Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009"— Transkript prezentace:

1 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Závěrečná prezentace EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Brno, 17. prosince 2008

2 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Projekt „Ceny a tarify …“ byl v roce 2008 řešen v EGÚ Brno, a. s. v rámci sedmi smluv o dílo, registrovaných u zhotovitele pod čísly: 81006: ERÚ, 81007: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., 81008: výrobce ČEZ, a. s., 81009: IPP – 12 nezávislých výrobců a AEM, 81010: Dodavatelé poslední instance - ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s., 81011: ČEPS, a. s. 81027: OTE, a. s. 2 EGÚ Brno, a. s.

3 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Závěrečná prezentace je svolána ve vazbě na platné harmonogramy prací a dohodnutou součinnost všech smluvních stran, uvedených ve Smlouvách o dílo. Cílem jednání je: prezentovat objednatelům výsledky prací na Projektu „Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009“(„Regulované ceny a tarify dodavatele poslední instance v roce 2009“ v případě smlouvy s DPI), které byly podkladem pro cenové rozhodnutí ERÚ platné v roce 2009, příprava prací a jejich organizační zajištění v roce 2009, zaměřených na zpracování podkladů pro návrh regulovaných cen v elektroenergetice v roce na základě upravené metodiky regulace pro třetí regulační období. Podkladem pro jednání jsou Závěrečné zprávy, které byly objednatelům poslány elektronicky dne Jejich písemná vyhotovení a elektronická forma na optickém médiu CD-ROM se předávají proti potvrzení objednatelů o převzetí na této závěrečné prezentaci. 3 EGÚ Brno, a. s.

4 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Program jednání Koordinačního semináře Souhrnná informace o principech řešení. Ceny v elektroenergetice pro rok 2009: ceny za služby přenosové sítě a systémových služeb, ceny příspěvku na krytí vícenákladů na výkup elektřiny z OZE–KVET–DZ, cena příspěvku pro decentrální výrobu, cena za činnost operátora trhu, ceny za služby distribučních sítí na úrovních VVN a VN, sazby a pevné ceny distribuce elektřiny pro KZ odebírající elektřinu ze sítí NN – kategorie C a D, ceny dodavatele poslední instance. Vývoj v návrhu koncepce distribučních tarifů. Diskuse. Příprava prací a jejich organizační zajištění v roce 2009, zaměřených na zpracování podkladů pro návrh regulovaných cen v elektroenergetice v roce 2010. Doporučení a závěry. 4 EGÚ Brno, a. s.

5 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Souhrnná informace o principech řešení (1) V průběhu řešení díla byly pro objednatele postupně zajištěny následující výstupy: – První průběžná zpráva – Koordinační seminář – Druhá průběžná zpráva – Koordinační seminář – Informace o průběžných výstupech řešení v elektronické podobě – Závěrečná zpráva – Závěrečná presentace výsledků díla 5 EGÚ Brno, a. s.

6 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Souhrnná informace o principech řešení (2) Hlavní řešené činnosti: Upřesnění technických vstupů a parametrů regulace Ověření výsledků regulace PPS a PDS v roce 2007, stanovení korekčních faktorů: přenosu a systémových služeb. distribuce decentrální výroby podpory OZE–KVET–DZ Předběžné výpočty regulovaných cen a tarifů (včetně průměrné ceny DPI) a jejich finální verze jako podklad pro návrh cenového rozhodnutí ERÚ platného v roce 2009. 6 EGÚ Brno, a. s.

7 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Souhrnná informace o principech řešení (3) Další související činnosti: Vyhodnocení názorů a zkušeností jednotlivých subjektů s metodikou regulace, případné návrhy na úpravu metody regulace na základě podkladů shromážděných od jednotlivých subjektů. Návrhy a doporučení způsobu stanovení míry ztrát a příslušného korekčního faktoru na ztráty v přenosové a distribučních soustavách pro další regulační období. Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů, účast na jednáních TK. ERÚ byly postupně předávány verze vytvářeného výpočetního modelu stanovení cen pro simulace dopadů regulace ve 3. regulačním období. Spolupráce s ERÚ na stanovení individuálních cen distribuce požadované provozovateli lokálních distribučních soustav SV servisní, s.r.o., obchodní domy Centrum Praha Jih-Chodov, s.r.o. a European Property Management, spol. s r.o. (Palladium). 7 EGÚ Brno, a. s.

