Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM 1. Jednoduché obvody R,L,C Jsou takové obvody, střídavého U či I, v nichž je zapojen Ideální rezistor R nebo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM 1. Jednoduché obvody R,L,C Jsou takové obvody, střídavého U či I, v nichž je zapojen Ideální rezistor R nebo."— Transkript prezentace:

1

2

3 OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM

4 1. Jednoduché obvody R,L,C Jsou takové obvody, střídavého U či I, v nichž je zapojen Ideální rezistor R nebo Ideální cívka L nebo Ideální kondenzátor C

5 1.1. Ideální rezistor v obvodu stř. proudu Napětí a proud jsou ve fázi Okamžitá hodnota: Elektrický odporElektrická vodivost - konduktance [  V,A] [S;  ]

6 1.2. Ideální cívka v obvodu stř. proudu Napětí předbíhá proud o 90° Okamžitá hodnota: Induktance Indukční susceptance [S;Ω; s -1, H] X L = ω L = 2 π f L [Ω;s -1,H,Hz,H]

7 1.3. Ideální kondenzátor v obvodu stř. proudu u = Um Um sin ωt, Napětí se zpožďuje za proudem o 90° Okamžitá hodnota: i = Im Im sin (ω t+ ) Kapacitance Kapacitní susceptance [  s -1,F;Hz,F] [S;  s -1,F]

8 2. Složené obvody R,L,C Druhy: 1. sériové 2. paralelní 3. smíšené

9 2.1.Postup řešení sériových obvodů R,L,C 1. Nakreslíme schéma obvodu 2. Určíme velikost X L nebo X C, nebo obou veličin X L = 2 π f LX C = 3. Určíme velikost celkového odporu – impedance 4. Velikost proudu protékajícího obvodem Trojúhelník odporů

10 5. Úbytky napětí na odporech 6. Nakreslíme fázorový diagram 7. Určíme účiník cos 8. Z účiníku určíme fázový posun mezi U a I 9. Podle smyslu fázového posunu určíme charakter obvodu: - předbíhá-li proud napětí, je charakter kapacitní, - zpožďuje-li se I za U, je charakter induktivní nebo

11 2.1.1. Sériový obvod R,L Impedance

12 2.1.2. Sériový obvod R,C Impedance

13 2.1.3. Sériový obvod L,C ULUL UCUC I Fázory UL UL a UC UC působí proti sobě. Výsledné U je tedy jejich algebraickým rozdílem. Mohou nastat tři případy: 1. U L > U C – induktivní charakter obvodu 2. U L < U C – kapacitní charakter obvodu 3. U L = U C – sériová rezonance

14 2.1.4. Sériový obvod R,L,C Z = R -sériová rezonance

15 2.2.Postup řešení paralelních obvodů R,L,C 1. Nakreslíme schéma obvodu 2. Určíme velikost G, B L nebo B C nebo obou veliči 3. Určíme admitanci 4. Proud protékající obvodem I = U · Y, Trojúhelník vodivostí

16 5.Proudy protékající jednotlivými větvemi 6. Nakreslíme fázorový diagram 7. Určíme účiník cos  nebo 8.Z účiníku určíme fázový posun mezi U a I. 9.Určíme charakter obvodu: - předbíhá-li I U je charakter kapacitní - zpožďuje-li se I za U je charakter induktivní.

17 2.2.1. Paralelní obvod R,L Admitance

18 2.2.2. Paralelní obvod R,C Admitance

19 2.2.3. Paralelní obvod L,C ILIL ICIC U Fázory I C a I L působí proti sobě. Výsledný fázor I je jejich algebraickým součtem. Mohou nastat tři případy: 1. I L > I C – induktivní charakter obvodu 2. I L < I C – kapacitní charakter obvodu 3. I L = I C – paralelní rezonance

20 2.2.4. Paralelní obvod R,L,C Y = G Paralelní rezonance

21


Stáhnout ppt "OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM 1. Jednoduché obvody R,L,C Jsou takové obvody, střídavého U či I, v nichž je zapojen Ideální rezistor R nebo."

Podobné prezentace


Reklamy Google