Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění elektrických obvodů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění elektrických obvodů"— Transkript prezentace:

1 Jištění elektrických obvodů
Střední odborná škola Otrokovice Jištění elektrických obvodů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /4 Autor Ing. František Kocián Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-AE-EP/2-EL-6/3 Název DUM Jištění elektrických obvodů Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-57-H/01 Obor vzdělávání Autoelektrikář Vyučovací předmět Elektropříslušenství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Základní pojmy, princip jištění, pojistky, jističe Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Jištění elektrických obvodů, princip jištění, pojistky, jističe, Datum

3 Jištění elektrických obvodů
Náplň výuky Základní pojmy Princip jištění Jističe Pojistky

4 Základní pojmy Při jištění elektrických obvodů motorových vozidel je třeba respektovat tato opatření (ČSN ) jištěné obvody musí být jištěny tak, aby při zkratu na kterémkoliv konci vedení se pojistka přetavila, aniž by se přitom vodiče nepřípustně zahřály tento požadavek musí být splněn i v případě, že je několik obvodů jištěno společnou pojistkou obvody, které není možno jistit (např. přívod ke spouštěči), musí být zvlášť provedena izolace tohoto obvodu a v místech, kde je nebezpečí jejího poškození a zkratu (propálení, prodření apod.) musí být opatřena přídavnou izolací

5 Základní pojmy V praxi se dodržují některé obecné zásady (není součástí ČSN ) za nevhodné a nebezpečné se považuje jištění vedení od akumulátoru ke generátoru, k regulátoru napětí a ke spínání výkonového obvodu spouštěče, obvodu zapalování a elektrického ovládání brzd zvláštní požadavky jsou kladeny na jištění povinného vnějšího osvětlení. Nesmí dojít k tomu, že při přepálení jedné pojistky dojde k výpadku celého osvětlení každý světlomet má samostatnou pojistku jak pro tlumená, tak dálková světla brzdová, směrová světla a světla do mlhy nemají mít společnou pojistku

6 Princip jištění Jistič i pojistka mají podobnou funkci. S pojistkami je možné se dosud setkat u starších domovních elektrických instalací a jištění motorových vozidel. Při přetížení nebo zkratu automaticky rozpojí elektrický obvod a tím může chránit obsluhu před možným úrazem elektrického proudu a chráněné elektrické zařízení před jeho poškozením. Výhody jističe na rozdíl od pojistky, která se při svém zapůsobení zničí (a musí být následně vyměněna), lze jistič znovu zapnout a obnovit tak dodávku proudu do elektrického obvodu. Jedná se tedy o nedestruktivní jistící zařízení. Výhody pojistek hlavní výhodou je jednoduchost a tedy většinou i nižší cena a menší rozměry. Výhodou může být i vyšší rychlost vypínání. Jistič má z principu své funkce omezenou rychlost působení, dokáže zkratový proud vypnout, ale většinou jej nedokáže omezit. Omezit velikost zkratového proudu umí některé typy rychlých pojistek

7 Elektrický jistič Jistič – elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod. Funkce jističe Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce: bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu (reakce jističe za 4 – 20 ms) jistič je pouze jistící prvek obvodu není primárně určen k vypnutí a zapnutí obvodu (k tomu slouží VYPÍNAČ) Obr. 1: jednopólový jistič Obr. 2: Dvoupólový jistič

8 Elektrický jistič Charakteristickými hodnotami jističe jsou
Jmenovité napětí, pro které je určen Jmenovitý proud, který trvale propouští aniž by rozpojil obvod Zkratový proud, který je schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kiloampér. Zkratový proud je daný zkratovým výkonem nejbližšího transformátoru) Vypínací charakteristika udává závislost času vypnutí na velikosti nadproudu nebo zkratového proudu. V závislosti na typu jističe a velikosti proudu může jít o časy od desítek minut do několika milisekund. Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

9 Elektrický jistič Rozdělení jističů Podle napěťové soustavy: střídavé
stejnosměrné Podle typu spouště: bimetalové reaguje na nízké násobky jmenovitého proudu - přetížení elektromagnetické, elektromagnet reaguje je na vyšší násobky jmenovitého proudu – zkrat kataraktové (hydraulické) – elektromagnet, jehož ocelové jádro se pohybuje v olejové náplni – tlumiči. s elektronickou spouští – jistič obsahuje proudový transformátor, který převádí proud jističem na hodnoty, následně vyhodnocované blokem elektronické spouště

10 Elektrický jistič Konstrukce ovládací páčka aretační mechanismus
kontakty přívodní šroubová svorka bimetalový člen pro vybavení přetížením regulační prvek nastavení citlivosti (u běžných domovních jističů nebývá přítomen) elektromagnetická spoušť pro vybavení zkratem zhášecí komora Obr. 3: Konstrukce jističe