8 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Souhrnná informace o principech řešení (4) Další související činnosti: Analýza cen elektřiny na velkoobchodním trhu jako podklad pro stanovení průměrných cen silové elektřiny pro MOP a MOO pro podmínky roku potřebných k návrhu tarifů dodavatele poslední instance pro MOP a MOO ve vazbě na tarifní statistiky roku 2007. Spolupráce s ERÚ na úpravách návrhů vyhlášek a na přípravě cenového rozhodnutí pro rok 2009. Návrhy a doporučení ve formě připomínek ke zprávě Energetického regulačního úřadu o metodice regulace ve III. regulačním období včetně základních parametrů regulačního vzorce, vyvěšené na internetových stránkách ERÚ. Konstatuje se, že práce proběhly v souladu s dohodnutým harmonogramem věcného a časového řešení díla, uvedeným ve smlouvách. 8 EGÚ Brno, a. s.

9 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Ceny za službu PS a cena SyS 9 EGÚ Brno, a. s.

10 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Rezervace kapacity Platby za RK byly klíčovány ze stálých nákladů PS podle metodiky platné pro 2. r.o. Cenu pro rok 2009 ovlivnilo: snížení velikosti PV o menší část příjmů z aukcí na přeshraničních profilech (600 mil.Kč v roce 2009 oproti 1,1 mld. v roce 2008) snížení celkové velikosti RK z hodnoty 6 100,3 MW v roce 2008 na hodnotu 5 894,8 MW v roce 2009, zvýšení hodnoty provozních aktiv a zvýšení hodnoty odpisů o jejich změnu v roce 2007 vliv na náklady: Průmyslový eskalační faktor = 104,8 % (4/2008) Mzdový eskalační faktor = 107,2 % (váha 0,15) Faktor efektivity = 2,085 % 10 EGÚ Brno, a. s.

11 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě Cena pro rok 2009: ,08 Kč/MW za rok 11 EGÚ Brno, a. s.

12 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Rezervace kapacity Vývoj plateb společností za rezervaci kapacity v letech 2002 – 2009 12 EGÚ Brno, a. s.

13 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Rezervace kapacity Podíl společností na platbě za rezervaci kapacity v roce 2009 13 EGÚ Brno, a. s.

14 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Použití přenosové sítě Vliv na vývoj ceny: podstatně vyšší nákupní cena silové elektřiny na krytí ztrát v porovnání s rokem 2008. větší část korekčního faktoru roku 2007 byla vyrovnána s fondem aukcí, očekávané vyšší obchodované množství elektřiny v PS o 29,901 GWh v roce 2009 vůči roku 2008, nižší hodnota povolené míry ztrát, Cena platná v roce 2009: 46,78 Kč/MWh (2008: 41,25 Kč/MWh) 14 EGÚ Brno, a. s.

15 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS 15 EGÚ Brno, a. s.

16 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Použití přenosové sítě Vývoj plateb společností za použití PS v letech 2002 – 2009 16 EGÚ Brno, a. s.

17 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Použití přenosové sítě Očekávaný podíl společností na platbě za použití PS v roce 2009 17 EGÚ Brno, a. s.

18 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS Vývoj informativní jednosložkové průměrné ceny za službu PS 18 EGÚ Brno, a. s.

19 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena systémových služeb Proti roku 2008 je cena SyS v roce 2009 ovlivněna: zvýšením nákladů na nákup podpůrných služeb o 200 mil. Kč na 8,3 mld. Kč, odečtením výnosů 500 mil.Kč z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky, vyrovnáním téměř celé výše korekčního faktoru roku 2007 s fondem aukcí, vyšší očekávanou spotřebou KZ bez ostrovních provozů o cca 709 GWh a nižší očekávanou lokální spotřebou o -325 GWh v roce 2009 vůči roku 2008 Cena pro konečný odběr pro rok 2009: ,01 Kč/MWh (2008: 147,81) Cena pro lokální spotřebu 2009: ,22 Kč/MWh (2008: 55,56) 19 EGÚ Brno, a. s.

20 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Vývoj ceny systémových služeb 20 EGÚ Brno, a. s.

21 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Cena za službu PS a cena SyS Rekapitulace Pro rok 2009 platí následující ceny přenosu a SyS: Jednotková cena za RK přenosové sítě ,08 Kč/MW.r Cena za použití PS ,78 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS ,89 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu ,22 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky ,01 Kč/MWh 21 EGÚ Brno, a. s.

