Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odstraňování thallia a kadmia z odpadních vod v metalurgii olova

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odstraňování thallia a kadmia z odpadních vod v metalurgii olova"— Transkript prezentace:

1 Odstraňování thallia a kadmia z odpadních vod v metalurgii olova
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. AUTOŘI Ing. Ivo Oktábec Ing. Lukáš Kroča Ing. Petr Matuška

2 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Osnova Informace o projektu Popis technologické linky na separaci TK Výsledky ukončených provozních zkoušek Průběžné výsledky probíhající provozní zkoušy Hodnocení účinnosti separace TK Závěr Diskuze Základní rozdělení prezentace. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

3 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
O projektu s podporou TIP z MPO (projekt FR-TI3/187) cíl: 1) separace TK (Cd, Tl,…) z OV 2) převedení vyredukované směsi na využitelné produkty probíhá: 2010 – 2014 celková výše dotace: 8 mil. Kč spolupráce s Výzkumným ústavem anorganické chemie, a. s., Ústí nad Labem Problematika řešena v rámci výzkumného projektu TIP z MPO, jehož cílem je výzkum a vývoj provozní linky na separaci TK z OV technologie loužení úletů, včetně následného využití vyredukované směsi na využitelné produkty (síran thalný, kovové thallium. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

4 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Základní popis využití redukčně-sorpčního způsobu (nahrazení TK méně nebezpečným kovem Zn) následná adsorbce Zn na lignitu vybudována testovací čtvrtprovozní linka zvětšení kapacity celková kapacita technologie: m3·den-1 systém řízení Využito redukčně-sorpčního způsobu, kdy v prvním stupni dochází k zachytávání ionů TK z OV na Zn granulých při ulolňování Zn do vody a v 2. stupni absorbce iontů Zn do lignitu. V průběhu projektu vybudována zkušební linka a následně linka rozšířena na dostatečnou kapacitu (8 m3/d). Systém řízený umožňující bezobslužný provoz s výjimkou regenerace a kontroly funkce linky. Následně na blokovém schématu popsat princip. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Základní popis Zásobní nádrže Sekce Regenerace Rozvaděč Písková filtrace Lignitový adsorbér Reakční nádoby se Zn náplní Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

6 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Projekt rok 2013 zajištění umístění nové čtvrtprovozní linky zajištění technologických prvků navrhované čtvrtprovozní linky zajištění Zn náplně (odlévání Zn, dendritický Zn, nákup čistého granulovaného Zn) 1. čtvrtprovozní test linky 2. test čtvrtprovozní linky 1. tavení Tl do kovové podoby Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

7 1 a 2. čtvrtprovozní test - vyhodnocení
1. test probíhal v období: – 2. test probíhal v období: – celkem zpracováno: 750 m3 OV celkem vysušené vyredukované směsi: 306 kg VOV [m3] FKm [kg] FKs [kg] c1 [mg/l] c2 [mg/l] c3 [mg/l] Účinnost [%] Tl Cd ČVT 1 430 328 158 80 109 123 116 1 99 ČVT 2 320 284 148 68 191 108 214 c1 ... prům. konc. TK na vstupu (výpočet z obsahů TK ve FKs a objemu zpracované OV) c2 ... prům. konc. TK na vstupu (průměr z hodnot konc. TK, stanovených ve vzorcích OV) c3 ... prům. konc. TK na výstupu (průměr z hodnot konc. TK, stanovených ve vzorcích OV) Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

8 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Projekt rok 2014 3. čtvrtprovozní test (od ) zajištění optimalizace linky uvedení do provozu lignitového adsorbéru optimalizace chodu linky (nová písková filtrace) provoz linky celkově na zaměstnancích KovoPb zajištění analýz OV a vyredukované směsi 2. etapa tavení Tl Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

9 3. test čtvrtprovozní linky
kapacita zpracování blížící se celému provoznímu množství test započal: celkem zpracováno: 300 m3 OV celkem vyredukováno: 135 kg suchého FK Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

10 3. test čtvrtprovozní linky
Analýza účinnosti odstranění TK z OV využito metody ICP-OES vzorky: OVvstup – vstupní OV zbavena pevných nečistot OVvýstup – výstupní OV z 2. stupně čištění OVlignit – výstupní OV z lignitového absorbéru Ověřování účinnosti odstranění TK z OV prostřednictvím pravidelných odběrů a přesných analýz. Používá se metoda ICP-OES, přičemž odběrná místa jsou tři: na vstupu, výstupu z dvoustupňové redukční části linky tzn. výstup z reakčních nádob se Zn náplní a poslední odběrné místo za lignitovým absorbérem. Graf – ukazuje koncentraci zájmových TK v OV na vstupu do technologie. Je patrné, že průměrná hodnota je tolik a tolik pro Cd a Tl s maximální naměřenou koncentrací pro Tl a Cd Zn na vstuppu nabývá průměrných koncentrací 4,45. Přepnutí na další graf. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

