Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podniková škola on-line a outsourcing vzdělávání Vzdělávání v období snižování nákladů 5.5.2004 Ing. Jiří Laciga, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podniková škola on-line a outsourcing vzdělávání Vzdělávání v období snižování nákladů 5.5.2004 Ing. Jiří Laciga, CSc."— Transkript prezentace:

1 Podniková škola on-line a outsourcing vzdělávání Vzdělávání v období snižování nákladů 5.5.2004 Ing. Jiří Laciga, CSc.

2 Podniková škola on-line a outsourcing vzdělávání Program: I.Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje – RAMSES Akademie II.Kdy je outsourcing efektivní III.E-kurzy rychle a levně

3 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie A.Kdo je v podniku zodpovědný za vzdělávání? B.Proč realizace vzdělávání nesplňuje očekávání? C.Co jsou překážky masivního využití e-learningu? D.RAMSES Akademie a RAMSES Course Designer, řešení překážek

4 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie A.Kdo je v podniku zodpovědný za vzdělávání?  Mluvíme o podniku, který nemůže nakupovat pracovníky s potřebnou dovedností a znalostí.  Mluvíme o podniku, který má vzdělávání jako součást kultury.  Mluvíme o vzdělávání jako o prostředku šíření firemního know-how a realizace inovace a změny.

5 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie A.Kdo je v podniku zodpovědný za to, že zaměstnanec umí to, co má umět?  zaměstnanec  vedení podniku (ředitel, vedoucí útvarů)  personální oddělení  specializovaný pracovník (vedoucí podnikové školy) Kdo je zodpovědný za realizaci vzdělávacího procesu včetně skutečného výsledku, tj. že se zaměstnanec opravdu naučil to, co se učil? Nikoli za to, že se učil. Všichni víme, že není učení jako učení, že je rozdíl mezi slyšet  vědět  umět  používat

6 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie Jaké máme osobní zkušenosti:  Zaměstnanec se „chce“ učit, ale na školení zjistí, že je to dřina, cítí se nepříjemně a následně má raději neodkladné pracovní úkoly. Tj. ve slově „chce“ chybí odhodlání.  Personalista často zorganizuje školení, zaeviduje provedení, založí certifikát a má splněno. Zajistil, že zaměstnanci slyšeli.  Ředitel a vedoucí mají pocit, že vzdělání mají „zmáknuté“, tj. že školí, ale posun ve znalostech lidí stejně nenastane.

7 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie B.Proč realizace vzdělávání nesplňuje očekávání? V čem je problém? Bohužel v naší zemi zatím většina lidí dosud nenabyla přesvědčení, že znalosti jsou jejich starost a zájem, ale domnívají se, že je péče o jejich dovednosti povinností zaměstnavatele. Z toho plyne příčina, že se většinou nedostávají na druhý stupeň „vědět“. Jsou zde však další překážky.

8 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie C.Co jsou překážky masivního využití e-learningu?  Technické překážky Dosud vytvářené kurzy jsou příliš velké na jednoduchou manipulaci a masivní distribuci prostřednictvím internetu.  Ekonomické překážky Výroba kurzů trvá dlouho a je drahá, neboť je musí vytvářet specialisté, nikoli autoři obsahu.

9 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie  Psychologické překážky - konservativismus poskytovatelů, kteří provádí negativní marketing výrokem „Bez osobního kontaktu s učitelem a mezi studenty to nejde“. - studenti dosud si raději jdou „odpočinout“ na školení bez ohledu na ekonomiku – cenu za získané vědomosti - dosud se nedoceňuje rozdíl mezi slyšet – vědět – umět a dělat

10 I. Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje - RAMSES Akademie RAMSES Akademie řeší některé psychologické překážky:  Zvyšuje odpovědnost vedení, zejména přímých nadřízených  Jelikož odborné, koncepční a operativní záležitosti obvykle u vedoucích pracovníků zatlačí vzdělávání podřízených na nižší příčku priorit, RAMSES Akademie dává vedoucím pracovníkům efektivní nástroj.  Zajištění kombinace klasického a e-learningového vzdělávání významně posouvá efekt vzdělávání od slyšet k vědět a případně umět.  Kontrola procesu a výsledku vzdělávacího procesu zvyšuje „odhodlání“ studentů dosáhnout výsledku, lze zapojit soutěživost.

