Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza a management rizika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza a management rizika"— Transkript prezentace:

1 Analýza a management rizika
Milík Tichý Analýza a management rizika 2014

2 Analýza a management rizika 2014
Milík Tichý (1929) stavební inženýr betonové konstrukce zatížení stavebních konstrukcí spolehlivost rizikologie projektový manažer rizikový inženýr znalec rozhodce Analýza a management rizika 2014

3 Analýza a management rizika 2014
Cíle ovládání rizika Minimalizovat škody na zdraví / životech na majetku Usnadnit řízení projektu projektování realizaci provoz nákladový dozor Minimalizovat finanční rizika: vést k dodržení předpokládaných peněžních toků, rozpočtů a harmonogramů dát podklady pro tvorbu a čerpání rozpočtových rezerv dát podklad pro pojištění/zajištění, bankovní záruky Zviditelnit rizika Rozhodovatelům Analýza a management rizika 2014

4 Analýza a management rizika 2014
Analýza a management rizika 2014

5 Analýza a management rizika 2014
Analýza a management rizika 2014

6 Analýza a management rizika 2014
Analýza a management rizika 2014

7 Analýza a management rizika 2014
Co vyšetřujeme? Objekt ––––––––––––––––––––- – dálnice Dxx – úsek km – vozovka – mýtné brány ... Proces ––––––––––––––––––––– – doprava A => B v srpnu – doprava B => A v lednu – zimní údržba ... objekt ↔ proces Analýza a management rizika 2014

8 plánovaný, uspořádaný a řízený
Projekt plánovaný, uspořádaný a řízený souhrn hmotných a nehmotných činností, vymezených lidskými a finančními zdroji, a vedoucích k dosažení specifikovaného cíle v určeném čase a prostoru Např.: Projekt realizace: cílem je převod finančního kapitálu na hmotný kapitál Projekt údržby: cílem je zajišťování vlastností objektu nebo procesu (nejen stavebního) Projekt managementu rizika: cílem je minimalizovat ztráty na objektu nebo procesu (optimalizace využití lidských a finančních zdrojů) Analýza a management rizika 2014

9 Rizikologické pojmy Riziko:
Popisy: Nebezpečí – Hz (závažnost nebezpečí Sv) Scénář nebezpečí – Sc Veličiny: Pravděpodobnost – Pr Škoda – Dm Riziko: Rs(T, Ω) = Pr(T, Ω) x Dm(T, Ω) (klasická definice) Analýza a management rizika 2014

10 Analýza a management rizika 2014
Čas Dva parametry: ● referenční doba Tref – doba jízdy z A do B ... – doba stavební výluky ... – součet dob havarijních výluk ... – záruční doba za mýtné brány ... ● poloha referenční doby tref – okamžik odjezdu z A ... – datum zahájení díla ... Analýza a management rizika 2014

11 Analýza a management rizika 2014
Prostor Dva parametry Referenční prostor Referenční poloha 1 D – trasa A-B 2 D – území podél trasy A-B 3 D – prostředí trasy A-B síť – lineární, plošná prostorová Analýza a management rizika 2014

12 Objekt a proces jako zdroje a příjemci nebezpečí
Objekt = proces, který se zastavil v čase Proces = objekt, jehož dalším rozměrem je čas Analýza a management rizika 2014

13 Dvě koncepce ovládání rizika
Proaktivní Reaktivní aktivní opatření proti realizaci scénáře nebezpečí pasívní opatření proti realizaci scénáře nebezpečí Europabrücke: ● clony na zábradlích ... ● upozornění: "Hleď si řízení a nesleduj krásy údolí!" Zásada předběžné opatrnosti Analýza a management rizika 2014

14 Hlavní skupiny nebezpečí
technologická průmyslová dopravní komunikační energetická ekonomická trhy změny hodnot změny kurzů CP kolaps peněžních ústavů politická demokratický vývoj násilné změny terorizmus, nacionalismus právní advokáti soudy zákony, normy sociální kriminalita nepokoje hrozby ... klimatická dlouhodobá kolísání povětrnostních podmínek změny klimatu vliv na systémy a jejich prvky ekologická fyziologická Analýza a management rizika 2014

15 Dvě základní nebezpečí u stavebních zakázek
Mizerné smlouvy Mizerné (žádné) řízení Analýza a management rizika 2014

16 Tři pilíře stavební zakázky
Nebezpečím a rizikem jsou zatíženy všechny prvky realizace stavby ! Analýza a management rizika 2014

17 Analýza a management rizika 2014
Tři managementy Analýza a management rizika 2014

18 Objekty v managementu rizika
Technické silnice nebo jiná pozemní komunikace elektrorozvodná síť v Jihočeském kraji soubor budov Slovenského národného divadla v Bratislavě Organizační podnik ABC ve Zlíně Strojní fakulta VUT v Brně rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Provozní strojní vybavení výrobny nábytku v podniku ABC ve Zlíně Biologické les na p. p. č. 285, k. ú. Paběnkov vlastní tělo vlastní nervová soustava ... Analýza a management rizika 2014

