Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie?"— Transkript prezentace:

1 Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie?
Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

2 Motto „Rváč vykládá o své drzosti mnoho historek, které nejsou pravdivé, a představuje si, že tím se pro své posluchače stává když ne příjemnějším či úctyhodnějším, tedy alespoň hrozivějším.“ Smith, Teorie mravních citů

3 Prolog „Princip, jenž nás nutí utrácet, je vášeň pro přítomné potěšení, a ta, i když leckdy náruživá a obtížně ovladatelná, je většinou jen chvilková a nahodilá. Avšak princip, který nás nabádá šetřit, je přání zlepšit své poměry, přání, jež ač obvykle pokojné a nevášnivé, k nám přichází již v kolébce a neopouští nás, leda v hrobě.“ Smith, B 341

4 Pronesli o Smithovi „Vezmeme-li v úvahu jeho důsledky (Bohatství národů), jedná se pravděpodobně o nejvýznamnější knihu, jaká byla kdy napsána, a bezpochyby o nejcennější příspěvek k určení zásad, na nichž by měla spočívat vláda, v dějinách lidstva.“ H.T. Buckle, britský historik

5 Pronesli o Smithovi „Jeho (Smithovo) Mravní cítění je nejvýznamnější příspěvek britských myslitelů k mravní filosofii.“ Edward Westermarck, sociální antropolog

6 Historiografie 18. století
Francie Panovníci dynastie bourbonská Ludvík XIV. ( ) Ludvík XV. ( ) Ludvík XVI. ( ) Braniborsko (Prusko) Panovníci d. hohenzollernovská Friedrich Vilém I. ( ) Friedrich II. Veliký ( ) Friedrich Vilém II. ( )

7 Historiografie 18. století
Velká Británie Panovníci dynastie stuartovská Anna Stuartovna ( ) dynastie hannoverská: Jiří I. ( ) Jiří II. ( ) Jiří III. ( ) Rakousko Panovníci dynastie habsburská Josef I. ( ) Karel VI. ( ) Marie Terezie ( ) dynastie habsbursko-lotrinská Josef II. ( )

8 Jiří III. alias Vilém Bedřich
, Londýn , Windsor britský král a hannoverský kurfiřt od 1814 hannoverský král mentálně opožděný, naučil se číst v 11 letech zájem o botaniku 1801 připojil násilně Irsko k Británii 1811 zbaven vlády pro duševní chorobu Průmyslová revoluce

9 Marie Terezie  13.5. 1717, Vídeň 29.11. 1780, Vídeň
Manžel: František I. Štěpán Lotrinský Synové: Josef II., Leopold II. – císařové Dcera: Marie Antoinetta – manželka Ludvíka XVI. Celkem 16 dětí „tchýně Evropy“

10 Marie Terezie Před smrtí Františka I. Štěpána Lotrinského

11 Marie Terezie Po smrti svého manžela (1765) chodila až do své smrti v černém.

12 Marie Terezie Kancléřem císařovny byl: Václav Kounic Reformy:
Tereziánský zákoník (1776) Nové správní členění země Centralizace moci Sčítání lidu Školský zákon (1774) Povinná školní docházka Zavedení výuky trivia (číst, psát, počítat)

13 Marie Terezie Josef II. nejstarší syn a císař (1780 – 1790)

14 Marie Terezie Leopold II. syn a císař (1790 – 1792)

15

16 Vývoj evropského myšlení v novověku

17 Immanuel Kant

18 Adam Smith  1723, Kirkcaldy  1790, Edinburgh
O: Adam Smith, právník a státní úředník, dvakrát ženatý, dva synové, jeden z nich Adam M: Margareta Douglasová

19 Adam Smith Oblast, odkud pocházel Smith

20 Adam Smith

21 Adam Smith

22 Adam Smith

23 Biografie v datech 1723: Datum narození neznámé, pokřtěn byl 5. června
1726: Na několik hodin ukraden kočovnými cikány 1737: Vstoupil na univerzitu v Glasgowě 1740: přestoupil z univerzity v Glasgowě do Oxfordu 1750: Nastoupil na stolici logiky v Glasgowě 1751: Obsadil místo řádného profesora mravní filosofie