22 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Ceny v elektroenergetice pro rok 2009 Ostatní regulované ceny Podpora OZE, KVET a druhotných zdrojů, Podpora decentrální výroby, Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. 22 EGÚ Brno, a. s.

23 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Podpora OZE Minimální výkupní ceny a zelené bonusy v roce 2009 pro jednotlivé kategorie OZE použité ve výpočtu byly stanoveny ERÚ a jsou zveřejněny na internetových stránkách regulačního úřadu. V roce 2009 se ve výpočtu předpokládala podpora výroby z OZE podle skutečnosti dosažené v roce 2007: cca 698 GWh v režimu minimálních výkupních cen (z toho je 26 GWh ve VT a 4 GWh v NT u MVE) 1 646 GWh v režimu zelených bonusů (z toho je 45 GWh ve VT a 30 GWh v NT u MVE a cca 562 GWh směsného spalování biomasy, jejíž podpora je uplatněna pouze v režimu zelených bonusů). 23 EGÚ Brno, a. s.

24 Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR – podle regulačních výkazů RDS
24 EGÚ Brno, a. s.

25 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Podpora KVET a DZ Pevné ceny podpory KVET a DZ v roce 2009 použité ve výpočtu byly stanoveny ERÚ a jsou zveřejněny na internetových stránkách regulačního úřadu. V roce 2009 se ve výpočtu předpokládala podpora výroby z KVET a DZ podle skutečnosti roku 2007 ve výši: 7,815 TWh z KVET (z toho na zdroje do 5 MWe připadá 0,277 TWh) 1,126 TWh z druhotných zdrojů. 25 EGÚ Brno, a. s.

26 Vývoj skutečných a očekávaných vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ
26 EGÚ Brno, a. s.

27 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Příspěvek KZ na podporu OZE, KVET a DZ Je zachován jednotný celostátní příspěvek KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ, uvedený samostatně jako položka na fakturách všech konečných zákazníků včetně domácností. Hradí jej také KZ umístění v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy ČR, lokální spotřeba výrobců a samovýrobců s instalovaným výkonem nad 100 kW a ostatní spotřeba provozovatelů distribučních soustav. Příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ v roce 2009 včetně KF činí 52,18 Kč/MWh, což znamená meziroční nárůst o 11,43 Kč/MWh vůči roku Cena zahrnuje rezervu ve výši 9,- Kč/MWh, která se vyrovnává v korekčním faktoru. Korekční faktor za výsledek roku 2007 je ve výši 578,6617 mil.Kč a zvyšuje cenu příspěvku o 9,54 Kč/MWh pro úroveň spotřeby očekávané v roce 2009. 27 EGÚ Brno, a. s.

28 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu OZE-KVET-DZ 28 EGÚ Brno, a. s.

29 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Decentrální výroba Příspěvek pro výrobce je hrazen územně příslušným držitelem licence na distribuci. Je celostátně jednotný, nezávislý na obchodních vztazích. Rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech. Je rozlišen po napěťových úrovních, přičemž pro rok 2009 stanovil ERÚ cenu pro výrobce za decentrální výrobu ve stejné výši jako v celém 2. regulačním období: VVN 20,- Kč/MWh VN 27,- Kč/MWh NN 64,- Kč/MWh 29 EGÚ Brno, a. s.

30 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu Příspěvek KZ na decentrální výrobu se přičítá k ceně distribuce. Pro druhé regulační období stanovil ERÚ regionálně jednotný příspěvek všech konečných zákazníků, odběru výrobců včetně odběru PVE v čerpadlovém provozu, odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a včetně dodávek do zahraničí z distribuční soustavy, bez rozlišení po napěťových úrovních. Průměrná hodnota za ČR pro rok je 9,21 Kč/MWh (v roce 2008 byla 9,54 Kč/MWh). V ceně příspěvku je zahrnut korekční faktor za hospodářské výsledky v roce s uvážením časové hodnoty peněz. V součtu za všechny PDS je ve výši -1,1775 mil.Kč, takže korekční faktor snižuje cenu příspěvku KZ na decentrální výrobu v průměru o cca 0,01 Kč/MWh. 2009 ČEZ Distribuce, a. s. E.ON Distribuce, a. s. PREdistribuce, a. s. Kč/MWh 12,84 3,22 0,46 30 EGÚ Brno, a. s.

31 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu Vývoj průměrné ceny příspěvku KZ na decentrální výrobu na VVN, VN a NN 31 EGÚ Brno, a. s.

