Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G
Úvod do genetiky Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Moderní biologie reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Johann Gregor Mendel *1822 Hynčice ve Slezsku +1884 Brno
Opat augustiniánského kláštera v Brně Položil základy genetiky, ve své době však zůstal nepochopen Vyvodil obecně platné zákonitosti přenášení dědičných znaků z rodičů na potomstvo (tzv. Mendelovy zákony)

3 Johann Gregor Mendel

4 Základní genetické pojmy
Genetika – nauka o dědičnosti (a proměnlivosti) Křížení – záměrné pohlavní rozmnožování (základní šlechtitelská metoda) Hybrid (kříženec) – produkt křížení Gen – úsek DNA, na kterém je kódována informace pro jeden znak (vlastnost) Alela – jedna z konkrétních forem, které může gen nabývat Genotyp – soubor alel konkrétního jedince Fenotyp – vnější projev genotypu vyjádřený znaky a vlastnostmi konkrétního jedince Lokus – udává umístění genu na chromozomu Potomstvo – generace vzniklá pohlavním rozmnožováním Klon – generace vzniklá nepohlavním rozmnožováním

5 Základní genetické pojmy
Geny strukturní – kódují přímo znaky Geny funkční – ovlivňují funkci jiných genů Genom – soubor všech genů buňky, včetně genů v plastidech a mitochondriích Karyotyp – je dán počtem, velikostí a tvarem chromozomů v jádře buňky Idiogram – utříděný vizuální přehled chromozomů buňky Modelové organismy organismy užívané ke genetickému výzkumu Rychle se množící, nenáročné Jednoduchý genom Escherichia coli, octomilka (Drosophila), myš domácí, danio, huseníček

6 Základní genetické pojmy
Exprese genu (expresivita) stupeň (míra) vyjádření genu ve fenotypu. Díky vnějším vlivům se nemusí některé znaky ve fenotypu plně či částečně projevit, byť jsou geneticky determinovány. Také v různých buňkách organismu dochází k expresi různých genů Penetracne genu procentuální míra četnosti, s jakou se předpokládaný fenotypový projev dané alely vyskytuje v populaci u jedinců s příslušným genotypem % penetrance znamená, že se znak fenotypově projeví ve všech případech, kde to na základě genotypu očekáváme

7 Alely a jejich vztahy Alely – různé formy téhož genu
Vzájemný vztah alel: AA – červená B1B2- červenobíle žíhaná CC´- růžová Aa – červená aa – bílá 1. Dominance A Recesivita a 2. Kodominance B1 B2 3. Neúplná dominance C C´

8 Úplná a neúplná dominance

9 Typy genotypů Dominantní homozygot – nositel dvou dominantních alel AA
Recesivní homozygot – nositel dvou recesivních alel aa Heterozygot – nositel dvou funkčně rozdílných alel (např. dominantní a recesivní Aa)

10 Chromozómy Pentlicovité útvary v jádře buňky
Pozorovatelné pouze při dělení jádra po jejich spiralizaci Vnitřní stavba: DNA, bílkoviny (viz. schema) Vnější stavba: centroméra, chromatida (po replikaci v S-fázi dvě sesterské chromatidy) Typy chromozómů podle polohy centroméry: metacentrický, akrocentrický, telocentrický ap.

11 Vnitřní stavba chromozómu

12 Vnější stavba chromozómu
1 – chromatida (jedna ze dvou sesterských) 2 – centroméra 3 – krátké raménko 4 – dlouhé raménko

13 Chromozómů dle polohy centroméry

14 Karyotyp a idiogram Karyotyp Idiogram

15 Počet chromozomů Každý organismus nese druhově stálý počet chromozomů s daným počtem a pořadím genů V rámci mezinárodního projektu „Lidský genom“ bylo na 23 chromozómech člověka popsáno genů Komár 3 páry, kočka 19 párů, myš 20 párů, prase 20 párů, šimpanz 24 párů, kůň 33 párů, pes 39 párů, kachna 40 párů, kapr 52 párů hrách 7 párů, borovice 12 párů, lípa 41 párů

16 Zdroje obrázků PD CC 3.0 PD CC 3.0


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Tomáš Hasík Určení: Septima, III.G"

Podobné prezentace


Reklamy Google