24 Biografie v datech 1759: Vydal Teorii mravního cítění 1764:
Opustil Glasgow a stal se poručníkem vévody Buccleucha Pobýval ve Francii 1765: Pobýval v Ženevě 1766: Pobýval v Paříži, tam se spřátelil s Davidem Humem (pracoval na britském velvyslanectví) 1776 (1.11.): Návrat do Londýna

25 Biografie v datech 1766 – 1773: Pobýval v domě své matky v Kirkcaldy
Návrat do Londýna 1776 (9. března): Vydal Zkoumání povahy a příčin bohatství národů 1777: Získal místo pověřence pro celní záležitosti v Edinburghu (600 liber ročně) 1784: revidované vydání Bohatství národů (BN) 1786, 1789: další vydání BN

26 Biografie v datech 1790 (17. července):
Zemřel v Edinburghu, pohřben v Canongate Epitaf: „Zde jsou uloženy pozůstatky Adama Smithe, autora Teorie mravního cítění a Bohatství národů, atd. atd. atd. Narodil se 5. června 1723. Zemřel 17. července 1790.“

27 Smith a následovníci Kdo ho ovlivnil: Koho ovlivnil: Platón
Aristoteles Quesnay Locke Hume Kant Koho ovlivnil: D. Ricardo J.S. Mill K. Marx J.M. Keynes J. Schumpeter L. Mises F. A. Hayek M. Friedman

28 Kdo ho ovlivnil Platon (Aristoklés) (427 - 347 p.n.l.) řecký filosof

29 Kdo ho ovlivnil Aristoteles ze Stageiry (384 - 322 p.n.l.)
řecký filosof - věda začíná zázrakem

30 Kdo ho ovlivnil David Hume (1711 – 1776) anglický filosof a ekonom

31 Kdo ho ovlivnil Immanuel Kant ( ) německý filosof

32 Koho ho ovlivnil Jean - Jacques Rousseau (1712 – 1778)
Rozprava o politické ekonomii (1776)

33 Koho ovlivnil John Stuart Mill (1806 – 1872) anglický ekonom

34 Koho ovlivnil David Ricardo (1772 – 1823) anglický ekonom

35 Koho ovlivnil Karel Marx (1818 – 1883)
německý filosof žijící v Londýně

36 Koho ovlivnil Friedrich August von Hayek (1899 – 1993)
rakouský ekonom a filosof

37 Koho ovlivnil Ludwig von Mises (1881 – 1973)

38 Koho ovlivnil John Maynard Keynes (1883 – 1946) britský ekonom

39 Koho ovlivnil Milton Friedman (1912 – 2006) americký ekonom

40 Koho ovlivnil Joseph Schumpeter (1883 – 1950) rakouský ekonom
výrazný kritik A. Smitha, pouze Smithova dělba práce jím nebyla zcela znegována

41 Immanuel Kant

42 Bibliografie 1781: Kritika čistého rozumu 1785:
Základy metafyziky mravů 1788: Kritika praktického rozumu 1790: Kritika soudnosti

43 Smith a jeho filosofie Adam Smith se vedle studia matematiky a přírodní filosofie (fyzika) věnoval i studiu logiky a konečně praktické filosofii. V rámci praktické filosofie se věnoval nejvíce mravní filosofii a politické ekonomii. Termín politická ekonomie poprvé použil Monchrétien v názvu své práce Traktát o politické ekonomii v roce 1615.

44 Smith a jeho filosofie První kapitola Mravního cítění začíná kapitolou nazvanou O sympatii. Toto je ústřední pojem mravní filosofie Adama Smithe. Přejímá ho od Davida Huma. Stejně tak první kapitola Bohatství národů začíná kapitolou, která pojednává o klíčovém pojmu ekonomické teorii AS a jmenuje se O dělbě práce.