11 Elektrický jistič Vypínací charakteristiky
Charakteristiky běžných jističů se označují písmeny B, C a D. Všechny charakteristiky mají stejnou tepelnou část, liší se pouze ve zkratové části. A Jistí (polovodiče) B Jistí (odporové spotřebiče) – vypíná do 0,1 s při 3 – 5 násobku jmenovitého proudu. Staré značení L C Univerzální jistič (žárovky, motory s lehkým rozběhem) – vypíná do 0,1 s při 5 – 10 násobku jmenovitého proudu. Staré značení U D Motorový jistič (pro motory s těžkým rozběhem) – vypíná do 0,1 s při 10 – 20 násobku jmenovitého proudu. Staré značení M Obr. 4: Vypínací charakteristiky jističů

12 Pojistky Elektrická (tavná) pojistka – jednorázové zařízení, které přeruší obvod při nadproudu nebo zkratu. Tavná elektrická pojistka je obvykle tvořena tenkým vláknem, které se při překročení určité velikosti proudu přepálí a přeruší tak elektrický obvod. Princip – pojistka tvoří nejslabší místo elektrického obvodu. Průchodem elektrického proudu pojistkou vzniká na elektrickém odporu vodiče pojistky úbytek napětí a výkonová ztráta ve formě tepla. Tím se vodič pojistkové patrony zahřívá. V závislosti na velikosti proudu se zvyšuje výkonová ztráta na vodiči pojistky. Ztrátový výkon je funkcí čtverce proudu a proto se stoupající velikostí proudu se výrazně zkracuje doba do přetavení vodiče pojistky. Přetavením vodiče pojistky a uhašením vzniklého elektrického oblouku dojde k přerušení elektrického obvodu.

13 Pojistky Pojistky jsou vyráběny v několika provedeních
závitová pojistka řady E16, E27, E33 válcová pojistka nožová pojistka – řady PH přístrojová pojistka (skleněná) automobilová (nožová pojistka) speciální pojistky např. jištění polovodičů – řady PC Obr. 5: Závitová pojistka (keramická) řady E33 Obr. 6: Přístrojové pojistky Obr. 7: Nožové pojistky

14 Pojistky K jištění elektrických obvodů motorových vozidel se používají tavné pojistky. Tavné pojistky poskytují ochranu při nadproudu (např. při 1,9 násobku jmenovitého proudu pojistka vypne nejdéle za 1 hodinu, při 2,75 násobku za 10 sekund). Vyrábí se několik typů pojistky válcové, jmenovité proudy: 5 A, 8 A, 16 A, 25 A a 40 A pojistky ploché (nožové), dělí se do tří skupin (firma Hella) standardní mini maxi Obr. 8: Nožové pojistky Obr. 9: Válcové pojistky Obr. 10: Hodnoty pojistek

15 Pojistky K jištění elektrických obvodů motorových vozidel se používají tavné pojistky. Pojistky jsou umístěny v tzv. pojistkové skříňce. Tyto skříňky se dělí dle typů pojistek a proudového zatížení. Obr. 11. Pojistková skříňka Octávia Obr. 12: Pojistková skříň Š 120

16 Kontrolní otázky: Jištění – brzdová, směrová světla a světla do mlhy?
Nemají mít společnou pojistku Mají mít společnou pojistku Záleží na výrobci Elektrická (tavná) pojistka? Při vypínání nezáleží na proudu Slouží jako vypínač Tvořena tenkým vláknem, které se při překročení určité velikosti proudu přepálí a přeruší tak elektrický obvod. Obsahuje jistič elektromagnetická spoušť? Ne Ano Dle typu vozidla

17 Kontrolní otázky - řešení
Jištění – brzdová, směrová světla a světla do mlhy? Nemají mít společnou pojistku Mají mít společnou pojistku Záleží na výrobci Elektrická (tavná) pojistka? Při vypínání nezáleží na proudu Slouží jako vypínač Tvořena tenkým vláknem, které se při překročení určité velikosti proudu přepálí a přeruší tak elektrický obvod Obsahuje jistič elektromagnetická spoušť? Ne Ano Dle typu vozidla

18 Seznam obrázků: Obr. 1: jistič [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 2: dvoupólový jistič [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 3: konstrukce jističe [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 4: vypínací charakteristiky jističů [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 5: keramická pojistka [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 6: přístrojová pojistka [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 7: nožová pojistka [online]. [vid ]. Dostupný na WWW:

19 Seznam obrázků: Obr. 8: pojistka nožová ATO [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 9: autopojistka Torpédo [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 10: hodnoty pojistek [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 11: Pojistková skříňka Octávia [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 12: Pojistková skříňka Š120 [online]. [vid ]. Dostupný na WWW:

20 Seznam použité literatury:
[1] JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN [2] ŠŤASTNÝ, J. a REMEK, B., Autoelektrika a autoelektronika, Praha, Nakladatelství T. Malina, 1994, ISBN [3] KUČERA, V., Elektrotechnika motorových vozidel, SNTL, Praha, 1976 [4] jističe, pojistky [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

21 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Jištění elektrických obvodů"

Podobné prezentace


Reklamy Google