Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

2 Motto „Rváč vykládá o své drzosti mnoho historek, které nejsou pravdivé, a představuje si, že tím se pro své posluchače stává když ne příjemnějším či úctyhodnějším, tedy alespoň hrozivějším.“ Smith, Teorie mravních citů

3 Prolog „Princip, jenž nás nutí utrácet, je vášeň pro přítomné potěšení, a ta, i když leckdy náruživá a obtížně ovladatelná, je většinou jen chvilková a nahodilá. Avšak princip, který nás nabádá šetřit, je přání zlepšit své poměry, přání, jež ač obvykle pokojné a nevášnivé, k nám přichází již v kolébce a neopouští nás, leda v hrobě.“ Smith, B 341

4 Pronesli o Smithovi „Vezmeme-li v úvahu jeho důsledky (Bohatství národů), jedná se pravděpodobně o nejvýznamnější knihu, jaká byla kdy napsána, a bezpochyby o nejcennější příspěvek k určení zásad, na nichž by měla spočívat vláda, v dějinách lidstva.“ H.T. Buckle, britský historik

5 Pronesli o Smithovi „Jeho (Smithovo) Mravní cítění je nejvýznamnější příspěvek britských myslitelů k mravní filosofii.“ Edward Westermarck, sociální antropolog

6 Historiografie 18. století Francie Panovníci dynastie bourbonská Ludvík XIV. ( ) Ludvík XV. ( ) Ludvík XVI. ( ) Braniborsko (Prusko) Panovníci d. hohenzollernovská Friedrich Vilém I. ( ) Friedrich II. Veliký ( ) Friedrich Vilém II. ( )

7 Historiografie 18. století Velká Británie Panovníci dynastie stuartovská Anna Stuartovna ( ) dynastie hannoverská: Jiří I. ( ) Jiří II. ( ) Jiří III. ( ) Rakousko Panovníci dynastie habsburská Josef I. ( ) Karel VI. ( ) Marie Terezie ( ) dynastie habsbursko- lotrinská Josef II. ( )

8 Jiří III. alias Vilém Bedřich  , Londýn  , Windsor  britský král a hannoverský kurfiřt  od 1814 hannoverský král  mentálně opožděný, naučil se číst v 11 letech  zájem o botaniku  1801 připojil násilně Irsko k Británii  1811 zbaven vlády pro duševní chorobu  Průmyslová revoluce

9 Marie Terezie  , Vídeň  , Vídeň Manžel: František I. Štěpán Lotrinský Synové: Josef II., Leopold II. – císařové Dcera: Marie Antoinetta – manželka Ludvíka XVI. Celkem 16 dětí „tchýně Evropy“

10 Marie Terezie Před smrtí Františka I. Štěpána Lotrinského

11 Marie Terezie Po smrti svého manžela (1765) chodila až do své smrti v černém.

12 Marie Terezie Kancléřem císařovny byl: Václav Kounic Reformy: – Tereziánský zákoník (1776) Nové správní členění země Centralizace moci Sčítání lidu – Školský zákon (1774) Povinná školní docházka Zavedení výuky trivia (číst, psát, počítat)

13 Marie Terezie Josef II. nejstarší syn a císař (1780 – 1790)

14 Marie Terezie Leopold II. syn a císař (1790 – 1792)

15

16 Vývoj evropského myšlení v novověku

17 Immanuel Kant

18 Adam Smith  1723, Kirkcaldy  1790, Edinburgh O: Adam Smith, právník a státní úředník, dvakrát ženatý, dva synové, jeden z nich Adam M: Margareta Douglasová

19 Adam Smith Oblast, odkud pocházel Smith

20 Adam Smith

21 Adam Smith

22 Adam Smith

23 Biografie v datech 1723: Datum narození neznámé, pokřtěn byl 5. června 1726: Na několik hodin ukraden kočovnými cikány 1737: Vstoupil na univerzitu v Glasgowě 1740: přestoupil z univerzity v Glasgowě do Oxfordu 1750: Nastoupil na stolici logiky v Glasgowě 1751: Obsadil místo řádného profesora mravní filosofie