45 Smith a jeho filosofie Sympatie Průměrný pozorovatel Mravní soud
Soud náležitosti činu Soud záslužnosti činu Průměrný pozorovatel Pozorovatel Nestranný pozorovatel

46 Smith a jeho filosofie Mravní psychologie
Náležitým měřítkem je maximální podpora všeobecného štěstí Výrazné ovlivnění stoickou filosofii, zejména Epiktétem

47 Smith a jeho filosofie Epiktétos (55 – 135 n.l.), Řím stoik
propuštěný otrok (89) Rozpravy Rukojeť „Především se nesmíš nechat strhnout intenzitou nějakého dojmu, nýbrž řekneš: „Počkej. Podívám se, co jsi zač a co představuješ. Vyzkouším si tě.“ Pak se nesmíš nechat svést k představám, co by mohlo následovat potom.“

48 Neviditelná ruka „ Když se jedinec ze všech sil snaží použít svůj kapitál na podporu domácího průmyslu tak, aby výroba měla co největší hodnotu, pak nutně usiluje o to, aby roční příjmy společnosti byly co nejvyšší. Ovšemže většinou není jeho úmyslem podporovat veřejný zájem a ani neví, nakolik jej podporuje.... myslí jen na svůj zisk a v tom, jako v mnohém jiném, jej vede neviditelná ruka, aby podporoval cíl, který neměl vůbec v úmyslu.“

49 Neviditelná ruka Tento pojem se poprvé objevuje v souvislosti s událostí z roku 1710, kdy válečná loď Kníže Jiří přestála bez větší úhony velkou bouři, při níž mnoho jiných lodí ztroskotalo, admirál Martin zapsal do lodního deníku: „…nás chránila neviditelná ruka Prozřetelnosti“.

50 Neviditelná ruka V eseji o astronomii se Adam Smith zmiňuje o „neviditelné ruce Jupitera“, což bylo připisováno pohanským náboženstvím

51 Laissez - faire „Laissez - faire“ alias „laissez - passer“ („nechte nás konat“) - heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby hospodářskému dění byla ponechána volnost a aby zejména stát do něj nezasahoval nebo se maximálně omezil na arbitra a tvůrce pravidel, jejichž dodržování by od ekonomických subjektů vymáhal.

52 Laissez - faire Občas se vyskytují fráze jako „trh vše vyřeší“ a „dejte trhu volnou ruku“. „Laissez faire“ se objevuje od konce 18. a začátkem 19. století tam, kde se rozmáhal liberalismus. Pomocí „laissez faire“ mělo docházet k omezování státních zásahů do hospodářství a tedy i posílení role jednotlivce. V politice šlo hlavně o ochranu občanských svobod jednotlivců.

53 Laissez - faire Zastánci „laissez faire“ jsou přesvědčeni, že trh nakonec vždy nachází pro jakoukoli oblast nejvhodnější řešení.

54 Liberalismus Liberalismus
Jedna ze základních politických a ekonomických doktrín. Jedná se o souhrnný systém politických, ekonomických, kulturních, sociálních a jiných hodnot. Ke klíčovým hodnotám patří: individualismus víra v pokrok preferování politické svobody tolerance uznání soukromého vlastnictví omezení role státu a státní moci.

55 Liberalismus „Klasický liberalismus správně (alespoň podle mého názoru) identifikoval svobodu jako patřičný politický cíl. Nevěnoval se však předpolitickým (morálním, civilizačním) předpokladům udržení svobody ve společnosti - tomu, že svobodu nelze udržet v jakékoli společnosti, že v mnoha zemích a civilizacích nestačí říci pouze "Tři, dva, jedna, start; mějte svobodu!" - aby tam svoboda skutečně zavládla. Za druhé, mnohé jeho proudy byli filosoficky neudržitelné či dlouhodobě z hlediska svobody kontraproduktivní - především utilitarismus, kterým lze "obhájit" cokoli (tedy i jakýkoli zločin). Málokterý klasický liberál - lord Acton je nejvýznamnější pozitivní výjimkou - si uvědomoval, že jediným udržitelným filosofickým základem svobody je objektivní morální řád, neboť jen ten nám garantuje nedotknutelnost lidské osoby. Rovněž Lockeova koncepce přirozených práv - jakkoli obsahovala užitečný vhled - nebyla dostatečně filosoficky propracována a ve své doktrinářské podobě je neudržitelná.“ Roman Joch

