Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. Setkání - Stvoření Židovsko – křesťanská pravda o stvoření světa má jednu velkou výhodu oproti ateistickému přesvědčení – je totiž mnohem rozumnější.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. Setkání - Stvoření Židovsko – křesťanská pravda o stvoření světa má jednu velkou výhodu oproti ateistickému přesvědčení – je totiž mnohem rozumnější."— Transkript prezentace:

1 3. Setkání - Stvoření Židovsko – křesťanská pravda o stvoření světa má jednu velkou výhodu oproti ateistickému přesvědčení – je totiž mnohem rozumnější.

2 BŮH JE SVOU DOBROTOU POHNUT, ABY ROZDÁVAL ŽIVOT

3 Tajemství Nejsvětější Trojice Manželství a předávání života je obrazem jednání Trojjediného Boha. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. (Jan 10,10) Je otázkou, zda to co chceme my a myslíme si, že nám to Bůh nechce dát, vede k životu.

4 BŮH JE SVOU DOBROTOU POHNUT, ABY ROZDÁVAL ŽIVOT BOŽÍ VŮLE A JEHO LÁSKA JE TOTÉŽ = POKUD BŮH NĚCO CHCE TAK TO MILUJE Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal. (Moudrosti 11, 24) Co by se stalo, kdyby něco/někoho Bůh přestal milovat?

5 BŮH JE SVOU DOBROTOU POHNUT, ABY ROZDÁVAL ŽIVOT BOŽÍ VŮLE A JEHO LÁSKA JE TOTÉŽ = POKUD BŮH NĚCO CHCE TAK TO MILUJE ZÁKLADNÍ POVOLÁNÍ, KTERÉ SE NÁM DOSTALO, JE POVOLÁNÍ BÝT ČLOVĚKEM A JE MOŽNÉ HO USKUTEČNIT JEN VE VZTAHU K BOHU

6 BÝT ČLOVĚKEM JE DAR I ÚKOL LIDMI SE RODÍME, ALE LIDMI SE TAKÉ STÁVÁME Jak máme rozumět poslední větě? Rozeberte ve skupinkách.

7 3. Setkání - Stvoření Židovsko – křesťanská pravda o stvoření světa má jednu velkou výhodu oproti ateistickému přesvědčení – je totiž mnohem rozumnější.

8 Genesis – Kniha zrodu – 1. Mojžíšova První slova:

9 Genesis – Kniha zrodu – 1. Mojžíšova První slova: Berešit bara Elohim

10 Genesis – Kniha zrodu – 1. Mojžíšova První slova: Na počátku Bůh stvořil … Stvořit x Tvořit

11 Stvořit = ______________ Tvořit = _______________

12 Stvořit = Udělat něco z ničeho (Bůh) Tvořit =Udělat něco z něčeho (člověk)

13 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“ I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

14 Co vyplývá ze zprávy o stvoření? Zkuste definovat ve skupinách.

15 Co vyplývá ze zprávy o stvoření? 1. Bůh je a není jiný bůh. je použito všeobecné jméno pro Boha (Elohím) a ne vlastní jméno Hospodin (Jahve) – tím se ještě více ukazuje, že nejsou jiní bohové zdůrazněním existence Boha, je velkým darem pro člověka, protože lidský život nabývá smyslu a plnosti jen ve vztahu k Bohu ateismus vůbec nic neřeší a nakonec a zdánlivá svoboda se obrací proti člověku – člověk nemá odpovědnost za své jednání a ztrácí smysl svého bytí, protože pozemské věci mu ho nedají

16 Co vyplývá ze zprávy o stvoření? 1. Bůh je a není jiný bůh. 2. Bůh stvořil svět sám a z ničeho. ono slovo „bárá“ – stvořit z ničeho – hranici mezi bytím a nebytím může překonat jen Bůh tím, že Bůh stvořil, tak dává i smysl, bez Boha se věci světa i člověk ztrácejí v nicotě Prosím tě, dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno, co je zde vidět, a věz, že to Bůh udělal ne z toho, co bylo, a že i lidský rod takto povstal. (2 Mak 7,28)

17 Co vyplývá ze zprávy o stvoření? 1. Bůh je a není jiný bůh. 2. Bůh stvořil svět sám a z ničeho. 3. Svět má v Bohu svůj počátek i konec.

18 Co vyplývá ze zprávy o stvoření? 1. Bůh je a není jiný bůh. 2. Bůh stvořil svět sám a z ničeho. 3. Svět má v Bohu svůj počátek i konec. 4. Svět je stvořen dobrým. Stvořil totiž všechno, aby to bylo, čemu dal na světě vzniknout, určil k spáse, není v tom smrtící jed; podsvětí nebude kralovat nad zemí. (Moudr. 1,14) Práce ve skupinách - Jak je možné vysvětlit ničivou sílu přírody?

