Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM"— Transkript prezentace:

1

2 OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM

3 1. Jednoduché obvody R,L,C Jsou takové obvody, střídavého U či I, v nichž je zapojen Ideální rezistor R nebo Ideální cívka L Ideální kondenzátor C

4 1.1. Ideální rezistor v obvodu stř. proudu
Napětí a proud jsou ve fázi Okamžitá hodnota: Elektrický odpor Elektrická vodivost - konduktance [W;V,A] [S;W]

5 1.2. Ideální cívka v obvodu stř. proudu
Napětí předbíhá proud o 90° Okamžitá hodnota: Induktance Indukční susceptance [S;Ω; s-1, H] XL = ω L = 2 π f L [Ω;s-1,H,Hz,H]

6 1.3. Ideální kondenzátor v obvodu stř. proudu
Napětí se zpožďuje za proudem o 90° Okamžitá hodnota: u = Um sin ωt, i = Im sin (ω t+ ) Kapacitance Kapacitní susceptance [W;s-1,F;Hz,F] [S;W;s-1,F]

7 2. Složené obvody R,L,C Druhy: 1. sériové 2. paralelní 3. smíšené

8 2.1.Postup řešení sériových obvodů R,L,C
1. Nakreslíme schéma obvodu 2. Určíme velikost XL nebo XC, nebo obou veličin XL = 2 π f L XC = 3. Určíme velikost celkového odporu – impedance 4. Velikost proudu protékajícího obvodem Trojúhelník odporů

9 5. Úbytky napětí na odporech
6. Nakreslíme fázorový diagram 7. Určíme účiník cos 8. Z účiníku určíme fázový posun mezi U a I 9. Podle smyslu fázového posunu určíme charakter obvodu: - předbíhá-li proud napětí, je charakter kapacitní, - zpožďuje-li se I za U, je charakter induktivní nebo

10 Sériový obvod R,L Impedance

11 Sériový obvod R,C Impedance

12 2.1.3. Sériový obvod L,C 1. UL > UC – induktivní charakter obvodu
2. UL < UC – kapacitní charakter obvodu 3. UL = UC – sériová rezonance I UC Fázory UL a UC působí proti sobě. Výsledné U je tedy jejich algebraickým rozdílem. Mohou nastat tři případy:

13 Sériový obvod R,L,C Z = R -sériová rezonance

14 2.2.Postup řešení paralelních obvodů R,L,C
1. Nakreslíme schéma obvodu 2. Určíme velikost G, BL nebo BC nebo obou veliči 3. Určíme admitanci 4. Proud protékající obvodem I = U · Y , Trojúhelník vodivostí

15 nebo Proudy protékající jednotlivými větvemi
6. Nakreslíme fázorový diagram 7. Určíme účiník cos j nebo Z účiníku určíme fázový posun mezi U a I. Určíme charakter obvodu: - předbíhá-li I U je charakter kapacitní - zpožďuje-li se I za U je charakter induktivní.

16 Paralelní obvod R,L Admitance

17 Paralelní obvod R,C Admitance

18 2.2.3. Paralelní obvod L,C 1. IL > IC – induktivní charakter obvodu
2. IL < IC – kapacitní charakter obvodu 3. IL = IC – paralelní rezonance IC U IL Fázory IC a IL působí proti sobě. Výsledný fázor I je jejich algebraickým součtem. Mohou nastat tři případy:

19 Paralelní obvod R,L,C Y = G Paralelní rezonance

20


Stáhnout ppt "OBVODY SE SINUSOVÝM STŘÍDAVÝM PROUDEM"

Podobné prezentace


Reklamy Google