Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Barevné značení izolovaných vodičů a kabelů ochranný vodič PE a PEN – žlutozelená barva izolace vodič PEN na koncích bleděmodré označení izolované vodiče.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Barevné značení izolovaných vodičů a kabelů ochranný vodič PE a PEN – žlutozelená barva izolace vodič PEN na koncích bleděmodré označení izolované vodiče."— Transkript prezentace:

1 barevné značení izolovaných vodičů a kabelů ochranný vodič PE a PEN – žlutozelená barva izolace vodič PEN na koncích bleděmodré označení izolované vodiče a kabely používané v elektrických zařízeních, strojích, přístrojích i v elektrickém nářadí musí vyhovovat platným technickým normám

2 barevné značení izolovaných vodičů a kabelů

3

4 druhy vedení a možnosti jejich použití příklady

5 speciální a sdělovací vodiče a kabely výběr

6 speciální a sdělovací vodiče a kabely výběr

7 datová vedení vedení s kroucenými dvojlinkamisvětlovodné (optické ) kabely  8, 24 nebo 48 vodičů – twisted pairv  mnohavidová – přenos světla diody LED  jednovidová – přenášejí monochromatický laserový paprsek koaxiální kabel  ve starších sítích Ethernet 10Mb/s princip přenosu dat

8 datová vedení stupňovité skleněné vlákno kabel s kroucenými dvojlinkami a koncovkou RJ-45

9 kabely a vodiče pro distribuční sítě  kabely jednožilové nebo vícežilové  měděné nebo hliníkové jádro

10 venkovní ( vzdušná ) vedení tvořená více lany nebo dráty zavěšenými na izolátorech vzdálenost přes 20m minimální průřez pro nízká napětí je 10 mm 2 Cu průřezy nad 25 mm 2 – hliníková lana s ocelovým jádrem nebo lana ze slitiny Aldrey hliníková lana s ocelovým jádrem  nosné ocelové lano  hliníkové vodiče slaněné kolem jádra Aldrey  slitina – 99% Al, 0,5% Mg, 0,5%Si  pevnější a odolnější proti povětrnostním vlivům než hliník

11 ochrana elektrických vedení a spotřebičů přetížení zkrat  k přetížení vedení dojde, připojíme-li na ně spotřebiče s příliš velkým výkonem  nastane většinou při porušení izolace mezi aktivními vodiči ( fázové vodiče a střední ) nebo mezi aktivním a ochranným vodičem  může k němu dojít i při chybném zapojení nadproudové ochrany  ochraňují vedení a spotřebiče před přetížením a zkratem

12 nadproudová ochrana závitová tavná pojistka  pojistkový spodek  lícovací vložka  tavná pojistková vložka  šroubovací hlavice systém závitové tavné pojistky

13 nadproudová ochrana konstukce tavné pojistkové vložky  tavné vodiče – Ag, Cu a jejich slitiny  přepálení vodičů → přepálení tavného drátku → odpadne barevný terčík nezaměnitelnosti tavných pojistek  pro větší proudy mají pojistkové vložky větší průměry  lícovací vložky zabraňují použití pojistkových vložek větší jmenovité hodnoty proudu

14 nadproudová ochrana D-systém ( DIAZED – systém )DO-systém ( NEOZED – systém )  starší konstrukce pojistek  novější konstrukce pojistek  prostorově úspornější parametry pojistkových vložek jsou dány normou pojistky vyráběny pro proudy od 2A do 100A

15 nožová tavná pojistka nadproudová ochrana určeny pro nízké napětí a vysoké proudy pojistky vyráběny pro proudy od 2A do 1250A 6 různých velikostí tavné nožové pojistky smí vyměňovat jen osoba odborně způsobilá, a to pomocí speciálního držáku s izolačním krytem ruky při použití ochranné helmy s ochranou obličeje

16 nadproudová ochrana přístrojová pojistka ochrana měřicích přístrojů, elektronických zařízení skleněná nebo keramická trubička s kontaktními čepičkami na koncích čepičky uvnitř trubičky spojené tavným drátkem určeny pro napětí 250V a proud od 0,0032A do 20A různé vypínací charakteristiky rozdělení  superrychlé FF  rychlé F  středně pomalé M  pomalé T  superpomalé TT

17 nadproudová ochrana provozní třídy nizkonapěťových tavných pojistek pojistky pro celou oblast chrání proti přetížení a zkratu pojistky pro dílčí oblast chrání jen proti zkratu

18 nadproudová ochrana pro volbu jmenovitého proudu pojistek jako nadproudových ochran je důležité: jmenovité napětí ( střídavé nebo stejnosměrné ) jmenovitý proud provozní třída ( vypínací charakteristika ) typ pojistek ( druh a velikost )

