Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

2 12.4.20152 Motto „Rváč vykládá o své drzosti mnoho historek, které nejsou pravdivé, a představuje si, že tím se pro své posluchače stává když ne příjemnějším či úctyhodnějším, tedy alespoň hrozivějším.“ Smith, Teorie mravních citů

3 12.4.20153 Prolog „Princip, jenž nás nutí utrácet, je vášeň pro přítomné potěšení, a ta, i když leckdy náruživá a obtížně ovladatelná, je většinou jen chvilková a nahodilá. Avšak princip, který nás nabádá šetřit, je přání zlepšit své poměry, přání, jež ač obvykle pokojné a nevášnivé, k nám přichází již v kolébce a neopouští nás, leda v hrobě.“ Smith, B 341

4 12.4.20154 Pronesli o Smithovi „Vezmeme-li v úvahu jeho důsledky (Bohatství národů), jedná se pravděpodobně o nejvýznamnější knihu, jaká byla kdy napsána, a bezpochyby o nejcennější příspěvek k určení zásad, na nichž by měla spočívat vláda, v dějinách lidstva.“ H.T. Buckle, britský historik

5 12.4.20155 Pronesli o Smithovi „Jeho (Smithovo) Mravní cítění je nejvýznamnější příspěvek britských myslitelů k mravní filosofii.“ Edward Westermarck, sociální antropolog

6 12.4.20156 Historiografie 18. století Francie Panovníci dynastie bourbonská Ludvík XIV. (1643- 1715) Ludvík XV. (1715- 1774) Ludvík XVI. (1774- 1793) Braniborsko (Prusko) Panovníci d. hohenzollernovská Friedrich Vilém I. (1713-1740) Friedrich II. Veliký (1740-1786) Friedrich Vilém II. (1786-1797)

7 12.4.20157 Historiografie 18. století Velká Británie Panovníci dynastie stuartovská Anna Stuartovna (1702-1714) dynastie hannoverská: Jiří I. (1714-1727) Jiří II. (1727-1760) Jiří III. (1760-1820) Rakousko Panovníci dynastie habsburská Josef I. (1705-1711) Karel VI. (1711-1740) Marie Terezie (1740- 1780) dynastie habsbursko- lotrinská Josef II. (1780-1790)

8 12.4.20158 Jiří III. alias Vilém Bedřich  4.6. 1738, Londýn  29.1. 1820, Windsor  britský král a hannoverský kurfiřt  od 1814 hannoverský král  mentálně opožděný, naučil se číst v 11 letech  zájem o botaniku  1801 připojil násilně Irsko k Británii  1811 zbaven vlády pro duševní chorobu  Průmyslová revoluce

9 12.4.20159 Marie Terezie  13.5. 1717, Vídeň  29.11. 1780, Vídeň Manžel: František I. Štěpán Lotrinský Synové: Josef II., Leopold II. – císařové Dcera: Marie Antoinetta – manželka Ludvíka XVI. Celkem 16 dětí „tchýně Evropy“

10 12.4.201510 Marie Terezie Před smrtí Františka I. Štěpána Lotrinského

11 12.4.201511 Marie Terezie Po smrti svého manžela (1765) chodila až do své smrti v černém.

12 12.4.201512 Marie Terezie Kancléřem císařovny byl: Václav Kounic Reformy: – Tereziánský zákoník (1776) Nové správní členění země Centralizace moci Sčítání lidu – Školský zákon (1774) Povinná školní docházka Zavedení výuky trivia (číst, psát, počítat)

13 12.4.201513 Marie Terezie Josef II. nejstarší syn a císař (1780 – 1790)

14 12.4.201514 Marie Terezie Leopold II. syn a císař (1790 – 1792)

15 12.4.201515

16 Vývoj evropského myšlení v novověku 12.4.201516

17 Immanuel Kant 12.4.201517

18 12.4.201518 Adam Smith  1723, Kirkcaldy  1790, Edinburgh O: Adam Smith, právník a státní úředník, dvakrát ženatý, dva synové, jeden z nich Adam M: Margareta Douglasová

