Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podklad č. 0. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Zařízení pro vyhodnocování velmi malých propustností H. Semíková, P. Bílý, J. Kasíková, R. Kovářová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podklad č. 0. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Zařízení pro vyhodnocování velmi malých propustností H. Semíková, P. Bílý, J. Kasíková, R. Kovářová,"— Transkript prezentace:

1 Podklad č. 0. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Zařízení pro vyhodnocování velmi malých propustností H. Semíková, P. Bílý, J. Kasíková, R. Kovářová, V. Knytl, P. Novák ISATech s.r.o. ® I ndustrial S afety A ssessment Tech nicians Sídlo: S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice Kont. adres.: Osadní 26, 170 00 Praha 7 Tel.: +420 220 878 920 Fax: +420 266 711 901

2 Podklad č. 1. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Hydraulická vodivost (propustnost) horninového prostředí:  vlastnost horniny propouštět póry a dutinami vodu účinkem hydraulického sklonu  Průlinová  Puklinová Propustnost matrice kompaktní horniny s nízkou efektivní pórovitosti  systém propojených mikrotrhlinek a mikropórů v kompaktních horninách (granit)  v in-situ podmínkách značně obtížně měřitelná

3 Podklad č. 2. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 V rámci projektu „ Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury“  nutnost hledání vhodného prostředí pro uskladňování nebezpečných a radioaktivních odpadů.  granity představují stabilní prostředí a dostatečnou izolaci úložiště od okolního prostředí. Průzkum prostředí s velmi malou propustností  obvykle nelze použít čerpací zkoušky  vodní tlakové zkoušky – registruje se tlak a spotřeba vody  Pro horniny s hydraulickou vodivostí 10 -6 -10 -11 m.s -1

4 Podklad č. 3. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Zařízení pro měření velmi malých propustností  měření průtoku je založeno na záznamu počtu vtlačených konstantních objemových množstvích v čase  není závislé na citlivosti měřícího přístroje  vysoké i malé průtoky  využití ve vertikálních vrtech do 100m, v horizontálních vrtech  Skládá se z:  Zatláčecího zařízení  Expanzní nádoby (objem 50l)  Kompresoru ( s pracovním tlakem až 800 kPa)  Dvojitý mechanický pakr s plnící pumpou  Počítač s příslušným softwarem

5 Podklad č. 4. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014

6 Podklad č. 5. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Aplikace zařízení  provedení intervalových vodních tlakových zkoušek s cílem zjistit hydraulickou vodivost horninového prostředí  dokumentace změn v hydraulické vodivosti prostředí:  in-situ měření ve vertikálních 100m vrtech (Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury - FR-TI1/367)  v průběhu jeho dlouhodobého zatěžování působením tepla ( Výzkum termální zátěže hornin- perspektivy podzemního skladování tepelné enerfie – FR TI 3/325)  po provedení hydraulického pulzního štěpení (Stimulace horninového masívu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem Hot- Dry-Rock – FR TI 3/523)

7 Podklad č. 6. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Vyhodnocení  je zaznamenávám aplikovaný tlak a počet vtlačených konstantních objemů pístu (impulzů)  hodnoty koeficientu hydraulické vodivosti získány přepočtem dle D.G. Moye (1967) nebo Castanyho (1968) pro lineární závislost tlaku a spotřeby k = 4,87E-08 7,37E-08 6,00E-08

8 Podklad č. 7. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014

9 Podklad č. 8. © 2014 ISATech s.r.o.

10 Podklad č. 9. © 2014 ISATech s.r.o. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Podklad č. 0. © 2014 ISATech s.r.o. Odpadové fórum 2014 Zařízení pro vyhodnocování velmi malých propustností H. Semíková, P. Bílý, J. Kasíková, R. Kovářová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google