19 nadproudová ochrana jistič ( ochranný vypínač ) dojde-li k přetížení nebo průniku nebezpečného dotykového napětí se zkratem, odpojí spotřebič samočinně od sítě má zapínací zámek s nezávislým vypínáním – nelze jej znovu zapnout, pokud zkrat trvá jistič s tepelnou spouští  obsahuje bimetalový pásek  proud protéká odporovým drátem – zahřívá bimetalový pásek  překročení meze prohnutí pásku – rozpojení kontaktů  odpojují opožděně  chrání pouze proti přetížení

20 nadproudová ochrana jistič s elektromagnetickou spouští  obsahuje cívku  proteče-li cívkou elektromagnetické spouště velký proud – cívka vtáhne kotvu – uvolnění zámku napnutého vypínače  rychlé, ochrana i proti zkratu  do 100A  nad 100A pevný a pohyblivý kontakt vypínače umístěny rovnoběžně  při zkratu se uvolní kontakt silou vzniklou průtokem proudu

21 nadproudová ochrana jistič pro vedení  po automatickém odpojení je lze znovu manuálně zapnout  tepelná i magnetická spoušť zapojené za sebou  ochrana proti přepětí i zkratu jistič typu B – vhodný pro ochranu vedeni jističe typu C a D – pro spotřebiče s velkým spouštěcími proudy ( malé motory, zářivky ) vypínací charakteristiky jističů

22 nadproudová ochrana motorový jistič  vypínače k vícepólovému ( trojfázovému ) zapínání motorů  ochrana proti zničení při zabrzdění – neotáčí se  ochrana proti přetížení  ochrana při poklesu napětí  ochrana při výpadku jedné fáze  tepelná spoušť k ochraně vinutí motoru – ochrana proti přetížení  elektromagnetická spoušť – ochrana proti zkratu

23 nadproudová ochrana bezpojistkové motorové přípojky  v každé fázi jističe je sériově zapojena bimetalová a elektromagnetická spoušť  vlastní odpory bimetalových spouští tak velké, že zkratový proud je menší než horní hranice vypínací schopnosti elektromagnetické spouště → samojištěné motorové jističe  smějí být používány bez předjištění

24 nadproudová ochrana tepelná ochrana motoru  k odpojení motoru dojde, překročí-li teplota vinutí přípustnou hodnotu  zapojení s PCT-termistory  chrání motor před přehrátím  termistorová čidla + vypínací přístroj

25 nadproudová ochrana výkonový jistič ( vypínač )  při poruše ve kterékoliv fázi vypíná všechny tři fáze  tepelná a elektromagnetická spoušť se nastavují odděleně zhášení při průchodu nulou vypne v okamžiku nulové hodnoty napětí omezení zkratového proudu  nárazový zkratový proud omezen na menší přípustnou hodnotu

26 dimenzování pevně uložených kabelů a vodičů proudová zatížitelnost závisí na průřezu a měrné vodivosti vodičů a kabelů proudová zatížitelnost je větší při lepším chlazení teplota okolí kabelu seskupení kabelů v instalačním kanálu

27 dimenzování pevně uložených kabelů a vodičů

28 jmenovitá hodnota tepelné zatížitelnosti I rv  nejvyšší přípustná trvalá zatížitelnost kabelů nebo izolovaných vodičů  udává se pro samostatně uložený kabel nebo vodič při teplotě okolí 30°C určení jmenovitého proudu nadproudové ochrany podle tepelné zatížitelnosti I rv  jmenovitý proud musí být vyšší než běžný provozní proud  vypínací proud nesmí být větší než 1,45násobek přípustného proudu vedení

29 dimenzování pevně uložených kabelů a vodičů úbytek napětí na vedení maximální přípustné úbytky napětí

30 umístění nadproudových ochran nadproudová ochrana musí odpojit okruh při zkratu dříve, než teplota přetíženého vedení dosáhne mezní teploty ochrana proti přetížení  v kterémkoliv místě na celé délce chráněného vedení  vedení musí mít na začátku ochranu proti zkratu  vedení se nesmí větvit a nesmí mít zásuvky ochrana proti zkratu  teplo se akumuluje v ohřátém vodiči  překročí-li teplota vodiče přípustnou teplotu izolace, dojde k jejímu poškození  zkratový proud je třeba vypočítat nebo změřit

31 umístění nadproudových ochran výpočet přípustné vypínací doby při zkratu


Stáhnout ppt "Barevné značení izolovaných vodičů a kabelů ochranný vodič PE a PEN – žlutozelená barva izolace vodič PEN na koncích bleděmodré označení izolované vodiče."

Podobné prezentace


Reklamy Google