24 Biografie v datech 1759: Vydal Teorii mravního cítění 1764: Opustil Glasgow a stal se poručníkem vévody Buccleucha 1764: Pobýval ve Francii 1765: Pobýval v Ženevě 1766: Pobýval v Paříži, tam se spřátelil s Davidem Humem (pracoval na britském velvyslanectví) 1776 (1.11.): Návrat do Londýna

25 Biografie v datech 1766 – 1773: Pobýval v domě své matky v Kirkcaldy 1773: Návrat do Londýna 1776 (9. března): Vydal Zkoumání povahy a příčin bohatství národů 1777: Získal místo pověřence pro celní záležitosti v Edinburghu (600 liber ročně) 1784: revidované vydání Bohatství národů (BN) 1786, 1789: další vydání BN

26 Biografie v datech 1790 (17. července): Zemřel v Edinburghu, pohřben v Canongate Epitaf: „Zde jsou uloženy pozůstatky Adama Smithe, autora Teorie mravního cítění a Bohatství národů, atd. Narodil se 5. června Zemřel 17. července 1790.“

27 Smith a následovníci Kdo ho ovlivnil: – Platón – Aristoteles – Quesnay – Locke – Hume – Kant Koho ovlivnil: – D. Ricardo – J.S. Mill – K. Marx – J.M. Keynes – J. Schumpeter – L. Mises – F. A. Hayek – M. Friedman

28 Kdo ho ovlivnil Platon (Aristoklés) ( p.n.l.) řecký filosof

29 Kdo ho ovlivnil Aristoteles ze Stageiry ( p.n.l.) řecký filosof - věda začíná zázrakem

30 Kdo ho ovlivnil David Hume (1711 – 1776) anglický filosof a ekonom

31 Kdo ho ovlivnil Immanuel Kant ( ) německý filosof

32 Koho ho ovlivnil Jean - Jacques Rousseau (1712 – 1778) Rozprava o politické ekonomii (1776)

33 Koho ovlivnil John Stuart Mill (1806 – 1872) anglický ekonom

34 Koho ovlivnil David Ricardo (1772 – 1823) anglický ekonom

35 Koho ovlivnil Karel Marx (1818 – 1883) německý filosof žijící v Londýně

36 Koho ovlivnil Friedrich August von Hayek (1899 – 1993) rakouský ekonom a filosof

37 Koho ovlivnil Ludwig von Mises (1881 – 1973)

38 Koho ovlivnil John Maynard Keynes (1883 – 1946) britský ekonom

39 Koho ovlivnil Milton Friedman (1912 – 2006) americký ekonom

40 Koho ovlivnil Joseph Schumpeter (1883 – 1950) rakouský ekonom výrazný kritik A. Smitha, pouze Smithova dělba práce jím nebyla zcela znegována

41 Immanuel Kant

42 Bibliografie 1781: Kritika čistého rozumu 1785: Základy metafyziky mravů 1788: Kritika praktického rozumu 1790: Kritika soudnosti

43 Smith a jeho filosofie Adam Smith se vedle studia matematiky a přírodní filosofie (fyzika) věnoval i studiu logiky a konečně praktické filosofii. V rámci praktické filosofie se věnoval nejvíce mravní filosofii a politické ekonomii. Termín politická ekonomie poprvé použil Monchrétien v názvu své práce Traktát o politické ekonomii v roce 1615.