11 RAMSES Akademie Schéma Definice změny, plány kvalifikačního rozvoje zaměstnanců, firemní know-how, interní informace a směrnice Evidence a vyhodnocení výsledků Realizace a absolvování vzdělávacích akcí Funkce zaměstnance Potřebné dovednosti Katalog školení a e-kursů, intraweb, směrnice a pokyny, … E-learningové kursy Dodavatelé a nabídky externích kursů a školení Vlastní kursy Náklady a ceny

12 VÝBĚR ZE SYSTÉMU n Seznam uživatelů n Výpis podřízených osob n Katalog znalostí a dovedností n Seznam vzdělávacích akcí (různé formy) n Výpis osobních znalostí a dovedností n Přiřazení vzdělávací aktivity k požadované znalosti - dovednosti n Osobní studijní plán pracovníka n Plán akcí k realizaci n Přihlášky na akci + schválení n Účast na akci + hodnocení akce n Hodnocení studenta RAMSES-Akademie Základní prvky systému: n Seznam uživatelů n Výpis podřízených osob n Katalog znalostí a dovedností n Seznam vzdělávacích akcí (různé formy) n Detail znalosti a dovednosti n Plán akcí k realizaci n Osobní studijní plán pracovníka n Účast na akci + hodnocení akce

13 II. Kdy je outsourcing vzdělávání efektivní Jaká kritéria efektivnosti můžeme uvažovat:  Náklady (externí i interní) na hodinu studenta  Disponibilita vzdělání v čase a místě  Měřitelný posun od slyšet do vědět a umět  Nehmotná kriteria jako firemní kultura a loajalita  Měřitelné hodnoty, ale s neměřitelným vztahem ke vzdělávání jako jsou růst duševního vlastnictví, počet patentů, hospodářské výsledky, goodwill firmy atp.

14 II. Kdy je outsourcing vzdělávání efektivní Která z těchto kritérií outsourcing ovlivňuje a jak?  Náklady na hodinu studenta  Velikost firmy  Lokalizace  Fluktuace a množství nových nástupů  Flexibilita a množství změn ve firmě  Fúze a převzetí firmy firmou, tj. vždy změna firemní kultury

15 III. E-kurzy rychle a levně RAMSES Course Designer (RCD)  E-kurz může vytvářet přímo autor obsahu. Postačuje mu znalost ovládání MS Wordu.  Není-li obsah příliš komplikovaný, může e-kurz z příručky, učebnice, Power Pointové prezentace, směrnice, pracovního postupu vytvořit případně i jiná osoba rozumějící textu a ovládající Word.

16 III. E-kurzy rychle a levně RAMSES Course Designer (RCD) Krok 1: Normování textu / obsahu  Text se vkládá do připravených šablon  Šablony člení obsah na:  prostý text  poznámky vyvolané kliknutím  obrázky  otázky a odpovědi testu  Stránky jsou číslovány ve dvou úrovních (mají adresu)  Postup v e-kurzu lze řídit přechodem na adresovanou stránku podle výsledku kontrolních testů

17 III. E-kurzy rychle a levně Krok 2: Převod šablon do formátu Authorware  RCD vytvoří soubor, který je vstupem do specializovaného všeobecně rozšířeného software Authorware od firmy Macromedia. Krok 3: Vygenerování e-kurzu  Authorware vygeneruje e-kurz ze vstupního souboru. Tento krok provede vlastník oprávněný užívat Authorware (např. CCA)

18 RAMSES Course Designer řeší:  Technický problém: - vytvořené kurzy jsou soubory srovnatelné velikosti jako dokument z MS Wordu a Power Pointu - vytvořené kurzy je možné provozovat v prostředí internetu III. E-kurzy rychle a levně

19 RAMSES Course Designer řeší:  Ekonomický problém: - Vytvořené kurzy jednoduše vytváří autor obsahu, stačí mu obvyklé znalosti jako pro MS Word. - Kurzy jsou přetransformovány do e-learningové podoby v hodinách. - Cena za e-kurz v rozsahu 20-50 stránek se pohybuje v desítkách tisíc. Toto je cena, která konkuruje realizaci klasického školení, opakovatelnost však vysoce násobí efektivitu. III. E-kurzy rychle a levně

20 RAMSES Course Designer – způsob použití:  RCD bude ke stažení na www stránce CCA Group a.s. Kdokoli si jej může nainstalovat a provádět Krok 1, tj. normování textu zdarma.  Krok 2, převod šablon do formátu Authorware provede uživatel na kterékoli instalaci, pokud si tuto instalaci „nabije na požadovaný počet převáděných stránek“ pomocí klíče, který obdrží po uhrazení poplatku.  Soubor s převedenými stránkami uživatel zašle do CCA, kde mu bude vygenerován e-kurz a zaslán zpět. Bude-li firma vlastnit svůj Authorware, provede si vygenerování sama. III. E-kurzy rychle a levně

21 Od 5. května 2004 není pro výrobu e-learningového kurzu nutná účast vyškoleného specialisty! RAMSES Course Designer III. E-kurzy rychle a levně


Stáhnout ppt "Podniková škola on-line a outsourcing vzdělávání Vzdělávání v období snižování nákladů 5.5.2004 Ing. Jiří Laciga, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google