Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie centrálních míst Walter Christaller (1893-1969) – německý geograf Central Places in Southern Germany (1933) rozsáhlé využití – 50-tá, 60-tá léta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie centrálních míst Walter Christaller (1893-1969) – německý geograf Central Places in Southern Germany (1933) rozsáhlé využití – 50-tá, 60-tá léta."— Transkript prezentace:

1 Teorie centrálních míst Walter Christaller (1893-1969) – německý geograf Central Places in Southern Germany (1933) rozsáhlé využití – 50-tá, 60-tá léta objasnění podstaty základních pravidelností v uspořádání a fungování sídelního systému

2 Předpoklady  Homogenita území (přírodní i socioekonomická)  Rovnoměrné rozmístění obyvatelstva  Stejné spotřební chování obyvatel  Ekonomicky racionální chování obyvatel Diferencujícím prvkem je lokalizace obslužných funkcí

3 minimální práh (nabídka)  minimální počet zákazníků potřebných k fungování služby – prahová populace treshold - práh maximální práh (poptávka)  odkud až jsou zákazníci ochotni dojíždět nakupovat poskytované služby (dopravní náklady) range - dosah maximální práh minimální práh

4 ziskztráta

5

6

7

8

9 k = 6/3 + 1 = 3 obslužný princip

10 dopravní princip k = 4

11 administrativní princip k = 7

12 Princip nodality (středisko - zázemí) Princip hierarchie Současné výhrady  změny na straně poptávky problém mobility a lokalizace zákazníku  změny na straně nabídky kvalitativní změny v charakteru produktu služeb (skladovatelnost, transport)

13 Pravidlo velikostního pořadí měst (Rank size rule, Zipfovo pravidlo) Četnost jevu je nepřímo úměrná pořadí Jednoduché (specifické) vyjádření: Počet obyvatel n-tého města v pořadí odpovídá počtu obyvatel největšího města děleného pořadím n. Obecné vyjádření: Hledá vztah mezi velikostí města a jeho pořadím v rámci sídelního systému

14 Pravidlo velikostního pořadí měst (Zipfovo pravidlo) P – populační velikost města r – pořadí města

15 Pořadí 135 největších měst USA

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Fyzická prostorová struktura  Radiálně koncentrická  Šachovnicová Funkční prostorová struktura  Bydlení  Ostatní funkce Sociální prostorová struktura  Status – demografický  Sociálně ekonomický  Etnický  Sociálně-patologický

31 Okrouhlice se vyskytují především v Jižních Čechách, často s návesním rybníkem. Přechodný typ k městu tvoří vesnice s náměstím.

32 Ulicovky - jednostranné - oboustranné

33 Vřetenová vesnice tvoří přechodný typ mezi okrouhlicí a ulicovkou. Její náves může být druhotně zastavěna tzv. špalíčkem.

34 Vesnice potoční najdeme spíše v horských oblastech.

35 V horách, kde převládá pastevectví, najdeme vesnice rozptýlené. V České republice se rozkládají při východních hranicích, zejména v Beskydech.

36 Urbánní ekologie: Klasické modely > koncentrické zóny: Burgess (1920s) > sektorový model: Hoyt (1930s) > jádrový model: Harris and Ulman (1940s)

37

38

39

40

41

42

43 Suburbanizace Prostorová expanze měst do okolní většinou venkovské krajiny Přenášení městských aktivit (bydlení, služby) z jádrového města do vnějších zónaglomerace USA a záp. Evropa – již 20. a 30. léta (např. zahradní města), vrchol 50. léta V Česku zpoždění – od 2. pol. 90. let

44 Suburbanizace Residenční Komerční Problémy  Extenzivní zábor ploch – Urban sprawl  Doprava  Segregace  Další oslabení sociálních vztahů

45 Desurbanizace  Projevuje se celkovým úbytkem obyvatelstva v urbanizovaných územích  Souvisí s ekonom. restrukturalizací a globalizací  Především 60. a 70. léta – USA a některé země záp. Evropy Reurbanizace  Jde o kombinovaný proces, „návrat“ některých skupin obyvatelstva do vnitřního města a jeho restrukturalizaci  Gentrifikace, yuppies – mladší vyšší střední vrstvy, bezdětní (souvisí s 2. dem. přechodem)

46 Nákupní centrum Olympia - Brno

47 Skladovací a distribuční zóna Modletice/Říčany

48 Malá Šárka: rezidenční suburbanizace v Praze

49

50


Stáhnout ppt "Teorie centrálních míst Walter Christaller (1893-1969) – německý geograf Central Places in Southern Germany (1933) rozsáhlé využití – 50-tá, 60-tá léta."

Podobné prezentace


Reklamy Google