44 Smith a jeho filosofie První kapitola Mravního cítění začíná kapitolou nazvanou O sympatii. Toto je ústřední pojem mravní filosofie Adama Smithe. Přejímá ho od Davida Huma. Stejně tak první kapitola Bohatství národů začíná kapitolou, která pojednává o klíčovém pojmu ekonomické teorii AS a jmenuje se O dělbě práce

45 Smith a jeho filosofie Sympatie – Mravní soud Soud náležitosti činu Soud záslužnosti činu Průměrný pozorovatel – Pozorovatel – Nestranný pozorovatel

46 Smith a jeho filosofie Mravní psychologie – Náležitým měřítkem je maximální podpora všeobecného štěstí Výrazné ovlivnění stoickou filosofii, zejména – Epiktétem

47 Smith a jeho filosofie Epiktétos (55 – 135 n.l.), Řím stoik propuštěný otrok (89) Rozpravy Rukojeť „Především se nesmíš nechat strhnout intenzitou nějakého dojmu, nýbrž řekneš: „Počkej. Podívám se, co jsi zač a co představuješ. Vyzkouším si tě.“ Pak se nesmíš nechat svést k představám, co by mohlo následovat potom.“

48 Neviditelná ruka „ Když se jedinec ze všech sil snaží použít svůj kapitál na podporu domácího průmyslu tak, aby výroba měla co největší hodnotu, pak nutně usiluje o to, aby roční příjmy společnosti byly co nejvyšší. Ovšemže většinou není jeho úmyslem podporovat veřejný zájem a ani neví, nakolik jej podporuje.... myslí jen na svůj zisk a v tom, jako v mnohém jiném, jej vede neviditelná ruka, aby podporoval cíl, který neměl vůbec v úmyslu.“

49 Neviditelná ruka Tento pojem se poprvé objevuje v souvislosti s událostí z roku 1710, kdy válečná loď Kníže Jiří přestála bez větší úhony velkou bouři, při níž mnoho jiných lodí ztroskotalo, admirál Martin zapsal do lodního deníku: „…nás chránila neviditelná ruka Prozřetelnosti“.

50 Neviditelná ruka V eseji o astronomii se Adam Smith zmiňuje o „neviditelné ruce Jupitera“, což bylo připisováno pohanským náboženstvím

51 Laissez - faire „Laissez - faire“ alias „laissez - passer“ („nechte nás konat“) - heslo klasického liberalismu vyjadřující hlavní ekonomickou zásadu, aby hospodářskému dění byla ponechána volnost a aby zejména stát do něj nezasahoval nebo se maximálně omezil na arbitra a tvůrce pravidel, jejichž dodržování by od ekonomických subjektů vymáhal

52 Laissez - faire Občas se vyskytují fráze jako „trh vše vyřeší“ a „dejte trhu volnou ruku“. „Laissez faire“ se objevuje od konce 18. a začátkem 19. století tam, kde se rozmáhal liberalismus. Pomocí „laissez faire“ mělo docházet k omezování státních zásahů do hospodářství a tedy i posílení role jednotlivce. V politice šlo hlavně o ochranu občanských svobod jednotlivců

53 Laissez - faire Zastánci „laissez faire“ jsou přesvědčeni, že trh nakonec vždy nachází pro jakoukoli oblast nejvhodnější řešení

54 Liberalismus Jedna ze základních politických a ekonomických doktrín. Jedná se o souhrnný systém politických, ekonomických, kulturních, sociálních a jiných hodnot. Ke klíčovým hodnotám patří: individualismus víra v pokrok preferování politické svobody tolerance uznání soukromého vlastnictví omezení role státu a státní moci.

55 Liberalismus „Klasický liberalismus správně (alespoň podle mého názoru) identifikoval svobodu jako patřičný politický cíl. Nevěnoval se však předpolitickým (morálním, civilizačním) předpokladům udržení svobody ve společnosti - tomu, že svobodu nelze udržet v jakékoli společnosti, že v mnoha zemích a civilizacích nestačí říci pouze "Tři, dva, jedna, start; mějte svobodu!" - aby tam svoboda skutečně zavládla. Za druhé, mnohé jeho proudy byli filosoficky neudržitelné či dlouhodobě z hlediska svobody kontraproduktivní - především utilitarismus, kterým lze "obhájit" cokoli (tedy i jakýkoli zločin). Málokterý klasický liberál - lord Acton je nejvýznamnější pozitivní výjimkou - si uvědomoval, že jediným udržitelným filosofickým základem svobody je objektivní morální řád, neboť jen ten nám garantuje nedotknutelnost lidské osoby. Rovněž Lockeova koncepce přirozených práv - jakkoli obsahovala užitečný vhled - nebyla dostatečně filosoficky propracována a ve své doktrinářské podobě je neudržitelná.“ Roman Joch