32 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Operátor trhu s elektřinou Ve druhém regulačním období hradí činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. koneční zákazníci, ostatní spotřeba PDS, export z DS do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeba výrobců. Pro rok 2009 ponechal ERÚ cenu OTE na úrovni roku 2008 ve výši 4,75 Kč/MWh. Cena OTE, a. s. za činnost zúčtování se na faktuře uvádí samostatně. Vývoj ceny za činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. 32 EGÚ Brno, a. s.

33 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Ceny v elektroenergetice pro rok 2009 Ceny za služby DS na VVN a VN 33 EGÚ Brno, a. s.

34 Ceny za služby distribučních sítí
Rezervace kapacity Ceny za RK pro rok 2009 ovlivňují následující skutečnosti: snížení míry výnosnosti provozních aktiv distribuce na 7,661 %, snížení ceny za RK po napěťových hladinách zahrnutím výnosů z ostatních činností spojených s činností distribuce elektřiny do regulačního vzorce, použití vykázaných technických jednotek RK konečných zákazníků za skutečnost roku 2007 – mírně rostoucí poptávka po RK (kromě VN u ČEZ). outsourcing činností při restrukturalizaci společností, kompenzace zbytku jednorázových nákladů na unbundling, vliv na náklady měl rovněž průmyslový (104,8 %) a mzdový (107,2 %) eskalační faktor ze statistiky ČSÚ a faktor efektivity (2,085 %) stanovený ERÚ, Zahrnutí části přecenění odpisů u E.ON Distribuce a ČEZ Distribuce 34 EGÚ Brno, a. s.

35 Ceny za služby distribučních sítí
Platby za RK v sítích VVN mezi provozovateli RDS Měsíční cena za roční RK mezi regionálními PDS na VVN Vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů 35 EGÚ Brno, a. s.

36 Ceny za služby distribučních sítí
Cena za RK pro oprávněné zákazníky na VN a VVN 36 EGÚ Brno, a. s.

37 Ceny za služby distribučních sítí
Cena za RK pro oprávněné zákazníky na VN a VVN ČEZ Distribuce, a. s. - Vývoj cen za rezervaci kapacity na VVN a VN 37 EGÚ Brno, a. s.

38 Ceny za služby distribučních sítí
Cena za RK pro oprávněné zákazníky na VN a VVN E.ON Distribuce, a. s. - Vývoj cen za rezervaci kapacity na VVN a VN 38 EGÚ Brno, a. s.

39 Ceny za služby distribučních sítí
Cena za RK pro oprávněné zákazníky na VN a VVN PREdistribuce, a. s. - Vývoj cen za rezervaci kapacity na VVN a VN 39 EGÚ Brno, a. s.

40 Ceny za služby distribučních sítí
Cena za RK pro oprávněné zákazníky na VN a VVN Vývoj průměrných cen za rezervaci kapacity na VVN a VN 40 EGÚ Brno, a. s.

41 Ceny za služby distribučních sítí
Ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VN a VVN Na velikost proměnných nákladů distributorů (náklady na ztráty) má vliv: míra technických a obchodních ztrát, velikost spotřeby v roce 2009, velikost průměrné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát. 41 EGÚ Brno, a. s.

42 Ceny za služby distribučních sítí
Ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VN a VVN ČEZ Distribuce, a. s. - Vývoj cen za použití sítí VVN a VN Cena je včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb 42 EGÚ Brno, a. s.

43 Ceny za služby distribučních sítí
Ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VN a VVN E.ON Distribuce, a.s. - Vývoj cen za použití sítí VVN a VN Cena je včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb 43 EGÚ Brno, a. s.

44 Ceny za služby distribučních sítí
Ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VN a VVN PREdistribuce, a.s. - Vývoj cen za použití sítí VVN a VN Cena je včetně příspěvku na decentrální výrobu a za zprostředkování plateb 44 EGÚ Brno, a. s.

45 Ceny za služby distribučních sítí
Ceny za použití sítí pro oprávněné zákazníky na VVN a VN Vývoj průměrných cen za použití sítí VVN a VN 45 EGÚ Brno, a. s.

46 Ceny za služby distribučních sítí
Jednosložková cena za použití DS na hladině VN Je výhodná pro KZ s dobou využití maxima zatížení do 300 h/rok. V případě, že odběratel zvolí jednosložkovou cenu, je uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců a neúčtují se dvousložkové ceny za rezervaci kapacity a použití sítě VN. 46 EGÚ Brno, a. s.