19 Procesy v managementu rizika
Technické doprava na dálnici Brno-Bratislava v období kalendářního roku výroba elektřiny v jaderné elektrárně Mochovce v nejbližších deseti letech těžba kamene v lomu GHI u Mrákotína po restrukturalizaci podniku Organizační řízení podniku ABC ve Zlíně průběžně v budoucích letech pojišťovací služby pojišťovny DEF od dnešního dne do roku 2010 Provozní rekonstrukce budovy Národního divadla v Praze od převzetí staveniště do konce záruční doby Biologické vlastní život v období od 75 let do konce života Analýza a management rizika 2014

20 Okruhy nebezpečí / rizik organizace
interní okruh – rizika uvnitř organizace externí okruh – rizika vyplývající z působení organizace v technicko-ekonomicko-sociálním prostředí, TESP rizika pasívní (organizace je příjemcem rizik z TESP) rizika aktivní (organizace je zdrojem rizik do TESP) styčný okruh – rizika vznikající na styku organizace s vnějšími systémy Analýza a management rizika 2014

21 Opatření managementu rizika
Fyzická řešení prevence krizové plány Strategická řešení diverzifikace činností Operační řešení sanace Finanční řešení přenos rizika (prodej závazku, nákup závazku, záruky, pojištění) Analýza a management rizika 2014

22 Schéma managementu rizika
Stupeň Funkce Činnost Odpovědnost 1 Rozhodovatel (vrcholový management, CEO, COO,  front office aj.) ♦ strategická a operativní rozhodnutí podle kritérií a podle rizika; ♦ hodnocení dopadu rozhodnutí; ♦ plynulá informace ÚMR rozhodovací 2 CRO ♦ řízení VMR a ÚMR informační "nahoru" a "dolů", rozhodovací vůči SMR 3 Výbor MR ♦ taktika, zásady informační "nahoru" a "dolů" Analýza a management rizika 2014

23 Analýza a management rizika 2014
Útvar MR (middle office, analytik, manažer rizika apod.) ♦ vyhodnocení, výpočet rizika, zpracování preventivních opatření; ♦ povinnost informace Rozhodovateli; ♦ doporučení Rozhodovateli; ♦ stanoviska k rozhodnutím Rozhodovatele; ♦ ÚMR není řídícím centrem informační "nahoru" a "dolů" 5 Správce rizik ("vlastník rizik", provozní útvar organizace) ♦ monitorování, povinnost reportingu směrem k ÚMR informační "nahoru" Analýza a management rizika 2014

24 Analýza a management rizika 2014
Vstupní kroky MR zřízení funkce CRO a kontrola jeho činnosti zřízení Útvaru managementu rizika (ÚMR) zřízení Výboru managementu rizika (VMR) zřízení funkce pojistného inženýra (PI), popřípadě také pojistného matematika (PM) a kontrola jejich činnosti zajištění komunikace mezi útvary organizace zajištění plynulé informace o nebezpečích a rizicích podle požadavků RI a PI financování SMR v záběhovém a běžném období (zpracování, údržba, přestavba) hodnocení ekonomického dosahu SMR Analýza a management rizika 2014

25 Analýza a management rizika 2014
Formát SMR Formát musí mít takovou hierarchii, aby se docílil spolehlivý tok informací mezi vlastníky rizik, ÚMR a Rozhodovatelem: o segmentech, které jsou nebezpečím buď bezprostředně vystaveny anebo naopak nebezpečí vytvářejí o zdrojích nebezpečí o realizacích nebezpečí očekávaných neočekávaných Analýza a management rizika 2014

26 Analýza a management rizika 2014
Nástroje  SMR Příručka MR definici oblastí řízení rizik postupy řízení rizik popis interakcí procesů řízení rizik Katalog nebezpečí / rizik údaje o zdrojích nebezpečí a jejich vlastnostech údaje o možných scénářích nebezpečí. popis nebezpečí a scénářů odhady pravděpodobností realizace odhady možných škod, popřípadě povahy škod stanovení strategie pro řízení příslušného rizika podle 4T Karty rizik Mapy nebezpečí / rizik Formuláře Analýza a management rizika 2014

27 Analýza a management rizika 2014
Možnosti pořízení SMR Samostatné zpracování Nákup hotového softwaru Zpracování na zakázku Analýza a management rizika 2014

28 Analýza a management rizika 2014
Problémy  v  organizaci "Vždyť už to dávno tak děláme" netrpělivost při zpracování problémy při zavádění (obvyklá nechuť k novým postupům) "Management rizika vyžaduje náklady, ale nevydělává". kultura MR se obtížně vytváří negativní chápání nebezpečí a rizika, podceňování problému šíře problematiky obava z hmotné odpovědnosti malomyslnost při řízení zejména vnějších rizik Analýza a management rizika 2014