56 Konservatismus – Druh společenského a politického postoje, jenž vyjadřuje nedůvěru (odpor) vůči: schopnosti lidského mozku a rozumu odhalit jednou provždy politicky relevantní pravdu ideji vytvoření kvalitativně lepšího světa, než je ten existující vizi původní dobré lidské přirozenosti spontánnímu sebezdokonalování (individuum i společnost)

57 Konservatimus „Konservatismus je filosofií společenské změny - říká, že "pokud není nutné měnit, je nutné neměnit" (lord Falkland), že účelem změny je zachování (konzervace); správná změna je ta, která zachovává to nejlepší ze stávajícího stavu. Změna nemá být činěna pouze pro změnu; nemá být nikdy rychlá, náhlá, radikální nebo dalekosáhlá; naopak, změny mají být pozvolné, postupné, aby si na ně lidé mohli zvyknout, aby je mohli "strávit" a "vstřebat". Nemají vycházet z nějakých obecných principů, nýbrž z konkrétních potřeb společnosti.“ Roman Joch

58 Lehman Brothers Holding Inc. Kdo jsou (byli) Lehman Brothers Aktivity Lehman Brothers v ČR Jak ovlivnili současnou krizi

59 Kdo jsou Investiční banka z Wall street Založena židovskými přistěhovalci z Bavorska, bratry Lehmanovými v r Začínala jako komoditní banka (bavlna, káva) Před bankrotem 4. největší investiční banka v USA Zaměstnávali 26 tisíc zaměstnanců v 61 pobočkách po celém světě

60 Historické body Lehman Brothers 1850 vznik, 1858 přesun do NY– Manhattan 1870 zakladatelé NY burzy s bavlnou 1899 – IPO - International Steam pump Co new issues General cigar Co., Sears Od r spolupráce s Goldman Sachs 1983 – spojení s Shearson, American Express 1994 – odpojení American Express, IPO 2001 – privat client services, Richard Fuld nástup 2004 – nákup BNC Mortgage – kalifornská banka, zaměřená na subprime hypotéky 2008 – Bankrot banky

61 Druhy obchodů Lehmanů Zaměřeni na obchody strukturovaných dluhopisů, Fixed income, deriváty Zajištění dluhových cenných papírů subprime mortgages. Začátek problémů

62 Krize a Lehman Brothers První velká banka – požádala o ochranu proti věřitelům dle Chapter 11 Investoři pádem banky přišli o 300 mld USD v hodnotě akcií Barclays – Severní Ameriku Nomura – Asii, Pacifik, Austrálii Jen z EU z celkových poškozených přímých klientů evidovaných u PWH

63 Aktivity v ČR Podíl ve společnosti Radiokomunikace - rozhlasové a televizní vysílání + 39 % podíl ve spol. T-mobile Jejich deriváty v držení ČSOB, ČS, Citi, UniCredit bank Podíly v různých českých akciích, v r se ucházeli o koupi aktiv ČKA

64 Lehman Brothers jinak

65 Komparace finančních krizí – krach Bank of United States Komerční a investiční banka Zakladatelé: židovští přistěhovalci z Německa Klientela většinou imigranti z Evropy Velký dopad na americkou ekonomiku Přesah do hospodářského sektoru Řešení krize – vyhlášení bankovních prázdnin F.D. Rooseveltem – krach Lehman Brothers Investiční banka Zakladatelé: židovští přistěhovalci z Německa Klientela většinou z Evropy(58% poškozených klientů je z EU) Velký dopad na americkou i evropskou ekonomiku Přesah do hospodářského sektoru Řešení krize – masivní státní intervence (750 mld. USD)