19 12.4.201519 Adam Smith Oblast, odkud pocházel Smith

20 Adam Smith 12.4.201520

21 Adam Smith 12.4.201521

22 Adam Smith 12.4.201522

23 12.4.201523 Biografie v datech 1723: Datum narození neznámé, pokřtěn byl 5. června 1726: Na několik hodin ukraden kočovnými cikány 1737: Vstoupil na univerzitu v Glasgowě 1740: přestoupil z univerzity v Glasgowě do Oxfordu 1750: Nastoupil na stolici logiky v Glasgowě 1751: Obsadil místo řádného profesora mravní filosofie

24 12.4.201524 Biografie v datech 1759: Vydal Teorii mravního cítění 1764: Opustil Glasgow a stal se poručníkem vévody Buccleucha 1764: Pobýval ve Francii 1765: Pobýval v Ženevě 1766: Pobýval v Paříži, tam se spřátelil s Davidem Humem (pracoval na britském velvyslanectví) 1776 (1.11.): Návrat do Londýna

25 12.4.201525 Biografie v datech 1766 – 1773: Pobýval v domě své matky v Kirkcaldy 1773: Návrat do Londýna 1776 (9. března): Vydal Zkoumání povahy a příčin bohatství národů 1777: Získal místo pověřence pro celní záležitosti v Edinburghu (600 liber ročně) 1784: revidované vydání Bohatství národů (BN) 1786, 1789: další vydání BN

26 12.4.201526 Biografie v datech 1790 (17. července): Zemřel v Edinburghu, pohřben v Canongate Epitaf: „Zde jsou uloženy pozůstatky Adama Smithe, autora Teorie mravního cítění a Bohatství národů, atd. Narodil se 5. června 1723. Zemřel 17. července 1790.“

27 12.4.201527 Smith a následovníci Kdo ho ovlivnil: – Platón – Aristoteles – Quesnay – Locke – Hume – Kant Koho ovlivnil: – D. Ricardo – J.S. Mill – K. Marx – J.M. Keynes – J. Schumpeter – L. Mises – F. A. Hayek – M. Friedman

28 12.4.201528 Kdo ho ovlivnil Platon (Aristoklés) (427 - 347 p.n.l.) řecký filosof

29 12.4.201529 Kdo ho ovlivnil Aristoteles ze Stageiry (384 - 322 p.n.l.) řecký filosof - věda začíná zázrakem

30 12.4.201530 Kdo ho ovlivnil David Hume (1711 – 1776) anglický filosof a ekonom

31 12.4.201531 Kdo ho ovlivnil Immanuel Kant (1724 - 1804) německý filosof

32 Koho ho ovlivnil Jean - Jacques Rousseau (1712 – 1778) Rozprava o politické ekonomii (1776) 12.4.201532

33 12.4.201533 Koho ovlivnil John Stuart Mill (1806 – 1872) anglický ekonom

34 12.4.201534 Koho ovlivnil David Ricardo (1772 – 1823) anglický ekonom

35 12.4.201535 Koho ovlivnil Karel Marx (1818 – 1883) německý filosof žijící v Londýně

36 12.4.201536 Koho ovlivnil Friedrich August von Hayek (1899 – 1993) rakouský ekonom a filosof

37 12.4.201537 Koho ovlivnil Ludwig von Mises (1881 – 1973)

38 12.4.201538 Koho ovlivnil John Maynard Keynes (1883 – 1946) britský ekonom

39 12.4.201539 Koho ovlivnil Milton Friedman (1912 – 2006) americký ekonom

40 12.4.201540 Koho ovlivnil Joseph Schumpeter (1883 – 1950) rakouský ekonom výrazný kritik A. Smitha, pouze Smithova dělba práce jím nebyla zcela znegována

41 12.4.201541 Immanuel Kant

42 12.4.201542 Bibliografie 1781: Kritika čistého rozumu 1785: Základy metafyziky mravů 1788: Kritika praktického rozumu 1790: Kritika soudnosti

43 12.4.201543 Smith a jeho filosofie Adam Smith se vedle studia matematiky a přírodní filosofie (fyzika) věnoval i studiu logiky a konečně praktické filosofii. V rámci praktické filosofie se věnoval nejvíce mravní filosofii a politické ekonomii. Termín politická ekonomie poprvé použil Monchrétien v názvu své práce Traktát o politické ekonomii v roce 1615.