47 Ceny za služby distribučních sítí
Informativní jednosložková cena za službu DS na hladinách VVN, VN a NN Používá zejména pro informativní účely. Tato cena není zcela korektní vzhledem k tomu, že se stálé a proměnné náklady vztahují na celkovou spotřebu napěťové úrovně jako jeden společný základ. Tím může dojít ke zdánlivě nelogickému průběhu vývoje průměrné jednosložkové ceny za službu sítě v porovnání s průběhem vývoje samostatných složek ceny, tj. složky stálé (za rezervaci kapacity) a složky proměnné (za použití sítě). 47 EGÚ Brno, a. s.

48 Ceny za služby distribučních sítí
Informativní jednosložková cena za službu DS na hladinách VVN, VN a NN ČEZ Distribuce, a. s. - Vývoj průměrné jednosložkové ceny za síťové služby 48 EGÚ Brno, a. s.

49 Ceny za služby distribučních sítí
Informativní jednosložková cena za službu DS na hladinách VVN, VN a NN E.ON Distribuce, a.s. - Vývoj průměrné jednosložkové ceny za síťové služby 49 EGÚ Brno, a. s.

50 Ceny za služby distribučních sítí
Informativní jednosložková cena za službu DS na hladinách VVN, VN a NN PREdistribuce, a.s. - Vývoj průměrné jednosložkové ceny za síťové služby 50 EGÚ Brno, a. s.

51 Ceny za služby distribučních sítí
Informativní jednosložková cena za službu DS na hladinách VVN, VN a NN Vývoj průměrné jednosložkové ceny za službu DS 51 EGÚ Brno, a. s.

52 Ceny za služby distribučních sítí
Regulované složky průměrné ceny dodávky elektřiny pro KZ v roce 2009 Informativní průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ v roce 2009 52 EGÚ Brno, a. s.

53 Ceny za služby distribučních sítí
53 EGÚ Brno, a. s.

54 Ceny za služby distribučních sítí
54 EGÚ Brno, a. s.

55 Ceny za služby distribučních sítí
55 EGÚ Brno, a. s.

56 Ceny za služby distribučních sítí
Informativní jednosložková cena elektřiny pro KZ v ES ČR 56 EGÚ Brno, a. s.

57 Ceny za služby distribučních sítí
Vývoj podílu jednosložkové ceny elektřiny pro KZ na NN Relativní vyjádření Absolutní vyjádření 57 EGÚ Brno, a. s.

58 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Ceny v elektroenergetice pro rok 2009 Ceny distribučních tarifů na hladině NN 58 EGÚ Brno, a. s.

59 Ceny za služby distribučních sítí na hladině NN
Postup tvorby distribučních tarifů NN 1. krok (mezikrok) – meziroční úprava podle vývoje povolených výnosů distribuce (PV) a technických jednotek (tzn. meziroční úprava současných tarifů zatím bez uplatnění nové koncepce). 2. krok – drobná úprava v tarifech: Ceny NT všech sazeb sjednoceny, dány rovny ceně NT sazby C25d a D25d. TČ uvedená do provozu před IV/2005 (C55d a D55d) stálý plat povýšen o 40 % (cca 25 Kč u jističe 3x25A), ceny VT a NT dány rovny cenám VT a NT u přímotopů. U sazby pro neměřené odběry C60d zadán nárůst 10 % 59 EGÚ Brno, a. s.

60 Ceny za služby distribučních sítí na hladině NN
Postup tvorby distribučních tarifů NN – nová sazba Odsouhlasena nová sazba pro neměřené odběry překračující instalovaný příkon 1 kW (dnešní podmínka pro sazbu C60d pro neměřené odběry) Sazba určena pro zařízení pro obousměrnou komunikaci po silových vedeních (Power Line Carrier – PLC odběry) V sazbě je zakalkulována i cena silové elektřiny jednotlivých regionálních DPI. Sazby jsou regionální – cena je určena stálým měsíčním platem v Kč za každých (i započatých) 10 W instalovaného příkonu: 60 EGÚ Brno, a. s.