56 Konservatismus Konservatismus
Druh společenského a politického postoje, jenž vyjadřuje nedůvěru (odpor) vůči: schopnosti lidského mozku a rozumu odhalit jednou provždy politicky relevantní pravdu ideji vytvoření kvalitativně lepšího světa, než je ten existující vizi původní dobré lidské přirozenosti spontánnímu sebezdokonalování (individuum i společnost)

57 Konservatimus „Konservatismus je filosofií společenské změny - říká, že "pokud není nutné měnit, je nutné neměnit" (lord Falkland), že účelem změny je zachování (konzervace); správná změna je ta, která zachovává to nejlepší ze stávajícího stavu. Změna nemá být činěna pouze pro změnu; nemá být nikdy rychlá, náhlá, radikální nebo dalekosáhlá; naopak, změny mají být pozvolné, postupné, aby si na ně lidé mohli zvyknout, aby je mohli "strávit" a "vstřebat". Nemají vycházet z nějakých obecných principů, nýbrž z konkrétních potřeb společnosti.“ Roman Joch

58 Lehman Brothers Holding Inc.
Kdo jsou (byli) Lehman Brothers Aktivity Lehman Brothers v ČR Jak ovlivnili současnou krizi

59 Kdo jsou Investiční banka z Wall street
Založena židovskými přistěhovalci z Bavorska, bratry Lehmanovými v r. 1850 Začínala jako komoditní banka (bavlna, káva) Před bankrotem 4. největší investiční banka v USA Zaměstnávali 26 tisíc zaměstnanců v 61 pobočkách po celém světě

60 Historické body Lehman Brothers
1850 vznik, 1858 přesun do NY– Manhattan 1870 zakladatelé NY burzy s bavlnou 1899 – IPO - International Steam pump Co. 1906 new issues General cigar Co., Sears Od r spolupráce s Goldman Sachs 1983 – spojení s Shearson, American Express 1994 – odpojení American Express, IPO 2001 – privat client services, Richard Fuld nástup 2004 – nákup BNC Mortgage – kalifornská banka, zaměřená na subprime hypotéky 2008 – Bankrot banky

61 Druhy obchodů Lehmanů Zaměřeni na obchody strukturovaných dluhopisů, Fixed income, deriváty Zajištění dluhových cenných papírů subprime mortgages. Začátek problémů

62 Krize a Lehman Brothers
První velká banka – požádala o ochranu proti věřitelům dle Chapter 11 Investoři pádem banky přišli o 300 mld USD v hodnotě akcií Barclays – Severní Ameriku Nomura – Asii, Pacifik, Austrálii Jen z EU z celkových poškozených přímých klientů evidovaných u PWH

63 Aktivity v ČR Podíl ve společnosti Radiokomunikace - rozhlasové a televizní vysílání + 39 % podíl ve spol. T-mobile Jejich deriváty v držení ČSOB, ČS, Citi, UniCredit bank Podíly v různých českých akciích, v r se ucházeli o koupi aktiv ČKA

64 Lehman Brothers jinak

65 Komparace finančních krizí
1930 – krach Bank of United States Komerční a investiční banka Zakladatelé: židovští přistěhovalci z Německa Klientela většinou imigranti z Evropy Velký dopad na americkou ekonomiku Přesah do hospodářského sektoru Řešení krize – vyhlášení bankovních prázdnin F.D. Rooseveltem 2008 15.9. – krach Lehman Brothers Investiční banka Zakladatelé: židovští přistěhovalci z Německa Klientela většinou z Evropy(58% poškozených klientů je z EU) Velký dopad na americkou i evropskou ekonomiku Přesah do hospodářského sektoru Řešení krize – masivní státní intervence (750 mld. USD)

