Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. přednáška Databáze, využití MS Excel Úvod do databázových systémů B Ing. David Chudán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. přednáška Databáze, využití MS Excel Úvod do databázových systémů B Ing. David Chudán."— Transkript prezentace:

1 2. přednáška Databáze, využití MS Excel Úvod do databázových systémů B Ing. David Chudán

2 2 Obsah přednášky Teoretické základy databázových systémů (slajdy 3- 34 ) MS Excel (slajdy 35-39 ) Příklady na cvičení (slajdy 40-41 ) Zdroje (slajd 42)

3 Co je to databáze <<< Kartotéka Informace uspořádané neuspořádané

4 Pojem databáze Databáze (DB) = množina dat (báze dat, zakódované informace) a nástrojů, které s těmito daty manipulují. Data jsou organizovány v tabulkách Databáze je uložená na disku v souboru V přeneseném smyslu pojmem databáze označuje i databázový informační systém Databáze lze vytvářet v programech MS Access, MS SQL Server, FoxPro, Sybase, Oracle, MySQL, OpenOffice.org Base, aj.

5 Příklady databází Pacienti (jméno, zdravotní stav, léky, …) Knihy (název, autor, rok vydání, …) Sklad (název, číselný kód, množství, …) Obyvatelé města (jméno, bydliště, …) Pozemky (číslo, místo, vlastník, …) Sbírka (název, datum získání, …) Zákazníci (jméno, nákup, …)

6 správce databáze aplikační programátoři běžný uživatel běžná uživatelka pokročilý uživatel Role

7 DATA aplikace Přístup k datům Vrstva odstiňující aplikace od ukládání dat a chránící data. Sdílení dat aplikacemi, paralelní přístup

8 aplikační server  SQL data  tenký klient tlustý klient data  DATA SŘBD (DBMS) – systém řízení báze dat (database management system) – říká se mu databázový server – např. IBM DB2, Oracle, Informix, MS SQL Server, Sybase, …, MySQL, PostgreSQL, Firebird … Technologická architektura

9 DATA  SQL data  tenký klient aplikační server Tenký klient : např. web browser Aplikační server: např. Apache s PHP Databázový server: např. MySQL

10 DATA  SQL tlustý klient data  Aplikační logika je v tlustém klientovi: –programován v C, Javě …, nebo v proprietárním prostředí příslušném k db serveru, nebo to může být i např. aplikace v MS Access. Databázový server může být např. Oracle…

11 Datový soubor „klientská databáze“ file server „Klientská databáze“ např. MS Access, Paradox, DBase

12 Databázový server vs. file server Přístup k jednotlivým datovým položkám záznamů, nikoli k celému souboru – názvy pro různé objekty databázové struktury na strukturu je možno se dotázat... Specifická přístupová práva k jednotlivým typům záznamů pro různé uživatele – v rámci OS má k datovému souboru přístup pouze SŘBD

13 Databázový server vs. file server Zajišťování integrity a konzistence dat – Validace vstupu – Obnova po poruchách až k poslednímu konzistentnímu stavu Efektivní správa velkého objemu dat

14 Databázový systém (maximální) požadavky – sdílení dat, paralelní přístup – nezávislost aplikací na fyzickém uložení dat, logický přístup k datům, centrální popis dat – ochrana před neoprávněným přístupem před poruchami – kontrola konzistence dat – velké objemy dat

15 Různé modely pro databázovou strukturu

16 Databázová struktura obecně Definují se typy záznamů – výčet položek, jejich typů (domén) a jmen V typu záznamu může být určen primární klíč – skupina položek k jednoznačné identifikaci záznamu – užití v relačních a objektových databázích Záznamy mohou být vyhledávány navigací podle odkazů mezi záznamy – v síťových a objektových databázích Vyhledávat se může také sekvenčně – hierarchických databázích – když to nejde jinak

17 Data a vztahy mezi nimi 855912/0671 Sezimovo Ústí Kollárova 4 Anna 22 400 Kč 690318/1478 Praha 4 Sládkovičova 13 Jan 54 800 Kč 31 Havlova 3 Prodej Sídlo-ulice Číslo dveří Oddělení Jméno Adresa-město Adresa-ulice Základní plat Foto Jméno Adresa-město Adresa-ulice Základní plat Je zaměstnán v Je zaměstnána v Má vedoucího Foto

18 Cizí klíče Primární klíče Relační databáze 690318/1478JanPraha 4Sládkovičova 1354 800 KčProdej 855912/0671AnnaSezimovo ÚstíKollárova 422 400 KčProdej Havlova 331690318/1478 Zaměstnenec Oddělení Jméno Adresa-město Adresa-ulice Základní plat Foto Sídlo-ulice Číslo dveří RČ Název Vedoucí Oddělení Relace, relační tabulky

19 Relační databáze Data jsou organizována do tabulek – Jeden záznam = jeden řádek nějaké tabulky – Sloupce tabulky tvoří pole/položky záznamů Položky jsou atomické – nejsou složeny z částí, které by nesly nějaký význam (ve světě aplikace) – není v nich více údajů