61 Změny výsledných cen na hladině NN – silová elektřina + regulovaná část
61 EGÚ Brno, a. s.

62 Změny regulované části ceny na hladině NN
62 EGÚ Brno, a. s.

63 Nárůsty průměrných cen distribuce MOP – příklad ČEZ
63 EGÚ Brno, a. s.

64 Nárůsty průměrných cen distribuce MOO – příklad ČEZ
64 EGÚ Brno, a. s.

65 Nárůsty průměrných cen distribice – příklad ČEZ
65 EGÚ Brno, a. s.

66 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Ceny v elektroenergetice pro rok 2009 Ceny dodavatele poslední instance 66 EGÚ Brno, a. s.

67 Informace ke stanovení ceny silové elektřiny
Použité vstupy Silná korelace cen EEX a PXE, popř. krátkodobého trhu OTE Použity především vstupy z EEX: Roční produkty za období obchodování od až BaseLoad CAL 09 70,92 €/MWh PeakLoad CAL 09 97,12 €/MWh Čtvrtletní a měsíční produkty – ceny na rok 2009 odvozeny pomocí relativních poměrů cen čtvrtletních a měsíčních produktů futures vůči ročním produktům (BASE A PEAK) z minulých let Spotová cena použita spotová křivka za rok 2007 průběh transformován (a vyhlazen) na úroveň roku 2009 – shoda vzájemné relace středních hodnot měsíčních produktů a spotů 67 EGÚ Brno, a. s.

68 Předpoklad rovnosti středních hodnot měsíčních produktů a spotů
Cena 68 EGÚ Brno, a. s.

69 Informace ke stanovení ceny silové elektřiny
stanovené ceny CAL, Q, M a spotu nasazeny na diagramy spotřeby + optimalizace na dokupy, překupy a odchylky V postupu zohledněna již nakoupená množství mimo standardní produkty Výsledek použit pro stanovení ceny silové elektřiny na ztráty ověření nárůstů ceny pro dodavatele poslední instance úprava (strmosti) křivky ocenění odchylek 69 EGÚ Brno, a. s.

70 Průměrná cena silové elektřiny v ES ČR na NN
Vývoj průměrné ceny SE v ES ČR na úrovni NN Průměrná cena DPI je složena z průměrné nákupní ceny silové elektřiny včetně ceny odchylek a marže obchodu V roce 2009 je průměrná cena silové elektřiny pro konečné zákazníky vzrostla proti roku 2008 cca o 15,2 %. 70 EGÚ Brno, a. s.

71 Ceny dodavatele poslední instance - DOMÁCNOSTI
71 EGÚ Brno, a. s.

72 Ceny dodavatele poslední instance - MALÝ ZÁKAZNÍK
72 EGÚ Brno, a. s.

73 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Vývoj v návrhu koncepce distribučních tarifů. 73 EGÚ Brno, a. s.

74 Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN
Definice okrajových podmínek Základní požadavek ERÚ vytvořit systém distribučních tarifů, který: je transparentní z hlediska tvorby má logiku Další požadavky: Tarify výhodné pro charakter odběru, pro který jsou určeny „laditelnost“ systému pomocí minimálního množství parametrů. Zachování podpory řízení spotřeby (HDO). Zpracovány Zásady tvorby distribučních tarifů na hladině NN 74 EGÚ Brno, a. s.

75 Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN
Základní charakteristika PV distribuce (náklady infrastruktury sítě) jsou hrazeny ve stálých platech a v ceně VT Náklady na ztráty jsou hrazeny v každé odebrané MWh – VT i NT U všech sazeb: Jednotné ceny za jistič Jednotné ceny NT = ceně za použití sítě, tj. krytí ztrát v síti Cena VT rozlišena pro jednotlivé sazby – čím vyšší doba trvání NT, tím vyšší cena VT O výhodnosti sazby rozhoduje především podíl VT/NT Podmínky pro přiznání sazby zůstávají zachovány Diferenciace jednotarifů podle stávající struktury – HB spotřeby 75 EGÚ Brno, a. s.

76 Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN
Hlavní důsledky Motivace k zařazení zákazníků – výhodnost dle podílu VT/NT při vyloučení zneužití sazeb Zvětšení rozdílů mezi cenami VT a NT. Výrazné zdražení u přímotopných a akumulačních odběrů, které svým charakterem neodpovídají příslušné sazbě. Relativní zlevnění jednotarifů. Očekávané přechody „špatně“ zařazených zákazníků po nasazení nových tarifů. Očekávané použití nové koncepce – od začátku nebo v průběhu 3. regulačního období. 76 EGÚ Brno, a. s.