29 Analýza a management rizika 2014
utajování nebezpečí a rizik a jejich realizací středním managementem —— není ustanoven CRO nebo jiný obdobný pracovník nejasné kompetence kumulace pravomocí přetížení správců rizik nechuť k novinkám přinášejícím "papírování" nechuť ke spolupráci napříč organizací izolované řízení: nestejná metodika různé ocenění nemožnost vytvoření jednotné rozhodovací báze nedostatečný reporting zdola nahoru nezávislost reportingu náhodnost nedostatečná informace shora dolů Analýza a management rizika 2014

30 Přínosy managementu rizika
Ekonomický dosah zavedení a udržování SMR nelze numericky předem odhadnout. Souhrnně lze říci, že řízení rizik má vliv na hodnotu organizace primární: zkvalitnění strategických rozhodnutí schopnost efektivní reakce na katastrofy zlepšení alokace kapitálu získání konkurenčních výhod zvýšení důvěry investorů, bank a pojistitelů získání zakázek podmíněných funkčním SMR získání úvěrů získání bankovních záruk následný: omezení ztrát snížení nákladů na pojištění a hedging zvýšení podílu na trhu zlepšení image a ratingu výhoda proti konkurenci, která rizika neřídí Analýza a management rizika 2014

31 Analýza a management rizika 2014
Náklady  na  SMR Pořizovací: odměny zpracovatelům náklady na záběhové instruktáže tiskopisy software Provozní: mzdy a odměny CRO a ÚMR motivační odměny náklady na zajišťování SMR vně ÚMR náklady na běžné instruktáže běžná údržba SMR přestavba SMR audit SMR Analýza a management rizika 2014

32 Analýza a management rizika 2014
Tunel Praha – Beroun Analýza a management rizika 2014

33 Analýza a management rizika 2014
Železniční tunel 2 x 25 km Návrhová rychlost až 300 km/h SŽDC objednala Analýzu rizika v aspektu PROVOZ a v aspektu VÝSTAVBA Dva týmy expertů – celkem 25 odborníků Řešení proběhlo "elektronicky" Koncepce: metoda SAFMEA a metoda UMRA Analýza a management rizika 2014

34 Možné následky vzniku poruchy
Prvek projektu Možný způsob poruchy Možné následky vzniku poruchy mRPN Prostředí geologické nepředvídané krasové jevy snížení rychlosti postupu ražby 23.1 Financování navýšení investic odklad, zrušení výstavby 21.7 tektonická porucha, anomálie zvýšené náklady výstavby 20.8 Čelba vypadnutí porušených bloků horniny (zával) zavalení razicích mechanizmů na čelbě 20.6 zaplavení díla Analýza a management rizika 2014

35 Ohrožené segmenty projektu
Zdroje nebezpečí Nepovolané osoby Údržba Dohlédací služba Dodavatelé prací a služeb, materiálů, zařízení Dodavatelé energie Provozovatel dráhy Projektanti Záchranné služby Předpisy Realizace Vlaková souprava v tunelu 2.2 2.3 0.7 1.5 0.6 1.0 1.2 1.3 0.8 1.1 Systém dodávky energie 2.6 1.7 3.0 0.4 0.5 Trakční vedení 2.5 1.8 Železniční svršek 0.9 2.0 0.1 Monitoring nebezpečných nákladů 0.3 Geometrie koleje Monitoring provozu Řídicí centrum 2.1 Hlásiče požáru v tunelu Kabeláže různé 0.2 1.6 Analýza a management rizika 2014

36 Ohrožené segmenty projektu
Zdroje nebezpečí Barrandien Dodavatelé prací, materiálů, zařízení Geotechnický průzkum Podzemní voda Místní úřady a aktivity Projektanti Investor Technické dozory Předpisy Právní vztahy Ražba TBM 3.0 1.9 2.3 2.4 0.6 1.1 1.7 1.0 1.2 Harmonogram realizace 2.0 1.5 1.6 Přípravná dokumentace 2.2 0.5 2.5 2.8 1.3 0.9 Vedení trasy Rozpočet realizace 2.1 1.4 1.8 0.7 Realizační dokumentace Únikové cesty Čelba TBM 2.6 0.8 Portály Průzkum IG a HG Analýza a management rizika 2014

