Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROK 1848 A VÝVOJ ČESKÉ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROK 1848 A VÝVOJ ČESKÉ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."— Transkript prezentace:

1 ROK 1848 A VÝVOJ ČESKÉ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

2 VÝVOJ V LETECH 1848 - 1849 Období buržoazních revolucí v Evropě
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ VÝVOJ V LETECH Období buržoazních revolucí v Evropě Zvláštnosti – nerovnoměrný vývoj v Evropě – ekonomický, politický, národnostní Úkol revoluce – odstranit absolutismus, nahradit privilegované postavení šlechty politickým prvenstvím buržoazie V habsburské monarchii přistupuje ještě otázka národnostní Rakousko – zaostalé, feudální vrstva brzdí rozvoj nových jevů, přesto Čechy v čele průmyslového rozvoje, Do čela národů nastupuje nová vrstva – buržoazie – vedle ekonomické pozice ale chce také podíl na politické moci Dva proudy v buržoazii – 1. liberální křídlo – nahrazení absolutismu konstituční monarchií + národnostní rovnoprávnost – v duchu austroslavismu / 2. radikální demokraté – zrušení šlechtických privilegií,vyřešení konstituce, národnostní otázky, zrušení roboty bez náhrady doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

3 Třetí síla – pravice – proti liberálům , proti K.Havlíčkovi
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ Třetí síla – pravice – proti liberálům , proti K.Havlíčkovi Čtvrtá síla – proletariát – neorganizovaný, spontánně reagující Leden 1848 – revoluce v Itálii – vliv na Prahu – 11. březen Svatováclavské lázně v Praze – projednání požadavků, např. svolání sněmu, ozbrojení národa, zrušení cenzury atd.. Vznik Svatováclavského výboru – zaslání petice císaři. Reakce vyhýbavá – propuštění Metternicha, ustavení konstituční vlády, zrušení cenzury Nepokoje v Uhrách a Itálii počátkem dubna – další ústupky – rovnoprávnost češtiny s němčinou na školách a úřadech, slib svolat český sněm, potvrzena svoboda tisku, atd. Nicméně to hlavní – sjednocení historických zemí a zřízení úřadu pro české království – odsunuto. Pražské měšťanstvo – obava o postavení a majetek – jednání o sociálním klidu, role dr. Kampelíka a časopisu Hlásník – 1. časopis pro dělníky. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

4 Květen 1848 – znovu propouštění dělníků, roste napětí.
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ Květen 1848 – znovu propouštění dělníků, roste napětí. Červen 1848 – boje na barikádách – svatodušní bouře, vystoupení dělníků Reakce – zrušení Svatováclavského výboru Němci – snaha o vznik Velkého Německa, sněm ve Frankfurtu a Palackého PSANÍ DO FRANKFURTU – 3 důvody, proč nepojede. Národnostní otázka – hlavní pro další vývoj revoluce v Čechách Rozpory – rozpory mezi liberální politikou vůdců a revolučními požadavky lidu = předpoklady revolučního vystoupení 12.června 1848 – sbratřovací mše – průvod – rozehnán střelbou – odpor na barikádách Vídeň – vznik Rakouského ústavodárného říšského sněmu, hlavní úkoly – rolnická otázka, ústava Boj proti revolučním snahám v Uhrách, Vídeň povstala, krutá porážka= zrušení říšského sněmu, ustavení centralistické oktrojované ústavy, nový tiskový a shromažďovací zákon. Odstranění revolučních vymožeností, nastolení nového absolutismu doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

5 ČESKÁ POLITICKÁ ŽURNALISTIKA
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ ČESKÁ POLITICKÁ ŽURNALISTIKA 15.BŘEZNA 1848 – CÍSAŘSKÝ PATENT – zrušení cenzury, zavedení svobody tisku. V té době jen Pražské noviny pod vedením K.Havlíčka postupně dostávají charakter politického listu - ale jen 2x týdně a měly charakter vládního listu, proto nemohly otevřeně informovat Po patentu – velký nárůst titulů , v nich čtenáři hledají politické informace, poučení, zpravodajství. Vycházejí první české deníky – Národní noviny, Pražský večerní list, Noviny lípy slovanské, listy vycházejí souběžně česky a německy Svornost / Concordia, Rychlík z Čech /Eilbote aus Böhmen Vznik politických časopisů a politizace titulů dosavadních – Česká včela, Pražský posel, Květy atd. Tituly, mající za cíl paralyzovat vliv českých novin, jsou neúspěšné Praha 1848 – 20 českých a 17 německých titulů, v té době Vídeň 227 titulů. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

