Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2: Biologická a sociokulturní determinace psychiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2: Biologická a sociokulturní determinace psychiky"— Transkript prezentace:

1 2: Biologická a sociokulturní determinace psychiky
ψ

2 Biopsychosociální přístup v ψ

3

4 Biologické vlivy Behaviorální genetika: studuje relativní zastoupení vlivů dědičnosti a prostředí (nature vs. nurture) na chování a prožívání

5 Geny & DNA Stočení jazyka je jedním z mála projevů, které závisí na specifickém dominantním genu. Naopak běžná je složitá vazba na genetickou informaci.

6 Vrozené vs. získané?: výzkum dvojčat
 dvouvaječných dvojčat = dědičné vlivy + vlivy prostředí  jednovaječných dvojčat = vlivy prostředí  (D-J) = dědičné vlivy

7 Interakce genů a prostředí
Environmentalní faktory factors interagují s genetickými při ovlivňování mnoha rysů. Například, podvýživa v raném věku může ovlivnit kognitivní schopnosti.

8 Endokrinní systém žlázy s vnitřní a vnější sekrecí, které produkují hormony do krevního řečiště

9 Nervový systém Centrální Nervový Systém (CNS): mozek a mícha
Periferní Nervový Systém (PNS): všechny nervy a neurony propojující CNS se zbytkem těla (rozděluje se na somatický a autonomní nervový systém)

10 Autonomní nervový system Organization
Anatomie a funkce parasympatiku a sympatiku

11 Neurální základna chování: Komunikace mezi neurony
Komunikace mezi neurony, přechod elektrického potenciálu na synapsi prostřednictvím neurotransmiterů (chemické látky uvolňované neurony do synaptické štěrbiny – přenos)

12 Hlavní neurotransmitery:
noradrenalin – zabudovává informace do dlouhodobé paměti, napomáhá tvorbě nových synapsí, které mají k paměti vztah. NA uvolněný (spolu s dalšími) v důsledku sympatické aktivační reakce v emočně vybuzených situacích se podílí na tom, jak živě si pamatujeme tyto situace (šok, hněv, strach) endofirny – působí proti bolesti (uvolňují se v průběhu relaxace, výrazné tělesné námaze, při požívání chilli) serotonin – vztah k agresivitě, vysoké hladiny- agrese, tlumí REM spánek, střední – spánek, relaxace, nízké – deprese, spolu s noradrenalinem ovlivňují funkci RAS, zdá se, že u lidí s nízkou hladinou serotoninu nedochází k pružnému odpojení kmene acetylcholin – vzniká látkovou přeměnou z tuku, důležitý pro zdravý stav membrán, nutný pro aktivaci REM dopamin – souvisí s mechanismem odměny – běžné příjemné pocity, je-li ho málo, může disponovat ke vzniku závislostí na látkách umožňujících lepší fungování mechanismu odměny GABA (gamma aminobutyric acid)– neurální inhibice (užití u farmak tlumících úzkost)

13 Funkční organizace lidského mozku
Jádro a limbický systém jsou zobrazeny plně, levá mozková hemisféra byla odstraněna. Mozeček přináležející k jádru řidí rovnováhu a svalovou koordinaci; talamus slouží jako přepínací relé pro zprávy, které přicházejí od smyslových orgánů; hypotalamus (zde není znázorněn, ale nachází se pod talamem) reguluje endokrinní aktivitu a život udržující funkce, jako je metabolismus a řízení tělesné teploty. Limbický systém se zabývá emotivitou a aktivitami, které uspokojují základní životní potřeby. Mozková kůra (vnější vrstva nervových buněk pokrývajících cerebrum) je centrem vyšší nervové činnosti, kde jsou pociťovány vjemy, zahajovány volní akce, činěna rozhodnuti a formulovány plány. mozková kůra jádro

14 corpus callosum velký mozek talamus hypotalamus epifýza (šišinka) hypofýza mozeček mícha

15 Mozek

16 Lokalizace funkcí v kůře levé hemisféry
primární somatosenzorická oblast centrální brázda primární motorická oblast primární zraková oblast Wernickeho oblast primární sluchová oblast

17 Mozek: kůra http://www.brainconnection.com/topics/?main=anim/speak

18 Laloky mozkové kůry frontální laloky:
přijímají a koordinují informace z dalších laloků; kontrola pohybu, produkce řeči, vyšší kognitivní funkce jako myšlení, sebereflexe, emoce, paměť

19 Phineas Gage – úraz hlavy v dole
Phineas Gage – úraz hlavy v dole. Přežil, zdánlivě bez narušení psychických funkcí – vnímání, řeč,motorika,logické myšlení bez větších změn. Přesto selhávání v seberegulaci, v emočních a sociálních reakcích.