20 Struktura relačního modelu Data v databázi jsou organizovány v tabulkách – Jedna databáze může obsahovat i více tabulek Vztahy a vazby mezi tabulkami popisují tzv. relace Každá tabulka tvořena jednotlivými záznamy (řádek tabulky) – Jeden záznam pro každého pacienta, knihu, pracovníka, … Každý záznam se skládá z určitých datových polí (sloupce tabulky), označují se též jako položky nebo atributy – Např. jméno, příjmení, datum narození, atd., pro pacienta Struktura tabulky = jaká datová pole tabulka obsahuje Struktura databáze = jaké tabulky (a vztahy mezi nimi) tvoří celou databázi

21 Tabulka

22 Relační databáze Položky v relační databázi jsou atomické – nejsou složeny z částí, které by nesly nějaký význam (ve světě aplikace) – není v nich více údajů

23 Co jsou atomické položky? Vysoká škola ekonomická W.Churchilla 4, 130 00 Praha 3 224-095-111 Vysoká škola finanční a správní Estonská 500, 101 00 Praha 10 210-088-800 271-741-597 Nejsou atomické: Vnitřní struktura významů. Více hodnot se stejným významem.

24 Kód zákazníkaFirmaAdresaMěstoZemě RICARRicardo AdocicadosAv. Copacabana, 267Rio de JaneiroBrazílie RICSURichter SupermarktGrenzacherweg 237ŽenevaŠvýcarsko ROMEYRomero y tomilloGran Vía, 1MadridŠpanělsko Číslo objednávkyZákazníkZaměstnanecDatum objednávkyDodat dne 11074SIMOBKing, Robert06.05.199803.06.1998 11075RICSUCallahan, Laura06.05.199803.06.1998 11076BONAPPeacock, Margaret06.05.199803.06.1998 Číslo objednávkyVýrobekJednotková cenaMnožstvíSleva 1107416436,25 Kč145,00% 110752475,00 Kč1015,00% 1107546300,00 Kč3015,00% 1107576450,00 Kč215,00% 110766625,00 Kč2025,00% 1107614581,25 Kč2025,00% 1107619230,00 Kč1025,00% Číslo výrobku Název výrobkuDodavatel 1ChaiAux joyeux ecclésiastiques 2ChangExotic Liquids … 46SpegesildLyngbysild … 76LakkalikööriKarkki Oy Svět aplikace databázová struktura relační databáze

25 Datová pole vs. datové typy Pole tabulky mohou být, podle charakteru údaje, který obsahují, různého druhu (datového typu): – Text – Číslo (celé, reálné) Automatické číslo – Datum – Logická hodnota (ANO / NE) – Memo (poznámka) – Objekt OLE (např. obrázek) – Hypertextový odkaz

26 Vlastnosti datového pole 1 Pole mají definovanou určitou délku, danou počtem znaků nebo míst u čísel, a taky formát Lze také definovat masku pole, tj. jak mají zadávané hodnoty vypadat (např. rodné číslo) S hodnotami v polích typu číslo lze provádět všechny aritmetické operace Hodnoty v polích typu číslo, text či datum lze uspořádat (vzestupně či sestupně) Pokud při výpočtu vznikne číslo, které se do pole nevejde, dojde k chybě Volitelná vlastnost „Nutno zadat (required) hodnotu“

27 Vlastnosti datového pole 2 „Primární klíč“ – speciální vlastnost, označení nějakého jiného pole – Obvykle celé kladné číslo nebo automatické číslo, jedinečné pro každý záznam v celé tabulce Pole mohou mít určena omezení na zadávané hodnoty (tzv. ověřovací pravidlo) – Omezovací text se vypíše, když pravidlo není splněno Předdefinovaná hodnota (default) – Automaticky vyplněná hodnota, uživatel ji může přepsat Povolení nulové délky hodnoty (prázdné políčko) Indexování podle pole – Pro rychlejší vyhledávaní

28

29 Relace Databáze jsou tvořeny jednotlivými tabulkami, vztahujícími se k určitému předmětu (osobě, činnosti) – V DB knihovny je např. vhodné mít tabulky pro knihy, autory, apod. Tabulky jsou mezi sebou propojeny přes určitá pole, tomuto propojení se říká relace Relace zpřehledňuje databázi, zabraňuje vícenásobnému zadávání stejných údajů K propojení polí v záznamech v různých tabulkách se používají tzv. sekundární klíče – V tabulce je pole, jehož hodnota se „odvolává“ na primární klíč v jiné tabulce

30

31 Typy relací Relace 1 : 1 – 1 kniha – 1 autor (nepraktické a zbytečné) Relace 1 : N – 1 autor – více knih Relace M : N – Více autorů – více knih (rozšířeni relace 1 : N i „opačným“ směrem – 1 knihu může být i od více autorů) MS Access nabízí k zobrazení relacemi propojených záznamů v tabulkách tzv. vnořené datové listy – U propojených záznamů v relaci 1 : N se po kliknutí na záznam na straně 1 relace otevřou záznamy z jiné tabulky

32 32

33 Význam databází Z předešlého stručného výčtu nasazení databázových aplikaci je zřejmý jejich obrovský význam. Dnešní společnost eviduje v databázích téměř všechno. – Co není v databázích, vlastně neexistuje. (Parafráze na starý latinský výrok: „Qout non in actis est non in mundis.“) Problematika ochrany dat v databázích je velmi závažná! – Více než 90% peněz v ekonomice nejsou fyzické peníze (bankovky, mince), ale jen čísla na účtech podniků a občanů, uložená v nějaké databázi v počítači nějaké banky. – Databáze pacientů u lékařů obsahují často citlivé údaje, které mohou být proti nim zneužity.