44 Smith a jeho filosofie První kapitola Mravního cítění začíná kapitolou nazvanou O sympatii. Toto je ústřední pojem mravní filosofie Adama Smithe. Přejímá ho od Davida Huma. Stejně tak první kapitola Bohatství národů začíná kapitolou, která pojednává o klíčovém pojmu ekonomické teorii AS a jmenuje se O dělbě práce. 12.4.201544

45 Smith a jeho filosofie Sympatie – Mravní soud Soud náležitosti činu Soud záslužnosti činu Průměrný pozorovatel – Pozorovatel – Nestranný pozorovatel 12.4.201545

46 Smith a jeho filosofie Mravní psychologie – Náležitým měřítkem je maximální podpora všeobecného štěstí Výrazné ovlivnění stoickou filosofii, zejména – Epiktétem 12.4.201546

47 Smith a jeho filosofie Epiktétos (55 – 135 n.l.), Řím stoik propuštěný otrok (89) Rozpravy Rukojeť „Především se nesmíš nechat strhnout intenzitou nějakého dojmu, nýbrž řekneš: „Počkej. Podívám se, co jsi zač a co představuješ. Vyzkouším si tě.“ Pak se nesmíš nechat svést k představám, co by mohlo následovat potom.“ 12.4.201547

48 12.4.201548 Neviditelná ruka „ Když se jedinec ze všech sil snaží použít svůj kapitál na podporu domácího průmyslu tak, aby výroba měla co největší hodnotu, pak nutně usiluje o to, aby roční příjmy společnosti byly co nejvyšší. Ovšemže většinou není jeho úmyslem podporovat veřejný zájem a ani neví, nakolik jej podporuje.... myslí jen na svůj zisk a v tom, jako v mnohém jiném, jej vede neviditelná ruka, aby podporoval cíl, který neměl vůbec v úmyslu.“

49 12.4.201549 Neviditelná ruka Tento pojem se poprvé objevuje v souvislosti s událostí z roku 1710, kdy válečná loď Kníže Jiří přestála bez větší úhony velkou bouři, při níž mnoho jiných lodí ztroskotalo, admirál Martin zapsal do lodního deníku: „…nás chránila neviditelná ruka Prozřetelnosti“.

50 Neviditelná ruka V eseji o astronomii se Adam Smith zmiňuje o „neviditelné ruce Jupitera“, což bylo připisováno pohanským náboženstvím 12.4.201550

51 Laissez - faire „Laissez - faire“ alias „laissez - passer“ („nechte nás konat“) - heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby hospodářskému dění byla ponechána volnost a aby zejména stát do něj nezasahoval nebo se maximálně omezil na arbitra a tvůrce pravidel, jejichž dodržování by od ekonomických subjektů vymáhal. 12.4.201551

52 Laissez - faire Občas se vyskytují fráze jako „trh vše vyřeší“ a „dejte trhu volnou ruku“. „Laissez faire“ se objevuje od konce 18. a začátkem 19. století tam, kde se rozmáhal liberalismus. Pomocí „laissez faire“ mělo docházet k omezování státních zásahů do hospodářství a tedy i posílení role jednotlivce. V politice šlo hlavně o ochranu občanských svobod jednotlivců. 12.4.201552

53 Laissez - faire Zastánci „laissez faire“ jsou přesvědčeni, že trh nakonec vždy nachází pro jakoukoli oblast nejvhodnější řešení. 12.4.201553

54 Liberalismus Jedna ze základních politických a ekonomických doktrín. Jedná se o souhrnný systém politických, ekonomických, kulturních, sociálních a jiných hodnot. Ke klíčovým hodnotám patří: individualismus víra v pokrok preferování politické svobody tolerance uznání soukromého vlastnictví omezení role státu a státní moci.