66 Bank of US vs Lehman Brothers Bank of United States – Vkladatelé měli zablokovány vklady na několik let – Návratnost: z 1 vloženého USD do krachu vyplaceno 92,5 centů – Nejvíc tratili vkladatelé z Evropy (imigranti) – Od do – krach 352 bank Lehman Brothers – Investoři ztratili víc než 300 mld. USD v ceně akcií – Banka skončila v likvidaci – Nejvíc tratili investoři z Evropy (EU) – Krach cca několika stovek firem – Ohrožení dalších světových bank díky propojení dealingu finančních derivátů

67 Koho ohrozil krach LB Ve světě – Barclays – Nomura Group – KBC – Citibank – UniCredit Group V České republice – ČSOB – Česká spořitelna – Citibank – UniCredit bank – Radiokomunikace – T-Mobile

68 Liberalismus vs konservatismus Člověk se rodí jako čistá bytost („tabula rasa“), je deformován až výskytem v prostředí, ve společnosti Vrcholem je svoboda jednotlivce Člověk se již rodí jako zkažená bytost (predestinace a priori) a život ve společnosti ho musí limitovat v mezích pravidel Vrcholem je fungující lidská společnost, stát

69 Viníci finanční krize 1930 – Newyorská federální rezervní banka (Federal Reserve Bank of New York) – Newyorské sdružení bankovního zúčtování (New York Clearing House) – Newyorský státní bankovní dohled (New York State Superintendent of Banks) 2008 – Newyorská federální rezervní banka (Federal Reserve Bank of New York) – administrativa prezidenta Williama Clintona – Newyorský státní bankovní dohled (New York State Superintendent of Banks)

70 Doporučená literatura Smith, A.: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Praha: Liberální institut Smith, A.: Teorie mravních citů. Praha: Liberální institut Friedman, M. a R.: Svoboda volby. Praha: Liberální institut Raphael, D.D.: Adam Smith. Praha: Argo 1995.

71 Resumé Ekonomie (a nejen liberální) je předně věcí spontánního akceptování autonomního morálního řádu. Standardní fungování trhu se odvíjí na základě vztahů dlužníků a věřitelů, respektive inter-akce závazků a pohledávek z pohledu účastníků trhu. Vzhledem k - dnes již geneticky prokázanému - utilitárnímu chování většiny jedinců je liberální filosofie i pojetí trhu toliko idealitou a nelze ho očekávat ve společenské realitě.

72 Resumé Chybí-li onen spontánní morální řád každému jednomu lidskému individuu, pak je nutno tento suplovat vnějšími korelativy, jakými jsou přikázání, kodexy či zákony a normy. Současná celosvětová hospodářská a finanční krize je výsledkem rezignace na přítomnost autonomní morálky jednotlivce a bagatelizování morálky heteronomní uvnitř konzumní společnosti atlantsko-americké civilizace.

73 Resumé Hrozí nebezpečí zjednodušené analýzy příčin současné i minulé ekonomické deprese, totiž že za vším stojí Židé, což může vést k další vlně antisemitismu. Neexistuje země, jíž by se současná krize nějakým způsobem nedotýkala. Ekonomická deprese je jedním z projevů globalizace světa, pročež je záležitostí celého světa.

74 Resumé Při detailní znalosti díla Adama Smithe bychom zjistili, že tento pionýrský ekonomický liberál ve svých filosoficko- ekonomických úvahách varoval před možnými podobnými scénáři již v polovině 18. století.

75 Děkujeme za pozornost a nashledanou někdy příště

76 A ještě douška pro ty, kteří vidí v pádu české vlády či ekonomické krizi velký problém …problém


Stáhnout ppt "Od Adama Smithe k Lehman Brothers aneb Smith Kantem ekonomie? Marek Matějka, Pavlína Vachlová Vysoká škola finanční a správní, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google