Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumné aktivity – dotazníková šetření

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumné aktivity – dotazníková šetření"— Transkript prezentace:

1 Výzkumné aktivity – dotazníková šetření
„MEZINÁRODNÍ MIGRACE A NELEGÁLNÍ PRACOVNÍ AKTIVITY MIGRANTŮ V ČESKU V ŠIRŠÍM EVROPSKÉM KONTEXTU Výzkumné aktivity – dotazníková šetření

2 3 typy dotazníků: A. pro zaměstnance (v češtině, ruštině, angličtině) – plánováno 70 dotazníků, pro rusky mluvící cizince B. pro „podnikatele“ (v češtině, angličtině) – 30 dotazníků pro čínsky a vietnamsky mluvící cizince Dotazník pro experty (v češtině, angličtině) – 29 expertů

3 Každý dotazník nejprve oslovuje respondenty….
Příklad podnikatelského a zaměstnaneckého dotazníku: Vážená paní/pane, obracíme se na Vás s prosbou o účast ve výzkumu nelegálních pracovních aktivit imigrantů v České republice. Společně s dalšími cca 100 cizinci z různých zemí se můžete podílet na výzkumu, který provádí katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Výzkum má poodhalit to, jakým způsobem tyto aktivity probíhají, které faktory je podmiňují a jak lze řešit problémy, které z toho plynou. Závěry výzkumu mají též pomoci státu v úspěšnější regulaci mezinárodní migrace, ale i samotným nelegálně působícím migrantům, kteří se často ocitají víceméně bezmocní v tvrdých podmínkách prostředí „černé ekonomiky“. Výzkum je anonymní, nepotřebujeme znát Vaše jméno a výsledky výzkumu slouží ryze vědecko-výzkumným účelům. Prosíme Vás o cca 1 hodinu Vašeho času a o zodpovězení níže položených otázek. Pouze Vaše otevřenost a pravdivé odpovědi povedou k úspěšnému završení tohoto výzkumu. Za Vaši čestnou a svědomitou práci budete odměněni částkou 300 Kč. Za výzkumný tým: Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (hlavní řešitel) Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Albertov 6, Praha 2, Tel.:

4 Příklad oslovení expertního dotazníku:
Vážená paní/pane, dovolujeme si Vás oslovit jako experta na určité aspekty nelegálních (případně kvazilegálních) ekonomických aktivit imigrantů[1] v České republice. V následujících několika dnech si Vás dovolí oslovit a poté navštívit člen výzkumného týmu (z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecké fakulty UK v Praze), který zpracovává výzkumný projekt s názvem „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“ (pro MPSV ČR, blíže viz též: a povede s Vámi interview na dané problémové okruhy – viz příloha. Výzkum má komparativní povahu a poprvé tak umožní sofistikovaně porovnat určité rysy ekonomických aktivit migrantů ve třech zemích – Česku, Maďarsku a Rakousku. Hlavním cílem je výzkum nelegálního zaměstnávání migrantů, avšak důležité jsou i otázky kvazilegálního podnikání cizinců, a proto, můžete-li, prosím, vyjádřete se i k této problematice. Prosíme Vás, abyste se v rámci interview otevřeně vyjádřili k aspektům, které znáte a které nám pomohou poodkrýt povahu tohoto důležitého fenoménu. Interview je anonymní v tom, že nikde nebude uvedeno Vaše jméno, pouze pracoviště. Vaše stanoviska a postřehy pomohou i v dalších výzkumných krocích tohoto projektu: k přípravě Delphi výzkumu expertů i výzkumu situace u samotných ilegálních migrantů. Děkujeme za spolupráci. S pozdravem, V Praze Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (hlavní řešitel) Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. Mgr. Dita Čermáková Lenka Lachmanová (členové užšího týmu výzkumníků