55 Liberalismus „Klasický liberalismus správně (alespoň podle mého názoru) identifikoval svobodu jako patřičný politický cíl. Nevěnoval se však předpolitickým (morálním, civilizačním) předpokladům udržení svobody ve společnosti - tomu, že svobodu nelze udržet v jakékoli společnosti, že v mnoha zemích a civilizacích nestačí říci pouze "Tři, dva, jedna, start; mějte svobodu!" - aby tam svoboda skutečně zavládla. Za druhé, mnohé jeho proudy byli filosoficky neudržitelné či dlouhodobě z hlediska svobody kontraproduktivní - především utilitarismus, kterým lze "obhájit" cokoli (tedy i jakýkoli zločin). Málokterý klasický liberál - lord Acton je nejvýznamnější pozitivní výjimkou - si uvědomoval, že jediným udržitelným filosofickým základem svobody je objektivní morální řád, neboť jen ten nám garantuje nedotknutelnost lidské osoby. Rovněž Lockeova koncepce přirozených práv - jakkoli obsahovala užitečný vhled - nebyla dostatečně filosoficky propracována a ve své doktrinářské podobě je neudržitelná.“ Roman Joch

56 Konservatismus – Druh společenského a politického postoje, jenž vyjadřuje nedůvěru (odpor) vůči: schopnosti lidského mozku a rozumu odhalit jednou provždy politicky relevantní pravdu ideji vytvoření kvalitativně lepšího světa, než je ten existující vizi původní dobré lidské přirozenosti spontánnímu sebezdokonalování (individuum i společnost)

57 Konservatimus „Konservatismus je filosofií společenské změny - říká, že "pokud není nutné měnit, je nutné neměnit" (lord Falkland), že účelem změny je zachování (konzervace); správná změna je ta, která zachovává to nejlepší ze stávajícího stavu. Změna nemá být činěna pouze pro změnu; nemá být nikdy rychlá, náhlá, radikální nebo dalekosáhlá; naopak, změny mají být pozvolné, postupné, aby si na ně lidé mohli zvyknout, aby je mohli "strávit" a "vstřebat". Nemají vycházet z nějakých obecných principů, nýbrž z konkrétních potřeb společnosti.“ Roman Joch

58 Lehman Brothers Holding Inc. Kdo jsou (byli) Lehman Brothers Aktivity Lehman Brothers v ČR Jak ovlivnili současnou krizi

59 Kdo jsou Investiční banka z Wall street Založena židovskými přistěhovalci z Bavorska, bratry Lehmanovými v r. 1850 Začínala jako komoditní banka (bavlna, káva) Před bankrotem 4. největší investiční banka v USA Zaměstnávali 26 tisíc zaměstnanců v 61 pobočkách po celém světě

60 Historické body Lehman Brothers 1850 vznik, 1858 přesun do NY– Manhattan 1870 zakladatelé NY burzy s bavlnou 1899 – IPO - International Steam pump Co. 1906 new issues General cigar Co., Sears Od r. 1906 spolupráce s Goldman Sachs 1983 – spojení s Shearson, American Express 1994 – odpojení American Express, IPO 2001 – privat client services, Richard Fuld nástup 2004 – nákup BNC Mortgage – kalifornská banka, zaměřená na subprime hypotéky 2008 – Bankrot banky 15.09.2008

61 Druhy obchodů Lehmanů Zaměřeni na obchody strukturovaných dluhopisů, Fixed income, deriváty Zajištění dluhových cenných papírů subprime mortgages. Začátek problémů

62 Krize a Lehman Brothers První velká banka – požádala o ochranu proti věřitelům dle Chapter 11 Investoři pádem banky přišli o 300 mld USD v hodnotě akcií Barclays – Severní Ameriku Nomura – Asii, Pacifik, Austrálii Jen z EU 82500 z celkových 142000 poškozených přímých klientů evidovaných u PWH

63 Aktivity v ČR Podíl ve společnosti Radiokomunikace - rozhlasové a televizní vysílání + 39 % podíl ve spol. T-mobile Jejich deriváty v držení ČSOB, ČS, Citi, UniCredit bank Podíly v různých českých akciích, v r. 2006 se ucházeli o koupi aktiv ČKA