6 HAVLÍČKOVY NÁRODNÍ NOVINY
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ HAVLÍČKOVY NÁRODNÍ NOVINY 1848 – KH opouští Pražské noviny 5.dubna Národní noviny 1848 zaneprázdněn 1849 – plně se věnuje žurnalistice Jeho politická stanoviska – vztah ke šlechtě, ke školství, k parlamentu, k poslání lidu v revoluční době – rozpornost Jaro 1849 – změna politického postoje – revoluční KH, útoky na oktrojovanou ústavu, soud, zastavení novin – definitivní zastavení Národních novin Květen SLOVAN doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

7 DALŠÍ TISKOVINY - tisk radikálních demokratů
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ DALŠÍ TISKOVINY - tisk radikálních demokratů Pražský večerní list NOVINY LÍPY SLOVANSKÉ OBČANSKÉ NOVINY Program Friče a Arnolda Situace po skončení revolučního nadšení J.K.TYL a PRAŽSKÝ POSEL Politický týdeník od r. 1848 SEDLSKÉ NOVINY od dubna do června 1849 – odvaha po oktrojované ústavě vydávat politický list, brzy končí titul. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

8 PRVNÍ TITUL PRO DĚLNÍKY
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ PRVNÍ TITUL PRO DĚLNÍKY F.C.KAMPELÍK - březen 1848 HLÁSNÍK – LIST PRO DĚLNÍKY Vyšla 4 čísla doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

9 PO PORÁŽCE REVOLUCE 1848 Nástup reakce
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ PO PORÁŽCE REVOLUCE 1848 Nástup reakce Prozrazení povstání – stav obležení, proces Březen – manifest, rozpuštění sněmu, sice zrušení cenzury, ale realita je jiná Tiskový patent – kauce, zánik listů: Pražský posel, Občanské noviny, Noviny Lípy Slovanské, Svornost apod. Září 1950 – inzertní daň Systém výstrah- 2 a zastavení listu 1852 nový tiskový zákon, koncese, kauce, výstrahy a inzertní daň doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

10 ČESKÁ ŽURNALISTIKA 1848 - KONEC STOLETÍ
ČESKÝ OPOZIČNÍ TISK Havlíček a jeho postoje po rozehnání ústavodárného sněmu – NÁRODNÍ NOVINY Havlíček a soud – osvobozen, zastavení novin při obléhání Prahy Květen 1850 – Slovan – úvodník – polemika, boj za práva – vychází v Kutné Hoře Vláda vydává proti SLOVANU VÍDEŇSKÝ DENÍK Systém výstrah, konec listu.- srpen 1851 PRAŽSKÝ VEČERNÍ LIST doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

11 POTLAČENÍ ČESKÉHO POLITICKÉHO TISKU
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ POTLAČENÍ ČESKÉHO POLITICKÉHO TISKU ROZVOJ ČASOPISŮ Osudy novinářů Moravské noviny – F.M.Klácel Protitah – Moravské národní noviny, fúzují a zanikají 1872 Pražské noviny – končí 1863 1851 – LUMÍR Almanachy – LADA NIÓLA – 1855, MÁJ – 1858 OBRAZY ŽIVOTA – a dílo Jana Nerudy doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::

12 POTLAČENÍ ČESKÉHO POLITICKÉHO TISKU
ČESKÁ ŽURNALISTIKA KONEC STOLETÍ POTLAČENÍ ČESKÉHO POLITICKÉHO TISKU ROZVOJ ČASOPISŮ Poměrně dobré podmínky pro rozvoj odborného a vědeckého tisku Pokračuje vycházení ČASOPIS ČESKÉHO MUSEUM přírodopisný časopis ŽIVA (časopis přírodnický) J.E. Purkyně 1854 – PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ A MÍSTOPISNÉ – K.V.Zap 1851 – TÝDENÍK – ČASOPIS PRO POLNÍ, LESNÍ A DOMÁCÍ HOSPODÁŘSTVÍ KU PROSPĚCHU STAVU ROLNICKÉHO – osvěta nových výrobních postupů v zemědělství zastaven HOSPODÁŘSKÉ NOVINY – opět zemědělský titul – dopisovatelé HUMORISTICKÉ LISTY – J.V.Vilímek,dialogy postav, politicko-satirický titul doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc., ::


Stáhnout ppt "ROK 1848 A VÝVOJ ČESKÉ ŽURNALISTIKY doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google