5 Dotazníky A a B ÚVODNÍ TŘÍDÍCÍ OTÁZKY (stejné pro oba typy dotazníků)
1. Občanství: 2. Věk: ………………… 3/I. Jaké je Vaše současné pracovní postavení v ČR, charakterizujte stručně svoji situaci? 3/II. Zařaďte se do následujících kategorií: a) Zaměstnanec – pro někoho pracuji b) ba) Samostatný podnikatel bb) Pracuji dlouhodoběji pro fyzickou nebo právnickou osobu c) Podnikatel - zaměstnávám další pracovníky ca) fyzická osoba cb) právnická osoba (specifikuj – např. sro, družstvo, vos) ………………… d) Jiné postavení (jaké) ……………………. 4. Domníváte se, že je Váš současný pobytový režim (víza, příslušná povolení) legální, v mezích zákona? a) Ano b) Ano i ne (vysvětlete) ………………………………………………………… c) Ne (vysvětlete)……………………………………………………………….. 5. Domníváte se, že dnes pracujete anebo podnikáte v ČR legálně, v mezích zákona? b) Ano i ne (vysvětlete)………………………………………………………….. c) Ne (vysvětlete)………………………………………………………………... 6. Nezávisle na pobytovém či pracovním režimu, domníváte se, že porušujete při své hlavní práci/podnikání nějakým závažným způsobem české zákony či pravidla – např. prodej ve velkém pašovaného zboží, neoprávněné užití „švarc systému“ (vykonávání typicky zaměstnaneckých prací pod rouškou živnostenského oprávnění), vykonávání práce v jiném regionu nebo profesi, než bylo povoleno apod.? a) Ano (vysvětlete) …………………………………………………………………………………………………. b) Ne

6 U dotazníku A a B následuje 111 otázek rozdělených do 6 oddílů:
A. PODMÍNKY V ZEMI PŮVODU B. PŘESUN DO CÍLOVÉ ZEMĚ C.EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘEKRAČUJÍCÍ ZÁKON OTÁZKY VYPLŇTE PODLE CHARAKTERU VAŠÍ ČINNOSTI (VERZE I – vlastním živnostenské oprávnění, ale ve skutečnosti pro někoho pracuji; VERZE II – vlastním živnostenské oprávnění a podnikám sám a zadávám práci jiným) OTÁZKY VYPLŇTE PODLE CHARAKTERU VAŠÍ ČINNOSTI (zohledněte buď že jste vlastníky živnostenského oprávnění, ale ve skutečnosti pro někoho pracujete a máte „mzdu“ nebo jste vlastním živnostenské oprávnění, podnikáte sám nebo zadáváte práci jiným a pak máte vlastní příjem) D. BYDLENÍ A KAŽDODENNÍ ŽIVOT E. SOCIÁLNÍ VZTAHY F. OSOBNÍ CHARAKTERISTIKY

7 Okruhy expertního dotazníku
1) Expert a jeho pracoviště. 2) Definice. 3) Vnímání a realita. 4) Kvantitativní vývoj. 5) Odlišnosti nelegálních ekonomických aktivit migrantů od „standardních aktivit občanů“ (celkově a podle jednotlivých sektorů ekonomiky). 6) Nejdůležitější důvody proč zaměstnavatelé využívají a nelegálně zaměstnávají migranty (Vás postoj): 7) Základní charakteristiky ekonomicky aktivních nelegálních migrantů (podle odvětví/zaměstnání) z hlediska jejich: 8) Stručná charakterizace toho, jakým způsobem migranti získávají práci na nelegálním trhu práce. Např. jaká je role „migračních sítí“ nebo „etnických sítí“? Jaká je role „profesionálních“ náborových agentur? Kdo jsou typičtí zaměstnavatelé nelegálních migrantů z hlediska odvětví, velikosti firmy/podniku, regionu atd.? 9) Závěrečné otázky

8 Aktuální stav Expertní interview – hotovo a vyhodnoceno
Dotazníky typu A a B – šetření probíhá….

9 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výzkumné aktivity – dotazníková šetření"

Podobné prezentace


Reklamy Google