34 Význam databází Současný rozvoj a masové rozšíření počítačů jsou v hlavní míře zásluhou nasazování DB aplikací. Vývoj počítačů stál (a stojí) stamiliardy dolarů, musela proto existovat oblast jejich nasazení, která tyto peníze byla (a je) schopna vydělat. Touto oblastí jsou právě databáze – firmy a instituce jsou za kvalitní, rychlou a dostupnou evidenci toho co potřebují ke své činnosti zaplatit nemalou částku. Žádné jiné využití (textové a tabulkové zpracování dat, grafika, multimédia, modelování a simulace, hry) by tyto částky na vývoj a hromadnou levnou velkovýrobu ICT v jejich počátcích nezajistilo.

35 MS Excel a databáze MS Excel nabízí databázové funkce, pomocí kterých je možné vypočítat například sumu, průměr, maximum, minimum a počet. Rozdíl oproti standardnímu použití těchto funkcí spočívá možnosti definovat určité podmínky, například maximum. Hodnoty nad toto maximum do výpočtu nebudou zahrnuty. Příklad: funkce DAVERAGE

36 Příklad – funkce DPRŮMĚR DPRŮMĚR(databáze;pole;kritéria) Databáze je oblast buněk, která tvoří seznam nebo databázi. Databáze je seznam souvisejících dat, ve kterých řádky souvisejících informací představují záznamy a sloupce dat jsou pole. První řádek seznamu obsahuje popisky sloupců. Pole určuje, který sloupec je ve funkci používán. Argument pole může být zadán jako text s popiskem sloupce v uvozovkách, například "Stáří" nebo "Výnos", nebo jako číslo představující umístění sloupce v seznamu: hodnota 1 představuje první sloupec, hodnota 2 druhý sloupec atd. Kritéria je oblast buněk, která obsahuje zadaná kritéria. Pro argument kritéria můžete použít libovolnou oblast, která zahrnuje nejméně jeden popisek sloupce a nejméně jednu buňku pod popiskem sloupce určující podmínku sloupce.

37 Řešený příklad, funkce DPOČET Vytvořte databázovou funkci, která vrátí počet hodnot, jejichž spotřeba je menší než 10 litrů a průměrná rychlost je větší než 55km/h.

38 Řešený příklad

39 Požadované DB funkce DPOČET - vrátí počet buněk obsahující čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, které splňují zadaná kritéria. DPRŮMĚR – viz předchozí slide DSUMA – sečte čísla v poli (sloupci) záznamů databáze, která splňují zadaná kritéria

40 Procvičení I. V souboru Excel_DB: 1.Vytvořte databázovou funkci, která vrátí počet hodnot, jejichž záznam v poli „tankováno“ je větší než 50. 2.Vytvořte databázovou funkci, která vrátí počet hodnot, jejichž záznam v poli „průměrná rychlost“ je menší než 50 a zároveň „spotřeba“ je větší než 11.

41 Procvičení II. V souboru Excel_DB: 3.Vytvořte databázovou funkci, která vrátí průměr hodnot sloupce „spotřeba“, jejichž záznam v poli „průměrná rychlost“ je větší než 80. 4.Vytvořte databázovou funkci, která vrátí součet hodnot sloupce „km“, jejichž záznam v poli „spotřeba“ je menší než 9.

42 Procvičení III. 5.Vytvořte vlastní tabulku, která bude obsahovat alespoň 4 číselné sloupce a 10 řádků. Tabulka a sloupce by měly být smysluplné, vyplněné hodnoty mohou být náhodné. Nad vytvořenou tabulkou vymyslete zadání alespoň 3 příkladů a příklady vyřešte.

43 Zdroje Kubačák, Martin. Tvorba databáze & MS Access 1,2 Dostupné na: dec52.lf1.cuni.cz/~mkuba/vyuka/files/P08-INF2009-2010-Databaze.ppt Palovská, Helena. Slajdy k předmětu Databázové systémy. Dostupné na: http://nb.vse.cz/~palovska/uds/databazove_systemy.pdf DPRŮMĚR. MS Office Excel. Dostupné na: http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/dprumer-HP005209045.aspx


Stáhnout ppt "2. přednáška Databáze, využití MS Excel Úvod do databázových systémů B Ing. David Chudán."

Podobné prezentace


Reklamy Google