64 Lehman Brothers jinak 12.4.201564

65 Komparace finančních krizí 1930 11.12. – krach Bank of United States Komerční a investiční banka Zakladatelé: židovští přistěhovalci z Německa Klientela většinou imigranti z Evropy Velký dopad na americkou ekonomiku Přesah do hospodářského sektoru Řešení krize – vyhlášení bankovních prázdnin F.D. Rooseveltem 2008 15.9. – krach Lehman Brothers Investiční banka Zakladatelé: židovští přistěhovalci z Německa Klientela většinou z Evropy(58% poškozených klientů je z EU) Velký dopad na americkou i evropskou ekonomiku Přesah do hospodářského sektoru Řešení krize – masivní státní intervence (750 mld. USD)

66 Bank of US vs Lehman Brothers Bank of United States – Vkladatelé měli zablokovány vklady na několik let – Návratnost: z 1 vloženého USD do krachu vyplaceno 92,5 centů – Nejvíc tratili vkladatelé z Evropy (imigranti) – Od 11.12. 1930 do 31.12. 1930 – krach 352 bank Lehman Brothers – Investoři ztratili víc než 300 mld. USD v ceně akcií – Banka skončila v likvidaci – Nejvíc tratili investoři z Evropy (EU) – Krach cca několika stovek firem – Ohrožení dalších světových bank díky propojení dealingu finančních derivátů

67 Koho ohrozil krach LB Ve světě – Barclays – Nomura Group – KBC – Citibank – UniCredit Group V České republice – ČSOB – Česká spořitelna – Citibank – UniCredit bank – Radiokomunikace – T-Mobile

68 Liberalismus vs konservatismus Člověk se rodí jako čistá bytost („tabula rasa“), je deformován až výskytem v prostředí, ve společnosti Vrcholem je svoboda jednotlivce Člověk se již rodí jako zkažená bytost (predestinace a priori) a život ve společnosti ho musí limitovat v mezích pravidel Vrcholem je fungující lidská společnost, stát

69 Viníci finanční krize 1930 – Newyorská federální rezervní banka (Federal Reserve Bank of New York) – Newyorské sdružení bankovního zúčtování (New York Clearing House) – Newyorský státní bankovní dohled (New York State Superintendent of Banks) 2008 – Newyorská federální rezervní banka (Federal Reserve Bank of New York) – administrativa prezidenta Williama Clintona – Newyorský státní bankovní dohled (New York State Superintendent of Banks)

70 Doporučená literatura Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut 2006. Smith, A.: Teorie mravních citů. Praha: Liberální institut 2005. Friedman, M. a R.: Svoboda volby. Praha: Liberální institut 1992. Raphael, D.D.: Adam Smith. Praha: Argo 1995.

71 Resumé Ekonomie (a nejen liberální) je předně věcí spontánního akceptování autonomního morálního řádu. Standardní fungování trhu se odvíjí na základě vztahů dlužníků a věřitelů, respektive inter-akce závazků a pohledávek z pohledu účastníků trhu. Vzhledem k - dnes již geneticky prokázanému - utilitárnímu chování většiny jedinců je liberální filosofie i pojetí trhu toliko idealitou a nelze ho očekávat ve společenské realitě.

72 Resumé Chybí-li onen spontánní morální řád každému jednomu lidskému individuu, pak je nutno tento suplovat vnějšími korelativy, jakými jsou přikázání, kodexy či zákony a normy. Současná celosvětová hospodářská a finanční krize je výsledkem rezignace na přítomnost autonomní morálky jednotlivce a bagatelizování morálky heteronomní uvnitř konzumní společnosti atlantsko-americké civilizace.

73 Resumé Hrozí nebezpečí zjednodušené analýzy příčin současné i minulé ekonomické deprese, totiž že za vším stojí Židé, což může vést k další vlně antisemitismu. Neexistuje země, jíž by se současná krize nějakým způsobem nedotýkala. Ekonomická deprese je jedním z projevů globalizace světa, pročež je záležitostí celého světa.

74 Resumé Při detailní znalosti díla Adama Smithe bychom zjistili, že tento pionýrský ekonomický liberál ve svých filosoficko- ekonomických úvahách varoval před možnými podobnými scénáři již v polovině 18. století.

75 Děkujeme za pozornost a nashledanou někdy příště

76 A ještě douška pro ty, kteří vidí v pádu české vlády či ekonomické krizi velký problém …problém 12.4.201576


Stáhnout ppt "Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google