77 Návrh koncepce distribučních tarifů
Činnosti od posledního jednání TK ( ) Vytvořena 4. verze koncepce (Zásad) pro tvorbu distribučních tarifů na hladině NN Vytvořeny výpočty podle nové koncepce napojené na výpočty cen 2009. Prezentace koncepce na KS „Ceny a tarify …“ v EGÚ Brno, a. s.: Zpracována 5. verze koncepce Analýza možnosti přechodu dvoutarifních i jednotarifních zákazníků do dvoutarifních sazeb s vyšší dobou trvání NT Další řešené úkoly podle výsledků posledního jednání TK: Analýza rozložení spotřeb jednotarifních sazeb C62d 77 EGÚ Brno, a. s.

78 Návrh koncepce distribučních tarifů
Analýza přecházení zákazníků do sazeb s vyšší dobou NT Pro analýzu vzata varianta povyšovacích koeficientů 24/VTh Z TS vyjádřeny podíly NT jednotlivých dvoutarifních sazeb. Pro podíly NT vypočteny roční platby/průměrné ceny. Vyjádřena „Výhodnost sazby“ jako podíl průměrných cen porovnávaných sazeb Když CD25d < CD02d pak výhodné Podíl menší jak 1 – výhodné, vyšší jak jedna – nevýhodné Dále analyzovány možnosti přechodu: jednotarifních zákazníků (tzv. „jednotarifní podvodník“) do jednotlivých dvoutarifních sazeb dvoutarifních zákazníků (tzv. „dvoutarifní podvodník“) do dvoutarifní sazby s vyšším počtem hodin NT (… pracovní názvy, morální stránka ani vědomost či nevědomost zákazníků neřešena …) 78 EGÚ Brno, a. s.

79 Návrh koncepce distribučních tarifů
Analýza přecházení zákazníků do sazeb s vyšší dobou NT Přechod jednotarifních zákazníků (tzv. „jednotarifní podvodník“) do jednotlivých dvoutarifních sazeb: zákazník s jednotarifním charakterem odběru – uvažován diagram dle TDD1 u MOP a diagram TDD4 u MOO. Na diagram aplikovány vybrané skutečné povely HDO roku 2007 pro jednotlivé sazby 5 RDS Z toho určen výsledný podíl v NT „jednotarifního podvodníke“ ve dvoutarifní sazbě. Přechod dvoutarifních zákazníků (tzv. „dvoutarifní podvodník“) do dvoutarifní sazby s vyšším počtem hodin NT – variantně řešen útěk z jednotlivých dvoutarifních sazeb do sazby pro přímotopy a do sazby pro TČ: Uvažován zákazník s s dvoutarifním charakterem odběru sazby, z které zákazník utíká – např. pro D25 uvažován diagram dle TDD5. Z toho určen výsledný podíl v NT „dvoutarifního podvodníka“ ve dvoutarifní sazbě. 79 EGÚ Brno, a. s.

80 Analýza přecházení zákazníků do sazeb s vyšší dobou NT
? ? 80 EGÚ Brno, a. s.

81 Analýza přecházení zákazníků do sazeb s vyšší dobou NT
? ? 81 EGÚ Brno, a. s.

82 Analýza přecházení zákazníků – uvažované podíly NT
82 EGÚ Brno, a. s.

83 Analýza přecházení zákazníků – výsledné platby zákazníků
83 EGÚ Brno, a. s.

84 Analýza přecházení zákazníků – výsledné platby zákazníků
84 EGÚ Brno, a. s.

85 Návrh koncepce distribučních tarifů
Analýza přecházení zákazníků do sazeb s vyšší dobou NT – závěry: MOO: v žádném šetřeném případě se neprokázala výhodnost „podvodně změnit“ sazbu (přejít z jednotarifu na dvoutarif při absenci topení, nebo přechod z dvoutarifu na jiný dvoutarif s vyšším počtem hodin NT)  žádní „podvodníci“ MOP: v žádném šetřeném případě se neprokázala výhodnost přejít z dvoutarifu na jiný dvoutarif s vyšším počtem hodin NT  žádní „dvoutarifní podvodníci“ Bohužel se prokazuje slabá výhodnost „podvodně změnit“ sazbu v případě přechodu z jednotarifu na dvoutarif při absenci topení:  „jednotarifní podvodníci“ ??? U malých spotřeb do 3 MWh je výhodnost nižší (kolem 2%) U středních spotřeb (4-10MWh) je výhodnost kolem 2-7% U větších spotřeb nad 10 MWh se výhodnost zásadně nezvýší (mezně 9%) 85 EGÚ Brno, a. s.