11 3. test čtvrtprovozní linky
Analýza účinnosti odstranění TK z OV využito metody ICP-OES vzorky: OVvstup – vstupní OV zbavena pevných nečistot OVvýstup – výstupní OV z 2. stupně čištění OVlignit – výstupní OV z lignitového absorbéru Graf ukazující výstup z dvoustupňové redukční části linky, kde dochází k iontové výměně, tudíž je vidět jednoznačný pokles koncentrace zájmových TK i v dnech nejvyšších koncentrací zmíněných u předchozího slejdu. Naproti tomu koncentrace Zn vzrostla s maximem o hodnotě té a té, přičemž průměrná koncentrace Zn je tolik. Následně dochází k jeho adsorpci na lignitovém adsorbéru. Následující graf. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

12 3. test čtvrtprovozní linky
Analýza účinnosti odstranění TK z OV využito metody ICP-OES vzorky: OVvstup – vstupní OV zbavena pevných nečistot OVvýstup – výstupní OV z 2. stupně čištění OVlignit – výstupní OV z lignitového absorbéru Lignitový absorbér byl uveden do chodu později (vázla dodávka a úprava lignitu). Jak je vidět koncentrace Tl je pod 0,5 mg/l a maximální hodnota nepřesáhl 0,3 mg/l. Adsorbce Zn na lignitu byla potvrzená právě v dni maximální koncentrace, tedy kdy se snížila na hodnotu lehce přes 60 mg/l a celkově se průměrně drží na hodnotě 21 mg/l. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

13 3. test čtvrtprovozní linky
Analýza vyredukované směsi (FK) využito metody ASS vzorky: odběr každý regenerační cyklus (každý pátek) analýze předchází sušení do konstantní hmotnosti obsah sušiny: 45 % Při regeneraci Zn náplní se získala vyredukovaná směs která podstoupila sušení a následnou analýzu (metodou ASS) pro stanovení zájmových TK. Průměrná koncentrace Cd a Tl je ta a ta přičemž obsah sušiny se v průměru pohybuje kolem 45 % v závislosti na obsluze . Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

14 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Hodnocení technologie ověřena: nárůst Zn v důsledku redukce TK na Zn náplni velké koncentrace TK vedou ke zvýšené koncentraci Zn vypouštění z průmyslové ČOV plnění zákonných limitů Celkové hodnocení úspěšnosti odstranění TK z OV je vidět v tabulce, kdy úspěšnost odstranění Cd je 99,9 % a Tl 99,5 % naproti tomu je patrný nárúst Zn o 480 %, což je způsobeno velkou koncentrací TK která vede ke zvýšené koncentraci Zn. Také je patrné, že provoz technologie velmi napomáhá k udržení podlimitních stavů OV vytékající z průmyslové ČOVky do recipientu, kde za období 3. čtvrtprovozního testu nedošlo ani jednou k jejich překročení. Cd Tl Zn Hodnota [mg/l] 0,007 0,47 0,012 Limit [mg/l] 0,2 není stanoven 1,6 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

15 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
Závěr kapacita linky zpracovávající celé provozní množství OV Celkem zpracováno 1050 m3 OV 441 kg vysušené vyredukované směsi ověření průmyslového provozu a použité technologie snížení vypouštěných TK z průmyslové ČOV spol. KovoPb ověření funkce lignitového absorbéru => snížení Zn získání vyredukované směsi pro technologii dalšího využití Testovací linka je zcela schopna zpracovávat celé provozní množství OV z technologie loužení úletů. V průběhu projektu došlo k vyčištění celkem 500 m3 OV a získáno 500 kg vyredukované směsi. To znamená, že bylo zachyceno 95 kg Cd a 63 kg Tl tudíž bylo velmi ušetřeno životní prostředí. Také došlo k ověření této technologie v těžkém provozu, snížení vypouštěných TK, ověření funkce lignitové absorpce a také možnosti využití získané vyredukované směsi pro výrobu druhotných surovin. Dále k ověření systému řízení a schopnosti pracovníků Kovohutí v samostatném řízení linky. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

16 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
DĚKUJI ZA POZORNOST Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. AUTOŘI Ing. Ivo Oktábec Ing. Lukáš Kroča Ing. Petr Matuška

17 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.
DISKUZE Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. AUTOŘI Ing. Ivo Oktábec Ing. Lukáš Kroča Ing. Petr Matuška


Stáhnout ppt "Odstraňování thallia a kadmia z odpadních vod v metalurgii olova"

Podobné prezentace


Reklamy Google