66 Bank of US vs Lehman Brothers
Bank of United States Vkladatelé měli zablokovány vklady na několik let Návratnost: z 1 vloženého USD do krachu vyplaceno 92,5 centů Nejvíc tratili vkladatelé z Evropy (imigranti) Od do – krach 352 bank Lehman Brothers Investoři ztratili víc než 300 mld. USD v ceně akcií Banka skončila v likvidaci Nejvíc tratili investoři z Evropy (EU) Krach cca několika stovek firem Ohrožení dalších světových bank díky propojení dealingu finančních derivátů

67 Koho ohrozil krach LB Ve světě V České republice Barclays Nomura Group
KBC Citibank UniCredit Group V České republice ČSOB Česká spořitelna Citibank UniCredit bank Radiokomunikace T-Mobile

68 Liberalismus vs konservatismus
Člověk se rodí jako čistá bytost („tabula rasa“), je deformován až výskytem v prostředí, ve společnosti Vrcholem je svoboda jednotlivce Člověk se již rodí jako zkažená bytost (predestinace a priori) a život ve společnosti ho musí limitovat v mezích pravidel Vrcholem je fungující lidská společnost, stát

69 Viníci finanční krize 1930 2008 Newyorská federální rezervní banka
(Federal Reserve Bank of New York) Newyorské sdružení bankovního zúčtování (New York Clearing House) Newyorský státní bankovní dohled (New York State Superintendent of Banks) 2008 Newyorská federální rezervní banka (Federal Reserve Bank of New York) administrativa prezidenta Williama Clintona Newyorský státní bankovní dohled (New York State Superintendent of Banks)

70 Doporučená literatura
Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut 2006. Smith, A.: Teorie mravních citů. Praha: Liberální institut 2005. Friedman, M. a R.: Svoboda volby. Praha: Liberální institut 1992. Raphael, D.D.: Adam Smith. Praha: Argo 1995.

71 Resumé Ekonomie (a nejen liberální) je předně věcí spontánního akceptování autonomního morálního řádu. Standardní fungování trhu se odvíjí na základě vztahů dlužníků a věřitelů, respektive inter-akce závazků a pohledávek z pohledu účastníků trhu. Vzhledem k - dnes již geneticky prokázanému - utilitárnímu chování většiny jedinců je liberální filosofie i pojetí trhu toliko idealitou a nelze ho očekávat ve společenské realitě.

72 Resumé Chybí-li onen spontánní morální řád každému jednomu lidskému individuu, pak je nutno tento suplovat vnějšími korelativy, jakými jsou přikázání, kodexy či zákony a normy. Současná celosvětová hospodářská a finanční krize je výsledkem rezignace na přítomnost autonomní morálky jednotlivce a bagatelizování morálky heteronomní uvnitř konzumní společnosti atlantsko-americké civilizace.

73 Resumé Hrozí nebezpečí zjednodušené analýzy příčin současné i minulé ekonomické deprese, totiž že za vším stojí Židé, což může vést k další vlně antisemitismu. Neexistuje země, jíž by se současná krize nějakým způsobem nedotýkala. Ekonomická deprese je jedním z projevů globalizace světa, pročež je záležitostí celého světa.

74 Resumé Při detailní znalosti díla Adama Smithe bychom zjistili, že tento pionýrský ekonomický liberál ve svých filosoficko-ekonomických úvahách varoval před možnými podobnými scénáři již v polovině 18. století.

75 a nashledanou někdy příště
Děkujeme za pozornost a nashledanou někdy příště

76 A ještě douška pro ty, kteří vidí v pádu české vlády či ekonomické krizi
velký problém …


Stáhnout ppt "Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie?"

Podobné prezentace


Reklamy Google