86 Analýza rozložení spotřeby v jednotarifech
Vstupní podklady Jako podklady pro „analýzu rozložení spotřeby jednotarifů“ posloužily data pro aktualizaci pásem spotřeby TDD: Data rozdělená (počet OM) do jednotlivých tarifů dle spotřeby členěné po 100 kWh. Pásma spotřeb byla předána ve skupinách jističů 3x: do 63A, 63-80A, A, A, … . Největší zastoupení jističů u jednotarifů je do 3x25A – nepřesnost vstupu. V předaných informacích velké množství zákazníků v pásmu kWh u obou sledovaných skupin spotřeb jednotarifů (MOP, MOO) – do analýzy nezapočítáno (zanedbáno). 86 EGÚ Brno, a. s.

87 Analýza rozložení spotřeby v jednotarifech
Postup analýzy Různé hodnoty HB pro jednotlivé jističe => Přesná analýza by spočívala ve zjištění rozložení spotřeby pro každý jistič samostatně. Možný zjednodušený postup – provést analýzu pro nejobsazenější jistič 3x25A a z něj procentně odhadnout teoretické přesuny. Dle dostupných dat provedena analýza pro skupinu do 3x63A. Cílové HB zvoleny průměrné hodnoty současných HB tří RDS. Z důvodů téměř sjednocené hodnoty HB mezi C02d a C03d u všech RDS analýza vypuštěna. 87 EGÚ Brno, a. s.

88 Analýza rozložení spotřeby v jednotarifech
Postup analýzy Průměrné HB pro celou ČR (stanovené ze souborů na rok 2008): 1774 kWh pro přechod mezi sazbami C01->C02 1333 kWh pro přechod mezi sazbami D01->D02 Změna spotřeby HB u jednotlivých RDS: 88 EGÚ Brno, a. s.

89 Analýza rozložení spotřeby v jednotarifech
Výsledky analýzy 89 EGÚ Brno, a. s.

90 Analýza rozložení spotřeby v jednotarifech
Výsledky analýzy Příklad rozložení spotřeby u jednotarifů v MOP za celou ČR 90 EGÚ Brno, a. s.

91 Analýza rozložení spotřeby v jednotarifech
Výsledky analýzy Příklad rozložení spotřeby u jednotarifů v MOO za celou ČR 91 EGÚ Brno, a. s.

92 Analýza rozložení spotřeby v jednotarifech
Závěry Z provedené analýzy nelze vzhledem k povaze vstupních dat usuzovat na nějakou určitou vhodnou (správnou) velikost HB mezi jednotarify. Výsledky o teoretických předpokládaných přesunech jsou velmi orientační. Lze zvážit provedení podrobnější analýzy pro jednotlivé jističe, nebo zjednodušující analýzy pro jistič pouze 3x25A pro největší skupinu spotřebitelů – závisí na možnosti poskytnutí takto podrobných dat ze strany RDS. Zarážející je množství zákazníků zařazených ve špatných distribučních sazbách, což však může být částečně dáno nepřesností vstupních dat. Prozatím se nedoporučuje sjednocovat HB mezi jednotarify mezi jednotlivými RDS. 92 EGÚ Brno, a. s.

93 Sazba pro veřejné osvětlení – C62d
Proměnná složka sazby C62d – cena VT Umělé rozdělení na odběr ve VT a NT řešeno ve dvou variantách: Doba trvání NT mimo dobu standardního produktu PEAKLOAD – obchodní hledisko – NT od do 8.00 Doba trvání NT v „nominální noc“ od do 6.00 Podíl VT/NT stanoven z celostátního TDD8 pro rok 2009: 12:88 – pro PEAKLOAD/BASELOAD 32:68 – pro „nominální noc“ od do 6.00 Výsledný nárůst v průměru: 80 % – pro PEAKLOAD/BASELOAD 110 % – pro „nominální noc“ od do 6.00 Před úpravami byl 120% 93 EGÚ Brno, a. s.

94 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Diskuse 94 EGÚ Brno, a. s.

95 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Příprava prací a jejich organizační zajištění v roce 2009, zaměřených na zpracování podkladů pro návrh regulovaných cen v elektroenergetice v roce 2010. 95 EGÚ Brno, a. s.

96 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009
Doporučení a závěry 96 EGÚ Brno, a. s.


Stáhnout ppt "Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google