 0,70 0,89 velmi silná 0,90 – 0,99 téměř perfektní De Vaus: 2002

10 Jak odhalit vliv třetí proměnné (Elaborace a dílčí korelace)

11 Otázky, které je třeba si položit při odhalení párového vztahu (de Vaus 2002):
Jaká je povaha tohoto vztahu, je kauzální nebo ne? Pokud je tento vztah kauzální, je přímý, nebo nepřímý (to je když X ovlivňuje Y prostřednictvím třetí proměnné)? Pokud je tento vztah nepřímý, jakým mechanismem proměnná X ovlivňuje proměnnou Y? Pokud je vztah mezi X a Y nekauzální povahy, jakou funkcí se dá modelovat?

12 Elaborace Způsob jak odhalit vliv třetí proměnné rozpracovali už v roce 1950 Patricia Kendall s Paulem Lazarsfeldem. Technika byla nazvána elaboration, což lze překládat jak rozpracování, precizace nebo elaborace. Definice tohoto způsobu analýzy by mohla znít: Elaborační analýza obsahuje zavedení třetí proměnné do vztahu mezi dvěma proměnnými a zhodnocení jejího působení. Tím umožňuje hlubší porozumění původnímu párovému vztahu.

13 Elaborace se obvykle provádí prostřednictvím dvou postupů:
Zavedením třetí, testové proměnné do třídění druhého stupně – jinými slovy vytvořením podmíněných tabulek a výpočtem podmíněných korelací. Výpočtem parciálních tabulek a parciálních korelací.

14 Modely vztahů mezi třemi proměnnými
Mezi X a Y je zdánlivý (nepravý) vztah (spurious) X Y Z Příklad: Nepravý vztah je takový, kdy nalezený domněle kauzální vztah, takovýmto vztahem vůbec není. Vztah mezi X a Y se jeví jako existující, avšak je nalezen pouze proto, že jak X, tak Y jsou ovlivňovány existencí a působením proměnné Z. Např. Byl nalezen vztah mezi počtem dětí a výskytem čápů. Tento vztah je způsoben tím, že čápi se nalézají na venkově a na venkově (proměnná Z) se rodí více dětí.

15 Poučky o dílčích korelacích
a) Nastane situace, že vypočtený parciální koeficient má přibližně stejnou hodnotu, jako původní korelace. Co to znamená? Testová proměnná nemá na původní vztah vliv a my si můžeme být jisti, že původní korelace není zdánlivá. b) Parciální koeficient je výrazně nižší než původní korelace a je blízký nule. V takovém případě to znamená, že testová proměnná plně vysvětluje původní vztah, který byl zdánlivý. (resp. zdánlivá korelace či intervenující proměnná ) c) Parciální koeficient se změní jenom částečně. Pak je testová proměnná jen částečně vhodná k vysvětlení původní korelace.

16 Poznámka závěrem k dílčí korelaci
Jak se snažila ukázat tato lekce, při hledání statistických vztahů bychom se neměli spokojit pouze s párovám (bivariate) výsledkem. Vždy, když to má smysl, se pokoušejte zavádět třetí proměnné a zjišťujte, zdali původní vztah „vydržel“, nebo byl modifikován. Prohloubíte tím své poznání a přinesete výsledky, které budou postaveny na solidním základě.


Stáhnout ppt "Korelace a elaborace aneb úvod do vztahů proměnných"

Podobné prezentace


Reklamy Google