37 Doporučení pro objednatele analýzy
Management rizika Pro projekt TPB zavést Systém managementu rizika (SMR) závazný pro všechny účastníky projektu – jako součást projektového řízení. Za tím účelem zřídit stálou skupinu odborníků, eventuálně pracoviště. Projektový management založit podle PMBOK Guide [2004] nebo podle jiného renomovaného systému. Zpracovat otevřený Manuál projektu s popisem procedur managementu. Zajistit kontinuální analýzu a management rizika v průběhu celého projektu a dále také v počátečním období provozu. Zajistit analýzu rizika pro další aspekty projektu, především pro aspekt GEOLOGIE. Zpracovat plán dalších analýz rizika na aspektech VÝSTAVBA a PROVOZ a na dalších aspektech, popřípadě podaspektech. Založit Registr rizik projektu. Založit a udržovat topografické a tabelární, popř. grafické Mapy nebezpečí a rizik projektu. Analýza a management rizika 2014

38 Analýza a management rizika 2014
Založit sledování nákladů na riziko. V rozpočtu projektu založit kapitolu "Management rizika". Ustanovit odborníka, který se bude systematicky zabývat analýzou rizika ve vedoucí funkci a vyslat ho na stáž na některou obdobnou akci (např. tunel Gotthard, Brenner), pokud se najde příjemce takového stážisty. Zajistit průběžné posouzení projektu (commissioning, aprobaci, oponenturu) zaměřené na management rizika. Pojištění Vybrat pojišťovacího makléře pro projekt, který bude působit již v přípravných fázích. Požadovat, aby makléř věnoval pozornost všem eventuálním výlukám z pojištění, popřípadě aby zajistil pojistné smlouvy náležitými doložkami. Vyžadovat pojištění všech účastníků projektu podle pokynů a doporučení makléře a v souladu s ITIG Code [2006] a stanovit pro pojistníky pojistné částky. Analýza a management rizika 2014

39 Analýza a management rizika 2014
Bankovní záruky Vybrat konzultanta v oboru bankovních záruk. Rozhodnout, od koho se bude předložení bankovní záruky vyžadovat. Od zhotovitelů vyžadovat bankovní záruky na dokončení díla a bankovní záruky na platby podzhotovitelům ve výši 100% nabídkových cen. Požadovat, aby výše poplatku za bankovní záruku byla specifikována jako součást nabídkové ceny. Prevence sporů Ve smlouvách na dodávku stavebních prací a také v dalších smlouvách zajistit expertní řešení sporů s eventuálním následným rozhodčím řízením. Postupovat podle vzorových podmínek FIDIC. V rozhodčích doložkách uvést Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jeho Řád (pokud nebude požadován Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži a jeho Řád). Nepřipustit rozhodčí doložky znějící na rozhodčí řízení "ad hoc". Analýza a management rizika 2014

40 Analýza a management rizika 2014
Zadávání Rozhodnout o formě zakázek (tradiční, D/B aj.) a subdodávek na dodávky materiálů, výrobků, systémů stavebních prací atd. Proces zadávání a zadávací podmínky připravit již v přípravném stadiu projektu. Pro smlouvy o dílo na dodávku projektové dokumentace a na dodávku stavebních prací použít a učinit závaznými příslušné Vzorové podmínky FIDIC v původním (anglickém) znění. Analýza a management rizika 2014

41 Analýza a management rizika 2014
Zpracovat vzorové smlouvy na subdodávky tak, aby odpovídaly smlouvám s hlavními zhotoviteli. K podání nabídky vyzvat uchazeče, kteří uspěli v náležitě připraveném předkvalifikačním řízením. Výběr dodavatele provést na základě definovaného kritéria ekonomické výhodnosti nabídky s diskontováním budoucích nákladů ke dni podání nabídky podle klíče stanoveného zadavatelem. Analýza a management rizika 2014

42 Analýza a management rizika 2014
Nabídkovou cenu požadovat v euro (ještě před jeho zavedením v Česku). Požadovat závazně, aby při předložení nabídky uchazeč prokázal svůj systém managementu rizika a aby specifikoval náklady na management rizika. Vyžadovat, aby uchazeč v případě úspěch v zadávacím řízení založil svůj Registr rizik a postupoval podle ITIG Code [2006]. Požadovat, aby uchazeč předložil současně s nabídkou informaci o haváriích nebo jiných událostech na dodávkách v posledních deseti letech před podáním nabídky. Ve výběrovém řízení na dodávku zařízení (razicího stroje, měřicích a regulačních systémů apod.) požadovat údaje o poruchovosti a životnosti zařízení, trvání eventuálních poruch, trvání údržby apod. Analýza a management rizika 2014

43 Analýza a management rizika 2014
Literatura Tichý M.: Ovládání rizika. C.H. Beck, Praha, 2006 Tichý M.: Projekty a zakázky ve výstavbě. C.H. Beck, Praha, 2008 Rozsypal A.: Inženýrské stavby. Řízení rizik. Jaga, Bratislava, 2008 Analýza a management rizika 2014


Stáhnout ppt "Analýza a management rizika"

Podobné prezentace


Reklamy Google