20 Laloky mozkové kůry temenní laloky: nahoře, hned za frontálními laloky, interpretace tělových pocitů spánkové laloky: po stranách, nad ušima; slyšení, porozumění jazyku, paměť a část emoční kontroly

21 Laloky mozkové kůry týlní laloky: vzadu; vidění, vizuální percepce

22 Motorická a somatosenzorická kůra

23 ? Proč jsou ruce a obličej na tomhle obrázku tak velké? Co to může reprezentovat?

24 Split-Brain výzkum – rozdělený mozek
přerušení corpus callosum poskytuje informaci o roli a funkcích levé a pravé hemisféry

25 Split-Brain

26 Lateralizace Specializace hemisfér

27 Aktivace Yerkes – Dodsonův zákon
Funkčně optimální je střední úroveň aktivace mozku. Vyšší úroveň aktivace je nepříznivá zejména pro činnost spojenou s komplexními a obtížnými úkoly. Yerkes, R. M., & Dodson, J. D. (1908) The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. Journal of Comparative Neurology and Psychology, 18,

28 Sociokulturní vlivy Kultura = systém symbolů vytvářející specifický lidský svět významů a hodnot, které tyto významy vyjadřují. (Ch. Bühlerová: K je tvořena materiální kulturou (hospodářství, technika) sociálními institucemi (výchova, rodina), sociálními organizacemi a kulturou v užším smyslu. (umění, věda, náboženství) Lidská společnost je charakteristická tvorbou materiálních a duchovních hodnot. Jiná kultura  jiné hodnoty  jiný význam chování (například kráva u hinduistů a u nás, v kmeni Sirióno není tabuizován není sex (ten může být provozován veřejně), ale potrava (ta v intimitě rodiny)

29 Sociokulturní vlivy kultura jako poselství (E. T. Hall)
člověk těží ze zkušenosti předchozích generací a současníků dědí a ve společnosti se učí vzorce chování: 1. interakce, 2. sdružení, 3. udržování se při životě, 4. bisexuálnost sociálních rolí, 5. teritorialita, 6. temporalita (časový aspekt existence), 7. učení se, 8. zábava, 9. obrana, 10. využívání zdrojů podíl kultury na formování psychiky – obecné, geneticky založené tendence chování (obživa, teritorium, sex…) jsou kulturami usměrňovány (do žádoucích forem) a regulovány

30 Sociální učení učení se kulturním vzorcům se děje různými způsoby
neformální vzorce: vybere si model, začne napodobovat formální – dostane poučení technické vzorce: předpisy učení se kompletním sociálním rolím (sociální učení ve všech podobách, přejímání statusu a scénářů role, např. mužská a ženská role, jejich proměny v poslední době, závislost na dané kultuře a učení se těmto rolím u dalších generací, případně bouření se proto těmto rolím atd.)

31 Vztah mozku a vědomí typický příklad dualistického pojetí Descartes (rozlišil dvě podstaty, věc rozlehlou (res extensa) a myslící (res cogitans)) – (po roztržce s církví, která mu dovolila pokračovat v práci jen tehdy, bude-li se zabývat tělem, vědomí a ducha ponechá v péči církve) metafora „vědomí = software, mozek = hardware“ monistické pojetí – např.behavioristé Skinner – (kromě buněk nic dalšího neexistuje) v současnosti interakcionistický přístup  zásadní jednota stavby a činnosti mozku jemné vazby vzájemného ovlivňování např. ideje, představy, nálady  tělesné funkce pozitivní emoce – množství „helper“ cells (pomocných buněk povahy bílých krvinek)imunitního systému , nebo koncentrace imunoglobulin A (slgA) v krku – záchyt infekce (při úzkosti klesá – víc infekcí horních dýchacích cest, angín apod.) mentální námaha, mentální cvičení  uchovávání nervových buněk („use it or loose it“) vědomí (ve smyslu sebeuvědomování) = stav živého a činného mozku Koukolík, F. (2005). Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování, Praha: Karolinum 2005


Stáhnout ppt "2: Biologická a sociokulturní determinace psychiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google