19 Co vyplývá ze zprávy o stvoření? 1. Bůh je a není jiný bůh. 2. Bůh stvořil svět sám a z ničeho. 3. Svět má v Bohu svůj počátek i konec. 4. Svět je stvořen dobrým. 5. Svět je stvořen v harmonii. Mikuláš Kopernik – astronom, původce moderní teorie heliocentrické soustavy světa. „Koho by se nezmocnil obdiv vůči všemohoucímu Tvůrci, když pozoruje a zamýšlí se nad obdivuhodným pořádkem ve vesmíru, pocházející z Boží moudrosti!“ Isaac Newton – matematik, fyzik, filosof, zakladatel klasické teorie fyziky, objevitel zákona zemské přitažlivosti „Nádherný pořádek a soulad ve vesmíru mohl vzniknout jen podle plánu vševědoucí všemohoucí Bytosti. Toto je můj poslední a nejvyšší poznatek.“

20 Co vyplývá ze zprávy o stvoření? 1. Bůh je a není jiný bůh. 2. Bůh stvořil svět sám a z ničeho. 3. Svět má v Bohu svůj počátek i konec. 4. Svět je stvořen dobrým. 5. Svět je stvořen v harmonii. 6. Svět je v Božích rukou a nevládne mu slepá osudovost (fatalismus, deismus).

21 Stvoření člověka I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

22 Co plyne ze zprávy o stvoření člověka? Diskuze ve skupinách.

23 Co plyne ze zprávy o stvoření člověka? 1. „Velmi dobré“ oproti dřívějšímu „dobré“. mezi „tvorstvem“ a „stvořeným člověk“ je podstatný rozdíl, tvorstvo je stvořeno jedno pro druhé, člověk je stvořen pro něho samého a vše je stvořeno pro něho

24 Co plyne ze zprávy o stvoření člověka? 1. „Velmi dobré“ oproti dřívějšímu „dobré“. 2. Člověk je stvořen k Božímu obrazu. člověk je stvořen pro Boha – člověk je schopen Boha, z toho vyplývá závažnost 5. přikázání

25 Co plyne ze zprávy o stvoření člověka? 1. „Velmi dobré“ oproti dřívějšímu „dobré“. 2. Člověk je stvořen k Božímu obrazu. Boží obraz spočívá: N_____________________ R_____________________ S_____________________

26 Co plyne ze zprávy o stvoření člověka? 1. „Velmi dobré“ oproti dřívějšímu „dobré“. 2. Člověk je stvořen k Božímu obrazu. 3. Člověk je stvořen k Božímu obrazu jako společenství muže a ženy. Muž =Boží obraz Žena=Boží obraz Muž a Žena= Boží obraz Jen jedna varianta je správná, která?

27 Co plyne ze zprávy o stvoření člověka? 1. „Velmi dobré“ oproti dřívějšímu „dobré“. 2. Člověk je stvořen k Božímu obrazu. 3. Člověk je stvořen k Božímu obrazu jako společenství muže a ženy. 4. Úkol je zachování rodu a podmanění země. Služba lidskému životu, manželství, kněžství, řeholní život …, člověk nesmí žít jen pro sebe. Práce – podílet se na přetváření a zdokonalování země je právo každého člověka.

28 Člověk je schopen poznat Tvůrce a vstoupit do vztahu k němu: Jakou přirozenou cestou je člověk schopen poznat Boha? Práce ve skupinách.

29 Člověk je schopen poznat Tvůrce a vstoupit do vztahu k němu: Jakou přirozenou cestou je člověk schopen poznat Boha? Skrze Boží dílo – stvořený svět a svou schopnost poznávat dobro a zlo. Nebesa vypravují slávu Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2) Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. (Řím 1,20)

30 Židovsko – křesťanská pravda o stvoření světa má jednu velkou výhodu oproti ateistickému přesvědčení – je totiž mnohem rozumnější. Nepředpokládá totiž obrovské množství náhod. Charles Darwin – biolog, původce vývojové teorie „Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možno úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nade vše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boží.“

31 3. Setkání - Stvoření Židovsko – křesťanská pravda o stvoření světa má jednu velkou výhodu oproti ateistickému přesvědčení – je totiž mnohem rozumnější.


Stáhnout ppt "3. Setkání - Stvoření Židovsko – křesťanská pravda o stvoření světa má jednu velkou výhodu oproti ateistickému přesvědčení – je totiž mnohem rozumnější."

Podobné prezentace


Reklamy Google